Pictet’n viiden vuoden markkinanäkemys: koronavirus jättää pysyvän jälkensä

Pictet on yksi johtavista eurooppalaisista ja itsenäisistä varainhoitajista, jonka hallinnoitavana ja hoidettavana olevat varat ovat 525 miljardia euroa. Pictetin mukaan koronapandemian jälkeinen sijoitusaika merkitsee suuria haasteita ja sijoituksia on hajautettava monipuolisemmin, kuten vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Pictet on yksi johtavista eurooppalaisista ja itsenäisistä varainhoitajista, jonka hallinnoitavana ja hoidettavana olevat varat ovat 525 miljardia euroa. Pictetin mukaan koronapandemian jälkeinen sijoitusaika merkitsee suuria haasteita ja sijoituksia on hajautettava monipuolisemmin, kuten vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin.

Koronavirus jättää pysyvän jälkensä – disruptio jatkuu

“Jokainen globaali shokki jättää jälkensä. Koronaviruspandemia tulee olemaan yhtä käänteentekevä kuin 1970-, 1980- ja 2000-lukujen kriisit,” sanoo Pictet Asset Managementin päästrategi Luca Paolini. “Liiketoimintamalleja rukataan, kuluttajien käyttäytyminen mullistuu ja sääntelyä ja lakeja kirjoitetaan uusiksi.”   

“Sijoittajille tämä merkitsee suuria haasteita. Valtioiden ja keskuspankkien massiiviset elvytyspaketit määrittelevät osaltaan sen, kuinka sijoittajat pärjäävät seuraavat viisi vuotta.”    

“Keskuspankit ovat vuonna 2020 pumpanneet markkinoille likviditeettiä määrän, joka vastaa 14 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. Seuraavaksi ne pyrkivät asettamaan joukkolainojen koroille katon, lievittämään deflaatiopaineita kuromalla umpeen kriisin aikana syntynyttä kapasiteetin vajaakäyttöä ja pitämään kasvua yllä. Keskuspankeilla on pakissaan runsaasti työkaluja rahapolitiikan pitämiseksi löysänä vielä pitkän aikaa.”

Korkosijoittajalle tarjolla vähän mahdollisuuksia ja paljon riskiä listatulla markkinalla

“Tämä näkyy jo suurelta osin joukkolainamarkkinoiden hinnoittelussa, joten korkosijoittajille on tarjolla vain vähän mahdollisuuksia mutta paljon riskejä, mikäli harjoitettu politiikka toimii ja saa aikaan kasvua ja inflaatiota. Tämä koskee erityisesti valtionlainoja. Negatiivisten reaalikorkojen takia inflaatiosuojattujen joukkolainojen pitäisi kuitenkin menestyä markkinoita paremmin.”  

“Korkosijoittajien kannattaa turvautua kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan lainoihin, kun he etsivät houkuttelevasti hinnoiteltuja ja tuottavia omaisuusluokkia, erityisesti aikana, jolloin kehittyvien markkinoiden valuutat ovat aliarvostettuja.”

Pictet painottaa Aasiaa ja kehittyvää markkinaa osakkeissa

“Myös osakkeiden tuotto-odotukset jäävät todennäköisesti seuraavan viiden vuoden aikana viime vuosikymmentä alhaisemmalle tasolle. Arvostukset ovat kalliita tässä suhdannevaiheessa ja talouskasvu vaatimatonta. Yritysten tuloksiin kohdistuu paineita eri maiden hallitusten harjoittaessa politiikkaa, joka ei suosi yrityksiä.”  

“Odotamme osakkeiden tuotoissa vähemmän eroavaisuuksia eri alueiden ja maiden välillä kuin viimeisen vuosikymmenen aikana, joskin Yhdysvaltojen markkinat todennäköisesti tuottavat muita markkinoita vähemmän.”      

“Yhdysvaltalaisilla osakkeilla käydään kauppaa ennätyskorkeilla tasoilla valuutan ollessa kallis – dollari heikennee lähivuosina – ja talouden kasvuvauhti todennäköisesti hidastuu muiden kehittyneiden maiden tasolle.” 

“Näkemyksemme mukaan eurooppalaiset ja Aasian kehittyvien markkinoiden osakkeet menestyvät paremmin, kiinalaiset osakkeet kaikkein parhaiten.”

“Aasian suhteellinen vahvuus näkyy todennäköisesti teknologiaosakkeissa, joissa se on valmis ottamaan johtoaseman Yhdysvalloilta. Osakemarkkinoilla pärjäävät todennäköisesti parhaiten teknologia-, kertakulutushyödyke- ja terveydenhuolto-toimialat, koska niillä on suhteellisen isot taseet ja vahva kassavirta.”

Vaihtoehtoiset mukaan sijoitussalkkuun

“Varmistaakseen hyvät vajaan kymmenen prosentin reaalituotot seuraavan viiden vuoden aikana sijoittajien täytyy hajauttaa sijoituksiaan perinteisiä tasapainotettuja salkkuja monipuolisemmin. Heidän täytyy lisätä sijoituksia kehittyville markkinoille, vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin, inflaatiosuojattuihin valtion velkakirjoihin eli TIPS:eihin ja absoluuttisen tuoton strategioihin.”

“Vain tällä tavoin sijoittajat voivat toivoa varmistavansa vuositasolla viiden prosentin reaalituotot. Ottaen huomioon aikojen epävarmuuden ja lähtötilanteen se olisi kunnioitettava suoritus.”

Pictet Asset Managementin viiden vuoden markkinanäkymiä käsittelevän Secular Outlook -katsauksen digiversio on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Miksi ROE on huono laadun mittari?
Laaja markkinakatsaus: riski-indikaattorit ja muut sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
Elisa osake: analyysissa tuorein tulos
Sijoittajan valinnat