Lentävät autot – suuri kasvupotentiaali vai seuraavat meemiosakkeet?

Kuluvana vuonna ”lentävien autojen”, eli sähkötoimisten pystysuoraan nousevien ja laskeutuvien ilma-alusten (eVTOL) kehittäminen on ottanut uusia merkittäviä askeleita. Alan osakkeet ovat nousseet rajusti. Onko osakkeissa todellista potentiaalia vai ovatko ne vain uusia meemiosakkeita? Lue analyysi!

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Kuluvana vuonna ”lentävien autojen”, eli sähkötoimisten pystysuoraan nousevien ja laskeutuvien ilma-alusten (eVTOL) kehittäminen on ottanut uusia merkittäviä askeleita. Alan osakkeet ovat nousseet rajusti. Onko osakkeissa todellista potentiaalia vai ovatko ne vain uusia meemiosakkeita? Lue analyysi!

Tulevaisuuden sijoitusteema: lentävät autot?

Vuonna 1940 Henry Ford sanoi: ”Sanokaa minun sanoneen, lentokoneen ja moottoriauton yhdistelmä on tulossa. Saatat hymyillä, mutta se tulee.” Mitähän Ford sanoisi, jos saisi tietää, että lentäviä autoja on toimitettu hiljattain Kiinassa ja Amerikassa?

Vuosi 2023 on ollut tekoälyn läpimurtovuosi. Yksi tulevaisuuden sijoitusteemoista voi olla lentävät autot, jotka tunnetaan myös sähköisinä pystysuoraan nousevina ja laskeutuvina ilma-aluksina (eVTOL). Kilpailu alan yhtiöiden välillä käy kovana. Yksikään yhtiö ei ole vielä saanut kaupallista sertfikaattia valvontaviranomaisilta lentoalukselleen.

Tässä artikkelissa kerromme useista yrityksistä, jotka ovat valmiita kaupallistamaan lentäviä autoja seuraavan 24 kuukauden aikana. Lukijan tehtäväksi jää päättää, onko näissä osakkeissa potentiaalia vai ovatko ne uusia meemiosakkeita.

Yli 20 miljardin dollarin markkina vuoteen 2035 mennessä

Osa asiantuntijoista on luottavaisia lentävien autojen yleistymisestä. MarketsandMarkets:n uuden raportin mukaan eVTOL-ilma-alusten markkinan odotetaan kasvavan noin 23,4 miljardiin dollariin vuoteen 2035 mennessä. Markkinan vuotuisen kasvuprosentin (CAGR) on arvioitu olevan jopa 52,0 %.

Ajatus lentävistä autoista ei ole missään määrin uusi. Itse asiassa lentävän auton kehittämistä on yritetty historian saatossa monesti. Tässä prototyyppejä historian sivuilta:

Lähde: Wikipedia

Viime vuosina tällä innovatiivisella alueella on tapahtunut merkittävä läpimurto, kun uudenlainen teknologisesti edistynyt ilma-alus nimeltä eVTOL syntyi.

Millainen on eVTOL?

eVTOL on siis sähkötoiminen pystysuoraan nouseva ja laskeutuva ilma-alus. Pystysuoran nousu- ja laskukapasiteetin vuoksi eVTOLit eivät tarvitse toimiakseen perinteistä infrastruktuuria, kuten suuria lentokenttiä tai kiitoratoja. Tämä vähentää kaupunkien lentoliikenteen kysyntää ja pyrkii lieventämään nykyisiä liikenneruuhkapaineita. eVTOL:ien pääasiallisten käyttöalueiden odotetaan olevan matkustajaliikenne (erityisesti lentotaksit), sotilas- ja puolustus-, rahti- ja pakettikuljetukset.

Faircompanies -nimisen sivuston artikkeli tiivistää hyvin eVTOLien kehityksen tekniset aspektit:

eVTOLin suurin haaste tähän mennessä on ollut sähköakkujen tiheys ja paino, jotta moottoreiden tehoa ei tarvitsisi kasvattaa vastaavasti. Pystysuoraan leijumiseen, lentoonlähtöön ja laskuun tarvittava sähkövoima on rajoittanut eVTOLien suunnittelua ja sanellut niiden muodon. Ne muistuttavat enemmän jättiläisdroneja tai pieniä futuristisia helikoptereita kuin perinteisen näköisiä autoja.

Yhdessä helpon navigoinnin kanssa, jota ohjaavat pääasiassa autopilottiominaisuudet, eVTOL-laitteet voivat säilyttää pienten lentokoneiden tärkeimmät edut ja parantaa useita niiden haittoja: toisin kuin yksityiset pienet lentokoneet ja suihkukoneet, eVTOL-koneet ovat sähköisiä ja voivat leijua pystysuunnassa noustakseen ja laskeutuakseen tarkasti ahtaillakin alueilla.

eVTOLit ovat suunniteltu operoivan noin 600 metrin korkeudessa kuten pienet helikopterit, vaikka niiden on luvattu olevan 1000 kertaa helikoptereita hiljaisempia. Lentotaksin insinöörit vakuuttavat, että maanpinnan tason melu saavuttaa vain 45 A-painotetun desibelin, kun eVTOL leijuu matkalentokorkeudessa.

Faircompanies.com
Lähde: EHang Holdings

EHang Holdings

Syyskuun 2023 lopussa kiinalainen eVTOL-valmistaja EHang Holdings Limited (Nasdaq: EH) ilmoitti toimittaneensa viisi EH216-S-yksikköä (katso kuva yllä) lentoturismi ja -kiertoajeluja varten Shenzhen Boling Holding Groupille (”Boling”), Shenzheniin, Kiinaan. Boling on kiinnostunut myös 95 lisäyksikön ostosta, mutta kaupan edellytyksenä on, että EHang vastaanottaa tyyppihyväksynnän Kiinan siviili-ilmailuhallinnolta.

EHangin kehittämät lentokoneet ovat autonomisia, ja yhtiö nimittääkin itseään maailman ensimmäiseksi matkustajia kuljettavien miehittämättömien ympäristöystävällisten eVTOL-koneiden valmistajaksi ja operaattoriksi. EH216:n lentojalanjäljet ​​ovat laajentuneet 14 maahan Aasiassa, Euroopassa sekä Amerikassa. Mallilla on lennetty yhteensä yli 39 000 demo- ja koelentoa.

Q2/2023 -tulos

Tuoreessa tilintarkastamattomassa Q2/2023 tulosraportissa yhtiö ilmoitti 5 eVTOL-yksikön myynnistä ja toimituksista (11 yksikköä toimitettiin vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä). Katsauskauden kokonaisliikevaihto oli 1,4 miljoonaa dollaria, ja yhtiön nettotappio oli 10,4 miljoonaa dollaria.

EHangin rahavarat kasvoivat Q2:lla 44,9 miljoonaan dollariin 23 miljoonan dollarin strategisen PIPE-investoinnin jälkeen. EHang toteaa, että nykyiset rahavarat ja ennakoidut liiketoiminnan rahavirrat riittävät kattamaan odotetun käyttöpääoman ja aineellisen kassatarpeen vähintään seuraavan 12 kuukauden ajan.

EHang paljasti tiedotteessa, että sen likviditeetti ja jatkuva toiminta riippuvat yhtiön kyvystä parantaa sen liiketoiminnan kassavirtoja ja taloudellista asemaa. Tämä on puolestaan pitkälti riippuvainen siitä, milloin yritys saa EH216-S-tyyppitodistuksen kaupallisen myynnin käynnistämiseksi. Yhtiö odottaa saavansa tyyppisertifikaatin pian, sillä se on jo suorittanut kaikki suunnitellut testit EH216-S-tyyppihyväksynnän viimeisessä vaiheessa.

EHangin osake on ollut kuluvana vuonna hyvässä nousussa – Ytd-tuotto jo 80 %

EHang saattaa olla mielenkiintoinen sijoitusmahdollisuus pitkäaikaisille sijoittajille. On kuitenkin huomattava, että jotkut analyytikot uskovat nykyisellä 0,85 dollarin osakekohtaisella tappiolla EHangin osakkeiden olevan huomattavasti yliarvostettuja. Yhtiön markkina-arvo on 1,04 miljardia dollaria.

EHang keskeytti osakkeensa kaupankäynnin Nasdaqissa

Maanantaina 9.10. EHang Holdings julkaisi pörssitiedotteen, jossa se kertoi vapaaehtoisesti pyytäneensä Nasdaqilta luvan keskeyttää yhtiön osakkeella kaupankäynnin väliaikaisesti. Nasdaq suostui pyyntöön ja kaupankäynti EHangin ADR-osakkeella jäädytettiin nopeasti pörssin auettua. Kaupankäynti osakkeella on määrä jatkua viimeistään perjantaina 13.10.2023.

EHang perusteli ratkaisua sillä, että ”yhtiö valmistautuu julkaisemaan erittäin merkityksellisen uutisen liittyen sen liiketoimintaan”. Tämän teatraalisen ratkaisun perusteella, ja varmasti osittain sen ansiosta, uutisen luonteella on todennäköisesti merkittävä vaikutus yhtiön osakekurssiin – positiivinen uutinen voi toimia katalyyttinä osakkeen hintarallille, kun taas huonot uutiset voivat lähettää kurssin luisuun.

