Kahdella ETF-rahastolla yhdistelmäsalkku Eurooppaan

Suomalaiset rahastosijoittajat suosivat 50 % osakkeisiin ja 50 % korkoihin sijoittavia yhdistelmärahastoja. Kahdella Eurooppaan sijoittavalla ETF:llä voit helposti rakentaa yhdistelmäsalkun itse ja sen kulut ovat murto-osa yhdistelmärahaston kuluista.

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Suomalaiset rahastosijoittajat suosivat 50 % osakkeisiin ja 50 % korkoihin sijoittavia yhdistelmärahastoja. Kahdella Eurooppaan sijoittavalla ETF:llä voit helposti rakentaa yhdistelmäsalkun itse ja sen kulut ovat murto-osa yhdistelmärahaston kuluista.

Sijoittaja.fi:n ETF-valintatyökalun avulla voi helposti etsiä osakkeisiin, korkoihin, raaka-aineisiin ym. sijoittavia ETF-rahastoja. Kaikki valintatyökalusta löytyvät ETF:t ovat kategoriansa tehokkaimpiin kuuluvia, joten sijoittaja säästyy vertailun vaivalta. Indeksin valintatyökalu vastaavasti auttaa houkuttelevimpien sijoituskohteiden valinnassa. Mallisalkuista löytää valmiit ratkaisut. Olemme päivittämässä mallisalkkujen sisältöä nyt, kun tärkeimmät keskuspankkipäätökset ja niiden vaikutukset korkoympäristöön alkavat olla selvillä.

ETF-rahastoilla rakennettu yhdistelmäsalkku Eurooppaan

Valitsin kaksi ETF-valintatyökalustamme löytyvää ETF-rahastoa, jotka ovat tehokkaita kategoriassaan ja joiden avulla sijoittaja saa kohtuullisen hyvän hajautuksen. Toinen ETF:istä sijoittaa EURO STOXX 600 -indeksin mukaisesti eli 600 suurimpaan eurooppalaiseen yhtiöön. Toinen vastaavasti pyrkii vastaavaan tuottoon kuin Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 -indeksi. Eli sijoittajaa saa vastaavan tuoton kuin eurooppalaisista 1-3 vuoden maturiteetin riskilainoista (high yield). Lyhyesti:

  • Kahdella ETF:llä kohtuullisen laaja hajautus eurooppalaisiin osakkeisiin ja high yield -lainoihin.
Omaisuusluokka Hallinnointipalkkio
600 eurooppalaista suuryritystä Linkki ETF:ään 0,20 %
Euromääräiset yritysten korkeatuottoiset riskilainat Linkki ETF:ään 0,35 %

ETF-rahastojen painot

Alla olevista kuvaajista voi tarkastella tarkemmin ETF-rahastojen hajautusta eri maihin ja sektoreihin. Esimerkiksi eurooppalaisiin suuryrityksiin sijoittavassa ETF:ssä Iso-Britannian paino on suurin (28,5 %) ja sektoreista rahoitus 23,3 % sekä kulutustavarat (17,7 %) ovat suurimmat sektorit. Yrityslaina-ETF:n tuotto maturiteettin on 3,06 % ja duraatio 1,8 vuotta, mikä on nykyisessä korkoympäristössä varsin järkevä yhdistelmä. Kumpikaan ETF:istä ei jaa osinkoa, mikä on verotuksellisesti yksinkertainen suomalaiselle sijoittajalle.

600 eurooppalaista suuryritystä

ETF-rahasto

ETF-rahasto

 Euromääräiset yritysten korkeatuottoiset riskilainat

 

ETF-rahasto

Huom! Tämä kirjoitus ei ole suositus ostaa kumpaakaan ETF-rahastoa, vaan esimerkki, miten helposti ja edullisesti sijoittaja voi rakentaa yhdistelmäsalkun ETF-rahastojen avulla.

Sinua voisi kiinnostaa
Miten sijoitan valmistujaisrahat?
Katsaus Sijoittaja.fi mallisalkkuihin
Mallisalkkujen toukokuu – Suomi-osakesalkut suoriutuivat vahvasti kuun aikana
Passiivinen kulupihtari -mallisalkku
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat