Mitkä olivat 2010-luvun parhaat osakkeet? Entä 2020-luvun?

Parhaimmat osakkeet tarjosivat yli 1000% tuotot 2010-luvulla. Katso parhaimmat ja ennustuksemme parhaista osakkeista 2020-luvulla.

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Parhaimmat osakkeet tarjosivat yli 1000% tuotot 2010-luvulla. Katso parhaimmat ja ennustuksemme parhaista osakkeista 2020-luvulla.

2010-luku

2010-luku oli finanssikriisin jälkeistä aikaa. Osakkeiden pohjakosketus koettiin maaliskuussa 2009. Tällöin maailman osakkeiden arvosta oli hävinnyt 56 %, suomalaisista osakkeista vielä tätäkin enemmän. Vuoden 2010 alussa osakkeet olivat ehtineet jo hieman palautua.

Menneellä vuosikymmenellä maailman osakkeet tarjosivat keskimäärin yli 13 %:n vuosituoton. Suomalaiset osakkeet tuottivat 12 % p.a. ja yhdysvaltalaiset osakkeet 17 % p.a.. Yksi selittävä tekijä erinomaisille tuotoille oli alhainen lähtötaso. Maailman osakkeet ylittivät finanssikriisiä edeltäneen tason vasta 2014. Vuosikymmen ei kuitenkaan ollut pelkkää nousujuhlaa. Euroopan velkakriisi vaikutti etenkin eurooppalaisiin osakkeisiin negatiivisesti vuosina 2010, 2011, 2012 ja 2015. Raaka-ainekriisi laski kursseja 2015-2016 ja kauppasota ja keskuspankit 2018. Osakkeet kuitenkin selvisivät kaikista uhista 2010-luvulla ja ovat jatkaneet nousua.

2010-luvun parhaat osakkeet

Tutkimme, mitkä kotimaisista päälistan osakkeista tuottivat parhaiten 2010-luvulla (osingot mukaan lukien). Tuoton lisäksi listasimme taulukkoon myös syyn tuotolle.

Ylivoimaisesti parhaimman tuoton 2010-luvulla on tarjonnut Revenio Group. Vuosikymmenen alussa yhtiö oli monialayhtiö, jolla oli heikosti kehittyviä segmenttejä ja yksi muista selkeästi erottuva kannattavasti kasvava segmentti. Vuonna 2012 yhtiö luopui osasta liiketoimintoja ja muutti segmenttijakoa. Vuonna 2014 yhtiö lopulta päätti keskittyä yhteen segmenttiin eli iCareen. Tämän jälkeen Revenio Group on kasvanut orgaanisesti 15 %:n kasvuvauhtia ja pystynyt yli 30 %:n EBIT-%:iin. Osakkeen arvonkehitys etenkin vuoden 2014 keskittymisen jälkeen on ollut erinomaista.

Kaksi seuraavaa yli 1000 %:n tuoton osaketta ovat olleet EQ ja Bittium. Bittium on entinen Elektrobit ja tuoton taustalla on Automotive-liiketoiminta. Tämä myytiin vuonna 2015 600 miljoonan euron kauppahinnalla. Vuoden 2010 alussa Elektrobitin markkina-arvo oli noin 100 miljoonaa euroa. Eq on varainhoitotalo, joka on hyötynyt 2010-luvun alhaisesta korkoympäristöstä. Eq on keskittynyt vaihtoehtoisiin rahastoihin, kuten Hoivakiinteistörahastoihin, Liikekiinteistörahastoihin, Private Equityyn ja Private Creditiin. Keskittyminen on kannattanut ja yhtiön hoidettavan varallisuuden määrä on kasvanut ja palkkiotuotot ovat pysyneet korkealla tasolla.

Huomattavaa myös on että valtaosa kärkiyhtiöistä on pienyhtiöitä. Etenkin yhtiöt ovat olleet pieniä vuosikymmenen alussa. Pienyhtiöiden on myös sijoitustutkimuksessa havaittu tarjoavan parhaimman tuoton. Yksi syy on korkeampi kasvupotentiaali. Pienen on helpompi kasvaa keskisuureksi kuin suuryhtiön megasuureksi.

