Suomalaisen tekoäly-yhtiön osakeanti käynnissä – Fluenticin käännösalustassa on suuri potentiaali

Suomalainen SaaS-yritys Fluentic tähtää Euroopan suurimmaksi tekoälypohjaiseksi käännösalustaksi vuoteen 2025 mennessä. Ratkaisu on jo käytössä useilla globaaleilla toimijoilla. Tutustu yritykseen ja osallistu osakeantiin.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Suomalainen SaaS-yritys Fluentic tähtää Euroopan suurimmaksi tekoälypohjaiseksi käännösalustaksi vuoteen 2025 mennessä. Ratkaisu on jo käytössä useilla globaaleilla toimijoilla. Tutustu yritykseen ja osallistu osakeantiin.

Fluenticin suunnattu osakeanti

Fluentic järjestää suunnatun osakeannin, ja rahoituskierroksella kerätyillä varoilla yritys pyrkii kiihdyttämään kasvuaan tarjoamalla kehittämäänsä sovellusta laajemmalle asiakaskunnalle. Samalla yritys pyrkii laajentamaan myyntitoimenpiteitään uusille maantieteellisille alueille, ja jatkamaan tuotekehitystä.   

 • Osakeannin koko: enintään 250 000 osaketta (2 000 000 EUR)
  • Osakeantia merkitty artikkelin julkaisuajankohtana: 44 514 osaketta (356 112 EUR)
 • Minimissään kerätään: 350 000 EUR
 • Osakkeiden merkintähinta: 8,00 EUR
 • Minimimerkintämäärä: 50 osaketta (400 EUR)
 • Yrityksen pre-money valuaatio: 4 000 000 EUR
 • Julkinen merkintäaika alkaa: 14.11.2023
 • Merkintäaika päättyy: 8.12.2023
Osallistu osakeantiin!

Fluentic mullistaa kansainvälisen asiakaspalvelun tekoälyyn pohjautuvalla ratkaisulla

Suomalainen SaaS-yritys Fluentic on kehittänyt tekoälypohjaisen ratkaisun, jonka tarkoituksena on mullistaa yritysten kansainvälinen asiakaspalvelu. 

Yritysten laajentaessa toimintaansa ulkomaille usein vastaan tuleva ongelma on kielimuuri, joka vaatii yritykseltä ulkomaisten asiakaspalveluresurssien lisäämistä. Fluenticin ratkaisun avulla kohdemaan asiakkaat ja yrityksen asiakaspalvelija voivat kommunikoida sujuvasti keskenään omilla äidinkielillään. 

Fluenticin yksi keskeisimmistä kilpailueduista on yrityksen vahva osaaminen kääntämisen teknologioissa, sekä massiivinen määrä kerättyä dataa kielen kääntämisen tueksi. Yrityksen johto on arvellut, että sen kilpailijoilla veisi jopa viisi vuotta kopioida Fluenticin liiketoimintamalli.

Laadukasta asiakaspalvelua 80 eri kielellä

Fluentic on tekoälypohjainen käännössovellus, joka on helppo integroida osaksi Salesforcea ja Zendeskiä, jotka ovat kansainvälisesti tunnettuja asiakaspalvelualustoja.

Fluentic hoitaa kääntämisen useassa eri tekstipohjaisessa asiakaspalvelukanavassa, oli kanavana sitten sähköposti, chat-ikkuna tai yhteydenottolomake. Sovellus tunnistaa automaattisesti jopa lähes 80 eri kieltä ja tuottaa laadukkaan reaaliaikaisen käännöksen viestin vastaanottajalle.

Näin Fluentic käytännössä poistaa kielimuurin yrityksen asiakkaiden ja asiakaspalvelutiimin väliltä, ja asiakkaalle jää positiivinen kuva yrityksen kanssa viestimisestä, kun hän pystyy kommunikoimaan äidinkielellään yrityksen kanssa.

Fluenticin käyttö on asiakaspalvelijalle vaivatonta

Fluenticin synty

Fluenticin juuret juontavat jo vuoteen 2007, jolloin perustettiin suomalainen käännösteknologiayritys Transfluent. Tästä yrityksestä muovautui nykyinen Fluentic vuonna 2021. Pitkän historiansa vuoksi Fluentic on onnistunut kerryttämään arvokasta osaamista ja dataa käännösteknologioiden tueksi.

