Sijoittaja.fi:n vuosi 2014 ja kurkistus kuluvaan vuoteen

Sijoittaja.fi -tietopalvelu avattiin yleisölle maaliskuussa 2014. Sijoittaja.fi tarjoaa sijoittajan työkalut ja on rakennettu 100 %:sti asiakkaan näkökulmasta ilman myynnillisiä intressejä sijoituspalvelutuotteisiin. Vuosi 2015 tuo paljon uutta ja mielenkiintoista SIJOITTAJA-palveluihimme. Olemme tiimimme kanssa erittäin innoissamme varainhoitoalan tulevasta murroksesta ja siitä, millaisia mahdollisuuksia se palvelullemme ja asiakkallemme tuo.

Hannu Huuskonen
Hannu Huuskonen

Sijoittaja.fi -tietopalvelu avattiin yleisölle maaliskuussa 2014. Sijoittaja.fi tarjoaa sijoittajan työkalut ja on rakennettu 100 %:sti asiakkaan näkökulmasta ilman myynnillisiä intressejä sijoituspalvelutuotteisiin. Vuosi 2015 tuo paljon uutta ja mielenkiintoista SIJOITTAJA-palveluihimme. Olemme tiimimme kanssa erittäin innoissamme varainhoitoalan tulevasta murroksesta ja siitä, millaisia mahdollisuuksia se palvelullemme ja asiakkallemme tuo.

Sijoittaja.fi -tietopalvelun päätarkoituksena on tarjota sijoittajille helppokäyttöiset ammattimaiset työkalut sekä tarjota olennaista tietoutta sijoitusmarkkinoilla toimimiseen. Palvelu auttaa sijoittajia ymmärtämään varainhoitotoimialaa ja kannustaa sijoittajia toimimaan itsenäisesti. Sijoittaja.fi on uniikki konsepti, joka on rakennettu 100 %:sti sijoittajien näkökulmasta. Suomalaisen varainhoitoalan suurena ongelmana on asiakkaiden ja sijoituspalveluyhtiöiden välinen intressiristiriita. Suomalaisen sijoitustoimialan liiketoiminnallinen intressi ei valitettavasti ole sijoittajien saavuttaman tuloksen vaan oman tuloksen optimointi. Tämä tarkoittaa korkeaa kustannusrakennetta, kustannusten piilottelua sekä panostamista myyntiin sijoitustoiminnan resurssien kustannuksella.

Asiakkailtamme saatu palaute palvelustamme on ollut innostavaa ja asiakkaat ovat pitäneet konseptistamme. Parhaiten asiakaspalaute jäi mieleen Suomen suurimmilta sijoitusmessuilta Sijoitus-Investistä, jossa olimme suorastaan häkeltyneitä saamastamme positiivisen palautteen määrästä. Tämä näkyi myös täysinä luentosaleina edellisen vuoden tapaan. Monet messuilla sanoivatkin Sijoittaja.fi:n olleen messujen parasta antia – kiitos näistä kommenteista!

Olemme hyvin tietoisia myös siitä, että palvelussa on vielä runsaasti kehitettävää. Olemme saaneet paljon palautetta muun muassa sivuston selkeydestä sekä käyttäjää kiinnostavien artikkelien/analyysien paremmasta löydettävyydestä. Myös ulkomaalaisia osakkeita moni on kaipaillut valintatyökaluihimme. Tulemme vastaamaan tarpeisiin tulevana vuonna muun muassa laajalla käytettävyysuudistuksella sekä uusilla työkaluilla, joista tarkemmin alempana.

Sijoittaja.fi:n mallisalkkujen kehitys vuonna 2014

Yksinkertaisella, kustannustehokkaalla ja järkevällä strategialla rakennetulla salkulla sijoittajan on mahdollisuus päästä erinomaiseen lopputulokseen ilman turhaa kaupankäyntiä tai välikäsiä. Mallisalkkumme ovat jäsenillemme avoimia ja niiden kehitys päivitetään kuukausittain. Kaikki mallisalkkumme koostuivat vuonna 2014 pörssilistatuista instrumenteista, joiden ostaminen on helppoa vaikkapa omalta kotisohvalta. Mallisalkuillemme vuosi oli erinomainen.

Euroissa sijoittavan on kuitenkin hyvä muistaa, että globaaleissa salkuissa euron heikentyminen suhteessa Yhdysvaltain dollariin nosti tuottoja selvästi vuonna 2014. Toisekseen korkotason painuminen ennätysalhaisille tasoille euroalueella tuki vielä vuonna 2014 korkoinstrumenttien tuottoja voimakkaasti. Tänä vuonna vastaavaa apua ei korkopuolelta ole luvassa, vaan riskit ovat mieluummin negatiiviset Yhdysvaltain keskuspankin aloittaessa rahapolitiikan kiristyksen ja inflaatio-odotusten ollessa jo valmiiksi poikkeuksellisen matalalla. Tulemme kirjoittamaan lähiviikkoina nykyisen ennätysalhaisen korkotason seurauksista ja vaikutuksista salkkujen rakentamiseen.

