Kiinteistösijoittamista hajautetusti jokaiselle – esittelyssä REIT -rahastot

Kiinteistösijoittaminen ei vaadi suuria pääomia tai paljon omaa vaivaa. REIT -rahastot ovat ratkaisu hajauttavalle sijoittajalle.

Sami Väänänen
Sami Väänänen

Kiinteistösijoittaminen ei vaadi suuria pääomia tai paljon omaa vaivaa. REIT -rahastot ovat ratkaisu hajauttavalle sijoittajalle.

Usein kuulee sanottavan, että suomalaiset tykkäävät ostaa itselleen sijoitusasuntoja. Sijoitusasunto tuottaa omistajalleen tasaista tulovirtaa, mikä voi sopia joidenkin kulutuskäyttäytymiseen. Kuitenkin monelle kynnys ostaa sijoitusasunto on liian korkea, sillä harva haluaa tai kykenee laittaa useita kymmeniä – ellei satoja – tuhansia euroja  likoon. Kokeneet kiinteistösijoittajat osaavat kertoa, että asuntoihin sijoittaminen ei ole myöskään riskitöntä. Yksi huono, tai ajan kuluessa ”huonoksi muuttunut” vuokralainen voi aiheuttaa asunnolle vahinkoa, aiheuttaen kiinteistösijoittajalle remontti- tai muita kustannuksia useita kymmeniä tuhansia euroja. Vaikka vakuutus korvaisikin omaisuustuhot ja menetetyt vuokratulot, edellyttää sekin toimenpiteitä vuokraisännän puolelta, kuten myös uuden vuokralaisen etsintä ja mahdollisten muiden sijoitusasuntojen hallinnointi.

Kiinteistösijoitusyritys eli REIT

Asunto- ja muihin kiinteistöihin sijoittamiseen on olemassa kiinteistösijoitusyrityksiä, eli niin sanottuja REITtejä (”Real Estate Investment Trust”, ”kiinteistösijoitustrusti”). REITejä joskus hieman virheellisesti kutsutaan asuntokiinteistörahastoiksi ja tavallaan REITit toimivatkin samalla lailla kuin rahastot. Mikään ei toki estä sitä, että rahastoja muodostettaisiin REIT-yhtiöistä. Näinhän saadaan aikaiseksi oikeita superasuntorahastoja!

REITit sijoittavat hajautetusti kiinteistöihin tarkoituksenaan tuottaa voittoa vuokratuloilla tai käymällä kauppaa kiinteistöillä. REITin avulla voit helposti sijoittaa hajautetusti useisiin kiinteistöihin, jolloin yhdestä kiinteistöstä aiheutuva riski pienenee. Lisäksi tällä tavalla sijoittamalla vältyt itse vuokraisännän mahdollisista velvollisuuksista, kuten esimerkiksi vuokralaisen etsinnältä. REIT tuovat mahdollisuuden sijoittaa myös eri maiden kiinteistömarkkinoille. Pelkkiin asuntoihin REITit eivät rajoitu, vaan on myös olemassa liikekiinteistöihin tai esimerkiksi hoivakiinteistöihin sijoittavia REIT-yrityksiä. Mahdollisuuksia on monia.

Mikä siis tekee yrityksestä REITin?

Lainsäädäntö vaihtelee hieman eri maiden välillä, mutta muun muassa Yhdysvalloissa on tarkkaan säädelty, minkälaiset firmat saavat kutsua itseään REITiksi. Yhdysvalloissa toimivan REIT-yrityksen on sijoitettava vähintään 75 prosenttia varallisuudestaan kiinteistöihin ja vähintään 75 prosenttia yrityksen bruttotuloista on tultava kiinteistöistä, kuten vuokratuloista, kiinteistöjen myynnistä tai kiinteistölainojen korkotuloista. Ehkä tärkeimpänä tai ainakin itselle houkuttelevana kriteerinä on, että REITin tulee maksaa vähintään 90 % verotettavista tuloistaan osinkoina osakkeenomistajille. Muitakin kriteereitä on, joista voit lukea lisää tästä.

Suomessa REITit ovat vielä jokseenkin uusi asia. Suomessa toimii yksi ainoa REIT-yhtiö, Orava Asuntorahasto Oyj.  Orava keskittyy asuinhuoneistoihin keskittyvään liiketoimintaan. Suomen lainsäädäntö on hieman tiukempi REITien osalta kuin Yhdysvaltojen laki. Esimerkiksi Suomen REITien omaisuudesta vähintään 80 % on oltava asuinkiinteistöissä. Mikään ei onneksi estä suomalaista sijoittajaa sijoittamasta ulkomaalaisiin REITeihin. Lue artikkelimme Oravasta tästä

Muutamia hyötyjä REITien omistamisesta

Jo aiemmin mainittujen omistamisen helppouden ja kohtuuhyvän maantieteellisen hajautuksen lisäksi todettakoon, että REIT-yhtiöiden omistaminen ei vaadi samanlaista ”alkukassaa” kuin koko huoneiston omistaminen. Voit ostaa REIT-yhtiötä itsellesi sopivalla summalla. REITit tarjoavat mahdollisuuden siis omistaa osittain vaikka sairaalaa, jonka kokonaiseen ostamiseen harvalla meistä on varaa. REIT-yhtiön omistaminen on myös huomattavan paljon likvidimpää kuin kiinteistön omistaminen, tarkoittaen sitä, että REIT-yhtiön osakkeiden myyminen ja ostaminen todennäköisesti tapahtuu nopeammin kuin kiinteistöjen kaupankäynti. REIT-yhtiöt tuovat myös hajautushyötyä oman sijoitussalkun sisällä.

Equity REIT ja Mortgage REIT?

Jos nyt keskitytään Yhdysvaltojen markkinoille, niin Equity REITit ovat näitä tässä artikkelissa käsiteltyjä ns. ”tavallisia” REITejä, jotka tuottavat tulosta kiinteistöjen kautta. Mortgage (=asuntolaina, kiinnelaina) REITit eli ”asuntolaina REITit” ovat saman osingonmaksua koskevan lainsäädännön alla kuin equity REITit. Mortgage REITit eroavat siinä suhteessa equity REITeistä että ne sijoittavat asuin- ja kiinnityslainoihin, tuottaen lainoista saatavilla koroilla ja lainojen jälleenmyynnillä. Myös equity ja mortgage REITien sekoituksia, niin sanottuja hybridi-REITejä on olemassa.

Olemme tehneet analyysit muutamista kiinnostavista tai muuten vain tehokkaista REIT-ETFistä. Lue analyysit alta (vain jäsenille).

Liity jäseneksi tästä

Sinua voisi kiinnostaa
Suomalaiset laatuyhtiöt sijoituskohteena
Parhaat laatuosakkeet Suomesta
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Analyysi: Nesteeltä tulosvaroitus – osakkeen laatustatus mennyttä
WIMAO
Sijoittajan valinnat