Tuloskausi Q3/2014 ja arvostustasot maailmalla – hyvä tuloskausi tukee osakkeita, Suomessa kehitys ollut heikompaa

Tuloskausi edennyt hyvin Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Japanissa. Suomessa tuloskauden anti ei ole ollut aivan yhtä positiivinen. Nykyisessä markkinaympäristössä sijoittajien luottamukselle on erittäin tärkeää, millaisena yritykset näkevät tulevan toimintaympäristön.

Hannu Huuskonen
Hannu Huuskonen

Tuloskausi edennyt hyvin Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Japanissa. Suomessa tuloskauden anti ei ole ollut aivan yhtä positiivinen. Nykyisessä markkinaympäristössä sijoittajien luottamukselle on erittäin tärkeää, millaisena yritykset näkevät tulevan toimintaympäristön.

Uutuutenamme tuloskauden systemaattiseen seurantaan ovat keskeisten indeksien tulosyllätykset helposti luettavassa taulukkomuodossa. Niiden avulla sijoittaja saa nopean ja systemaattisen kuvan tuloskauden yllätyksistä eri puolella maailmaa tuloskaudesta toiseen. Positiiviset tulosyllätykset antavat tukea alueen osakemarkkinoille ja päinvastoin. Tuloskauden alkumetreillä tietoa tulevasta ei luonnollisestikaan vielä ole, mutta tuloskauden edetessä tiedämme, miltä yritysten tilanne näyttää eri puolilla maailmaa.

Tuloskehitys ja odotukset Yhdysvalloissa

Toisen vuosineljänneksen raportointikausi Yhdysvalloissa osoittautui melko vahvaksi. Yhteenlaskettu tulossumma ylitti ennusteet 5,1 %:lla ja liikevaihtotasollakin päästiin 1,5 % odotuksia parempaan kasvuun. Myös nyt lähtökohdat vaikuttavat melko hyviltä, vaikka vahvistunut dollari saattaa hieman painetta tuloksille tuoda.

Tuloskausi Yhdysvalloissa on kääntynyt jo loppupuolelle ja eilisen pörssipäivän alkuun mennessä 67% yhtiöistä (S&P 500-indeksi) oli raportoinut tuloksensa. Tulosodotuksia Yhdysvalloissa on laskettu melko reippaasti kesän jälkeen, mutta nyttemmin tulosmomentti on jälleen parantunut. Analyytikot odottavat tulosten kasvavan nyt kolmannella vuosineljänneksellä noin 8,5 % edellisvuodesta. Tuloskasvuodotus kolmannelle vuosineljännekselle oli vielä heinäkuun alussa 11 %, josta se painui lokakuun alun 6,4 %:iin. Yli 80 % yhtiöistä on ylittänyt tulosodotukset positiivisesti ja yhteenlaskettuna tulossummanakin tulokset ovat olleet lähes 5 % odotuksia paremmat (tyypillisesti noin 3 %). Tuloskausi on mennyt siis nousujohteisissa tunnelmissa ja antaa tukea osakemarkkinoille.

Sektoreittain tarkasteltuna runsaasti positiivisia tulosyllättäjiä on ollut informaatioteknologiassa (87 %) ja teollisuudessa (92 %). Eniten negatiivisia tulosyllättäjiä on ollut puolestaan telekommunikaatio- ja yhdyskuntapalvelusektoreilla. Tosin molemmissa raportointikausi on muita sektoreita varhaisemmassa vaiheessa. Lisäksi yhteenlaskettuna tulosyllätysten saldona (toteutuneet vs. odotukset) yhdyskuntasektori on ollut paras (+9,3 %).

Taulukko 1. Tulosyllätykset Yhdysvalloissa per 29.10.2014.

20141030-tuloskausi-yhdysvallat-spx

Tähänastisissa tuloskommenteissaan yhtiöt ovat korostaneet Euroopan heikkoutta sekä kotimarkkinoiden hyvää vetoa. Vaikka luottamus lähitulevaisuuteen vaikuttaa kasvaneen amerikkalaisyhtiöiden keskuudessa, odottavat yhtiöt tahmean kasvun jatkuvan pidemmällä horisontilla.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhdysvaltain osakemarkkinoiden ja sektoreiden keskeiset arvostusluvut. Yhdysvalloissa yrityksillä menee keskimäärin hyvin, mikä näkyy jo hieman vaativina arvostustasoina.

Taulukko 2. Arvostustasot Yhdysvalloissa (per 29.10.2014).

20141030-arvostus-yhdysvallat-spx

Tuloskauden lukujen lähteenä Yhdysvalloissa, ellei muuta mainittu Thomson Reuters 30.10.2014.

Euroopassa tulosennusteita on laskettu selvästi ja tulosten kokonaiskertymä on kääntynyt odotuksia negatiivisemmaksi

Toisen vuosineljänneksen raportointikausi Euroopassa osoittautui lopulta melko hyväksi. Yhteenlaskettu tulossumma ylitti ennusteet 8,9 %:lla, vaikka liikevaihtotasolla jäätiin 0,7 % odotuksista.

Euroopassa tuloskasvuodotus kolmannelle vuosineljännekselle on nyt noussut 10,7 %:iin vuodentakaisesta (STOXX 600-indeksi). Liikevaihdon odotetaan laskevan enää piirun (-0,2 %). Pidämme positiivisena, että talouden viimeaikaisesta heinkentymistrendistä huolimatta tulosennusteita on nyt jopa nostettu. Yhteenlaskettu tulosyllätys jo raportoineiden yhtiöiden osalta on 4,2 % yli odotusten, mikä on hyvä tulos. Myös positiivisten tulosyllättäjien (60,4 %) lukema on Euroopan tuloskaudelle hyvä (tyypillinen 48  %).

Sektoreista erityisen positiivisena esiin nousee informaatioteknologia, jossa niin positiivisten tulosyllättäjien osuus (90,9 %) kuin yhteenlaskettu tulosyllätys (+11,9 %) ovat olleet poikkeuksellisen hyviä (tällä ETF:llä pääset tehokkaasti ko. sektorille). Myös harkinnanvaraisella kulutussektorilla tuloskausi on mennyt erinomaisesti. Selvästi heikoiten on mennyt puolestaan päivittäiskulutussektorilla, jossa nagatiivisia yllättäjiä on ollut 62,5 % ja yhteenlaskettu tulosyllätys peräti 18,2 % negatiivinen! Vastaavasti myös harkinnanvarainen kulut

Alla olevassa taulukossa on esitetty tuloskauden etenemistä niin koko Euroopan tasolla kuin toimialoittain.

Taulukko 3. Tulosyllätykset Euroopassa.

20141030-tuloskausi-eurooppa-sxxp

Alla olevassa taulukossa on esitetty Euroopan keskeisten maiden ja sektoreiden arvostusluvut. Euroopassa ongelmana on, että arvostus vaikuttaa huokealta ainoastaan, jos odotettu tuloskasvu toteutuu.

Taulukko 4. Arvostustasot Euroopassa (per 30.10.2014).

20141030-arvostus-eurooppa

Tuloskauden lukujen lähteenä Euroopassa, ellei muuta mainittu Thomson Reuters 30.10.2014.

Tulosyllätykset Suomessa

Toisen vuosineljänneksen raportointikausi Suomessa oli kohtuullisen kehno. Yhteenlaskettu tulossumma jäi ennusteet omaavien 114 yhtiön osalta 0,7 % alle odotusten, mikä oli jo seitsemäs perättäinen vuosineljännes, jolloin tulossumma jäi analyytikoiden odotuksista.

Kolmannen neljänneksen tuloksestaan on Suomessa kertonut jo 67 % yhtiöistä. Yhteenlaskettu tulossumma on jäänyt heikoksi, 1,7 % alle odotusten. Informaatioteknologia jyrää myös Suomessa yhteenlasketun tulosyllätyksen ollessa yli kolmanneksen odotuksia parempi. Tätäkin paremmin on mennyt Energialla, mikä selittyy tosin yhden yhtiön otoksella (Neste).Myös täällä päivittäiskulutuksella on mennyt huonosti. Sektorikohtaisissa tulkinnoissa kannattaa olla Suomessa varovainen, koska otokset ovat pieniä ja isojen yhtiöiden tulosjulkistukset dominoivat kokonaissaldoja.

Taulukko 5. Tulosyllätykset Suomessa.

20141030-tuloskausi-suomi-hexp

Näkemyksemme kotimaan tuloskauteen löytyy tästä ja suomalaisten yhtiöiden tuloskehitystä voi seurata totuttuun tapaan  tarkemmin tästä.

Tuloskausi Japanissa

Toisen vuosineljänneksen raportointikausi Japanissa oli tulosyllätysten puolesta hyvä. Yhteenlaskettu tulossumma ylitti ennusteet 14,7 %:lla. Liikevaihtotasollakin päästiin 0,7 % odotuksia parempaan kasvuun. Japanilaisten osakkeiden tulosyllätyksissä on tyypillisesti voimakasta heiluntaa eri vuosineljännesten välillä, joten liian pitkiä johtopäätöksiä tulee Japanin kohdalla välttää.

Myös kolmas vuosineljännes on lähtenyt käyntiin mukavissa merkeissä tulosyllätysten ollessa 7,7 % yli odotetun vajaan 30 %:n raportoitua tuloksensa. Japanin osakemarkkinoille antavat nyt tukea niin Japanin keskuspankin elvytyksen lisäys, eläkelaitoisten osakeallokaatiotavoitteiden nostot kuin (liian) pessimistiseksi kääntynyt tunnelma (sijoituscase aiheesta tulossa). Japanilaisiin osakkeisiin pääset tehokkaasti esimerkiksi tällä ETF:llä, tai tällä eurosuojatulla ETF:llä tai tällä pienyhtiöihin sijoittavalla ETF:llä.

Taulukko 6. Tulosyllätykset Japanissa.

20141030-tuloskausi-japani-nky

Yhteenvetona

Tuloskausi antaa tällä hetkellä erittäin vahvaa tukea osakkeiden nousun jatkumiselle. Katseet kääntyvät hiljalleen kohti alkukuun raskaita makrolukuja, joiden avulla talousympäristön suuntaviivoja voidaan taas ennustella.

Tuloskausikommentit ovat pääosin suunnattu jäsenillemme. Esitetyt tulosennusteet perustuvat luotettavista lähteistä kerättyyn analyytikoiden ennustedataan (ns. bottom up). Tuloskauden lukujen lähteenä Euroopassa ja Yhdysvalloissa Thomson Reuters 29. ja 30.10.2014, arvostusluvut Bloomberg 30.10.2014.

Tuloskauden Q3/2014 artikkelisarjan kirjoitukset löydät hakusanalla ”Tuloskausi Q3/2014”. Edelliseen Q3 tulosanalyysiin pääset tästä. Indeksejä vastaavat tehokkaat ETF:t löydät ETF-valintatyökalusta.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: Harvia jäi hieman ennusteista – kannattavuus vahvalla tasolla
Applen osake nousuun hyvän tuloksen jälkeen
Googlen osake tarjoaa vahvaa kasvua maltillisilla arvostuskertoimilla
Bowa Legal näkyvyys
Sijoittajan valinnat