Palladiumin kysyntä ja hinta kasvussa. Miten sijoittaa palladiumiin?

Palladiumin tuotanto ei vastaa kasvavaa kysyntää ja hinnan ennakoidaan nousevan pitkällä aikavälillä. Listasimme suurimpia palladiumin tuottajia ja ohjeet, miten niihin voi sijoittaa. Kaivosteollisuuteen liittyy kuitenkin isoja eettisiä ongelmia.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Palladiumin tuotanto ei vastaa kasvavaa kysyntää ja hinnan ennakoidaan nousevan pitkällä aikavälillä. Listasimme suurimpia palladiumin tuottajia ja ohjeet, miten niihin voi sijoittaa. Kaivosteollisuuteen liittyy kuitenkin isoja eettisiä ongelmia.

Palladiumin hinta on yli kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana. Palladiumin kysyntä kasvaa ja sitä käytetään laajasti muun muassa katalysaattoreissa ja puolijohdeteollisuudessa sen erinomaisen sähkönjohtavuuden ja katalyyttisyyden vuoksi. Palladiumin tuotanto ei kuitenkaan vastaa kysyntää pitkällä aikavälillä. Palladiumiin voi sijoittaa erilaisten instrumenttien kautta. Kaivosyhtiöiden osakkeiden ostaminen on myös yksi tapa päästä kiinni palladiumiin sijoituskohteena.

Palladiumin tarjonta ei vastaa kysyntään

Palladiumin hinta on jo korkeampi kuin kullan ja voi kohota vielä lisää pitkällä aikavälillä, kuten myös eToro ennakoi videollaan.

Palladiumin tuotanto

Venäjä on maailman toiseksi suurin palladiumin tuottaja Etelä-Afrikan jälkeen. Siksi palladiumin hinta raketoi Ukrainan sodan alettua, mutta on nyt laskenut alle sotaa edeltävän tason. Tämä voi indikoida sitä, että Palladiumia viedään edelleen Venäjältä, mutta eri reittejä.

Suurimmat palladiumin esiintymät ovat Etelä-Afrikassa, Siperiassa, Zimbabwessa ja Pohjois-Amerikassa Kanadan Ontariossa sekä Yhdysvalloissa Montanassa. Kuten kuvasta näkyy, ovat Etelä-Afrikan ja Venäjän varannot monta kertaa isoimmat kuin Kanadan, Yhdysvaltojen ja Zimbabwen yhteensä.

Kuva: Statista

Platinaryhmä

Palladium kuuluu platinaryhmään, joka on kuudesta alkuaineesta koostuva joukko, jonka alkuaineet esiintyvät lähes aina yhdessä. Platinaryhmään kuuluvat metallit ovat platina, rutenium, rodium, osmium, iridium ja palladium, jotka ovat kaikki harvinaisia jalometalleja. Näitä metalleja käytetään usein kemiallisissa prosesseissa katalyytteinä.

Mihin palladiumia ja platinaa käytetään?

Suurin osa palladiumista käytetään autojen katalysaattoreihin, mutta myös muihin teollisuuden tarpeisiin. Katalysaattoreiden kysyntä on kasvanut pitkällä aikavälillä, kun päästörajoitukset autoissa kiristyvät ja kehittyvät taloudet, kuten Kiina, ovat myös heränneet kaupunkien ilman saastumiseen. Saastumisesta osa aiheutuu suoraan autojen pakokaasuista. Palladium sitoo pakokaasujen haitallisimmat aineet ja rajoitusten kiristyessä autovalmistajien täytyy käyttää yhä enemmän palladiumia katalysaattoreissaan, jotta ne läpäisisivät asetetut päästörajat. Palladiumin käyttö myös teollisuudessa kasvaa erityisesti Kiinassa.

Myös platinaa käytetään paljon katalysaattoreissa, mutta suhteessa sitä käytetään huomattavasti laajemmin, esimerkiksi koruissa, teollisuudessa ja kullan tapaan suorana sijoituskohteena.

Lähde: PGM Market Report ja Sprott

Huomioi eettisyys ja riskit

Etelä-Afrikassa on ollut useita väkivaltaisia mielenosoituksia ja lakkoja kaivosyhtiöiden, poliisin, ammattilittojen ja työntekijöiden kesken, joissa on kuollut ihmisiä vuosien aikana. Esimerkiksi Etelä-Afrikan 2014 Platinalakon aikana useita työntekijöitä sai surmansa väkivaltaisuuksissa. Lakko kesti yli viisi kuukautta ja vaikutti negatiivisesti yhtiöiden kursseihin ja maineisiin.

