Analyysissa Alexandrian listautuminen

Alexandria Pankkiiriliikkeen listautumisannin merkintäaika alkaa 26.4.2021. Lue analyysi listautumisesta ja vertailu muihin alan toimijoihin.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Alexandria Pankkiiriliikkeen listautumisannin merkintäaika alkaa 26.4.2021. Lue analyysi listautumisesta ja vertailu muihin alan toimijoihin.

Listautuminen

 • Alexandria Pankkiiriliike hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle
 • Listautumisannin koko on 8 miljoonaa euroa. Anti koostuu 4 miljoonan euron osakeannista ja 4 miljoonan euron osakemyynnistä.
 • Osakeannissa ja osakemyynnissä tarjotaan alustavasti yhteensä enintään 1 270 410 Alexandrian osaketta
  • Yleisöannissa tarjotaan 309 119 osaketta
 • Osakkeiden merkintähinta yleisöannissa on 6,47 euroa osakkeelta.
 • Yleisöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 150 ja enintään 25 000 tarjottavaa osaketta.
 • 26.4.2021 klo 10.00 Listautumisannin merkintäaika alkaa
 • 3.5.2021 klo 16.00 Listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan
 • 5.5.2021 klo 16.00 Listautumisannin merkintäaika päättyy (arvio)
 • 11.5.2021 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa (arvio)
 • Katso virtuaalinen yhtiöesittely 26.4.2021 klo 18
LUE LISÄÄ YLEISÖANNISTA

Listautumisvarojen käyttö

Osakeannista saadut varat käytetään ensisijaisesti yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen. Listautumisen tavoitteet:

 1. Listautuminen lisää Alexandrian tunnettuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä.
 2. Listautuminen parantaa mahdollisuuksia motivoida ja sitouttaa Alexandrian nykyisiä ja tulevia työntekijöitä osakepohjaisten kannustimien kautta.
 3. Listautumisanti vahvistaa Alexandrian pääomarakennetta ja mahdollistaa kasvun kiihdyttämisen investoinneilla.
 4. Listautumisannissa kerättävät varat sekä listattu osake mahdollisena maksuvälineenä mahdollistavat yritysjärjestelyjen toteuttamisen.

Alexandria lyhyesti

Vuonna 2021 Alexandria on viidettä vuotta peräkkäin (2016–2020) Suomen paras strukturoitujen sijoitustuotteiden tarjoaja

Alexandria
Kuvan lähde: markkinointiesite

Alexandria Pankkiiriliike Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen sijoittamisen ja säästämisen asiantuntijayhtiö, joka tarjoaa ensiluokkaista henkilökohtaista palvelua. Alexandria on erikoistunut sijoittamisen ja säästämisen ratkaisuihin, joiden avulla yhtiö auttaa suomalaisia kasvattamaan varallisuuttaan ja elämään rikkaampaa elämää. Alexandria palvelee sekä yksityissijoittajia että yhteisöjä.

Alexandria tarjoaa asiakkailleen osakkeisiin, korkoinstrumentteihin, kiinteistöihin ja reaaliomaisuuteen sijoittavia rahastoja, joukkovelkakirjalainamuotoisia strukturoituja tuotteita sekä kansainvälisten vakuutusyhtiöiden säästö- ja sijoitusvakuutuksia. Näiden lisäksi Alexandria tarjoaa joukkorahoitettua yritysrahoitusta pienille ja keskisuurille yrityksille.

Konsernin liiketoiminta jakautuu neljään päätuotealueeseen: sijoitusrahastoihin, strukturoituihin tuotteisiin, säästö- ja sijoitusvakuutuksiin, sekä yritysrahoitukseen. Strukturoidut sijoitustuotteet toivat vuonna 2020 lähes puolet yhtiön liikevaihdosta.

Strategia

Alexandrian strategia on kasvu. Alexandria on viime vuosina parantanut kannattavuuttaan ja kasvanut panostamalla monikanavaiseen palvelumalliin, vahvistamalla asiakastyytyväisyyttä, tuomalla markkinoille uusia sijoitustuotteita, panostamalla korkeatasoiseen yksilölliseen sijoitusneuvontaan, sekä laajentanut omistuspohjaansa.

Taloudelliset tavoitteet

 • Liikevaihto ylittää 45 miljoonaa euroa vuoteen 2025 mennessä.
 • Liikevoitto (EBIT) ylittää 20 % vuoteen 2025 mennessä.
 • Hallinnoitavat varat (AUM) ylittävät €2,5 miljardia vuoteen 2025 mennessä.
 • Alexandrian osingonjakopolitiikkana on jakaa vähintään 70 % tilikauden tuloksesta osinkona ja jatkuvasti kasvattaa osinkoa

Vuonna 2020 Alexandrian liikevaihto oli 34,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto (sisältäen konserniliikearvon poistot) 6,8 miljoonaa euroa eli 19,5 % liikevaihdosta. Hallinnoitavat varat olivat 1,8 miljardia euroa.

Asiakaspalvelu hyvällä tasolla

Vuoden 2020 aikana tehtyjen asiakaspalautekyselyjen mukaan Alexandrian asiakastyytyväisyys oli korkealla tasolla. Yleisimmin käytetty tyytyväisyyden mittari, suositteluaste NPS, nousi kaikkien aikojen korkeimpaan lukemaansa.

Markkinatilanne ja kilpailijat

Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoma oli maaliskuun 2021 lopussa 140 miljardia euroa. Vuonna 2021 Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa yhteensä noin 2,7 miljardia euroa. Alexandrian markkinaosuus rahastoissa on noin 0,5 %.

Strukturoitujen sijoitustuotteiden myynti vuonna 2020 oli 1,07 miljardia euroa. Alexandria oli vuonna 2020 toiseksi suurin toimija strukturoitujen sijoitustuotteiden markkinalla 22 prosentin markkinaosuudella.

Suomen Pankin mukaan helmikuun 2021 lopussa kotitalouksien talletuskanta oli yhteensä 104,7 mrd. euroa. Kotitalouksien talletustileillä olevista varoista suurin osa (94,5 mrd. euroa) oli käyttelytileillä. Talletusten kasvuvauhti on pitkään nopeutunut. Käyttelytileillä olevien varojen vuosikasvuvauhti oli 11,4 % helmikuussa 2021. Kotitalouksien käyttelytileille maksettiin korkoa keskimäärin 0,03 % helmikuussa 2021.

Alexandrian pääkilpailijoita ovat keskisuuret sijoituspalveluyritykset. Alla listattuna pörssiyritykset.

Luvut ja ennusteet

Vuosina 2010-2020 Alexandrian vuosittainen liikevaihdon kasvu oli keskimäärin 8,9 %.

Alexandrian markkinointiesite

Vuonna 2020 Alexandrian liikevaihto kasvoi 16,4 % johtuen osittain 2019 hankitusta Premium Advisors Oy:sta. Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli 7,2 M€ ja EBITA-% 20,6 %. Vuoden 2021 ennusteessamme olemme ennakoineet liikevaihdon kasvavan 5 %, mikä on linjassa yhtiön 2025 liikevaihtotavoitteen mukaisen kasvun kanssa.

Kannattavuuden olemme ennakoineet pysyvän korkealla tasolla. Oikaistu liikevoitto, oikaistu tulos ja osakekohtainen tulos eivät sisällä konserniliikearvon poistoja. Alexandria osti joulukuussa 2020 osakevaihdolla 25 prosenttia Alexandria Markets Oy:n osakkeista, minkä jälkeen yhtiö omistaa 90 prosenttia Alexandria Markets Oy:n osakkeista. Alexandria Markets Oy:n tilikauden tulos tilikaudella 1.1.2020–31.12.2020 oli 4 858 tuhatta euroa. Tämä vaikuttaa laskevasti vähemmistön osuuteen vuoden 2021 tulosennusteessamme ja siten parantaa emoyhtiön osakkeenomistajien tulosta ja osakekohtaista tulosta.

Vertailu

Hallinnoitavien varojen määrällä mitattuna Alexandria on toiseksi pienin sijoituspalvelupörssiyritys. Listautumishinnasta laskettu markkina-arvo on 3,6 % hallinnoitavien varojen määrään suhteutettuna. Tämä on samalla tasolla Taaleriin ja United Bankersiin verrattuna.

Taulukosta voi havaita, että mitä korkeammalla katteella hallinnoitavat varat ovat, sitä suurempi markkina-arvo on suhteessa hallinnoitaviin varoihin.

Alla olevassa taulukossa ovat sijoituspalveluyritysten 2020 EPS-luvut ja konsensusennusteet 2021 vuodelle. Alexandrian ennuste on Sijoittaja.fi:n ennuste.

Sijoittajan näkökulma

Alexandrian listautumishinnasta lasketut arvostuskertoimet ovat verrokkiryhmän mediaanilukuja matalammat.

