Sijoittajan verotipit ja eToron verotus

Keräsimme vinkit sijoittajan verotukseen. Artikkelissa myös ulkomaisten osakkeiden myyntivoittojen ja osinkojen verotus sekä vinkkejä eToron verotukseen.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Keräsimme vinkit sijoittajan verotukseen. Artikkelissa myös ulkomaisten osakkeiden myyntivoittojen ja osinkojen verotus sekä vinkkejä eToron verotukseen.

Osakesijoittajan pääomatulot

Pääomatuloista maksetaan pääomatuloveroa 30 prosenttia ja 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 prosenttia. Pääomatuloa ovat esimerkiksi osakkeiden ja rahastojen myyntivoitot ja vuokratulot.

Myyntivoittoa eli luovutusvoittoa syntyy, jos pörssiosakkeet myydään korkeammalla hinnalla kuin millä ne on ostettu. Myyntivoitto lasketaan vähentämällä myyntihinnasta hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot. Myyntivoitto voidaan laskea myös käyttämällä hankintameno-olettamaa.

 • Hankintameno-olettama on 40 prosenttia luovutushinnasta, jos omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta, ja 20 prosenttia, jos omistusaika on alle 10 vuotta. Hankintameno-olettaman lisäksi luovutushinnasta ei saa vähentää mitään muuta.

Myyntivoitto on verovapaa, mikäli pörssiosakkeiden yhteenlasketut myyntihinnat ovat enintään 1 000 euroa, eikä sinulla ole muita omaisuuden myyntituloja verovuodelta.

Muista vähentää myyntitappiot pääomatuloista

Vuodesta 2016 alkaen myyntitappiot on voinut vähentää kaikista pääomatuloista. Jos sinulla on vuokratuloja sijoitusasunnoista, kannattaa myyntitappiot realisoida ja hyödyntää tappiot verotuksessa.

Jos myyntitappioita on enemmän kuin pääomatuloja, myyntitappiosta syntyvä vähennys siirtyy seuraaville viidelle vuodelle. Voit siis vähentää vuosina 2023-2027 pääomatuloista vuoden 2022 myyntitappiot.

Osinko kotimaisesta pörssiyhtiöstä

Piensijoittajan saama osinko on osittain verovapaata ja osittain verotettavaa pääomatuloa. Yksityishenkilön saamasta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Osinkoa jakava pörssiyhtiö tekee osingoista 25,5 %:n ennakonpidätyksen ennen osingon maksamista.

Vuonna 2022 pääomatulona verotettavasta osingon osasta menee veroa 30 prosenttia. Yli 30 000 euron pääomatuloja verotetaan 34 %:n mukaisesti.

Osinko ulkomailta

Verottajan mukaan ulkomaisia osinkoja verotetaan samalla tavalla kuin Suomesta saatuja osinkoja, jos ne ovat peräisin

 • toisesta Euroopan unionin (EU) maasta
 • Euroopan talousalueen (ETA) maasta
 • sellaista valtiosta, jonka kanssa Suomella on osinkoja koskeva verosopimus (esim. USA)

Välittäjät ottavat usein saamastasi osingosta ulkomaisen lähdeveron. Esimerkiksi Nordnet ottaa USA:ssa listatuille yhtiöille 15 prosentin veron (tilanne 10.12.2020). Sen jälkeen sijoittaja maksaa Suomeen lisää veroja niin, että on maksanut veroja yhteensä Suomen voimassa olevan osinkoveroprosentin mukaisesti. eToro pidättää USA-osakkeista osingoista 30 %:n lähdeveron. Verottajan verosopimuksen mukaisesti hyvitettävien verojen enimmäismäärät -taulukon voi tarkistaa tästä.

Verottajan mukaan ulkomaan osingot ilmoitetaan bruttomääräisinä ja euroissa eikä niistä vähennetä jo ennakolta mahdollisesti pidätettyä lähdeveroa. Jos siis olet saanut 70 euroa osinkoa ja siitä on jo pidätetty 30 %:n lähdevero, on osingon bruttomäärä 100 euroa (70 / (100 % – 30 %)).

Ulkomaiset luovutusvoitot ja -tappiot

Ulkomaisten osakkeiden ja muiden arvopaperien luovutukset ilmoitetaan 9A-lomakkeella tai veroilmoituksessa kohdassa arvopaperien myyntivoitot. Jos omaisuuden hankintahinta on maksettu muussa valuutassa kuin euroina, hankintahinta lasketaan muuntamalla suoritetun valuutan arvo euroiksi hankintapäivän vaihtokurssilla. Jos luovutushinta on saatu muussa valuutassa kuin euroina, luovutushinta muunnetaan euroiksi muun selvityksen puuttuessa luovutushinnan saantipäivän vaihtokurssilla. Olemme kehittäneet eTorossa sijoittaville Excel-pohjan helpottaaksemme verottajalle tarvittavien 9A-tietojen keräämistä. Lataa Excel-pohja.