Ensimmäinen suuryhtiö listalla on Neste. Vuosikymmenen alussa Neste oli perinteinen öljynjalostaja, jolla oli kunnianhimoinen strategia uusiutuvista polttoaineista. Yhtiön investointiohjelma oli vielä kesken ja Singaporen laitos valmistumassa vuoden 2010-lopussa. Vain harva sijoittaja uskoi Nesteen menestystarinaan, etenkään siinä mittasuhteessa, miten maailma on vuosikymmenen aikana muuttunut ja miten hyvin uusiutuvat polttoaineet ovat tuottaneet.

Tutustu Osaketyökaluun

Mitkä ovat 2020-luvun parhaat osakkeet?

Vastaus kysymykseen on luonnollisesti spekulointia. Edellinen lista antaa kuitenkin osviittaa siitä, että parhaiten tuottavat osakkeet löytyvät kasvu-, laatu-, ja käänneyhtiöiden listoilta. Tulevan tuottolistan kärjessä ovat lisäksi suuremmalla todennäköisyydellä pienyhtiöt kuin suuryhtiöt.

Käänneyhtiöt

Käänneyhtiöissä tuotto tulee siitä, että osake on ostohetkellä pohjilla, yhtiö onnistuu kääntämään liiketoiminnan positiiviseksi ja tämä käänne näkyy osakkeen kurssikehityksessä.

Käänneyhtiöihin sijoittamisessa on suuri riski. Valitsimme viisi käänneyhtiötä ja korkeasta riskistä johtuen sijoittaja voi varautua siihen, että näistä esimerkiksi yksi onnistuu käänteessä ja on kymmenen vuoden päästä parhaiden tuottaneiden osakkeiden listalla.

Käytimme listan teossa apuna omaa näkemystä ja Osaketyökalua. Käänneyhtiöitä etsivä voi esimerkiksi tutkia osakkeiden tuottolukuja ja selata yhtiöitä, joiden pitkän aikavälin tuotot ovat heikoimmat. Myös heikon momentti-pisteiden yhtiöiden joukosta voi löytyä tulevia käänneyhtiötä.

  • Wärtsilä
  • Lehto Group
  • Martela
  • Outokumpu
  • Enersense

Lehto Group, Martela, Outokumpu ja Enersense ovat korkealla tuottolistalla, jos yhtiöt onnistuvat palauttamaan sijoittajien luottamuksen ja pääsevät niille kurssitasoille, jossa ovat joskus olleet. Kaikkien neljän osakkeen kurssitasot ovat lähellä vuosikymmenen pohjalukemia. Onnistunut käänne ja sijoittajien luottamuksen palauttaminen voivat saada aikaan satojen prosenttien nousun osakekurssissa. Näin on käynyt ennenkin ja on mahdollista, että näin käy myös 2020-luvulla. Yksi riski on, että mahdollinen nousu jää lyhytaikaiseksi. Näin kävi 2010-luvulla esimerkiksi Outokummulle ja Martelalle.

Wärtsilä on viisikon laadukkain yhtiö. Osake myös tuotti peräti 189 % 2010-luvulla. Tuotto olisi voinut olla tätäkin parempi ilman heikkoa vuotta 2019. Tänä vuonna osake on laskenut yli 25 %. Wärtsilä voi nousta helposti 2020-luvun tuottolistalle, mikäli markkinatilanne paranee, yhtiö pysyy mukana kilpailussa ja pystyy siten kääntämään liikevaihdon takaisin kasvuun ja kannattavuuden nousuun.

Laatuyhtiöt

Osaketyökalusta sijoittaja saa laatuyhtiölistan helposti nappia painamalla. Lisäksi ylläpidämme Täyden kympin laatuyhtiöt -artikkelia, joka päivitetään kuukausittain. Laatuyhtiöt ovat globaalisti olleet parhaiten tuottanut sijoitustyyli. Sijoittajien varoja on ohjautunut tasaisesti tuottaviin yhtiöihin korkojen ollessa alhaalla ja epävarmuuksien velloessa osakemarkkinoilla.

Valitsimme Osaketyökalullamme viisi laatuyhtiötä, jotka voivat löytyä tuottolistan kärkiosakkeista 2020-luvulla. Neste ja Marimekko olivat 2010-luvun listalla ja ennakoimme, että yhtiöt pysyvät listalla myös 2020-luvulla. Kummankin yhtiön kohdalla tosin uskomme, että tuotot ovat matalammat kuin 2010-luvulla. Marimekon ennustamme tuottavan näistä kahdesta paremmin ensisijaisesti pienemmän koon vuoksi.

