Sähkön hurjiin hintavaihteluihin on saatava loppu. Helppoja ratkaisuja on tarjolla.

Suomen sähköjärjestelmä on osoittanut haavoittuvuutensa. Nykyinen tilanne on kestämätön. Onneksi tarjolla on ratkaisuja, joilla tilanne voitaisiin korjata.

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Suomen sähköjärjestelmä on osoittanut haavoittuvuutensa. Nykyinen tilanne on kestämätön. Onneksi tarjolla on ratkaisuja, joilla tilanne voitaisiin korjata.

Sähkön hintavaihtelu kestämätöntä

Sähkön hinta kävi 5.1.2024 yli kahdessa eurossa kilowattitunnilta. Se on moninkymmenkertainen siihen verrattuna, mitä sähkö normaalisti maksaa.

Kylmä ilmamassa, tuuleton sää ja korkea sähkönkulutus (15 000 MWh) yksittäisten tuotantolaitosten häiriöiden kanssa nostivat sähkön hinnan pilviin. Toimivalle yhteiskunnalle ennustettava ja vakaa sähkön hinta on oleellista. Kuluttajat ja yritykset kestävät jonkinasteista pörssisähkön vaihtelua, mutta rajansa kaikella.

Satakertaiset hinnanvaihtelut eivät ole hyväksyttäviä ja ongelmaan olisi tarjolla ratkaisuja.

Rakenteellinen muutos osasyynä hinnanvaihteluun

Fortum kirjoittaa tuoreessa markkinakatsauksessaan: ”Suomen sähköntuotanto on rakenteellisessa murroksessa vihreän siirtymän edetessä ja pörssisähköhintojen voimakkaan heilumisen voidaan odottaa jatkuvan.” Fortumin mukaan tuulivoiman tuotantoteho vaihtelee voimakkaasti eri sääolosuhteiden mukaan ja kovilla pakkasilla on havaittu jäätymisongelmia. Lisäksi erilaisilla poliittisilla linjauksilla ja geopoliittisilla tilanteilla on merkitystä sähkön hintaan.

Edellinen kulutuspiikki oli tammikuussa vuonna 2016. Fortum kirjoittaa, että tällöin tuulivoimaa oli 2000 megawattia vähemmän. Sähköä tuotiin Venäjältä, mikä ei enää ole mahdollista Ukrainan sodasta johtuen. Nyt myös kaukolämpöä on käytössä 1000 megawattia vähemmän, mikä nostaa sähkön kulutusta.

Toimiiko Nord Pool -sähköpörssi toivotulla tavalla?

Pörssilistattu Merus Power on suomalainen teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja myy kotimaisia innovatiivisia sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita globaalisti. Kysyimme Merus Powerilta näkemyksiä kotimaiseen sähkömarkkinaan

Nord Pool -sähköpörssi on herättänyt keskustelua. Toimiiko sähköpörssi toivotulla tavalla? Merus Powerin mielestä: ”Hintasignaalien merkitystä ei voi vähätellä. NordPool sähköpörssi on ollut energiamurroksen keskiössä ja heillä tehdään paljon töitä siinä, että tuotteet ja kaupankäynnin luotettavuus palvelevat uutta, entistä monimutkaisempaa energiajärjestelmää. Mielestämme hinnan pitää tulevaisuudessakin luotettavasti heijastella todellista sähköjärjestelmän tilaa. Opittavaa on paitsi Nord Poolilla, myös markkinaosapuolilla siitä, miten sekä kulutuksen että tuotannon joustavuus huomioidaan hinnanmuodostuksessa ja eri tuotteissa.”

Pitäisikö sähkön spot-hinnan vaihteluun puuttua ja millä keinoilla? Merus Powerin käsityksen mukaan: ”Spot-hinnan vaihtelu tasoittuu tulevaisuudessa kun markkinatoimijat ottavat huomioon tämän päivän signaalit. Joustavuus tulee lisääntymään kulutuksessa ja tuotannossa, mikä tasaa hintaeroja.”

Ratkaisut ongelmaan ovat helppoja

Yksi ratkaisu sähköongelmaan voisi olla kotimaisen sähkön tuotannon lisääminen. Merus Powerin mukaan: ”Suomella on mahdollisuus houkutella vihreän teollisuuden investointeja kohtuuhintaisella uusiutuvan energian tarjonnalla. Lisäämällä uusiutuvan energian tarjontaa, houkuttelemme myös kulutusta tänne. Myös huoltovarmuuden kannalta tulee huolehtia, että meillä on riittävä kyky kattaa sähkön tarve niissä tilanteissa, joissa siirtoyhteyksiä on rajallisesti käytössä.”  

Myös energian varastointi kulutuspiikkejä tasaamaan olisi yksi ratkaisu. Se tasaisi hintasignaaleja sekä tasapainottaisi tuotantoa ja kysyntää.

Kotimaisen sähkön tuotannon lisäämiseen puuttui myös energiatekniikan professori Esa Vakkilainen Ylen A-Talkissa 18.1.2024. Hänen mukaan Suomeen pitäisi perustaa sähköntuotantoyhtiö, jonka kapasiteetti olisi käytössä silloin kuin sitä tarvitaan. Tämän kustannus olisi professorin mukaan pari kymmentä miljoonaa euroa vuodessa.

Vielä yksinkertaisemmaksi ratkaisuna voitaisiin nähdä se, että kantaverkkoyhtiö Fingrid rakentaisi lisäkapasiteetin ja varmistaisi sähkön riittävyyden yksittäisinä kulutuspiikkeinä.

Lisäsähköntuotanto olisi toteutettavissa esimerkiksi Wärtsilän ratkaisuilla. Näitä ovat nykyisillä ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivat sähköjärjestelmää tasapainottavat voimalaitokset, hybridiratkaisut sekä energian varastointi- ja optimointiteknologia, mukaanlukien GEMS-energianhallintajärjestelmä.

On aika tarttua toimiin

Tammikuun viidennen päivän kaltaista 2 euron sähkön hintoja ei yksinkertaisesti saa tapahtua. Sähköjärjestelmää on korjattava. Ratkaisut ovat lisäkapasiteetin rakentaminen kotimaisin voimin paikkaamaan häiriötilanteita sekä energiavarastoinnin merkittävä lisääminen. Nämä ovat helppoja toteuttaa ja kustannus on pieni siihen nähden, mitä sähkön hinnan hurjat hintavaihtelut maksavat kuluttajille ja yrityksille. Toivottavasti ratkaisut toteutetaan ennen ensitalven kulutuspiikkejä.

Sinua voisi kiinnostaa
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat