Analyysissa Merus Powerin listautuminen (listautumisanti keskeytetty)

Merus Power Oyj:n First North -listautumisanti 24.5.–4.6.2021 – Listautumisanti keskeytetty. Lue analyysi listautumisesta ja näkemyksemme osakkeesta.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Merus Power Oyj:n First North -listautumisanti 24.5.–4.6.2021 – Listautumisanti keskeytetty. Lue analyysi listautumisesta ja näkemyksemme osakkeesta.

Listautuminen

 • Merus Power hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle
 • Listautumisanti koostuu ensisijaisesti noin 12 miljoonan euron osakeannista ja ylimerkintätilanteessa lisäksi noin 4,9 miljoonan euron osakemyynneistä.
 • Osakeannissa ja osakemyynnissä tarjotaan alustavasti yhteensä enintään 3 000 000 osaketta
  • Yleisöannissa tarjotaan 680 000 osaketta
 • Osakkeiden merkintähinta yleisöannissa on 5,62 euroa osakkeelta
 • Yleisöannissa merkintäsitoumusten tulee koskea vähintään 150 ja enintään 30 000 tarjottavaa osaketta
 • 24.5.2021 klo 9.30 listautumisannin merkintäaika alkaa
 • 28.5.2021 klo 16.30 listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan
 • 4.6.2021 klo 16.30 listautumisannin merkintäaika päättyy (arvio)
 • 15.6.2021 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa (arvio)
Tutustu tarkemmin listautumiseen!

Listautumisvarojen käyttö

Yhtiö suunnittelee käyttävänsä osakeannilla kerättävät varat liiketoiminnan kasvun ja kansainvälisen toiminnan vahvistamiseen, uusien teknologioiden kehitykseen ja kaupallistamiseen sekä tuotantokapasiteetin ja markkinointikanavien rakentamiseen.

Listautumisannin tavoitteena on:

 1. Laajentaa yhtiön omistuspohjaa
 2. Luoda osakkeelle likviditeetti
 3. Lisätä yhtiön yleistä tunnettuutta asiakkaiden, kumppanien ja sijoittajien keskuudessa.
 4. Mahdollistaa osakkeiden tehokkaamman käytön henkilöstön sitouttamisessa ja mahdollisissa yritysostoissa

Merus Power lyhyesti

Merus Power on vuonna 2008 perustettu suomalainen teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja myy kotimaisia innovatiivisia sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita globaalisti. Tuoteportfolio sisältää muun muassa sähkövarastot, aktiivisuodattimet sekä kompensaattorit uusiutuvan energian tarpeisiin. Yhtiön asiakkaina ovat pääosin raskaan teollisuuden sekä uusiutuvan energian parissa toimivat yritykset.

Merus™-sähkövarastoilla voidaan tehokkaasti korjata sähkön tuotannon ja kulutuksen epätasapainoa madaltaen energian kokonaiskustannuksia ja parantaen sähköverkon vakautta. Sähkövarastoilla mahdollistetaan muun muassa uusiutuvan energian varastointi sekä integrointi osaksi valtakunnallista sähköverkkoa. Merus™-aktiivisuodattimilla ja -kompensaattoreilla suodatetaan sähköverkoissa esiintyviä häiriöitä, mikä parantaa teollisuuden energiatehokkuutta sekä vähentää tuotannon keskeytyksiä. Tuotteiden lisäksi Merus Power tarjoaa palveluliiketoiminnassaan huoltopalveluita sekä digitaalisia elinkaaripalveluita.

Sähkötekninen erityisosaaminen, skaalautuva ja modulaarinen tehoelektroniikka sekä älykkäät ohjelmistoteknologiat ovat liiketoiminnan perusta. Merus Power pystyy tarjoamaan asiakkailleen innovatiivisilla ratkaisuillaan energiatehokkuutta ja sitä kautta vähentämään merkittävästi CO2-päästöjä.

Vuosittaiset CO2 -päästövähennykset asiakkaillemme yli 100 000 tonnia. Tämä tarkoittaa yli 860 000 henkilölentomatkaa.

Yhtiön johdon arvio

Toimituksia on tehty yli 50 maahan. Merus Powerin pääkonttori sijaitsee Nokialla ja konserniin kuuluu lisäksi tytäryhtiöt Singaporessa ja Hongkongissa. Yhtiö työllistää noin 50 henkilöä.