Nokian Renkaat, Valmet ja Ponsse ovat laatuyhtiöitä, joilla on hyvät kasvunäkymät ja potentiaalia parantaa kannattavuutta. Osakkeet ovat myös kohtuullisesti arvostettu, joten tuottoa voi tulla myös nousevien arvostuskertoimien kautta. Esimerkiksi superlaatuyhtiö KONEen PE-luku on 2020-tulosennusteella on 27,8, joka on mielestämme liian korkea. KONEen tuotto tulee siten vain tuloskasvun ja osinkotuoton kautta.

Kasvuyhtiöt

Myös kasvuyhtiöitä voi etsiä Osaketyökalullamme. Valitsimme viisi pientä tai keskisuurta kasvuyhtiötä, jotka voivat löytyä 2020-luvun tuottolistalta. Sijoittajan kannattaa Osaketyökalulla lajitella osakkeita esimerkiksi liikevaihdon vuosikasvun (2016-2018), EPS:n 3v kasvuennusteen tai kasvupisteiden perusteella. Siten löytää potentiaalisten osakkeiden joukon, joista voi valita omat kasvusuosikkinsa.

Viivi kasvuyhtiötä on lajiteltu liikevaihdon toteutuneen vuosikasvun perusteella. Nixun kasvu on ollut voimakkainta Revenion seuratessa heti perässä. Joukosta Nixulla ja Siilillä on ollut vaikeuksia vuonna 2019. Siili alensi pitkän ajan kasvutavoitteen 10 %:iin ja Nixu alensi marraskuussa selvästi vuoden 2019 ohjausta. Osakekurssit tulivat näistä syistä alas. Kymmenen vuoden perspektiivillä sijoittavalle alentunut kurssi on hyvä asia, koska osaketta saa nyt halvemmalla. Tässä ajatusmallissa on kuitenkin yksi mutta. Mitä, jos yhtiöt eivät tulevinakaan vuosina yllä kasvu- ja kannattavuustavoitteisiinsa? Tällöin riskinä on, että kasvuyhtiöstä tulee kriisiyhtiö ja kurssi jatkaa laskussa. Viisikosta parhaimmassa vedossa viime vuosina ovat olleet Revenio ja Talenom. Ei ole syytä olettaa, että kummankaan meno olisi hyytymässä. Revenion markkina-arvo on jo 675 miljoonaa euroa. Tämä rajoittaa nousumahdollisuuksia. Jos Revenio yltäisi 200 %:n arvonnousuun 2020-luvulla, olisi yhtiön markkina-arvo jo kaksi miljardia euroa. Remedy on pörssin peliyhtiöistä (Rovio, Next Games ja Remedy) ollut alalla pisimpään ja myös menestynyt pörssissä parhaiten. Yhtiö on ylittänyt odotukset, toisin kuin Rovio ja Next Games. Näistä syistä nostimme Remedyn listalle.

Listalta jäi pois ikisuosikkimme Qt, jonka arvo karannut mielestämme liian korkeaksi. Yhtiön markkina-arvo on 425 miljoonaa euroa ja kuluvan vuoden liikevaihtoennuste 56 M€. Korkea arvostus rajoittaa yhtiön tuottopotentiaalia. Yli 100 %:n tuotto tarkoittaisi Qt:n osalta jo miljardin markkina-arvon rikkoutumista.

Löydä sijoitustyyliisi sopivat osakkeet Suomesta ja maailmalta!

Vertaile osakkeita pisteytyksen, tuottojen ja tärkeimpien tunnuslukujen perusteella. Osaketyökalusta löydät ajantasaiset listat parhaista laatu-, arvo-, kasvu- ja osinko-osakkeista Suomesta sekä maailmalta

Tutustu Osaketyökaluun!
Sinua voisi kiinnostaa
Analyysissa kuumimmat tekoälyosakkeet
Ovaro näkee viriämistä ja on aktiivinen – analyysi
Tekoälyuutiset: Klarnan tekoäly tekee 700 asiakaspalvelijan työt ja Googlen tekstistä videopelejä
Omalla Maalla LKV
Sijoittajan valinnat