Analyysissä ympäristöratkaisuja kehittävä Lamor Corporation

Lamor Corporation on kansainvälisesti menestynyt ympäristöratkaisujen kehittäjä ja toimittaja. Yhtiö on hiljattain ottanut merkittäviä askeleita kasvustrategiassaan siirtäessään osakkeensa Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle. Miltä osake näyttää Sijoittajan näkökulmasta? Lue analyysi.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Lamor Corporation on kansainvälisesti menestynyt ympäristöratkaisujen kehittäjä ja toimittaja. Yhtiö on hiljattain ottanut merkittäviä askeleita kasvustrategiassaan siirtäessään osakkeensa Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle. Miltä osake näyttää Sijoittajan näkökulmasta? Lue analyysi.

Lamor Corporation

Lamor sai alkunsa vuonna 1982 Suomessa perustetusta varustamoalaan erikoistuneesta perheyhtiöstä. Lamor kehitti yksinkertaisen mereen valuneen öljyn keräystekniikan, harjakeräimen eli skimmerin. Tämä keksintö loi pohjan Lamorin ydinajatukselle sekä tulevalle liiketoiminnalle.

Tänä päivänä Lamor Corporation on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor listasi osakkeensa nopeasti kasvavia yhtiöitä houkuttelevalle ja erityisen tiukat listautumisvaatimuksen omaavalle Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalle vuonna 2021. Lamor Corporation tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja ympäristön sekä ekosysteemien suojaamiseen ja puhdistamiseen – globaalisti mutta paikallisesti.

Lähde: Lamor

Kestäviä ratkaisuja mihinpäin maailmaa tahansa

Lamorin liiketoiminta jakautuu kolmeen segmenttiin: ympäristönsuojeluun, maanpuhdistukseen ja ennallistamiseen sekä materiaalin kierrätykseen.

  • Ympäristönsuojelu kattaa alleen muun muassa Lamorin öljyntorjuntavalmiuksien kehittämisen ja teknologian, jota yhtiö myy ja vuokraa. Lamorilla on maailmanlaajuisesti hajautetut laitevarastot ja verkostot, mikä mahdollistaa ammattimaisen hätätilanteiden torjunnan missä päin maailmaa tahansa. Lisäksi ympäristönsuojelu pitää sisällään esimerkiksi vedenoton suojaamisen erilaisilta haitta-aineilta, kuten öljyltä, levältä tai muulta meriroskalta.
  • Maanpuhdistus ja -ennallistaminen tarjoaa nimensä mukaisesti erilaisiin teknologioihin pohjaavia ratkaisuja maaperän puhdistamiseen ja ennallistamiseen. Näitä ratkaisuja ovat biologinen, mekaaninen ja kemiallinen kunnostus.
  • Materiaalin kierrätys -segmentti tarjoaa jäte- ja vesihuollon tekniikoita, kuten mekaanista käsittelyä, lämpökäsittelyä ja kemiallista käsittelyä, joilla yritykset voivat tehokkaasti muuttaa käytöstä poistetut materiaalit arvokkaiksi tuotteiksi ja vähentää siten jätteiden hävittämisen ympäristövaikutuksia. Segmentti keskittyy myös globaalin muovihaasteen ratkaisemiseen. Tähän liittyen Lamor aloitti elokuussa 2023 muovin kemiallisen kierrätyslaitoksen rakentamisen Kilpilahteen. Nykyisen suunnitelman mukaisesti kierrätysöljyn tuotanto ja tuotannon optimointi alkaa laitoksella kesän 2024 aikana.

Lamor toimii yli 100 maassa tytär- ja osakkuusyhtiöidensä sekä kumppani- ja jakeluverkostonsa kautta. Lamorilla on tytär- ja osakkuusyhtiöitä yli 20 maassa ja liiketoimintaa jokaisella mantereella. Lisäksi Lamorin tavoitteena on kasvattaa ja laajentaa liiketoimintaansa myös tulevaisuudessa.

Tunnustettu vastuullisuudestaan

Lamor sai ensimmäisenä suomalaisena yhtiönä Nasdaqin Green Equity Designation -merkinnän tammikuussa 2022. Merkintä tukee listattujen yhtiöiden siirtymää kohti vihreitä liiketoimintamalleja ja strategioita sekä mahdollistaa sijoittajille paremman näkyvyyden yhtiön vihreään strategiaan ja tavoitteisiin. Nasdaq Green Equity Designation voidaan myöntää listatuille yhtiöille, joiden liiketoiminnasta yli 50 prosenttia muodostuu ympäristöystävälliseksi luokitelluista liiketoimista ja joiden investoinneista yli 50 prosenttia kohdistuu vihreäksi luokiteltavaan toimintaan. Lamor täytti edelleen merkinnän kriteerit ja sai jatkaa ohjelmassa myös vuonna 2023.

Green Equity -merkinnän lisäksi Lamor on saanut tunnustusta yritysten yhteiskunnallista nettovaikutusta tutkivalta Upright Projectilta, joka on laskenut Lamorille 66 prosentin nettopositiivisuuden. Tämä on poikkeuksellisen korkea luku, sillä keskimäärin pörssiyhtiöiden nettovaikutus on nollan prosentin tienoilla. Nettovaikutus lasketaan tarkastelemalla vaikutusta yhteiskuntaan, tietoon, terveyteen ja ympäristöön.

Muovihaaste koskettaa koko maailmaa

Muovi on tänä päivänä osa lähes varmasti jokaisen ihmisen arkea. Muovin käyttö valmistus- ja pakkausmateriaalina on kasvattanut suosiotaan viimeisten vuosikymmenten aikana enenevissä määrin. Valitettavasti muovituotteita käytetään usein vain kerran ennen kuin ne heitetään pois. Muovijätteen osuus maailman saasteista, varsinkin valtamerissä, on kasvanut muovin käytön rinnalla merkittävästi. Suomen valtion erityistehtäväyhtiö Ilmastorahaston mukaan muovien tuotannosta syntyvä osuus globaaleista päästöistä on yli 3 prosenttia, ja maailmassa syntyvän muovijätteen määrä on tuplaantunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.

Huoli muovin aiheuttamista ympäristövaikutuksista on noussut viime vuosien aikana esille yhä useammin. Muovihaasteen ratkaiseminen on tärkeä osa ilmastotoimia, ja muovi onkin yksi Euroopan komission pääpisteistä, johon panostamalla EU aikoo saavuttaa kiertotalouden vuoteen 2050 mennessä. Lamorin arvion mukaan muovinkierrätysmarkkinan koko on noin 120 miljardia dollaria jo vuonna 2030.

Kemiallinen kierrätys on askel kohti muovihaasteen ratkaisua

Yleisin muovin kierrättämistapa on mekaaninen kierrätys, jossa kerätty muovijäte murskataan, sulatetaan ja muotoillaan uudelleenkäytettävään muotoon. Erilaisia muovityyppejä on kuitenkin todella monia, eivätkä kaikki muovit, kuten tietyt seka- ja kestomuovit sovellu mekaanisesti kierrätettäväksi. Nämä muovityypit päätyvätkin usein vain jätepolttoon. Mekaanisesti kierrätetyt muovit eivät myöskään sovellu kaikkiin ’ensikäytössä’ olevien muovien tehtäviin, kuten esimerkiksi korkean hygieniatason vaativiin ruokapakkauksiin.

Mekaanisen kierrätyksen rinnalle on kehitetty kemiallinen kierrätys, jonka avulla myös mekaaniseen kierrätykseen soveltumattomat muovityypit voidaan saada uusiokäyttöön. Kemiallisessa kierrätyksessä muovijäte hajotetaan ja nesteytetään katalyyttisen reaktion avulla uusioraaka-aineeksi. Tätä uusioraaka-ainetta voidaan jatkossa käyttää muovin valmistuksessa neitseellisen öljyn tavoin ja parhaimmillaan niillä voidaan korvata neitseellisen öljyn käyttö myös vaativissa käyttötarkoituksissa.

Lamorilta muovin kemiallisen kierrätyksen laitos Kilpilahteen

Myös Lamor Corporation on ottanut askeleita muovin kierrätysliiketoiminnassa sen aloitettua kemiallisen muovikierrätyslaitoksen rakentamisen Porvoon Kilpilahteen yhdessä Resiclo Oy:n kanssa. Kilpilahden kierrätyslaitoksen on määrä toimia Lamorin konseptilaitoksena ja sen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on saavuttaa 10 000 tonnin kemiallisen kierrätysmuovin vuosikapasiteetti. Kilpilahden laitoksen rakennustyöt alkoivat ajallaan elokuussa 2023. Ensimmäiset teknologiatoimitukset on määrä saapua laitoksella ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, ja tuotannon määrä alkaa kesällä 2024. Laitoksen rakennuttaa ja sitä operoi Lamorin ja Resiclon yhteinen hankeyhtiö Lamor Recycling Oy.

Lamorin strategian mukaan Porvoon muovinkierrätyslaitos toimii pilottina ja mallilaitoksena, jonka pohjalta kierrätysliiketoimintaa lähdetään laajentamaan. Vuoden 2026 loppuun mennessä Lamor pyrkii hyödyntämään kansainvälistä verkostoaan rakentaakseen vastaavia laitoksia muille Lamorin markkina-alueille, saavuttaen 100 000 tonnin kierrätysmuovin projektiportfolion. Tästä kierrätysmuovikapasiteetista noin 40 000 tonnia syntyisi Suomessa. Tässä yhteydessä projektiportfoliolla tarkoitetaan sitä, että ainakin investointipäätökset tavoitellun suuruiseen kierrätyslaitosten kapasiteettiin on tehty.

Kysyntää Kilpilahden kierrätyslaitoksen uusioraaka-aineelle löytyy – laitoksessa valmistettu lopputuote on ilmoitettu myytävän Shellille. Plastic Circular Shellin mukaan sopimus Lamor Recyclingin kanssa on yhtiön uusi askel kannattavan muovin kiertotalouden edistämisessä.

Lamor listasi osakkeensa Helsingin pörssin päälistalle

Kuluva kvartaali on ollut Lamor Corporation kasvustrategian osalta todella merkityksellinen. Marraskuun 15. päivä Lamor ilmoitti hakevansa osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Muutama päivä myöhemmin Finanssivalvonta hyväksyi yhtiön suomenkielisen listalleottoesitteen, ja 22.11.2023 Nasdaq hyväksyi listalleottohakemuksen. Lamor Corporationin osakkeet siirtyivät päälistalle, ja kaupankäynti osakkeilla alkoi pörssilistalla 23.11.2023.

Lamorin tavoite päälistalle siirtymisessä on tukea yhtiön strategisten tavoitteiden toteutumista, edistää Lamorin osakkeiden omistuspohjan laajenemista sekä likviditeetin kasvua pitkällä aikavälillä, sekä parantaa yhtiön tunnettuutta eri sidosryhmien keskuudessa. Lamor ei tarjonnut uusia tai olemassa olevia osakkeita päälistalle listautumisen yhteydessä.

Johan Grön yhtiön toimitusjohtajaksi

Kuluvalle kvartaalille mahtuu myös Lamorin johtoa koskevia suuria uutisia, kun joulukuussa yhtiö tiedotti Johan Grönin astuvan toimitusjohtajan paikalle. Grön on toiminut Lamorin operatiivisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2022 lähtien. Lamorin julkaiseman tiedotteen mukaan Grön on ollut keskeisessä roolissa yhtiön suurten projektien edistämisessä sekä kehittänyt Lamorilla erityisesti yhtiön tarjoomaa ja toimitusprosesseja. Lisäksi hän on johtanut muovin kemiallisen kierrätyksen liiketoiminnan käynnistämistä.

Tiedotteessa Grön kommentoi olevansa innoissaan tästä mahdollisuudesta johtaa Lamor seuraavaan kasvuvaiheeseen. Tuore toimitusjohtaja kertoi olevansa vakuuttunut siitä, että Lamorilla on hyvät valmiudet tulevaan kasvuun, ja että hänen tavoitteenaan on varmistaa yhtiön lunastavan lupauksensa asiakkaille, työntekijöille, osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille.

Lamorin taloudellinen tilanne ja osake

Q3/2023 -tulos

Vuoden kolmannella neljänneksellä Lamorin liikevaihto laski 9,2 prosenttia vertailukaudesta ja oli 31,1 miljoonaa euroa (analyytikoiden ennuste 34,0 M€). Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 2,8 prosenttia. Merkittävä osa Lamorin liikevaihdosta koostuu edelleen Lähi-idän merkittävistä palvelusopimuksista. Liikevaihtoa kerryttivät edelleen erityisesti Kuwaitin sekä Bangladeshin projektit. Q3:lla Lamorin saadut tilaukset laskivat 58,2 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 13,5 M€. Laiteliiketoimintaan liittyen Lamor sai kuitenkin kaksi tärkeää tilausta kolmannen kvartaalin aikana: Yhtiö tulee toimittamaan laivoihin integroitavaa öljyntorjuntakalustoa Aasian ja puhtaan veden tuotantoon käytettäviä vedenkäsittelyratkaisuja Etelä-Amerikkaan.

Liiketoiminnan volyymin kasvu on Lamorin johdon mukaan näkynyt vuoden 2023 edetessä myös kannattavuuden parantumisena. Vaikka Lamor Corporationin oikaistu liikevoitto laski kolmannella neljänneksellä 3,2 prosenttia 3,0 miljoonaan euroon (ennuste 4,0 M€), nousi liikevoittomarginaali 9,6 prosenttiin (Q3/2022: 9,0 %).

Katsauskaudella Lamor teki 1,2 miljoonan euron arvonalentumiskirjaukset Venäjän tytär- ja osakkuusyhtiöihinsä liittyen. Kulut on esitetty tytäryhtiön osalta erässä Liiketoiminnan muut kulut sekä osakkuusyhtiön osalta erässä Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Molemmat erät on sisällytetty kertaluonteisiin eriin. Näiden kirjausten jälkeen Venäjän liiketoimintaan liittyvät omaisuuserät on kirjattu konsernissa kokonaisuudessaan alas.

Ohjaus vuodelle 2023

Lamor Corporation säilytti alkuvuonna antamansa ohjauksen ennallaan. Ohjauksen mukaan yhtiö arvioi sen koko vuoden liikevaihdon olevan välillä 120-135 miljoonaa euroa, ja oikaistun liikevoittoprosentin olevan 8-11 prosenttia.

Lamor tavoittelee 250 miljoonan euron liikevaihtoa ja 14 prosentin oikaistua liikevoittoa

Lamor on asettanut strategiakaudelle 2023-2025 viisi päätavoitetta:

  • Ensisijainen kumppani valituissa strategisissa toimintamaissa erityisesti Lähi-idässä ja Etelä-Amerikassa.
  • Laajentuminen kolmeen uuteen maahan positiivisten ympäristövaikutusten luomiseksi.
  • Viiden uuden merkittävän projektin voittaminen paikallisen läsnäolon vahvistamiseksi sekä ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi
  • Osallistuminen globaalin muovihaasteen ratkaisemiseen sadan tuhannen tonnin kierrätysmuovin projektiportfolion avulla.
  • Tehokkaiden ja tuloksellisten ratkaisujen toimittaminen asiakkaille paikallisesti mutta maailmanlaajuisesti.

