Miten sijoittaa kehittyville markkinoille? Parhaat strategia-ETF:t!

Oletko kiinnostunut kehittyvistä markkinoista, mutta et tiedä miten sinne sijoittaisi? Tässä apua vaihtoehtojen valintaan.

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Oletko kiinnostunut kehittyvistä markkinoista, mutta et tiedä miten sinne sijoittaisi? Tässä apua vaihtoehtojen valintaan.

Markkinatilanne

Markkinat ovat rauhoittuneet kehittyvillä markkinoilla Trumpin voiton jälkeen. Trumpin sovittelevampi sävy presidenttinä on lieventänyt pahimpia pelkoja kaupparajoitteista.

Yhtenä riskinä ovat nousevat korot, jotka vaikeuttavat kehittyvien valtioiden vaihtotaseiden rahoittamista. Tämän riskin realisoituminen ei kuitenkaan ole todennäköinen, sillä kehittyvien valtioiden talouskasvuennusteet ovat kääntyneet nousuun. Katso indikaattorit Markkinaympäristöstä. Kehittyvien valtioiden talouskasvu on kuitenkin kiihtymässä hidastumisen jälkeen, joten riskin realisoituminen on laskenut.

Miten sijoittaa kehittyville markkinoille?

Helpoin tapa on rahasto tai pörssinoteerattu rahasto eli ETF. Jos päätät sijoittaa rahastoon, selvitä mm. miten rahasto on tuottanut suhteessa MSCI Emerging Markets -indeksiin.

ETF:n edut ovat:

  • Edullinen, vuosittaiset kulut vaihtelevat 0,10 – 0,95 %:n välillä
  • Likvidi (eli voit ostaa ja myydä ETF:n pörssissä, kuten osakkeen)
  • Tiedät, mitä kehittyvien markkinoiden osakkeita omistat

Ongelmana on ETF:n valinta. Vaihtoehtoja on paljon ja osa on hyviä ja osa ei. Tärkeää on myös ETF:n sijoitusstrategia. Sijoittaako ETF markkinaindeksin mukaisesti, jolloin sijoittaja saa markkinatuoton vähennettynä kuluilla, vai jollain tietyllä sijoitusstrategialla.

Paras strategia kehittyville markkinoille?

Jos haluat mahdollisimman kustannustehokkaan sijoitusinstrumentin ja olet tyytyväinen markkinatuottoon, kannattaa sijoittaa markkinaindeksin mukaisesti. MSCI Emerging Markets -indeksi kuvaa laajasti kehittyvien markkinoiden osakkeiden kehitystä. Indeksi kattaa 23 maata ja 833 osaketta.

MSCI Emerging Marketsin alueellinen jakauma (lähde: MSCI)

MSCI EM maapainot

MSCI Emerging Marketsin sektorijakauma (lähde: MSCI)

MSCI EM sektoripainot

Markkinaindeksiä parempaa tuottoa

Markkinaindeksiä parempaa tuottoa voi tavoitella aktiivisella rahastolla tai strategia-ETF:llä.

Aktiivinen rahasto

Huomioi aktiivisen rahaston valinnassa nämä:

  • Onko aktiivinen rahasto tuottanut kulujen jälkeen paremmin kuin MSCI Emerging Markets -kokonaistuottoindeksi esim. viiden vuoden aikajänteellä?
  • Onko parempi tuotto syntynyt korkeammalla riskillä? Tämän voi selvittää vertailemalla rahaston ja indeksin volatiliteettiä.
  • Jos rahasto on tuottanut vähemmän, onko matalampi tuotto syntynyt matalammalla riskillä.

Strategia-ETF

Strategia-ETF:t yhdistävät passiivisten indeksirahastojen ja aktiivisten rahastojen ominaisuuksia.

  • Sijoitusstrategia pohjautuu yleensä tunnuslukuihin, kuten korkeaan osinkotuottoon, kasvavaan osinkoon, hyvään kannattavuuteen tai alhaisiin arvostuskertoimiin
  • Tyypilliset strategia-ETF:t sijoittavat: osinko-osakkeisiin, arvo-osakkeisiin, laatuosakkeisiin tai yhdistämällä näitä tyylejä
  • Multifaktori-strategialla tarkoitetaan esimerkiksi laadun ja matalien arvostuskertoimien yhdistämistä
  • Strategia-ETF:ien kulut ovat usein aktiivisia rahastoja alemmat

Löydä parhaat ETF:t kehittyville markkinoille

Kehittämästämme ETF-valintatyökalusta löytyy 180 kehittyvien markkinoiden osakkeisiin sijoittavaa ETF-rahastoa. Työkalumme vertailee ETF-rahastojen tehokkuutta, kuten alhaista hallinnointikulua, rahaston kokoa, pörssivaihtoa, osto- ja myyntihinnan erotusta sekä tuottoeroa ja sen vakautta. Tehokkuuspisteiden perusteella ETF:t voidaan laittaa paremmuusjärjestykseen.

Kuva ETFtyökalu

Kuva ETF-työkalusta

Strategia-ETF:iä työkalusta löytyy 66 kappaletta. Etsimme näiden joukosta kaikki multifaktori-ETF:t ja vertailimme niiden paremmuutta.

Vertailimme multifaktori-ETF:ien tuottoa suhteessa markkinaindeksiin ja riskiä. Parhaat multifaktori-ETF:t ovat tarjonneet tasaisesti parempaa tuottoa matalammalla riskillä MSCI Emerging Markets -indeksiin nähden.

Parhaimmat kehittyville ja kehittyneille markkinoille sijoittavat multifaktori-ETF:t saat suoraan valmiista listasta klikkaamalla ”Sijoitusideoita” ja ”Monifaktori”.

ETFtyökalu monifaktori

Sijoittaja.fi:n ETF-valinnat kehittyville markkinoille

jasensisalto_kirjaudu

Sinua voisi kiinnostaa
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Sijoitusmahdollisuuksia kvanttilaskennassa
Analyysi: Nesteeltä tulosvaroitus – osakkeen laatustatus mennyttä
WIMAO
Sijoittajan valinnat