Alexandrian johdon haastattelu

Alexandria Pankkiiriliike listautuu. Yhtiön johto vastasi sijoittajien kysymyksiin. Lue haastattelu!

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Alexandria Pankkiiriliike listautuu. Yhtiön johto vastasi sijoittajien kysymyksiin. Lue haastattelu!

Listautuminen

Muista myös aiempi analyysimme listautumisesta, jossa vertailemme Alexandriaa alan muihin toimijoihin.

  • Alexandria Pankkiiriliike hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle
  • Merkintä on käynnissä
  • 3.5.2021 klo 16.00 Listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan
  • 5.5.2021 klo 16.00 Listautumisannin merkintäaika päättyy (arvio)
  • Katso virtuaalinen yhtiöesittely!
LUE LISÄÄ YLEISÖANNISTA

Johdon haastattelu

1. Miksi Alexandria listautuu? 

Listautuminen antaa meille uusia väyliä nopeuttaa kasvua ja laajentaa liiketoimintaamme. Osakeannista saadut varat käytetään ensisijaisesti kasvustrategiamme toteuttamiseen. Listautuminen parantaa myös Alexandrian tunnettuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä, mikä edesauttaa uusasiakashankintaa sekä uusien työntekijöiden rekrytointia. Listautuminen tuo myös mukanaan lisää mahdollisuuksia motivoida ja sitouttaa henkilöstöämme ja sidonnaisasiamiehiämme. Listattuna yhtiönä pääsemme myös toimimaan pelintekijänä alan kiihtyvässä konsolidaatiokehityksessä, ja käyttämään osaketta tarvittaessa maksuvälineenä.

2. Miten näette toimialan muuttuvan seuraavan viiden vuoden sisällä?

Uskomme varainhoitomarkkinan jatkavan kasvuaan. Sijoittaminen kasvaa tällä hetkellä ennennäkemätöntä vauhtia, siitä on tullut meille arkipäivää. Suomessa on jo nyt melkein miljoona osakesijoittajaa, ja pankkitileillä makaa yli 100 miljardia euroa. Markkinan kasvaessa kasvaa myös tarve henkilökohtaiselle ja asiantuntevalle sijoituspalvelulle, ja me tarjoamme juuri sitä.

Kiristyvä regulaatio ja voimassa olevat pääomavaateet tekevät uusien toimijoiden tulon alalle vaikeaksi. Samalla nykyiset varainhoitomarkkinan toimijat joutuvat vastaamaan sääntelyn vaatimuksiin, mikä nostaa toiminnan kustannuksia. Kilpailu on jo vuosia ollut kovaa varakkaiden yksityishenkilöiden ja instituutioiden segmentissä, mutta samaan aikaan yksityissijoittajien palvelutarjonta on vain kaventunut. Uskon, että moni toimija pohtii tällä hetkellä, miten saisi järjestettyä jakelunsa yksityissijoittajamarkkinalle. Tämä on juuri se markkina, jossa olemme ollut ainoa valtakunnallinen sijoituspalveluyhtiö, ja aiomme kasvaa jatkossakin koko kansan varainhoitajana.

3. Mitkä ovat Alexandrian kilpailuedut muuttuvassa toimintaympäristössä?  

Kuten aiemmin totesin, positiomme on uniikki valtakunnallisessa yksityissijoittajamarkkinassa. Olemme tiivistäneet kilpailuetumme seuraavaan neljään pointtiin:

1 Vahva markkina-asema kasvavalla yksityissijoittajien varainhoitomarkkinalla

Alexandrialla on pitkä historia sijoituspalveluntarjoajana Suomessa, ja yhtiö on pystynyt luomaan vahvan. markkina-aseman kasvavalla yksityissijoittajien varainhoitomarkkinalla.

2 Kilpailukykyinen ja kehittyvä tuotevalikoima

Alexandria on onnistunut jatkuvasti kehittämään tuote- ja palveluvalikoimaansa, joita yhtiö tarjoaa neljällä päätuotealueellaan: rahastot, strukturoidut tuotteet, säästö- ja sijoitusvakuutukset sekä yritysrahoitus. Vuonna 2017 Alexandria sai vaihtoehtorahastojen hoitajan (AIFM) toimiluvan, minkä seurauksena Yhtiö on pystynyt tarjoamaan asiakkailleen kolme uutta rahastoa viimeisen neljän vuoden aikana. Alexandrian pääomamarkkinatuotteista vastaava pääomamarkkinatiimi on kasvava ja koostuu tällä hetkellä 14 asiantuntijasta, joiden keskimääräinen työkokemus on 15 vuotta. Lähitulevaisuudessa Alexandria keskittyy palvelutarjoamansa kasvattamiseen. Alexandria aloittaa varainhoitoliiketoiminnan vuoden 2021 aikana. Varainhoidon tavoitteena on tuoda laajempi palvelukokonaisuus asiakkaille.

3 Laaja ja tyytyväinen asiakaskunta

Alexandria hallinnoi tällä hetkellä yli 35 000 asiakkaan varoja. Alexandrian asiakaskunta kattaa lähes koko Suomen, ja yli 80 % yhtiön asiakkaista on pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Alexandrian nykyisissä, pitkissä asiakassuhteissa piilee myös merkittävä tulevaisuuden potentiaali. Yhtiön nykyiset asiakkaat ovat olleet Alexandrian asiakkaina keskimäärin yli 5 vuotta ja kolmannes heistä tekee vuosittain yhden tai useamman lisäsijoituksen. Tämän lisäksi Yhtiön asiakkaalla on keskimäärin noin 150 tuhannen euron sijoitusvarallisuus, josta Alexandria kautta on sijoitettuna noin 30 prosenttia. Näin ollen laaja asiakaskunta luo edellytykset Yhtiön kannattavalle kasvulle.

4 Yksilöllinen, henkilökohtainen palvelu laajalle sijoittajajoukolle

Alexandrian valtakunnallinen 30 toimipisteen palveluverkosto ulottuu Helsingistä Rovaniemelle, ja sen kautta yhtiö pystyy tarjoamaan yksilöllistä ja henkilökohtaista palvelua laajalle sijoittajajoukolle. Yhtiön liiketoiminnan keskiössä on monikanavaisen palvelukokonaisuuden tarjoaminen – yksinkertaistettuna Alexandria pystyy palvelemaan asiakasta kunkin asiakkaan haluamaa palvelukanavaa pitkin. Monikanavaisuuden lisäarvo korostui haasteellisen vuoden 2020 aikana, ja Yhtiö pystyi vaikeasta globaalista tilanteesta huolimatta toteuttamaan 88 000 henkilökohtaista asiakaskohtaamista, joista noin 40 prosenttia tapahtui digitaalisia kanavia pitkin. Alexandrialla on 125 sijoitusneuvojaa (31.12.2020), ja Yhtiö on Suomen suurimpia asiamiesorganisaatioita. Alexandria on näin ollen suurten pankkien lisäksi harvoja sijoituspalveluyrityksiä, jotka pystyvät palvelemaan asiakkaitaan paikallisesti ja henkilökohtaisesti ympäri Suomea.

4. Mitkä ovat yhtiön strategiset tavoitteet?

STRATEGIA

Alexandria on viime vuosina parantanut kannattavuuttaan ja kasvanut panostamalla monikanavaiseen palvelumalliin, vahvistamalla asiakastyytyväisyyttä, tuomalla markkinoille uusia sijoitustuotteita, panostamalla korkeatasoiseen yksilölliseen sijoitusneuvontaan sekä laajentamalla omistuspohjaansa. Alexandria jatkaa tämän uudistumiseen ja jatkuvan parantamisen malliin perustuvan kasvustrategian toteuttamista tavoitteenaan olla halutuin kumppani suomalaisille yksityissijoittajille ja kasvaa koko kansan varainhoitajana. Kattavien ja laadukkaiden tuotteiden tarjoaminen on strategian keskeinen osatekijä.

Alexandrian strategiassa ”Rikas elämä” tarkoittaa rikkautta ja hyvinvointia asiakkaille, henkilöstölle ja omistajille.

Alexandria toteuttaa kasvustrategiaansa ja parantaa kannattavuuttaan panostamalla valikoituihin painopistealueisiin. Alexandria vahvistaa asiakaskokemusta monikanavaisten palvelumallien, digitaalisilla kanavilla tehostetun palveluverkoston, laajenevan tuotevalikoiman ja korkealaatuisen sijoitusneuvontaprosessin avulla. Lisäksi Alexandria varautuu nopeuttamaan kasvuaan sekä mahdollisten uusien liiketoimintojen että yritysjärjestelyjen avulla.

Strategian myötä Alexandria on rakentanut vahvaa perustaa taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

STRATEGISET TAVOITTEET

Strategisia tavoitteita ei ole yksilöity yksiselitteisesti, mutta tavoitteena on kasvaa kannattavasti ja olla halutuin sijoituspalveluiden tarjoaja suomalaisille yksityissijoittajille. Kohdassa 5. on avattu tapoja, joilla yhtiö toteuttaa kasvustrategiaansa ja pyrkii toteuttamaan yhtiön taloudelliset tavoitteet vuoteen 2025 mennessä

  • +€45m liikevaihto
  • Liikevoitto ylittää 20%
  • Hallinnoitavat varat ylittävä €2,5mrd
  • Tavoitteena on jakaa vähintään 70% tilikauden tuloksesta osinkona ja kasvattaa osinkoa jatkuvasti

5. Millä toimenpiteillä tavoitteet saavutetaan?

Jatkuvien tuottojen ja myynnin volyymin kasvattaminen tukee liikevaihdon kasvua. Monikanavainen ja skaalautuva asiakkuusprosessi parantaa kannattavuutta.