Näiden tavoitteiden lisäksi Lamor on asettanut taloudelliset pitkän aikavälin tavoitteet, joiden pyritään toteutuvan viimeistään strategiakautta 2023-2025 seuraavan tilikauden aikana. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat 250 miljoonan euron liikevaihto sekä 14 %:n oikaistu liikevoittoprosentti. Lamor pyrkii saavuttamaan sen strategiaan, tavoitteisiin ja riskiprofiiliin sopivan rahoitusrakenteen vahvan taseensa avulla.

Taloudellisten tavoitteidensa mukaan Lamor Corporation pyrkii jakamaan vuosittaista osinkoa huomioiden liiketoiminnan kasvun tärkeimpänä tavoitteena.

Lamorin osakekurssi

Lamorin listautuminen loppuvuodesta 2021 sattui juuri heikon taloussyklin alkuun, mikä näkyy osakkeen koko pörssihistorian laskeneessa kurssissa. Vaikka Lamor takoi viime vuonna vahvan tuloksen, ei se riittänyt nostamaan osaketta pysyvästi nousevaan trendiin. Kuluvana vuonna korkealla laukannut inflaatio, noussut korkotaso sekä markkinoita kummitelleet taantumapelot tarttuivat Lamorin osakkeeseen, ja painoivat sen laskuun.

Helsingin pörssin päälistalle nouseminen herätteli markkinoissa uutta uskoa Lamorin osakkeeseen marraskuun alussa, ja kuukauden aikana osake nousi peräti 22,6 prosenttia. Joulukuussa markkinoiden epävarmuus kuitenkin tarttui jälleen osakkeeseen, ja veti kurssin lokakuun lopun tasolle.

Lamor Corporationin osakekurssi pörssihistorian ajalta
Lähde: TradingView

Sijoittajan näkökulma

Vuonna 2022 Lamorin nettovelkaantumisaste oli 23,2 prosenttia, mutta kuluvan vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana gearing-luku kasvoi 51,9 prosenttiin. Syynä tähän on Lamorin elokuussa liikeeseenlaskema, enintään 25 miljoonan euron senioriehtoinen vakuudellinen vihreä joukkovelkakirjalaina. Kiinteää kymmenen prosentin vuotuista korkoa maksava velkakirjalaina on Lamorin johdon mukaan osoitus yhtiön sitoutumisesta kestävien liiketoimintamallien edistämiseen ja se tukee Lamorin pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa tulevien vuosien aikana. Joukkovelkakirjalaina liittyy läheisesti Lamorin toukokuussa julkaisemaan vihreän rahoituksen viitekehitykseen, joka mahdollistaa yhtiölle velkapääoman hyödyntämisen edistääkseen ympäristön ja ekosysteemien suojeluun ja ennallistamiseen sekä materiaalinkierrätykseen liittyviä ratkaisuja.

Alla olevassa taulukossa on Lamorin toteutuneita lukuja ja Sijoittaja.fi:n laatimat ennusteet, jotka pohjautuvat yhtiön ohjaukseen ja taloudellisiin tavoitteisiin. Lamorin tavoittelema 250 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2026 tarkoittaa yli 20 prosentin vuotuista kasvuvauhtia, kuten taulukosta voidaan havaita.

Lamor Corporation: Yhtiön strategisiin taloudellisiin tavoitteisiin perustuvat ennusteet vuoteen 2026 asti.

Kuluvan vuoden 2023 ennustetulla oikaistulla osakekohtaisella tuloksella ja 20.12.2023 päätöskurssilla laskettuna Lamorin osakkeen P/E-luvuksi saadaan 11,1. Tämä on kasvuyhtiöksi edullinen luku. Jotta ennustettu osakekohtainen tulos saavutetaan, tulee Lamorin yltää ohjauksensa puoliväliin. Tämä tarkoittaisi noin 38 miljoonan euron liikevaihtoa ja 4 miljoonan euron liiketulosta Q4:lle.