Toistaiseksi tiedotetta ei ole julkaistu, joten sen luonne on vielä arvoitus. Markkinat kuitenkin odottavat varovasti positiivisia uutisia, sillä EHangin osake ehti pre-markkinoilla nousta 7,6 % ennen kuin kaupankäynti seisautettiin. EHangia pidetään yhtenä AAV (autonomous aerial vehicle) -teknologiasektorin kärkiyhtiönä, joten uutisilla voi olla vaikutusta koko sektoriin. eVTOL- osakkeista ja tietysti EHangista kiinnostuneen sijoittajan kannattaakin nyt seurata markkinaa erityisellä tarkkuudella.

Joby Aviation

Vain muutama päivä ennen Kiinan eVTOL-toimitusta ensimmäinen sähköisen lentotaksin toimitus tehtiin Yhdysvalloissa. Joby Aviation Inc. (NYSE: JOBY) ilmoitti syyskuun 25. päivä toimittaneensa ensimmäisen eVTOL-aluksensa Yhdysvaltojen ilmavoimien Edwardsin tukikohtaan noin kuusi kuukautta ennen aiemmin arvioitua toimitusajankohtaa.

Joby Aviation on kalifornialainen yhtiö, joka kehittää täysin sähköistä pystysuoraan nousevaa ja laskeutuvaa ”lentotaksia”. Jobyn ilma-aluksia on tarkoitus käyttää ilmavoimien palveluksessa esittelemään erilaisia ​​logistiikkatehtäviä, kuten rahti- ja matkustajakuljetuksia. Myös NASA aikoo käyttää ilma-alusta tutkimustöissään yhteistyössä ilmavoimien kanssa. Toteutunut toimitus on osa Jobyn 131 miljoonan dollarin sopimusta Yhdysvaltain ilmavoimien kanssa.

Lähde: Joby Aviation

Joby Aviation valitsi hiljattain ensimmäisen eVTOL-tehtaansa toimipaikaksi Ohion Daytonin. Uuden toimilaitoksen on määrä rakentaa 500 eVTOL-alusta vuosittain. Tehtaan käyttöönotossa Jobya avustaa Toyota Motors Corporation. Japanilainen autovalmistaja on myös Jobyn suurin ulkopuolinen osakkeenomistaja ja se on sijoittanut Jobyyn noin 400 miljoonaa dollaria.

Joby Aviation valmistautuu kaupallisen matkustajaliikenteen käynnistämiseen vuonna 2025 ja aikoo laajentaa toimintaansa eri kaupunkeihin ympäri maailmaa. Yhdysvaltojen ilmailuviranomainen Federal Aviation Administration on arvellut, että urbaanin alueen lentotaksit voisivat aloittaa liikennöinnin Yhdysvaltojen kaupungeissa vuonna 2028.

Q2/2023

Sijoittajakirjeessä vuoden 2023 toiselle neljännekselle Joby Aviation ilmoitti, että yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 1,2 miljardia dollaria käteisvaroina ja lyhytaikaisia ​​sijoituksina. Yhtiön nettotappio oli puolestaan 286 miljoonaa dollaria, ja osakekohtainen nettotappio oli 0,45 dollaria.

Joby Aviationin tasetta ovat vahvistaneet pääomasijoitukset luottavaisilta sijoittajilta, kuten rahoitusyhtiö Baillie Giffordin järjestämä 180 miljoonan dollarin sijoitus, sekä 100 miljoonan dollarin sijoitus televiestintäyhtiö SK Telecomilta.

Jobyn osake noussut yli 86 % vuoden alusta

JPMorgan on hiljattain alentanut Joby Aviationin osakkeen suositusta viitaten osakkeen ”ylipainotettuun ralliin”. Nykyinen suositus on ”alipainota”. Jobyn osake on korjannut hieman alas heinäkuun huipuista. Joby Aviationin markkina-arvo on 4,5 miljardia dollaria.

Archer Aviation

Pääkonttoriaan San Josessa, Kaliforniassa pitävä Archer Aviation (NYSE: ACHR), on vahva haastaja eVTOL-kehittäjien kilpailussa. Kuluvana vuonna yhtiö on onnistunut edistämään merkittävästi lentoalustensa kehittämistä. Vastikään Archer houkutelikin Stellantikselta, Boeingilta ja United Airlinesilta yhteensä 215 miljoonaa dollaria sijoituksia, mikä nosti Archerin tähänastisen kokonaisrahoituksen yli 1,1 miljardiin dollariin. Kiinnostustaan on esittänyt myös ARK Investin toimitusjohtaja Cathie Wood, joka osti elokuussa Archerin osakkeita yli 30 miljoonan dollarin arvosta.

Viime kuussa Archer sai Yhdysvaltain ilmailuhallinnolta erityisen lentokelpoisuustodistuksen lippulaiva-tuotteelleen Midnight eVTOL -ilma-alukselle. Todistuksen avulla Archer voi aloittaa lentokokeet ja matkan kohti massakaupallistamista, jonka odotetaan saavutettavan vuonna 2025.

