Osinkoaristokraateilla erinomaista tuottoa

Osingot ovat tärkeä osa sijoittajan saamaa tuottoa. Tilille kilahtava iso osinko on eittämättä kiva, mutta vuodesta toiseen kasvava osinko on pitkänajan tuoton kannalta tärkeämpi. Tiesitkö, että Yhdysvalloista löytyy yrityksiä, jotka ovat kasvattaneet osinkoaan yli 25 vuotta putkeen?

Sami Väänänen
Sami Väänänen

Osingot ovat tärkeä osa sijoittajan saamaa tuottoa. Tilille kilahtava iso osinko on eittämättä kiva, mutta vuodesta toiseen kasvava osinko on pitkänajan tuoton kannalta tärkeämpi. Tiesitkö, että Yhdysvalloista löytyy yrityksiä, jotka ovat kasvattaneet osinkoaan yli 25 vuotta putkeen?

Sijoittajan tuotto koostuu arvonnoususta ja osinkotuotosta. On hyvä pitää mielessä näin osinkokeväänä, että kertaluonteista isoa osinkoa tärkeämpää pitkäjänteisen sijoittajan kannalta on säännönmukaisesti kasvava osinko. Kertaluonteinen iso osinko ei kerro yhtiön osingonmaksukyvyn kestävyydestä. Aiempia vuosia korkeampi osinko voi johtua esimerkiksi liiketoiminnan myynnistä. Usein iso osinko kertoo myös siitä, että houkuttelevia investointikohteita ei ole näköpiirissä. Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju on useasti kirjoittanut osinkojen merkityksestä.

Pitkään hyvää osinkoa maksavalla yrityksellä liiketoiminta on kestävällä pohjalla. Toisin sanoen yritys tekee hyvää tulosta vuodesta toiseen – juuri sillä varsinaisella liiketoiminnalla.

Aivan näin mustavalkoinen asia ei kuitenkaan ole, vaan tässäkin tapauksessa yritys voi jakaa korkeaa osinkoa sen takia, ettei yritys löydä houkuttelevia investointikohteita. Vaihtoehtoisesti voidaan myös ajatella, että yritystoiminta on vakiintunut, eikä yritysjohto pidä strategisesti viisaana laajentumista horisontaalisesti toimialan sisällä tai vertikaalisesti eri toimialoihin. Kyse on kuitenkin suurelta osin arvovalinnasta. Yleensä voimakasta kasvua tavoittelevat yhtiöt jakavat matalampaa osinkoa ja vakiintuneet yritykset korkeampaa. Korkeaa osinkoa voi myös perustella sillä, että johto ei hassaa omistajien rahoja huonoihin investointikohteisiin.

Osinkoartistokraatit

Pitkään osinkoaan kasvattavia yrityksiä kutsutaan osinkoaristokraateiksi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa osinkoaristokraatteja ovat sellaiset yritykset, jotka ovat kasvattaneet osinkoaan yhtäjaksoisesti 25 vuotta putkeen. Euroopassa osinkoaristokraateiksi voidaan sanoa yrityksiä, jotka ovat kasvattaneet osinkoaan ”vain” kymmenen vuotta putkeen. Suomessa ei ihan osinkoaristokraattilukuihin päästä, mutta kyllä kotisuomestakin löytyy hyviä osingonmaksajia. Niitä voit etsiä Suomalaisten osakkeiden valintatyökalullamme ja valitsemalla laatuluokitteluksi ”Osinkokone”. Yksi esimerkki suomalaisesta osinkoaristokraatista on Raisio, joka on kasvattanut osinkoa yhdeksän vuotta peräjälkeen.

Historiaan nojaten voidaan todeta, että osinkoaan kasvattavat yritykset ovat olleet erinomainen sijoituskohde. Alla olevissa kuvaajissa on S&P 500 -osinkoaristokraattien tuottokehitys. Indeksiinhän ei suoraan voi sijoittaa, mutta tähänkin indeksiin on olemassa tehokas pörssinoteerattu rahasto (Exchange Traded Fund, ”ETF”), joka seuraa indeksin kehitystä.

Kuva 1. Osinkoaristokraatit 16v aikavälillä.

20160323-osinkoaristokraatit-pitka

Pitkällä aikavälillä ei jää epäilystäkään osinkosijoittamisen mielekkyydestä. Myöskin alla oleva kuvaaja 10 vuoden aikaväliltä kertoo samaa tarinaa.

Kuva 2. Osinkoaristokraatit 10v aikavälillä.

20160323-osinkoaristokraatit-lyhyt

Osinkoyhtiöihin ja osinkoaristokraatteihin voi helposti sijoittaa ETF:illä

ETF-valintatyökalustamme löytää yhdellä napin painalluksella osinkostrategialla sijoittavia ETF:iä. Tämä tapahtuu klikkaamalla sinistä ”Osinkosijoittaminen” laatikkoa ETF-valintatyökalun sisällä.

Osinkoaristokraatit

 

Sijoittajan työkalupakista löytyy myös Indeksin valintatyökalu, jolla voit etsiä houkuttelevia alueita, sektoreita tai sijoitusstrategioita. Rajaamalla ”Osinkoindeksin” löydät osakeindeksejä, joissa on houkutteleva osinkotuotto ja hyvä osinkohistoria. Työkalusta löytyy myös suoraan tehokas ETF, jolla indeksiin voi sijoittaa.

Kuva 3. Indeksin valintatyökalu helpottaa löytämään houkuttelevia sijoituskohteita

Indeksin valintatyökalu

Sinua voisi kiinnostaa
Miten sijoitan valmistujaisrahat?
Katsaus Sijoittaja.fi mallisalkkuihin
Mallisalkkujen toukokuu – Suomi-osakesalkut suoriutuivat vahvasti kuun aikana
Passiivinen kulupihtari -mallisalkku
New call-to-action
Sijoittajan valinnat