Käyttämällä EV/EBITDA-lukua Lamorin osake on vieläkin edullisemmin arvostettu. Yhtiön kuluvan vuoden oikaistun käyttökatteen ennusteella laskettu EV/EBITDA on 5,7. Tätä lukua kasvattaa yhtiön nostama 25 miljoonan euron laina, sillä yritysarvo on markkina-arvo lisättynä korollisilla nettoveloilla.

Sijoittaja voi myös hahmotella, miltä Lamorin EV/EBITDA-luku näyttää, kun Kuwaitin projektin sopimuksen mukaiset rahavirrat tulevat kassaan. Tämä voidaan laskea huomioimalla lyhytaikaisista rahoitusvaroista sopimukseen perustuvat omaisuuserät ja lyhytaikaisissa korollisissa veloissa vastaavasti sopimukseen perustuvat velat. Tällöin yritysarvo EV on 63,6 miljoonaa euroa ja EV/EBITDA-luku vain 3,6. Tämä on kasvuyhtiölle erittäin alhainen luku.

Lamorin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vaikuttavat kunnianhimoisilta. Mikäli yhtiö yltää tavoitteisiinsa, on osakkeessa selvää nousupotentiaalia. Yhtiön markkina-arvo on tällä hetkellä vain 27,3 prosenttia tavoitellusta 250 miljoonan euron liikevaihtotavoitteesta. Lamorin johdon mukaan tavoitteet ovat täysin saavutettavissa, sillä yhtiön liiketoiminta on hyvin skaalautuvaa, varsinkin kun kierrätysmuovin projektiportfoliota saadaan valmiiksi ja tuotantoon.

Lamor Corporation ei ole toistaiseksi jakanut tuloksestaan osinkoa. Pitkän aikavälin tavoitteiden mukaan yhtiö aikoo aloittaa osingonmaksun viimeistään vuonna 2026. Lamor perustelee toistaiseksi osingonmaksun pidättämistä liiketoiminnan kasvun priorisoinnilla, mikä on ymmärrettävää tämän vaiheen kasvuyhtiölle.

Maailmanlaajuisesti vahvistuva ympäristötietoisuus sekä kestävän kehityksen megatrendi tukevat Lamor Corporationin liiketoimintaa, ja vastuullisuudesta saadut tunnustukset lujittavat tätä tukea. Yhtiö on kansainvälistynyt ja kasvattanut toimintaansa kannattavasti strategiansa mukaisesti.

Riskinä Lamorin osakkeelle on kasvun tyrehtyminen. Merkittävä osa Lamorin liiketoiminnasta muodostuu tarjouskilpailuihin perustuvista suurista hankkeista, joten tarjouskilpailujen ajoittumisella sekä erityisesti niissä pärjäämisellä voi olla merkittäviä vaikutuksia yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Lamorin tilaukset ovat olleet kuluvana vuonna laskussa, ja lähitulevaisuuden tarjouskilpailuissa epäonnistuminen voisi hidastaa kasvua. Muita riskejä ovat makrotaloudelliset riskit, kuten inflaatio, talouskasvun hidastuminen ja korkotaso, jotka voivat aiheuttaa epävarmuutta Lamorin toimintaympäristössä.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Sinua voisi kiinnostaa
UPM-Kymmene osake: Q2-tulos ei yltänyt odotuksiin – loppuvuoden näkymät ovat hyvät
Kesko osake: Viimeisin tulos odotusten mukainen – merkit rakentamisen piristymisestä ovat lupaavia
Pörssinoteerattujen sijoitustuotteiden hyödyntäminen tuloskauden aikana
Sijoittajan valinnat