Strategia

Yhtiön strategiana on kasvaa ja olla globaali edelläkävijä uusiutuvan energian integroinnissa ja varastoinnissa sekä kehittyneissä sähkönlaaturatkaisuissa. Kasvun kulmakivinä ovat skaalautuva tuoteportfolio ja monikanavainen myyntistrategia. Merus Power haluaa profiloitua sähkövarastojen järjestelmätoimittajaksi. Tavoitteena on myös kasvattaa palveluliiketoimintaa ja laajentaa MerusTM Wise -palvelualusta kaikille tuotteille.

Keskipitkän aikavälin merkittävimmät taloudelliset tavoitteet ovat 

 • 80 miljoonan euron liikevaihtotavoite vuonna 2026 ensisijaisesti orgaanisen kasvun kautta
 • Keskimäärin 15 prosentin käyttökatemarginaali
 • 35 prosentin omavaraisuusaste

Vuonna 2020 Merus Powerin liikevaihto oli 6,5 miljoonaa euroa ja käyttökate 41 tuhatta euroa. Vuodelle 2021 Merus Power ohjeistaa 13-15 miljoonan euron liikevaihtoa ja käyttökatteen olevan 1,0 miljoonan euron tasolla.

Yhtiön osingonjakopolitiikkana on luoda arvoa osakkeenomistajille käyttämällä yhtiön varoja kasvutavoitteiden saavuttamiseen, mutta yhtiö näkee osingonmaksun mahdollisena vaihtoehtona keskipitkällä aikavälillä.

Markkinatilanne ja kilpailijat

Useat megatrendit tukevat toimialan kasvua. Kestävän kehityksen tavoitteet kuten kansainväliset ilmasto- ja päästötavoitteet, vastuullisuus sekä investoinnit vihreään energian tukevat yhtiön kasvutavoitteita. Etenkin sähkövarastojen globaali kasvu tulee ennusteiden mukaan olemaan erittäin voimakasta lähivuosina, sillä uusiutuvan energian osuus sähköntuotannosta kasvaa. Se lisää tarvetta sähkön tehokkaalle varastoinnille.

Lähde: Kansainvälinen energiajärjestö (IRENA)

Liiketoiminnan painopiste onkin yhtiön mukaan siirtymässä hitaammin kasvavista sähkönlaaturatkaisuista kohti sähkövarastoja sekä uusiutuvan energian integraatioita. Tällä hetkellä sähkövarastot ja integraatiot ovat tuoneen vajaan neljänneksen liikevaihdosta, kun vuonna 2026 se tuo yhtiön ennusteiden mukaan noin 70% liikevaihdosta. Asiakassegmenteissä uusiutuvan energian odotetaan painottuvan vastaavalla tavalla yli 70% osuudella.

Lähde: Frost & Sullivan

Yhtiön keskeisimmät suuret monikansalliset kilpailijat sähkövarastomarkkinalla ovat muun muassa ABB, Toshiba, Nidec, Tesla sekä Fluence Energy. Sähkönlaaturatkaisuissa suuria kilpailijoita ovat Danfoss, ABB, Siemens, Eaton ja Schneider Electric. Isot toimijat keskittyvät pääasiassa suuriin pääomaintensiivisiin globaalin kokoluokan hankkeisiin sekä vakioituihin ratkaisuihin. Pienemmissä erikoisosaamista ja räätälöintiä vaativissa projekteissa myös kilpailijat ovat pienempiä toimijoita. Sähkövarastomarkkinalla kilpailijoita ovat Alfen N.V. sekä Leclanche S.A., kun taas sähkönlaaturatkaisuissa Comsys, Sinexcel ja Schaffner.

Yhtiö mainitsee vahvuudekseen erikoisosaamista vaativat keskisuuret toimitukset, joissa arvostetaan laatua. Kilpailuetu perustuu yhtiön mukaan syvään teknologiaosaamiseen sekä omaan skaalautuvaan ydinteknologiaan. Sähkönlaaturatkaisuissa teknisesti vaativat toimitukset ovat Meruksen ydinosaamista. 

Luvut ja ennusteet

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 6,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tappio -465 tuhatta euroa. Liikevaihto laski pääasiassa koronaviruspandemiasta johtuneista kansainvälisistä rajoitteista ja investointipäätösten viivästyksistä johtuen 37 prosenttia. Vuoden 2020 lopun tilauskanta on kuitenkin erittäin vahva ollen tilinpäätöshetkellä yli 10 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli vain 2 miljoonaa euroa. 

Ohjeistus kuluvalle tilikaudelle on liikevaihdon osalta 13-15 miljoonaa euroa. Käyttökateohjeistus on yhden miljoonan euron tasolla, kun se viime vuonna oli 41 tuhatta euroa. Olemme käyttäneet vuoden 2021 ennusteissamme 14 miljoonan euron liikevaihtoa ja yhtiön antamaa käyttökateohjeistusta.

