Analyysissa Efecten listautuminen

Efecte on pieni ohjelmistoalan yritys ja mielenkiintoinen listautuja First North -listalle. Analysoimme yhtiön listautumisen.

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Efecte on pieni ohjelmistoalan yritys ja mielenkiintoinen listautuja First North -listalle. Analysoimme yhtiön listautumisen.

Listautumisanti

 • Efecte listautuu First Northiin
 • Tarjolla 2 062 623 osaketta
  • Uusia osakkeita 1 035 000 kpl
  • Omistajat myy 1 027 623 kpl
 • Merkintähinta 5,50 euroa per osake
  • Yleisöannissa minimimerkintä 100 osaketta
  • Instituutioannissa minimimerkintä 18 501 osaketta
 • Ankkurisijoittajat merkitsevät vähintään 43,7 % ja enintään 54,7 % listautumisessa tarjottavista osakkeista
 • Merkintäaika alkaa 27.11.2017 klo 9.30 ja päättyy aikaisintaan 4.12.2017 klo 16.30

Osakeannilla hankitut varat (arviolta 5,1 M€) on tarkoitus käyttää ensisijaisesti yhtiön strategian mukaisen kansainvälisen kasvun rahoittamiseen ja toiminnan laajentamiseen.

Efecte

Efecte eroaa aiemmista pienistä ohjelmistoalan listautujista sillä, että yhtiöllä on omia pilvipohjaisia tuotteita. Vincit ja juuri listautunut Gofore ovat konsultointitaloja. Lue analyysimme Goforesta.

Efecten palvelun- ja identiteetinhallinnan ohjelmistot ja niitä tukevat asiantuntijapalvelut tehostavat ja yksinkertaistavat käytössä olevien palveluiden, tietojärjestelmien sekä infrastruktuurin hallinnointia.

Efecten kaksi päämarkkinaa ovat:

 • IT-palvelunhallintamarkkina
  • IT-palvelunhallinta koostuu yritysten IT-palveluiden suunnittelusta, toimittamisesta, hallinnasta ja kehittämisestä
 • Identiteetin- ja pääsynhallintamarkkina
  •  Identiteetin- ja pääsynhallintateknologiaa hyödynnetään käyttäjien identiteetin ja käyttöoikeuksien luomisessa, hallitsemisessa ja tallentamisessa.

Efecte hakee kansainvälistä kasvua

Efecten liikevaihdosta 14 % tulee kansainvälisiltä markkinoilta. Yhtiö toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. Yhtiö kerää listautumisella varoja nopeaan ja hallittuun kansainväliseen kasvuun. Efecte aikoo investoida sekä nykyisiin että uusiin kasvumarkkinoihin.

Efecte keskittyy asiakkuuksissa keskisuuriin yrityksiin. Johdon mukaan yhtiön kilpailuetu on pilvipohjaiset tuotteet, joita perinteisillä samalla asiakassegmentillä toimivilla kilpailijoilla ei ole. Suuret pilvipohjaisia tuote- ja palveluratkaisuja tarjoavat ohjelmistoyhtiöt keskittyvät suuryrityksiin.

Pilvipohjaiset tuotteet myydään SaaS-palveluna. Efecten Saas-liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta on 46 % (1-9/2017).

Kuvan lähde: Efecten markkinointiesite

Luvut ja ennusteet ja Sijoittaja.fi:n näkemys

jasensisalto_kirjaudu

Sinua voisi kiinnostaa
Ovaro on todella aktiivinen – näkee pohjan olevan takana
Analyysi: Marimekko ylitti odotukset – toiseen neljännekseen kohdistuu vielä epävarmuutta
Analyysi: Nesteeltä tulosvaroitus – osakkeen laatustatus mennyttä
WIMAO
Sijoittajan valinnat