Perinteisten (ja usein turhan kalliiden) varainhoitorahastojen tehokkaaksi vaihtoehdoksi rakennetun Kulupihtari-mallisalkkumme vuosituotto oli 11,7 % johtavien suomalaisten vertailurahastojen tuottaessa keskimäärin 8,4 %. Näin suuri tuottoero (+3,3 %-yksikköä) ei selity enää pelkästään noin 1,3 % vuotuisella kustannuserolla, vaan vuosi 2014 osoittautui haastavaksi aktiivista näkemystä ottaville salkunhoitajille. Suurin ”virhe” keskimääräisellä salkunhoitajalla lienee ollut alipaino valtionlainoissa, joka oli vastoin kaikkia odotuksia tuottavimpia omaisuusluokkia vuonna 2014.

Tehokkaita sijoitustyylejä ETF-instrumentein toteuttava Strategiamestari-mallisalkkumme tuotti puolestaan 18,5 %:ia vertailuindeksin tuottaessa 14,6 %:ia. Uskomme järkevästi rakennetulla strategiasalkulla päästävän pitkässä juoksussa noin 2-3 %-yksikköä parempaan tuottoon vuosittain verrattaessa markkina-arvopainotteisiin indekseihin. Viime vuoden tuottoero 3,9 %-yksikköä ylitti tavoitteen, minkä lisäksi tuottoero kehittyi yllättävän tasaisesti, kuvaten Strategiamestarin hyvää hajautusta myös sijoitustyylien sisällä.

Korkotuottojen Metsästäjä -mallisalkkumme vuosituotto oli puolestaan 15,7 %:ia vertailuindeksin tuottaessa 10,8 %. Edelleen laskeneen korkotason myötä tuotto oli täysin poikkeuksellinen, eikä jatkossa ole syytä odottaa vastaavia lukemia. Tulemme tekemään salkkuun muutoksia vastaamaan nykyistä korkoympäristöä.

Suomalaisiin osakkeisiin sijoittava Suomi Fundamentti oli ainoa salkku, joka jäi vertailuindeksilleen (lue tuorein päivitys). Suomi Fundamentti tuotti vuonna 2014 ”vaivaiset” 5,4 % OMX Helsinki Cap-indeksin tuottaessa 10,3 %. Tuotto oli etenkin loppuvuodesta heikkoa ja syynä pitkälti useiden Venäjä-sidonnaisten yhtiöiden kova paino. Aika näyttää, onko nykyinen korjausliike Venäjä-sidonnaisissa yhtiöissä mahdollisuus vai suunta pitemmän ajan heikolle menestykselle. Toinen syy heikkoon kehitykseen oli pienten ja keskisuurien yritysten heikko kehitys Suomessa (Fundamentti-salkku painottaa melko tasaisesti eri suuruisia yhtiöitä). Vuonna 2014 pienyhtiöiden indeksin (OMX Helsinki Small Cap Total Return-index) tuotto oli -0,21 % ja keskisuurten yhtiöiden (OMX Helsinki Mid Cap Total Return-index) +4,92 %. Mallisalkkuhistoriansa alusta tammikuun 7. päivästä 2009 alkaen Suomi Fundamentti on tuottanut 209,8 % vuoden 2014 loppuun mennessä ylittäen selvästi OMX Helsinki Cap-indeksin tuoton (120,2 %).

Tulemme tekemään lähipäivinä useita mallisalkkumuutoksia Korkotuoton Metsästäjä ja Strategiamestari-mallisalkkuihin vastaamaan nykyistä sijoitusympäristöä. Muistutamme sijoittajia, ettemme omaa kristallipalloa, jonka avulla voisimme taata erinomaiset tuotot myös jatkossa. Sijoitusmarkkinoihin liittyy paljon satunnaisvaihtelua, eikä heikommilta vuosilta voi välttyä. Sen sijaan tulemme jatkossakin ylläpitämään mallisalkkuja järkevällä ja tehokkaalla tavalla, jonka tiedämme johtavan pitkässä juoksussa hyvään lopputulokseen.

