Yhdistelmärahastot pettivät sijoittajat

Yhdistelmärahastot eivät olleet varautuneet koronakriisiin. Sijoittajat pettyivät yhdistelmärahastoihin juuri silloin, kun niiden olisi pitänyt toimia. Mitkä ovat selittävät tekijät taustalla ja mitä odottaa seuraavaksi?

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Yhdistelmärahastot eivät olleet varautuneet koronakriisiin. Sijoittajat pettyivät yhdistelmärahastoihin juuri silloin, kun niiden olisi pitänyt toimia. Mitkä ovat selittävät tekijät taustalla ja mitä odottaa seuraavaksi?

Yhdistelmärahasto

Yhdistelmärahasto on pankkien suosittelema säästämismuoto ja siksi yksityishenkilöiden suosituin tapa sijoittaa. Yhdistelmärahasto on osake- ja korkorahastojen yhdistelmä. Säästäjä saa yhdellä sijoituksella laajan hajautuksen osake- ja korkomarkkinoille.

Yhdistelmärahastoja on tyypillisesti kolmenlaisia: matalariskisiä, neutraaliriskisiä ja korkeariskisiä. Usein matalariskisissä osakkeiden paino on 20-30 % ja korkeariskisissä 70-80 %.

Yhdistelmärahastot epäonnistuivat koronakriisissä

Yhdistelmärahastoissa on korkeat kulut, joten sijoittajat odottavat huolellista varojen hoitoa sekä riskien hallintaa. Tyypillisesti juoksevat vuosittaiset kulut vaihtelevat 0,80 – 2,40 % välillä. 

Koronakriisi yllättyi yhdistelmärahastot. Päivitimme analyysimme Suomen suosituimmista yhdistelmärahastoista ja rahastojen heikko menestys oli pettymys.

Rahastojen viiden vuoden tuotot menivät negatiivisiksi

Vertailimme rahastoja seitsemän muuttujan perusteella. Yksi vertailtava ominaisuus oli viiden vuoden tuotto. Analyysissa aikajakso oli 22.4.2015-22.4.2020. Matalariskisissä ja neutraaliriskisissä rahastoissa tuotot olivat negatiivisia, vaikka osakemarkkinat ovat nousseet koronakriisin pohjilta 26 %.

Mikä onkaan ollut yhdistelmärahastojen tuotto maaliskuun 23. päivä, kun osakemarkkinat kävivät alimmillaan? Suomen Sijoitustutkimuksen rahastoraportti paljastaa, että maaliskuussa yhdistelmärahastoista lunastettiin 785 miljoonaa euroa. Lunastuksen tehneiden sijoittajien joukossa on paljon pettyneitä sijoittajia, joiden pitkän aikavälin tuotto jäi negatiiviseksi.

Yhdistelmärahastojen keskimääräiset viiden vuoden tuotot:

  • Matalariskiset -0,54 % p.a.
  • Neutraaliriskiset -0,44 % p.a.
  • Korkeariskiset 0,48 %. p.a.

Sijoittajan näkökulma

Yhdistelmärahastot eivät olleet valmistautuneet koronakriisiin. Heikkoa tuottoa selittää se, että rahastojen riskienhallinta epäonnistui. Selittävä tekijä ei ole liian korkea osakepaino, sillä osakkeet ovat palautuneet voimakkaasti koronapohjilta. Osakkeet ovat myös selvästi korkeammalla kuin viisi vuotta sitten. Eli osakesijoitusten tappiot eivät vedä koko yhdistelmärahaston viiden vuoden tuottoa tappiolliseksi.

Selittävä tekijä löytyy yhdistelmärahaston siltä puolelta, jolla pitäisi hakea hajautushyötyä ja maltillista tuottoa. Eli juuri se ominaisuus, jolla yhdistelmärahastoja markkinoidaan. Yhdistelmärahastot hakivat ennen koronakriisiä lisätuottoa ottamalla liian korkeaa riskiä korkopuolelta. Koronakriisissä erityisesti high yield ja myös investment grade -yrityslainat laskivat rajusti. Aiemmin tekemämme tutkimuksen mukaan yrityslainat ja etenkään high yield -lainat eivät tarjoa hajautushyötyä osakkeisiin laskumarkkinoilla.

Toinen selittävä tekijä on korkeat kulut. Ne syövät joka vuosi tuottoa ja korkoa korolle -ilmiön vuoksi tämä kumuloituu pitkällä aikavälillä sijoittajan tappioksi. Korkeat kulut ajavat myös liialliseen riskinottoon, millä yritetään hakea sitä extra-tuottoa, jolla korkeat kulut voisi perustella. Valitettavasti tämä kostautui juuri silloin, kun yhdistelmärahaston riskienhallinnan pitäisi toimia.

Mielenkiintoista on se, miten yhdistelmärahastojen salkunhoitajat ovat toimineet nyt. Onko riskisemmät sijoituskohteet myyty ja muutettu rahastot defensiiviseksi? Tässä riskinä on se, että, kun markkinat ovat palautuneet, niin yhdistelmärahastot jäävät jälkeen nousussa. Tällöin virhe kertautuu. Seuraavat raportit ovatkin vähintään yhtä mielenkiintoisia kuin kriisiajan raportti.

P.S. Negatiivisen tuoton selittävä tekijä ei ole se, että kaikki omaisuusluokat ovat laskeneet niin rajusti. Tekemämme yksinkertaiset vertailuindeksit nimittäin voittivat yhdistelmärahasto jokaisessa kategoriassa ja vertailuindeksien viiden vuoden tuotot olivat selvästi positiiviset. Lue tästä vertailumme.

Sinua voisi kiinnostaa
Riski-indikaattori edelleen ”suosi osakkeita” -tasolla
Osaketyökaluun lisätty joukko uusia osakkeita – Mukana Mandatumin osake
Analyysissa Nordnetin Sijoitusvakuutus
Sijoittajan valinnat