ETF-rahastoja kannattaa vertailla niiden tehokkuuden perusteella

ETF-rahasto on erinomainen sijoitusinstrumentti yksityissijoittajalle. Haasteena on ETF-rahastojen vertailu. Kerromme tässä, miten ETF:iä voi vertailla.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

ETF-rahasto on erinomainen sijoitusinstrumentti yksityissijoittajalle. Haasteena on ETF-rahastojen vertailu. Kerromme tässä, miten ETF:iä voi vertailla.

ETF-rahasto

ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa, kuten alan johtavat toimijat ja sijoitusstrategit, mutta pienemmillä kuluilla.

ETF:illä voi sijoittaa esimerkiksi:

 • Osakkeisiin
  • Maantieteellisille alueille
  • Sektoreihin
  • Strategioihin
 • Valtionlainoihin
 • Yrityslainoihin
 • Riskilainoihin (High Yield)
 • Kehittyvien markkinoiden lainoihin
 • Kiinteistösijoitusyhtiöihin (REIT)
 • Raaka-aineisiin jne.

Tutustu ETF-työkaluun!

ETF seuraa yleensä indeksiä, kuten S&P 500 -indeksiä tai STOXX Europe 600 -indeksiä. Indeksiä seuraavan ETF:n tärkein tehtävä on tarjota sijoittajalle indeksin mukainen tuotto.

Sijoittaja voi vertailla ETF-rahastoja niiden tehokkuuden perusteella. Mitä tehokkaampi ETF on, sitä parempi sijoitustuote on kyseessä.

ETF:n tehokkuus

ETF:n tehokkuus muodostuu yksinkertaisesti ETF-rahaston kaupankäynnistä ja omistamisesta aiheutuvista suorista sekä epäsuorista kustannuksista.

ETF:n tehokkuus voidaan laskea vertailemalla mm. seuraavia ominaisuuksia:

 • hallinnointikustannuksia (sijoittajan vuosittain maksamia kuluja)
 • ETF:n likviditeettiä (ETF:n koko, kaupankäynnin volyymi sekä osto- ja myyntihinnan välistä eroa)
 • tuottoeron vaihtelua eli ETF-rahaston tuoton vaihtelua verrattuna indeksiin
 • tuottoeroa indeksiin eli sitä, kuinka paljon ETF-rahaston tuotto eroaa indeksin tuotosta

Usein sijoittajat katsovat vain ETF:n hallinnointikulua. Tärkein ominaisuus on kuitenkin tuottoero indeksiin, sillä indeksiä heikompi tuottokin on sijoittajalle kulu. Mitä enemmän ETF jää indeksille, sitä suurempi kulu.

Valitse tehokkain ETF

ETF:n tehokkuusominaisuudet voidaan pisteyttää ja pisteet laskea yhteen. Näin saadaan lukuarvo, jonka perusteella ETF:t voidaan laittaa paremmusjärjestykseen. Sijoittajan kannattaa valita saman indeksin mukaisesti sijoittavista ETF-rahastoista se, joka on tehokkain.

Suomalaisen sijoittajan kannattaa lisäksi huomioida kaupankäyntivaluutta ja osingonjako. Suomalaiselle sijoittajalle usein tehokkain vaihtoehto on ETF-rahasto, joka ei jaa ulos tuotto-osuutta (osinkoa), ja jonka kaupankäyntivaluutta on euro. Tällöin sijoittaja säästyy valuutanvaihtokustannuksilta.

ETF:ien tehokkuuspisteet löydät ETF-työkalusta

ETF-työkalumme pisteyttää ETF-rahastot automaattisesti tehokkuuden perusteella. Aloitus-välilehdeltä sijoittaja näkee ETF-rahaston hallinnointikustannuksen, osingonjaon, tehokkuuden ja kaupankäyntivaluutan. ETP:n tehokkuus välilehdeltä sijoittaja näkee tehokkuuspisteytyksen. Tehokkuuspisteet on indeksoitu siten, että 100 on paras mahdollinen pistemäärä.

Muista vielä nämä!

 • ETF-työkalussamme on yli 2500 ETF-rahastoa. ETF:t ovat työkalussa niiden päälistauspaikan mukaan.
  • Samalla ETF:llä on useita listauspaikkoja, löydät eri listauspaikkojen ETF:t niiden kotisivuilta tai ETF:n tietosivulta.
 • Kaikkein tehokkaimmat ETF:t ovat tunnettuja markkina-arvoperusteisia indeksejä, kuten S&P 500 ja Euro Stoxx 50 -indeksiä seuraavat ETF:t.
 • ETF-työkalussa on laaja hakuominaisuus, jonka avulla löydät juuri haluamasi ominaisuudet sisältävät ETF:t.

Tutustu ETF-työkaluun!

Alkuperäinen teksti on julkaistu Sijoittaja.fi:ssä 12.2.2018.

Sinua voisi kiinnostaa
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Sijoitusmahdollisuuksia kvanttilaskennassa
Analyysi: Nesteeltä tulosvaroitus – osakkeen laatustatus mennyttä
WIMAO
Sijoittajan valinnat