Viime vuotta lukuunottamatta yhtiö on kasvanut tasaisen vauhdikkaasti ja operatiivisesti kannattavasti. Yhtiön tavoitteiden mukainen 80 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2026 vaatisi keskimäärin 42% vuosittaisen kasvun vuosina 2022-2026.

Vertailu

Merus Powerille ei löydy vertailukohtaa Helsingin pörssissä. Alla olevaan taulukkoon on kerätty iShares Global Clean Energy ETF:n 10 suurimman yhtiön luvut. Näiden 10 yhtiön mediaani P/S-luku on 4,4, joka on selvästi Merus Powerin listautumisen jälkeistä P/S-lukua (3,1) korkeampi.

Yksi hyvä verrokkiyhtiö, joka ei ole Global Clean Energy ETF:n 10 suurimman osakkeen listalla, on Alfen N.V., joka on Amsterdamin Euronext-pörssissä listattu yhtiö. Alfen N.V. on Merus Powerin kilpailija ja se suunnittelee, kehittää ja tuottaa ratkaisuja älykkäisiin sähköverkkoihin, sähköautojen lataukseen sekä sähkövarastoihin.

Alfenin liikevaihto vuonna 2020 oli 189,0 M€, jossa kasvua 32 % ja käyttökate-% 12,6 %. Yhtiö listautui vuonna 2018 listautumishinnalla 10,00 euroa per osake. Alfenin markkina-arvo on 1,40 miljardia euroa ja vuoden 2021 liikevaihtoennuste 250 miljoonaa euroa. Näin ollen Alfenin P/S-luku on 5,6. Listautuessa Alfenin markkina-arvo oli 219 miljoonaa euroa. Kuten alla olevasta kuvaajasta voi havaita, osakekurssi on yli kuusinkertaistunut reilun kolmen vuoden pörssihistorian aikana.

Listautuessa Alfenin P/S-luku oli 2,2. Osakekurssin nousu on syntynyt liikevaihdon kasvusta (85 % kahdessa vuodessa) sekä arvostuskertoimen noususta (155 % kahdessa vuodessa).

Sijoittajan näkökulma

Merus Power toimii voimakkaasti kasvavilla toimialoilla, jonka kasvua tukevat useat megatrendit. Yhtiöllä on erinomaiset kasvunäkymät toimialan vahvan markkinakasvun vetämänä.

Yhtiö tavoittelee 80 miljoonan euron liikevaihtoa vuonna 2026. Pidämme tavoitetta kunnianhimoisena, mutta realistisena.

Ennakoimme vahvaa sijoittajakysyntää listautumisannissa. Tätä tukee vastaavan sektorin yhtiöiden puute Helsingin pörssissä sekä listautumisannin pieni koko.

Näkemyksemme mukaan yhtiön arvo voi moninkertaistua 2026 strategiakaudella yhtiön edetessä kohti strategisia tavoitteita. Nousupotentiaali syntyy kohtuullisen houkuttelevasti vuoden 2021 ennusteita käyttäen hinnoitellusta listautumisannista sekä yhtiön kasvupotentiaalista. Arviomme osakkeen arvon moninkertaistumisesta edellyttää siis strategisiin tavoitteisiin pääsyä. Suurin riski Merus Powerin osakkeen kehitykselle liittyykin juuri kasvuun. Kasvutavoitteista jääminen on näkemyksemme mukaan merkittävin riski.

Toinen riski liiketoiminnan kehitykselle on koventuva kilpailu. Alalla on isoja toimijoita, joiden resurssit ovat moninkertaiset Merus Poweriin nähden.

Riskit huomioiden pidämme Merus Powerin listautumista houkuttelevana. Tätä voi myös perustella Merus Powerin kilpailijan Alfen N.V:n vahvalla pörssikehityksellä listautumisen jälkeen. Helsingin pörssistä lähin historiaverrokki on saman toimialan Vacon, joka oli pörssin menestystarina. Vacon ostettiin pörssistä miljardin euron hinnalla vuonna 2014. Osakkeen arvo yli viisinkertaistui 2005-2014 aikana.

Tutustu tarkemmin listautumiseen!

First North -listautumisanti 24.5. - 4.6.2021

Investment Intelligence Oy tai sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa analyysin mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Tehty yhteistyössä Merus Powerin kanssa.

Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Miksi ROE on huono laadun mittari?
Laaja markkinakatsaus: riski-indikaattorit ja muut sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
Elisa osake: analyysissa tuorein tulos
Sijoittajan valinnat