Yrityksen toimitusjohtajana toimii Mikko Räty, jolta löytyy aikaisempaa johtamiskokemusta Deloitte Digital Finlandista sekä Nordic Morningista.

Tähtäimessä kansainväliset suuryhtiöt

Fluenticin kohderyhmänä on kansainvälisillä markkinoilla toimivat keskisuuret ja suuret yritykset, joilla on mahdollisesti jo olemassa oleva kansainvälinen asiakaspalvelutiimi, sekä Salesforcen tai Zendeskin asiakaspalvelualusta käytössä.

Fluenticin ratkaisun avulla yritykset voivat tehostaa asiakaspalvelun toimintaa niin, että jokainen asiakaspalveluvastaava voi ratkaista asiakkaan ongelman kielestä riippumatta. Näin yritys pystyy hyödyntämään asiakaspalveluresurssejaan tehokkaammin.

Fluentic soveltuu myös hyvin tilanteisiin, jossa esimerkiksi kotimainen yritys haluaa laajentaa liiketoimintaansa kansainvälisille markkinoille olemassa olevan asiakaspalvelutiimin voimin.

Fluenticin ratkaisu on saanut kiitosta jo sen useilta globaalisti toimivilta asiakkailta, joihin lukeutuu esimerkiksi Finnair, Multitude Bank ja Oura.

Globaalit markkinat yli 33 miljardin dollarin arvoiset

Tutkimusyhtiö Gartnerin mukaan globaalit asiakaspalvelun markkinat olivat 33,5 miljardin dollarin arvoiset vuonna 2022, ja näiden markkinoiden odotetaan jatkavan kasvuaan myös tulevina vuosina.

Näille markkinoilla Fluentic on asemoinut itsensä hyvin toimiessaan kahden globaalisti tunnetun asiakaspalvelualustan kanssa. Yrityksen johdon mukaan Fluentic on onnistunut rakentamaan vuosien ajalta vahvaa strategista kumppanuutta etenkin Salesforcen kanssa, mikä on tarjonnut Fluenticin sovellukselle lisänäkyvyyttä ja luotettavuutta.

Fluentic keskittyy tällä hetkellä toimimaan Pohjois- ja Keski-Euroopan markkinoilla, ja rahoituskierroksella kerätyillä varoilla yritys pyrkii kasvattamaan myyntiä ja näkyvyyttä myös Länsi- ja Etelä-Euroopan markkinoilla. Pohjois-Amerikan osuus asiakaspalvelun markkinasta on kaikkein suurin, ja Fluenticilla on myös olemassa olevia asiakkaita esimerkiksi Yhdysvalloissa, mikä antaa vahvan pohjan toimia jatkossa myös tässä markkinassa.

Taloudellinen tilanne

Vuoden 2023 syyskuuhun mennessä Fluenticin jatkuva vuosilaskutus oli 0,45 miljoonaa euroa ja vuoden loppuun mennessä luvun arvioidaan olevan välillä 0,5–0,8 miljoonaa euroa.

Alla olevassa taulukossa Fluentic on hahmottanut keskeisimpien avainlukujensa ennustettua kehitystä. Taulukosta nähdään, että seuraavien vuosien aikana jatkuvan vuosilaskutuksen odotetaan kasvavan merkittävästi yrityksen panostaessa myyntitoimenpiteitään laajemmalle markkinalle. Myös myyntikatteen odotetaan kasvavan lähemmäksi 90 %:n tasoa jo vuonna 2025.

Fluenticin arvioiden mukaan se olisi saavuttamassa kriittisen myyntipisteen vuoden 2024 lopulla. Käyttökatteella mitattuna kannattavuuden odotetaan kääntyvän positiiviseksi vuonna 2025, jonka jälkeen kannattavuuden odotetaan edelleen kasvavan seuraavien vuosien aikana.