Kaivostoiminnasta aiheutuu usein myös haittaa ympäristölle, mikäli ympäristönsuojelua ei ole kunnollisesti hoidettu. Kaivostoiminta voi aiheuttaa pysyviä ympäristövahinkoja. Korvauksien saaminen yhtiöiltä ja tuhojen korjaaminen voi olla vaikeaa varsinkin kehittyvissä maissa.

Työturvallisuus ei myöskään ole vielä riittävän korkealla tasolla. Vuonna 2021 kolme Impala Platiniumin työntekijää kuoli ja kaksi loukkaantui vakavasti mutavyöryissä. Työolot ovat viime vuosina parantuneet ja kaivostyöntekijöiden palkat ovat nousseet, mutta suosittelemme tutustumaan yhtiöiden toimintaan ennen sijoituspäätöstä.

Miten sijoittaa palladiumiin?

Palladiumia louhivia länsimaissa toimivia yrityksiä on muutamia, mutta palladiumin osuus liikevaihdosta on usein pieni suhteessa muihin louhittaviin raaka-aineisiin. Muutamia palladiumiin keskittyviä yrityksiä kuitenkin löytyy.

Impala Platinum Holdings

Impala Platinum on eteläafrikkalainen kaivosyhtiö, joka omistaa useita kaivosyhtiöitä, joista monet keskittyvät palladiumin louhintaan. Impala Palladiumin tuotteisiin kuuluvat myös muun muassa platinaryhmän metallit, kupari ja koboltti. Impala Platinum osti vuonna 2019 kanadalaisen North American Palladiumin, joka oli ainoa palladiumin tuottaja Stillwater Mining Companyn lisäksi Pohjois-Amerikassa.

Suurin osa Impala Platinumin liikevaihdosta tulee palladiumista

Palladium oli noin 37 prosentilla yhtiön suurin liikevaihdon lähde vuonna 2020. Rhodium oli toiseksi suurin noin 36 % osuudella ja platina kolmantena, ollen hieman alle 18 % koko yhtiön liikevaihdosta vuonna 2020. Loput metallit, kuten nikkeli ja kupari ovat suhteessa jalometalleihin hyvin pieni osa yhtiön kokonaisliikevaihdosta.

Impala Platinumin kurssi

Impala Platinum on listattu Johannesburgin ja Lontoon pörsseihin, mutta se ei löydy kovin monen suomalaisen välittäjän valikoimasta. Yhtiön arvo on reilut 158 miljardia Etelä-Afrikan randia, eli euroiksi muutettuna noin 9,1 miljardia. Kuten monet kaivosyhtiöt, myös Impala Platinum on arvostustasoltaan varsin edullinen, sen P/E:n ollessa vain 4,6. Osinkoa Impala Platinum maksaa lähes yhdeksän prosenttia osaketta kohden.

Kuva: Google

Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater* on myös eteläafrikkalainen kaivosyhtiö, joka syntyi vuonna 2016, kun Sibanye Gold osti Stillwater Mining Companyn venäläiseltä Norilsk Nickeliltä. Sibanye Stillwater osti vuonna 2019 myös brittiläisen Lomnin. Alalla on enää muutama isompi toimija, kun suurin osa pienemmistä firmoista on ostettu ja fuusioitu isompiin yrityksiin. Sibanye-Stillwater ei silti ole markkina-arvoltaan valtava yhtiö, noin 6,3 miljardilla dollaria se on suurin piirtein samassa kokoluokassa Outotecin ja Orionin kanssa.

Sibanye-Stillwater toimii myös pienimuotoisesti Suomessa, omistamalla reilun neljänneksen Keliberistä, joka on kaivos- ja akkukemikaaliyhtiö. Keliber tavoittelee litium-kaivoksen ja sen yhteyteen tulevan rikastamon avaamista Suomessa. Mikäli kaivos ja rikastamo avataan, Keliber tuottaisi jopa 5 % maailman litiumintuotannosta ja olisi suurin Euroopassa.

Sibanye-Stillwater eTorossa* Pääomasi on vaarassa. Muita kuluja sovelletaan. Lisätietoja etoro.com/trading/fees.

Liikevaihdon muodostuminen

Sibanye-Stillwaterin liikevaihdosta hieman alle 60 % tulee platinaryhmän metalleista (PGM Platinum Group Metals), joista hieman alle puolet on palladiumia. Kulta tuottaa yhtiön liikevaihdosta noin viidenneksen ja metallien kierrätys loput 20 %.

