Analyysissa suomalaisten sijoittajien suosimat kiinteistörahastot

Kiinteistörahastot ovat olleet yksi suosituimmista rahastoluokista korkojen ollessa alhaalla. Markkinatilanne on nyt muuttunut korkotason noustua. Analyysissa Suomen suosituimmat kiinteistörahastot.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Kiinteistörahastot ovat olleet yksi suosituimmista rahastoluokista korkojen ollessa alhaalla. Markkinatilanne on nyt muuttunut korkotason noustua. Analyysissa Suomen suosituimmat kiinteistörahastot.

Miten sijoittaa kiinteistöihin?

Kiinteistöihin voi sijoittaa joko suoraan tai epäsuorasti. Suoraan sijoittaminen tarkoittaa sitä, että sijoittaja itse ostaa kiinteistön hallintaansa ja asettaa sen vuokralle tai muuten luo arvoa kehittämällä kiinteistöä.

Toinen tapa sijoittaa kiinteistöihin on sijoittaa kiinteistösijoitusyhtiöön tai -rahastoon. Kiinteistösijoitusyhtiöt ja -rahastot voivat olla joko listattuja tai listaamattomia. Tässä analyysissa keskitymme suosituimpaan kiinteistörahastoluokkaan eli puoliavoimiin kiinteistöihin sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin.

Puoliavoimella tarkoitetaan sitä, että rahastoa ei voi merkitä päivittäin vaan se on osan ajasta kiinni lunastuksilta ja merkinnöiltä. Tyypillisesti puoliavoimet kiinteistöihin sijoittavat erikoissijoitusrahastot ovat auki merkinnöille ja lunastuksille 2-4 kertaa vuodessa.

Mitä tarkoittaa erikoissijoitusrahasto?

Erikoissijoitusrahasto eroaa tavallisesta sijoitusrahastosta muun muassa riskin hajauttamisen suhteen. Tavallisessa sijoitusrahastossa pitää olla vähintään 16 eri sijoituskohdetta. Erikoissijoitusrahastossa voi olla tätä vähemmän. Kiinteistöihin sijoittavia erikoissijoitusrahastoja säännellään kiinteistörahastolain mukaan

Kiinteistörahastoihin on virrannut rahaa valtavasti

Alla olevasta KTI:n tekemästä kuvaajasta näkee hyvin, että kiinteistörahastot ovat keränneet edelleen vauhdilla varoja verrattuna edelliseen katsaukseen. Vuoden 2021 joulukuun lopussa erikoissijoitusrahastojen taseen loppusumma oli n. 10,1 miljardia euroa.

Lähde: KTI, Suomen pankki

Kiinteistörahastojen tuotot

Kiinteistörahastot sisältävät useita eri kiinteistöluokkia. Parhaiten yleisessä luokassa ovat pärjänneet Aktian toimitilakiinteistöt ja CapMan Nordic Property Income, kun tuottoja tarkastellaan 3 vuoden ajanjaksolla.

Asuntorahastoissa on pärjännyt parhaiten S-pankki asunto. Liikekiinteistöissä kaikilla rahastoilla on lähes 10 prosentin annualisoidut tuotot 5 vuoden periodilla. Palvelukiinteistöissä eQ ja Titanium kumpikin ovat tuottaneet erinomaisesti viime vuosina.

Tontteihin sijoittavista erikoissijoitusrahastoista S-pankki tontti on tuottanut historiassa hieman Ålandsbankenin tonttirahastoa paremmin. Tämä voi osittain johtua siitä, että Ålandsbanken on voinut käyttää historiassa vähemmän velkavipua. Edellisen katsauksen mukaan Ålandsbanken tonttirahastolla ei ollut ollenkaan lainattua vierasta pääomaa, kun taas S-pankin tonttirahastolla oli katsaushetkellä 26,3% rahoitusaste (LTV).

Dividend house tuottokiinteistöt erottuu hyvällä kuuden kuukauden tuotollaan. Tässä kannattaa kuitenkin huomioida, että Dividend House tuottokiinteistöt on alusta asti n. 31% pakkasella. Eli Dividend house tuottokiinteistöjen osuuden arvo indeksoituna oli 6 kuukautta sitten 57,85 alkuarvoon nähden (100= lähtöarvo) ja nyt 68,6, minkä vuoksi edellisen 6kk tuotto näyttäytyy suurena.

Yleisesti eri kiinteistöluokkia verratessa hoiva- ja liikekiinteistörahastot ovat onnistuneet parhaiten.

Vertaile kiinteistörahastojen tuottoja

Jäsenille suunattussa analyysiosiossa kaikkien suosituimpien kiinteistörahastojen tuotot kerättynä yhteen vertailutaulukkoon. Analyysissa on myös purettu, mitä kiinteistörahastot pitävät sisällään. Hyvä hajautus on olennainen osa kiinteistörahastojen pitkän aikavälin tuottopotentiaalia.

Aloita ilmainen 14 päivän kokeilu Lue koko artikkeli

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat lukuoikeuden tähän ja kaikkiin muihin artikkeleihin ja analyyseihin. Sijoittaja360° avulla seuraat markkinaa. Tiedät koska on oikea aika sijoittaa osakkeisiin. Mukana myös suositut Osake- ja ETF-työkalut.

Tilaa kiinteistösijoittamiseen liittyvät artikkelit!

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
Markkinakatsaus: Osakemarkkinoiden arvostukset koholla
Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää rahastosijoittamisesta
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat