Kolme avaintekijää, jotka määrittävät lainasalkun tuoton

Yrityslainat sopivat nykyiseen markkinatilanteeseen ja tarjoavat vakaata tuottoa ja kassavirtaa. Kolme avaintekijää määrittävät lainasalkun tuoton.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Yrityslainat sopivat nykyiseen markkinatilanteeseen ja tarjoavat vakaata tuottoa ja kassavirtaa. Kolme avaintekijää määrittävät lainasalkun tuoton.

Listattu korkomarkkina ei tarjoa tuottoa

Euroalueen yli 10-vuotisten valtionlainojen keskimääräinen tuotto maturiteettiin on 0,23 % per vuosi. Tämän tuoton sijoittaja saa, jos valtionlainoista ei tule luottotappioita. Saksassa ja Suomessa korot ovat jopa negatiiviset. Hyvän luottoluokituksen yritysten jvk-lainoissa odotettu tuotto on alle 0,20 %.

Nykytilanteessa sijoittajien on vaikea löytää turvallista tuottoa listatulta korkomarkkinalta, talletuksista tai korkorahastoista. Markkinatilanne on johtanut siihen, että yrityslainat sekä vakaat kiinteistö- ja osakesijoitukset ovat sijoittajien suosiossa.

Yrityslainat sijoituskohteena

Yksityissijoittajalla on nykyään mahdollisuus sijoittaa kotimaisten pk-yritysten lainoihin. Yleensä sijoittajille tarjolla olevat lainat ovat osa laajempaa rahoituspakettia ja täydentävät pankkirahoitusta.

Korot vaihtelevat palveluntarjoajasta, riskistä ja laina-ajasta riippuen. Yleinen vaihteluväli on 6-12 %.

Sijoittajan tuotto muodostuu yrityslainojen korosta vähennettynä luottotappioilla. Jos sijoittaa tasasumman 10 yrityslainaan, josta yksi yritys ajautuu konkurssiin, on luottotappio-% 10 %. Tällöin yhdeksästä yrityksestä saatavan korkotuoton täytyy kattaa menetetty 10 %-yksikköä, jotta sijoittaja saa tuottoa.

Hajauta

Osakkeissa sijoittaja voi saada merkittävästi markkinaa korkeampaa tuottoa ottamalla riskiä ja sijoittamalla muutamaan osakkeeseen. Yrityslainoissa näin ei ole. Odotettu tuotto on merkittävästi korkeampi sijoittaessa 20 yrityslainaan kuin sijoittaessa kolmeen yrityslainaan.

Sijoittajan odotettu tuotto nousee, mitä useampaan yrityslainaan hän sijoittaa. Tällöin yksittäisen luottotappion vaikutus salkun kokonaistuottoon nimittäin alenee. Jos esimerkiksi sijoittaa 50 yrityslainaan ja yksi yritys menee konkurssiin, on luottotappion vaikutus salkun tuottoon 2 %. Vastaavasti viidessä yrityslainassa vaikutus on 20 %.

Minkälaista tuotto odottaa?

Laajasti hajautetun yrityslainasalkun hyvä tuotto-odotus on yli 5 %. Se on merkittävästi parempi kuin listatun korkomarkkinan tai high yield -lainojen tuotto-odotus nykyisessä markkinatilanteessa. Yli 5 %:n tuotto-odotus on jopa korkeampi kuin maailman osakemarkkinoiden tuotto-odotus, joka on tutkimuslaitosten mukaan markkinasta riippuen välillä 3-6 %.

Yrityslainoissa toteutuneessa tuotossa avainasemassa on kolme tekijää:

  1. lainakohteiden analyysi ja riskienhallinta
  2. lainan korko
  3. luottotappiot.

Huolellisella yritysanalyysilla sijoittaja voi minimoida luottotappioriskiä ja siten nostaa odotettua tuottoa. Lainasalkun korko on maksimituotto, johon sijoittaja voi päästä. Luottotappiot vähentävät korkotuottoa.

Käytännön esimerkki yrityslainasalkun tuotosta

SIJOITTAJA-ryhmään kuuluvan SijoittajaPRO Corporate Financen sijoittajat ovat tehneet lainasijoituksia listaamattomiin yhtiöihin kolmen vuoden ajan. Kierroksia on ollut yhteensä 36 kappaletta.

SijoittajaPRO laski salkun tuoton sillä oletuksella, että sijoittaja olisi tehnyt 10 000 euron tasasijoituksen jokaiseen kierrokseen. Sijoituspanos voi olla myös 1000 euroa tai 100 euroa per kohde riippuen varallisuudesta ja omasta sijoitusstrategiasta.

Vuoden 2017 alusta tähän hetkeen lainasijoituksiin olisi sitoutunut 360 000 euroa, josta olisi palautunut lyhennyksinä 176 104 euroa ja korkoina 18 411 euroa. Tällä hetkellä yrityslainasijoituksissa rahaa olisi kiinni 173 896 euroa.

Lainasalkun efektiivinen tuotto (IRR) on 7,4 %. Tuotto sisältää saadut korot, ja siitä on vähennetty toteutuneet luottotappiot. Lainakierrosten keskimääräinen maturiteetti on ollut 1,5 vuotta ja duraatio alle yhden vuoden. Duraatio on kassavirroilla painotettu lainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika. Koska valtaosa Corporate Financen lainakierroksista on ollut kuukausilyhenteisiä, on duraatio pienempi kuin keskimääräinen maturiteetti.

Corporate Financen yrityslainakohteet sähköpostiisi

  • Yrityslainat sopivat nykyiseen markkinatilanteeseen
  • Vakaata tuottoa ja kassavirtaa
  • Corporate Finance sijoittaa kaikkiin kierroksiin myös itse
  • Huolellinen riskienhallinta ja analyysi, jolla minimoidaan luottotappioriskit

Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Nordea osake: analyysissä tuorein tulos
Miksi Bitcoiniin hajauttaminen kannattaa?
Vastuullinen sijoittaminen – miten löydän sijoituskohteet?
Sijoittajan valinnat