Sibanye-Stillwaterin kurssi

Kuten Impala Platinumin, myös Sibanyen-Stilltwaterin kurssi korreloi vahvasti platinaryhmän metallien hintojen kanssa ja yhtiöiden käyrät ovatkin hyvin samanlaisia. Yhtiön kurssi on painunut alas. Kurssi on pudonnut vuoden alusta lähes 30 % ja yhden vuoden aikana yli 35 %. Yhtiö on myös kohtalaisen edullinen 4,7 P/E:llä ja 7,4 % osinkotuotolla.

Sibanye-Stillwater kurssi yhden vuoden ajalta. Kuva: eToro

Miten Sibanye-Stillwateria voi ostaa?

Sibanye-Stillwater on listattu New Yorkin pörssiin Johannesburgin pörssin lisäksi, joten sen osake löytyy lähes kaikkien välittäjien valikoimasta. Monet välittäjät perivät korkeita välityspalkkioita, varsinkin, kun sijoittajat lähtevät ostamaan mitään Helsingin pörssiä pidemmältä. Kansainvälinen sijoitusalusta eToro tarjoaa mahdollisuuden ostaa Sibanye-Stillwaterin osaketta ilman välityspalkkioita, suoraan New Yorkin pörssistä.

Sibanye-Stillwater eTorossa* Pääomasi on vaarassa. Muita kuluja sovelletaan. Lisätietoja etoro.com/trading/fees.

Anglo American

Anglo American* on yli 100 vuotta vanha brittiläinen kaivosyhtiö. Yhtiö on maailman suurin platinaryhmän metallien tuottaja, mutta merkittävä osa liikevaihdosta muodostuu muista raaka-aineista. Yhtiö on 36,6 miljardin punnan eli noin 42 miljardin euron markkina-arvolla mitattuna yksi maailman suurimmista kaivosyhtiöistä.

Palladiumia Suomesta?

Anglo American on Suomessa pyrkinyt edistämään Sakatin kaivoshankketta. Yhtiö aloitti malminetsinnän Suomesta vuonna 2004. Sakatin esiintymä löydettiin 2009. Sakatissa on pääasiassa kuparia ja nikkeliä, mutta myös kultaa, hopeaa, palladiumia ja platinaa. Sakatin kaivos ei ole vielä toiminnassa, sillä lupia ei ole saatu, johtuen siitä, että osa esiintymästä sijaitsee luonnonsuojelualueilla ja kaivostoiminnan käynnistäminen vaatisi luonnosuojelualueiden rajojen muuttamista. Mahdollinen kaivos voisi käynnistyä aikaisintaan vuonna 2027.

Anglo Americanin liikevaihto

Yhtiön liikevaihdosta platinaryhmän metallit tuovat verrattuna Sibanye-Stillwateriin ja Impala Platinumiin pienemmän osan, vain noin 27 %. Yhtiölle merkittäviä liikevaihdon lähteitä ovat muun muassa rauta ja kupari sekä muut yleisemmät raaka-aineet.

Kuva: Statista.

Anglo Americanin kurssi ($ALL)

Anglo Americanin kurssi ei ole laskenut yhtä rajusti vuoden alusta kuin Sibanye-Stillwaterin ja Impala Platinumin. Kurssi on tullut alas vuoden alusta noin 11 % ja yhden vuoden aikana kurssi on noussut noin 6,4 %. Anglo American maksaa noin 7,7 % osinkoa ja on 6,5 P/E-luvulla tarkasteltuna hieman korkeammin arvostettu kuin artikkelin muut yhtiöt.

Anglo Americanin kurssi yhden vuoden kehitys. Kuva: eToro

Miten Anglo Americaniin voi sijoittaa?

Anglo American on listattu Johannesburgin ja Lontoon pörsseihin. eTorolla on kattava valikoima osakkeita Lontoon pörssistä ja Anglo American löytyy myös valikoimasta. Vaikka kauppaa käydään Lontoossa punnissa, eToro ei peri Sijoittaja.fi:n kautta rekisteröityneiltä valuutanvaihtokuluja. Lue lisää eduista.

Anglo American omistaa lähes 80 % Anglo American Platinum yhtiöstä, joka on listattu vain Johannesburgiin, joten Anglo American Platinum ei ole kovin monen suomalaisille tunnetun välittäjän valikoimassa. Sijoittamalla Anglo Americaniin, pääsee toki mukaan myös palladiumin kurssinousuihin ja syöksyihin, mutta riski on toisaalta hajautetumpi, kun liikevoitto muodostuu useammasta raaka-aineesta.