Muunna tulot euroiksi

Huom! Jos osinkotulo tai luovutusvoitto on muussa valuutassa kuin euroissa, esimerkiksi dollareissa, tulot ja niistä mahdollisesti perityt lähdeverot pitää muuntaa euroiksi tapahtumapäivän kurssin mukaan. Tässä sijoittaja voi käyttää Euroopan keskuspankin julkaisemaa keskikurssia.

Check List

 • Muista, että myyntivoittoa laskettaessa hankintamenoon lisätään voiton hankkimisesta aiheutuneet menot.
 • Voiton hankkimisesta aiheutuneita menoja ovat sijoituslainan korot, sijoituskirjat, Sijoittaja.fi:n jäsenyys jne.
 • Käytettäessä hankintameno-olettamaa luovutushinnasta ei saa vähentää mitään muuta.
 • Hyödynnä alle 1 000 euron myyntihintojen verovapaus. Voit siis myydä voitollisia osakkeita 1 000 eurolla, eikä myyntivoitosta mene veroa, mikäli sinulla ei ole muita omaisuuden myyntejä. Myyntivoiton määrällä ei ole merkitystä, vaan myyntihinnalla, jonka pitää olla alle 1000 euroa. Tähän 1000 euron lasketaan kaikki omaisuuden luovutukset.
 • Muista, että vuoden 2022 myyntitappiot voi hyödyntää kaikissa pääomatuloissa.
 • Jos osinkoa jakava yhtiö on EU-maasta tai sellaista valtiosta, jonka kanssa Suomella on osinkoihin sovellettava verosopimus, osingon verotus määräytyy samoin kuin suomalaisen osingon.
 • Jos asut Suomessa, saamasi arvopaperien luovutusvoitot verotetaan yleensä vain Suomessa. Ulkomaisten arvopaperien luovutustappiot voit vähentää kaikista pääomatuloista.
 • Muunna ulkomailta saadut tulot euroiksi esimerkiksi Euroopan keskuspankin julkaiseman keskikurssin mukaan
 • Tarkista välittäjän vähentämä ulkomaisen osingon lähdevero

Muista vähentää Sijoittaja.fi -jäsenyys verotuksessa!

Sijoittaja.fi:n jäsenyyden voi vähentää voiton hankkimisesta aiheutuneina menoina. Maksavana jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön, käyttöösi sijoittajan työkalut kuten osake- ja ETF-työkalun, mallisalkut ja ajantasaisen markkinaympäristön. 

Löydä oma sijoitustyylisi, siihen sopivat osakkeet, ETF:t ja mallisalkut. Ole oma salkunhoitajasi!

eToro ja verotus 2024

eToro ei toimita automaattisesti 9A-tietoja verottajalle. Sijoittaja joutuu täyttämään tarvittavat tiedot siis itse. Verottaja on kiinnostunut luovutusvoitoista ja -tappioista sekä ulkomailta saaduista osingoista. eToro pidättää osingoista veron automaattisesti.

Kehitimme helppokäyttöisen Excel-pohjan eTorossa sijoittaville. Pohja auttaa sijoittajaa verottajalle tarvittavien 9A-tietojen keräämisessä.

Avaa tili eToroon

Mikäli et ole vielä vielä avannut tiliä eToroon voit tehdä sen alla olevan linkin kautta.

eToro on useita eri omaisuuseriä tukeva alusta, jonka kautta voit sijoittaa osakkeisiin ja kryptovaluuttoihin sekä käydä kauppaa hinnanerosopimuksilla.

Hinnanerosopimukset (CFD) ovat monimutkaisia sijoitusvälineitä, joihin liittyy suuri pääoman nopean menetyksen riski velkavivun käytöstä johtuen. 51 % yksityissijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen. Sinun on syytä harkita, ymmärrätkö hinnanerosopimusten toimintaperiaatteen ja onko sinulla varaa asettaa pääomasi alttiiksi huomattavalle riskille.

Copy Trading ei ole sijoitusneuvontaa. Sijoitustesi arvo voi nousta tai laskea. Pääomasi on vaarassa.

Pääomasi on vaarassa. Muita kuluja sovelletaan. Lisätietoja etoro.com/trading/fees

Sinua voisi kiinnostaa
Laaja markkinakatsaus: sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
Tekoälyuutiset: Apple Intelligence
Valmet antoi positiivisen tulosvaroituksen
New call-to-action
Sijoittajan valinnat