Työkalujen kehitys

Mallisalkkujen lisäksi toimme käyttäjillemme lukuisia työkaluja viime vuonna. Suosituimpia työkaluistamme ovat olleet:

  • ETF-valintatyökalu. Sen avulla sijoittaja voi etsiä itselleen helposti tehokkaan ETF:n tai tutkailla vaikkapa korko-ETF:ien tarjoamia tuottotasoja globaalisti.
  • Suomalaisten osakkeiden valintatyökaluSen avulla sijoittaja voi puolestaan etsiä kiinnostavia suomalaisosakkeita eri ominaisuuksiin pohjatuen.
  • Indeksin valintatyökaluMarraskuun puolessa välissä julkaistu työkalu tarjoaa uniikin lähestymistavan houkuttelevien osakeindeksien löytämiseksi maailmalta ja siitä löytyy suoraan tehokkaat ETF:t, joiden avulla indeksiin voi sijoittaa tehokkaasti.

Vuonna 2015 painopiste sivuston kehityksessä tulee olemaan käytettävyyden parantamisen ohella työkaluissa. Tuomme paljon kysytyn kansainvälisten osakkeiden työkalun palveluumme lähitulevaisuudessa. Tähänastisten käyttökokemusten mukaan sen avulla on löydettävissä tehokkaasti mielenkiintoisia osakkeita globaalista avaruudesta. Välittäjävertailutyökalu on ollut testikäytössä jo pitkään ja se tullaan julkaisemaan aivan näinä päivinä. Dynaaminen allokaatiomalli kerää kaiken Sijoittaja.fi:ssä olevan tiedon ja antaa niiden perusteella suosituksen omaisuusluokka-, alue- ja sektoripainotuksista. Analyysipankki tulee olemaan yksi olennainen uudistus, jonka alta sijoittaja löytää erilaisia katsauksia sijoituspäätöstensä tueksi. Samaan aikaan kehitämme myös olemassa olevia työkaluja palvelemaan entistä tehokkaammin sijoittajia.

SIJOITTAJA-brändiperheen lanseeraus

Lanseeraamme alkuvuonna myös SIJOITTAJA-brändiperheen, joka vastaa omalta osaltaan erilaisten sijoittajien tarpeisiin.

Sijoittaja.fi:n lisäksi olemme jo julkaisseet SijoittajaPRO:n, joka palvelee pääasiassa instituutiosijoittajia varainhoidon tehokkaaseen järjestämiseen liittyvissä asioissa. SijoittajaPRO:ssa analysoimme asiakkaan varainhoidon kustannuksia ja tuloksia (lisäarvoa), avustamme sijoitusstrategian suunnittelussa ja laatimisessa, kilpailutamme asiakkaalle soveltuvimmat varainhoitajat ja varainhoitomallit sekä seuraamme varainhoidon menestystä (Kiinnostuitko, ota yhteyttä!).

SijoittajaPLATINUMissa tuomme sijoittajien ulottuville ja tietoisuuteen tehokkaita ratkaisuja erilaisiin sijoittamisen tarpeisiin. Toteutamme ne joko itse tai tehokkaan kumppanin kanssa. Tavoitteena SijoittajaPLATINUMissa on etsiä sijoittajan kannalta mahdollisimman järkeviä ratkaisuja tarpeisiin, jossa olemassa olevat tuotteet eivät täytä sijoittajien tarpeita tehokkaasti. Hyvänä esimerkkinä ovat esimerkiksi erilaiset metsä- ja kiinteistörahastot.

SijoittajaRESEARCH puolestaan keskittyy palvelemaan ammattimaisia sijoitusorganisaatioita erilaisissa korkeaa sijoitussubstanssia vaativissa sijoittamisen osa-alueissa. SijoittajaRESEARCHin keskeisiä osaamisalueita on mm. tyylisijoittaminen (”smart beta”) ja sovellettujen strategiasalkkujen rakentaminen ETF:llä ja suorilla instrumenteilla.

Lopuksi

Meillä Sijoittaja.fi:ssä on kirkaana visiona edistää aidon asiakaslähtöisen toiminnan kehittymistä suomalaisella varainhoitoalalla (ks. myös Sijoittaja.fi:n arvot). Tehtävämme on siinä mielessä helppo, että tunnemme alan parhaat käytännöt maailmalta ja tiedämme niiden rantautuvan myös Suomeen ajan saatossa. Vaikeaksi tehtävän tekee puolestaan suomalaisen varainhoitokulttuurin ja totuttujen toimintatapojen muuttaminen – yleensä muutos tapahtuu oletettua hitaammin.

Tahdomme esittää kiitokset asiakkaillemme sekä yhteistyökumppaneillemme menneestä vuodesta ja toivomme myötätuulen jatkuvan myös tänä vuonna!

Sinua voisi kiinnostaa
Sijoittaja360:n uusi nopeusmittari kertoo, kannattaako osakkeita suosia vai hylkiä
Sijoittaja.fi uudistui! Sijoittaja360° muuttaa käsityksesi sijoittamisesta.
SijoittajaApp on ehdolla Vuoden Sijoitusteoksi 2023
Sijoittajan valinnat