Henkilökohtaisen palvelun laajentaminen digitaalisilla palveluilla kasvattaa asiakkaiden määrää. Asiakastyytyväisyys ja osuus asiakkaan sijoitusvarallisuudesta kasvavat.

Jatkuvasti laajeneva tuotevalikoima ja käynnistyvä varainhoitoliiketoiminta kasvattavat hallinnoitavien varojen määrää.

Korkealaatuinen sijoitusneuvontaprosessi on skaalautuva ja se vastaa myös tulevaisuuden sääntelyvaateisiin.

 Listautuneena yhtiöllä on mahdollisuus kiihdyttää kasvua yrityskauppojen avulla.

6. Miksi yhtiöön kannattaa sijoittaa?

Yhtiöllä on uniikki markkinapositio ja laaja asiakaskunta. Laadukas, laajeneva ja monipuolinen tuote- ja palveluvalikoima tukevat liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta. Houkutteleva osingonmaksupolitiikka sekä sitoutunut johto ja omistajavetoinen hallitus.

7. Alexandrian maine herättää aika ajoin keskustelua, miten kommentoisit sitä?

Se on todella tärkeä asia. Olemme näkyvin varainhoitaja, mutta suurin osa tuntee meidät vain nimeltä. Ymmärrän ristiriidan mielikuvassa meitä kohtaan: asiakastyytyväisyytemme on kasvanut jo vuosia, mutta törmäämme silti usein menneiden vuosien artikkeleihin. Olemme suhtautuneet äärimmäisen vakavasti esitettyyn kritiikkiin, ja olemme käyneet viimeisen viiden vuoden aikana laajan transformaation kaikilla toiminnan tasoilla.

Olemme keskittyneet sijoitusneuvontaprosessimme laadun, asiakastietojärjestelmämme sekä henkilöstömme osaamisen kehittämiseen. Omien toimiemme lisäksi myös sääntely on kiristynyt viime vuosina entisestään. Me toimimme kaikessa toiminnassamme sääntelyn edellyttämällä tavalla, asiakkaan etu huomioiden. Tällä alalla kasvu ei ole mahdollista ilman asiakkaiden luottamusta.

Samalla täytyy myöntää, että emme vielä ole onnistuneet tuomaan riittävästi esiin viime vuosien hyvää kehitystä. Olemme kuitenkin oikealla polulla, ja uskomme myös, että listautuminen on yksi tärkeä askel osana tämän viestimistä. Se lisää automaattisesti läpinäkyvyyttä ja antaa meille mahdollisuuden kertoa niistä edistysaskelista, joita olemme jo tähän mennessä ottaneet ja tulemme ottamaan.

8. Markkinoilla on paljon passiivisia ja matalakuluisia vaihtoehtoja, miten perustelette omaa hintatasoanne?

Tuotteemme ovat laadukkaita, ja ne ovat tuottaneet asiakkaillemme hyvin, hyvällä riski-tuottosuhteella. Rahastoissa toimimme avoimella arkkitehtuurilla, ja käytämme rahastoissamme parhaita kansainvälisiä kumppaneita. Rahastojemme kautta yksityissijoittaja voi päästä käsiksi esimerkiksi suurten instituutiovarainhoitajien osaamiseen. Strukturoidut tuotteet valmistamme itse, ja niiden valmistamisessa olemme Suomen parhaita jo useana vuonna. Lisäksi tarjoamme kaikille asiakkaillemme henkilökohtaisen palvelun, mikä tarkoittaa, että hinnoittelumme ei voi olla passiivisten tuotteiden tasolla. Lisäksi kaikkien tuotteidemme kulut raportoidaan asiakkaalle etukäteen sekä vuosittain.

LUE LISÄÄ YLEISÖANNISTA

Sijoittajien kysymyksiin vastasi toimitusjohtaja Jan Åkesson

Investment Intelligence Oy tai sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa analyysin mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Tehty yhteistyössä Alexandrian kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa
Suomalaiset laatuyhtiöt sijoituskohteena
Parhaat laatuosakkeet Suomesta
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
WIMAO
Sijoittajan valinnat