Anglo American eTorossa*

Pääomasi on vaarassa. Muita kuluja sovelletaan. Lisätietoja etoro.com/trading/fees.

Miksi Palladiumin CFD:tä ei kannata ostaa?

Palladiumia voi ostaa myös erilaisina instrumentteina, mutta niihin sisältyy myös riskejä. CFD-tuotteissa riskejä ovat kulut ja vivuttaminen. Palladium löytyy myös eTorosta, mutta kyseessä on CFD-tuote, johon emme suosittele sijoittamaan, sillä CFD-tuotteiden tappioita ei voi vähentää Suomen verotuksessa.

ETF-työkalustamme löytyy seitsemän palladium-ETF:ää hakusanalla ”palladium”. Osa on Saksa-listattuja ja siten piensijoittajien ostettavissa. ETF-kaupasta aiheutuneet tappiot ovat Suomen verotuksessa vähennyskelpoisia.

Avaa tili ja aloita edullinen osakekaupankäynti

Sijoittaja.fi on neuvotellut lukijoilleen paremmat edut eToroon. Valuutanvaihtokustannukset ovat 0 % (normaalisti 0,5 %) ja nostopalkkio on myös 0€ (normaalisti 5$). Lue lisää Sijottaja.fi:n neuvottelemista eduista. eToro tekee voittonsa CFD-pohjaisten tuotteiden kuluilla. Emme suosittele sijoittamaan CFD-tuotteisiin, vaan vain aitoihin osakkeisiin ja ETF:iin. Saat Sijoittaja.fi:n edut käyttöösi rekisteröitymällä eToroon Sijoittaja.fi:n sivuilla olevien linkkien kautta. ⬇

Rekisteröidy eToroon*

Pääomasi on vaarassa. Muita kuluja sovelletaan. Lisätietoja etoro.com/trading/fees.

eToron plussat

 • Kansainvälisten osakkeiden ostaminen superedullista
 • Valikoimassa nyt myös suurimmat suomalaiset yhtiöt
 • Salkkujen kopiointimahdollisuus
 • Pysyt kartalla trendaavista osakkeista
 • Muiden käyttäjien analyysit ja kommentit sijoituskohteista
 • Palvelussa voi myös harjoitella sijoittamista virtuaalisella salkulla, jossa ei käytetä oikeaa rahaa

eToron miinukset

 • Ei pienien tai keskikokoisten suomalaisten yhtiöiden osakkeita
 • Ei automaattista 9A-veroraporttia Suomen verottajalle. Siksi palvelu ei sovi vasta-alkajalle.
 • Voi aiheuttaa liiallista aktiivisuutta
 • Suomen kieli paikka paikoin kankeaa
 • Ei asiakaspalvelua Suomessa
 • Vain 20 Eurooppa listattua ETF-rahastoa
Rekisteröidy eToroon*

Pääomasi on vaarassa. Muita kuluja sovelletaan. Lisätietoja etoro.com/trading/fees.

eToro on useita eri omaisuuseriä tukeva alusta, jonka kautta voit sijoittaa osakkeisiin, sekä käydä kauppaa hinnanerosopimuksilla.  Hinnanerosopimukset (CFD) ovat monimutkaisia sijoitusvälineitä, joihin liittyy suuri pääoman nopean menetyksen riski velkavivun käytöstä johtuen. 78 % yksityissijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen. Sinun on syytä harkita, ymmärrätkö hinnanerosopimusten toimintaperiaatteen ja onko sinulla varaa asettaa pääomasi alttiiksi huomattavalle riskille.  Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevasta. Esitetty kaupankäyntihistoria on alle viisi täyttä vuotta, eikä se välttämättä riitä sijoituspäätöksen perusteeksi  Copy trading on salkunhoitopalvelu, jonka tarjoaa eToro (Europe) Ltd., joka on Cyprus Securities and Exchange Commissionin valtuuttama ja sääntelemä.  eToro USA LLC ei tarjoa CFD:tä eikä esitä mitään vastuuta tämän julkaisun sisällön tarkkuudesta tai täydellisyydestä. eToro USA LLC on laatinut kumppanimme käyttämällä julkisesti saatavilla olevia ei-yhteisökohtaisia tietoja eTorosta.
Sinua voisi kiinnostaa
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Analyysi: Nesteeltä tulosvaroitus – osakkeen laatustatus mennyttä
Viikon osinko-osake: Nähdäänkö Nordealta euron osinko vuonna 2025?
WIMAO
Sijoittajan valinnat