Näkemys

Alexandria on kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana 8,9 %:n vuosivauhtia. Vuoden 2020 kasvu oli 16,4 %, mikä oli kilpailijoita nopeampaa johtuen osittain 2019 hankitusta Premium Advisors Oy:sta. Kannattavuudessa, EBIT-%:lla mitattuna, Alexandria on keskitasoa. Varainhoitajista selvästi kannattavin on eQ. Tämä johtuu eQ:n voimakkaasta panostamisesta parempikatteisiin vaihtoehtoisiin rahastoihin ja toiminnan tehokkuudesta.

Alexandrian vaihtoehtorahastot, Kiinteistö, Reaaliomaisuus ja Vaihtoehtokorko, ovat rahastojen rahastoja, joten niiden tuotekannattavuus ei ole samalla tasolla eQ:n rahastojen kanssa. Yksityissijoittajien näkökulmasta edellä mainitut tuoteratkaisut vaikuttavat kuitenkin helpolta ja tässä markkinatilanteessa tarpeellisilta hyvin hajautetuilta tuoteratkaisuilta, joiden hoitaminen on Alexandrialle kustannustehokasta. Alexandria on voittanut palkintoja yhdistelmärahastoillaan. Tasapainoinen voitti 21.4.2021 Lipper-palkinnon parhaana rahastona 46 rahaston vertailussa. Muut Alexandrian rahastot ovat menestyneet hyvin Morningstarin-vertailussa.

Vaihtoehtorahastojen myynti vetää hyvin tässä markkinatilanteessa

Ennakoimme, että vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden ja -rahastojen kysyntä kasvaa voimakkaasti tulevaisuudessa. Tätä kasvua tukee sijoittajien hakema hajautushyöty sekä matalien korkojen ympäristö. Suuret pankit eivät ole erityisemmin tarjonneet yksityissijoittajille vaihtoehtoisia rahastoja, mistä pienet ja keskisuuret sijoituspalveluyhtiöt ovat hyötyneet. Ennakoimme, että sama trendi jatkuu myös tulevaisuudessa ja uskomme Alexanrdian vaihtoehtorahastojen myynnin vetävän jatkossakin Alexandrialle keskeisessä pienehköjen yksityisasiakkaiden kohderyhmässä.

Kilpailuetu strukturoiduissa

Näkemyksemme mukaan Alexandrian ensisijainen kilpailuetu on vahva asema strukturoiduissa tuotteissa. Nykyinen markkinatilanne tukee strukturoitujen tuotteiden kysyntää myös jatkossa ja niiden avulla asiakkaille voidaan tarjota perinteisistä korko- ja osakemarkkinoista riippumattomampia sijoitusrakenteita eli salkun tehokkaampaa hajautusta. Lisäksi Alexandria on ollut strukturoitujen tuotteiden käyttämisessä hyvin markkinatilanteen hermolla tarjoten ajankohtaisia sijoitusideoita. Alexandria on valittu jo viitenä vuonna peräkkäin parhaimmaksi strukturoituja tuotteita välittäväksi toimijaksi. Pidämme positiivisena Alexandrian läpinäkyvyyttä strukturoitujen tuotteiden historiallisissa tuotoissa, joita voi tutkia täältä.

Toinen vahvuus on panostus asiakaspalveluun ja laaja toimipaikkaverkosto. Tämä yhdessä hiljattain saatujen omaisuudenhoitotoimilupien kanssa mahdollistaa Alexandrialle vahvemman aseman, mikäli varainhoitotoiminnot osataan järjestää kilpailukykyisesti. Näemme tällä saralla uudelle, innovatiiviselle tulijalle runsaasti tilaa. Tällä hetkellä näkymää varainhoitohoitotoimintojen strategiaan ei kuitenkaan vielä ole, joten sijoittajan tulee seurata liiketoiminta-alueen kehitystä.

Pidämme mahdollisuutena reilun vuoden takaista uutta aluevaltausta, jossa Alexandria aloitti suorien yrityslainojen tarjonnan sijoittajille. Suorat yrityslainat ovat tässä markkinatilanteessa tuotto-riskisuhteelta houkuttelevia, mutta toiminnassa onnistuminen edellyttää harjaantunutta prosessia ja positiivista lainaperformanssia usean vuoden ajalta. Tällä hetkellä toiminta on vielä pienimuotoista.

Tunnettuuden ja maineen kehittäminen tärkeää

Näemme tärkeänä, että Alexandria edelleen panostaa asiakaspalvelun, tunnettuuden ja maineen parantamiseen sijoittajien keskuudessa sekä vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Yhtiön maineen kehittäminen on tärkeää kasvun kannalta. Tätä tukisi, yhtiön onnistuminen listautumisessa sekä liiketoiminnan positiivinen kehitys listautumisen jälkeen. Positiivinen strategian mukainen eteneminen luo positiivista mainetta, kuten on käynyt esimerkiksi Titaniumin ja eQ:n tapauksessa.

Yksilöllinen asiakaspalvelu ja vaihtoehtoiset sijoitusratkaisut ovat kilpailuetuja isompiin toimijoihin nähden. Lisäksi vaihtoehtoisissa sijoitusratkaisuissa tuotekannattavuudet ovat perinteisiä ratkaisuja korkeammat. Uudella varainhoitoliiketoiminnalla Alexandria tavoittelee näkemyksemme mukaan suurempaa osuutta nykyisten asiakkaiden varoista, missä onnistuminen tukee kasvua. Näillä keinoilla Alexandrian kasvu pysyy markkinatilanteen jatkuessa suotuisana hyvällä tasolla tulevina vuosina.

Sidonnaisasiamiehiin perustuva toimintamalli tarjoaa joustavan kulurakenteen, mikä mahdollistaa hyvän kannattavuuden. Toimintamalli antaa myös suojaa matalasuhdanteissa kulujen joustaessa alaspäin. Emme nykyisessä markkinatilanteessa näe erityisiä syitä kannattavuustason heikkenemiselle lähitulevaisuudessa.

Ankkurisijoittajien osuus 3,5 miljoonaa 8 miljoonan euron listautumisesta

Alexandrian listautuminen koostuu noin 4 miljoonan euron osakemyynnistä ja 4 miljoonan euron annista. Ankkurisijoittajat, Oma Säästöpankki Oyj mukaan lukien, ovat sitoutuneet merkitsemään 3,5 miljoonaa annista. Tämä varmistaa näkemyksemme mukaan listautumisessa onnistumisen. Oma Säästöpankki Oyj:n oma pörssitaival listautumisen jälkeen on ollut onnistunut ja pidämme Oma Säästöpankki Oyj:n ankkurisijoittajaroolia positiivisena Alexandrian kannalta.

Listautumishinta alle verrokkiyhtiöiden arvostuskertoimien

Alexandrian listautuminen on hinnoiteltu alle pörssin verrokkiyhtiöiden hinnoittelukertoimien. Tämä mahdollistaa positiivisen kurssikehityksen 2025 vuoteen yltävän strategiakauden aikana edellyttäen, että yhtiön kasvu jatkuu suotuisana ja kannattavuus pysyy vähintään nykyisellä noin 20 %:n oikaistu liikevoitto-%-tasolla.

Riskit

Yhtenä kurssikehitykseen vaikuttavista riskeistä pidämme sijoittajien mielikuvia Alexandriasta aggressiivisena myyntiorganisaationa. Listautumisen tuoma tunnettuuden parantaminen ja Alexandrian tekemät toimenpiteet sijoitusneuvontaprosessin parantamiseen auttavat hälventämään tätä riskiä. Luottamuksen rakentaminen ottaa aikaa, mutta listautumisen myötä tuleva kasvava läpinäkyvyys ja uuden strategian määrätietoinen rakentaminen ovat myös selkeitä mahdollisuuksia.

Toisena riskinä pidämme liian voimakkaan kasvun tavoittelua. Tämä voi realisoitua yrityskaupan kautta tai suunnatessa liiketoiminta-alueille, jotka ovat ydinosaamisen ulkopuolella. Vuoden 2025 liikevaihtotavoitteeseen peilaten tämän riskin realisoitumistodennäköisyys on matala.

Kolmas riski on yleisen markkinatilanteen heikkeneminen, mikä koskee kaikkia muitakin sijoituspalveluyrityksiä. Tämän riskin realisoituminen ei iske Alexandriaan yhtä voimakkaasti kuin tietyillä kilpailijoilla johtuen Alexandrian tasesijoitusten vähäisyydestä, strukturoitujen sijoitustuotteiden merkittävästä osuudesta liikevaihdossa ja joustavasta kulurakenteesta.

Katso virtuaalinen yhtiöesittely 26.4.2021 klo 18

LUE LISÄÄ YLEISÖANNISTA

Investment Intelligence Oy tai sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa analyysin mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Tehty yhteistyössä Alexandrian kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
Helsingin pörssi on vihdoin kääntynyt – hakannut tuotossa jopa teknologiaosakkeet
WIMAO
Sijoittajan valinnat