Vuonna 2023 pörssit ovat pysyneet pystyssä muutamien osakkeiden avulla

Suurimmilla teknoyhtiöillä on merkittävä vaikutus tunnetun S&P 500 -indeksin kehitykseen. Katso, miten eri indeksit ovat vuoden aikana kehittyneet.

Lauri Nikula
Lauri Nikula

Suurimmilla teknoyhtiöillä on merkittävä vaikutus tunnetun S&P 500 -indeksin kehitykseen. Katso, miten eri indeksit ovat vuoden aikana kehittyneet.

S&P 500 -indeksissä megateknojen osuus on 20 prosenttia

S&P 500 -indeksi kuuluu maailman seuratuimpien osakeindeksien joukkoon, ja indeksiä käytetään monessa yhteydessä osakemarkkinoiden vertailuindeksinä. Indeksi kuvastaa markkina-arvoltaan suurimpien yhdysvaltalaisten yritysten kehitystä. Vuoden 2022 aikana indeksi oli pääasiassa laskussa, mutta lokakuun pohjalukemista indeksi on noussut jo noin 18 %.

S&P 500 -indeksin osakkeiden painot määräytyvät yritysten markkina-arvon mukaan, eli kaikista suurimmat yritykset saavat pienempiä yrityksiä enemmän painoarvoa indeksin kehityksen osalta. Tämän seurauksena indeksin viisi suurinta yritystä (Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA ja Alphabet) muodostavat noin 20 % painon koko viidensadan yrityksen indeksistä. Eli näiden muutamien suurien yritysten osakkeiden liikkeillä on suhteessa merkittävä vaikutus koko indeksin kehitykseen.

Tasapainotetussa S&P 500 -indeksissä megayhtiöiden osuus pieni

Tunnettu vaihtoehtoinen indeksi, joka vähentää tätä yksittäisten megayritysten vaikutusta indeksin kokonaisuuteen on S&P 500 Equal Weight -indeksi, jossa nimensä mukaisesti jokainen osake saa täsmälleen saman painon indeksissä riippumatta yhtiön koosta tai muista tekijöistä.

Vuoden 2022 aikana tasapainotettu indeksi laski perinteistä verrokkiaan maltillisemmin, ja varsinkin loppuvuodesta ero näiden indeksin välisissä tuotoissa kasvoi, kun korkojen nousu ja korkea inflaatio rokottivat perinteisen S&P 500 -indeksin suurimpia tekno-osakkeita.

Kehitys vuoden 2023 aikana

Vuoden 2023 alusta tilanne on kääntynyt päälaelleen. Helmikuun loppuun saakka S&P 500 -indeksien molemmat versiot kulkivat pitkälti käsi kädessä, mutta sen jälkeen perinteinen indeksi on kehittynyt selvästi tasapainotettua versiota paremmin. Useiden suurimpien megayhtiöiden osakkeet ovat kehittyneet kevään aikana suotuisasti vahvojen tuloksien ja tekoälybuumin saattelimana, jolloin ne ovat tuoneet myös nostetta S&P 500 -indeksille.

Kuvaajassa näkyy myös tunnetun pienyhtiöindeksin, Russell 2000, kehitys. Indeksi seuraa yhdysvaltalaisia pienyhtiöitä. Pienyhtiöindeksi otti muita äkäisemmän lähdön vuoden 2023 alkumetreillä, mutta on sittemmin palannut samoille tasoille tasapainotetun S&P 500 -indeksin kanssa. Russell 2000 on siis tuottanut merkittävästi heikommin helmikuun alusta lähtien verrattuna S&P 500 -indeksiin ja tasapainotettuun S&P 500 -indeksiin nähden.

Indeksien kehitys vuoden 2023 aikana

Megateknot palanneet markkinaliidereiksi

Viimeisen kolmen kuukauden indeksituottokehitys kertoo siitä, että markkina on pysynyt pystyssä megatekno-osakkeiden avulla. Tasaisesti hajautetun indeksin tai pienyhtiöindeksin kehitys on ollut selvästi heikompaa.

Vuonna 2022 sijoittajat hyljeksivät megatekno-osakkeita, kuten Applea, Amazonia, Googlea, Microsoftia, NVidiaa ja Meta Platformsia. Nyt nämä samat osakkeet ovat jälleen olleet sijoittajien ykkösvalintoja. Sijoittajat pitävät teknoyhtiöiden liiketoimintamalleja vakaana sekä tekoälybuumi tukee osakkeita pitkällä aikavälillä.

Kun markkinoilla sijoittajat palaavat takaisin riskinottomoodiin, voi S&P 500 Equal Weight ja Russell 2000 -indeksin odottaa kirivän S&P 500 -indeksin tuottoeroa kiinni. Nykyisen markkinatilanteen jatkuessa keskittyminen suuriin teknologiayhtiöihin kuitenkin jatkunee.

Sijoita indekseihin ETF:ien avulla

Tasapainotettu S&P 500 -indeksi sopii sijoittajalle, joka haluaa rajoittaa yksittäisten megayhtiöiden liikkeiden vaikutusta indeksin kokonaisuuteen. Toisaalta silloin kun nämä suurimmat yhtiöt kehittyvät vahvasti näkyy se perinteisen S&P 500 -indeksin etuna. Russell 2000 sopii taas hajauttamaan salkkua pienempiin yhtiöihin. Siinä riskinä on korkeampi volatiliteetti. Heikossa markkinassa se laskee S&P 500 -indeksejä enemmän ja nousumarkkinassa yleensä tuottaa paremmin.

Sijoittaja voi lisätä artikkelin indeksejä salkkuunsa helpoimmin ETF:ien avulla. Sijoittaja.fi:n ETF-työkalun avulla voit helposti tutustua vaihtoehtoisiin ETF:iin jotka sijoittavat kyseisiin indekseihin. Vaihtoehtoja löytyy helposti esimerkiksi kirjoittamalla hakukenttään halutun indeksin nimen.

Sinua voisi kiinnostaa
UPM-Kymmene osake: Q2-tulos ei yltänyt odotuksiin – loppuvuoden näkymät ovat hyvät
Kesko osake: Viimeisin tulos odotusten mukainen – merkit rakentamisen piristymisestä ovat lupaavia
Pörssinoteerattujen sijoitustuotteiden hyödyntäminen tuloskauden aikana
Sijoittajan valinnat