Lähde: Archer Aviation

Aiemmin tänä vuonna Archer allekirjoitti sopimuksen Yhdysvaltain ilmavoimien kanssa jopa 142 miljoonan dollarin arvoisesta sopimuksesta. Lisäksi vuonna 2021 solmitun sopimuksen mukaan United Airlinesilla on ostotilaus jopa kolmellesadalle Archerin lentokoneelle. Sopimuksen kokonaisarvo voi olla jopa 1,5 miljardia dollaria. Näin ollen yhtiöllä on merkittäviä kannustimia tavoitella aikataulun mukaista kaupallistamista.

Tällä hetkellä Archer ei tuota liikevaihtoa. Alla olevassa taulukossa on joitain vuoden 2023 toisen neljänneksen tärkeimpiä taloustietoja:

Archerin edistys sekä vahvat yhteistyökumppanit ovat saaneet yhtiön osakkeen raketoimaan – Ytd-tuotto yli 155 %

Motley Fool tiivisti hyvin ajatukset Archerin osakkeesta:

”Osake saattaa tehdä dramaattisia liikkeitä, kun momentum astuu kuvaan. Vaikka tämä saattaa aluksi herättää euforiaa, joillain sijoittajilla saattaa jäädä luu käteen, jos momentum-kauppiaat myyvät pois osakkeensa tai yhtiö tekee lisäosakeannin. Näistä syistä huolellisten sijoittajien tulisi varmistaa, että he seuraavat yhtiön kassavirtaa sen liiketoiminnan kaupallistamisen jälkeen. Sijoittajien tulisi myös ymmärtää, että sijoitusta Archeriin on harkittava pitkäaikaisena pelinä, samankaltaisena kuin riskipääomarahoitus (VC).”

The Motley Fool

Archer Aviationin markkina-arvo on 1,3 miljardia dollaria.

Sijoittajan näkökulma

Kaikki tässä artikkelissa mainitut lentävien autojen osakkeet kuuluvat niin sanottuun ”high-risk, high potential reward”- luokkaan. Ne voivatkin sopia joidenkin riskinsietokykyisten sijoittajien salkkuun, mikäli he haluavat altistua tälle niche -markkinalle.

Näyttää melko todennäköiseltä, että ”lentävät autot” ovat osa tulevaisuutta ja yleistyvät teknologian kehittyessä. Siksi ei ole yllättävää, että tänä vuonna lentävien autojen osakkeet ovat nousseet jyrkästi yritysten edistyessä kohti eVTOL-alusten kaupallistamista. Tämä voi kuitenkin olla vasta pitkän aikavälin osakerallin alkua. Osakkeet ovat volatiilejä, joten mahdolliset ostot kannattaa ajoittaa korjausliikkeisiin.

Kiinnostuneiden sijoittajien kannattaa seurata eVTOL-yritysten lehdistötiedotteita ja tulosraportteja varmistaakseen, että ne etenevät tasaisesti kohti kaupallistamista ja että ne keräävät lisäkiinnostusta alan suurilta toimijoilta.

Riskit normaalia korkeammat

On aina tärkeää muistaa, että riskit ovat suurempia, kun sijoitetaan varhaisen vaiheen toimialaan ja tuloa edeltäviin yrityksiin. Pääasialliset riskit lentävien autojen osakkeiden suhteen liittyvät siihen, pystyvätkö yhtiöt noudattamaan kaupallistamisaikatauluaan ja millaisia ​​likviditeettirajoitteita ne voivat kohdata, jos kaikki ei mene suunnitelmien mukaan. Siksi sijoituspanokset kannattaa pitää alkuvaiheessa pieninä, sillä pääoman menetyksen riski on todellinen.

Artikkelin kirjoittaja on Anastasiya Köykkä, joka on kasvuyhtiöistä pitävä sijoittaja ja analyytikko. Hän tutkii sijoitusmahdollisuuksia vallitseviin innovaatioihin, jotka johtavat maailman muutoksiin. Hän pyrkii tunnistamaan osakkeet, joilla on huomattava kasvupotentiaali. Anastasiyalla on BBA-tutkinto ”Financial Management for Global Business”, Haaga-Helia ja kansainvälisen oikeuden maisterin tutkinto Valko-Venäjän valtionyliopistosta.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: LeadDesk odottaa vuosikasvun paranevan kuluvana vuonna
Atrian uusi johto yrityskaupoilla Ruotsissa – analyysi
Tekoälyuutiset: AI-vaikuttajien mukaan tekoäly voi aiheuttaa merkittävää haittaa ihmiskunnalle
Omalla Maalla LKV
Sijoittajan valinnat