Lähde: Fluentic

Fluenticin liiketoimintamalli mahdollistaa korkean myyntikatteen

Fluentic toimii tilauspohjaisen liiketoimintamallin kautta, mikä mahdollistaa yritykselle tasaisen tulovirran. Tämän lisäksi Fluentic hinnoittelee sovellustaan asiakasvolyymien mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että yksittäiseltä asiakkaalta saatavissa tulovirroissa on skaalautumisen mahdollisuus sitä mukaan, kun asiakasyritys laajentaa sovelluksen käyttöä.

Tulevaisuudessa yritys pyrkii laajentamaan käännöspalveluidensa tarjoamista laajemminkin esimerkiksi verkkosivustojen ja dokumenttien konepohjaiseen kääntämiseen. 

Osa rahoituskierroksella kerätyistä varoista on tarkoitus kohdentaa sekä olemassa olevien että uusien palveluiden kehitykseen asiakastarpeiden mukaisesti.

Tavoitteena olla Euroopan suurin tekoälypohjainen käännösalusta

Fluentic on luonut ratkaisun suurelle markkinalle, jonka myönteiset vaikutukset näkyvät sekä asiakasyrityksen sisäisissä toiminnoissa että yrityksen asiakkaiden kokemuksissa.

Fluenticin ratkaisu on helppo integroida jo valmiiksi suosittuihin asiakaspalvelualustoihin, mikä alentaa merkittävästi asiakasyritysten kynnystä testata, kuinka tehokkaasti Fluentic soveltuu osaksi heidän asiakaspalveluaan.

Tekoälypohjainen sovellus korostaa viestien laadukkuutta, ja sen käännösten laatu kasvaa käytön lisääntyessä asiakasyrityksellä.

Vahvan liiketoimintamallinsa ja jo onnistuneiden asiakastoteutusten tukemana Fluentic tähtää Euroopan suurimmaksi tekoälypohjaiseksi käännösalustaksi vuoden 2025 loppuun mennessä. Yrityksellä on myyntiputkessa jo useita satoja asiakasleadejä, ja rahoituskierroksen tukemana kasvua aiotaan kiihdyttää entisestään.

Riskit

Fluenticin osalta riskeinä voidaan nähdä kansainvälisessä kasvussa onnistuminen ja kasvutavoitteiden saavuttaminen. Lisäksi tekoälyratkaisujen yleistyminen voi lisätä kilpailua Fluenticin markkinassa. Toisaalta tekoälyn käytön laajentuminen lisää ihmisten tietoisuutta tekoälypohjaisia, kuten Fluenticin ratkaisuja kohtaan.

Miksi sijoittaa Fluenticiin?

 • Fluentic mullistaa kansainvälisen asiakaspalvelumarkkinan poistamalla kielimuurin tekoälyä hyödyntäen.
 • Skaalautuva tilauspohjainen liiketoimintamalli mahdollistaa korkean bruttokatteen.
 • Lähellä kriittisen myyntipisteen saavuttamista.
 • Referensseinä tunnettuja globaalisti toimivia asiakkuuksia, jotka ovat onnistuneet tehostamaan toimintojaan ja kasvattamaan heidän asiakastyytyväisyyttä Fluenticin sovelluksen avulla.
 • Vahva olemassa oleva myyntiputki tukemassa tulevien vuosien kasvua.
 • Tuotekehityksessä fokus asiakkaan ongelmien ratkaisuun.

Osallistu osakeantiin ja ole mukana kasvutarinassa

Rahoituskierroksen vauhdittamana Fluentic tavoittelee entistäkin ripeämpää kasvua. Yritys suuntaa katseensa kohti mahdollisia exit-skenaarioita, jossa mahdollisuus on yrityskauppa merkittävän kansainvälisen toimijan kanssa tai pörssilistautuminen.

Tässä välissä yritys panostaa voimakkaasti Euroopan suuryritysten asiakaspalveluiden tehostamiseen tekoälyyn pohjautuvalla käännösratkaisulla.

Fluentic järjestää suunnatun osakeannin Invesdorin kautta. Merkintäaikaa on 8.12.2023 saakka.

OSALLISTU OSAKEANTIIN

Tehty kaupallisessa yhteistyössä Fluentic Oy:n kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Sijoitusmahdollisuuksia kvanttilaskennassa
Analyysi: Nesteeltä tulosvaroitus – osakkeen laatustatus mennyttä
WIMAO
Sijoittajan valinnat