Northcrypto

Kuparin hinta kääntyi nousuun ja kysyntä kasvaa – Miten sijoittaa kupariin?

S&P Global arvioi kuparin kysynnän olevan niin kovaa vuonna 2035, ettei kuparia pystytä tuottamaan tarpeeksi. Avaamme syitä, miksi kuparin hinta voi nousta ja miten sijoittaa kupariin.

Julkaistu: 29.12.2022 Kirjoittaja:

BHP Freeport-McMoRan Glencore Kupari S&P Global Southern Copper

Kuparin hinta tuli rajusti alas vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Pudotusta tuli vuoden alusta heinäkuuhun mennessä neljänneksen, mutta hinta kääntyi nousuun heinäkuun lopussa. Pitkällä aikavälillä kuparin hinnan uskotaan nousevan, sillä tarjonta ei tule vastaamaan lähellekään kysyntää S&P Globalin mukaan. Kupariin voi sijoittaa suoraan tai esimerkiksi kaivosyhtiöiden kautta. Kokosimme potentiaalisia yhtiöitä, jotka hyötyvät kuparin hinnan noususta, sekä vinkit, miten sijoittaa niihin.

Artikkeli on alun perin julkaistu heinäkuun 2022 lopussa, jolloin kuparin hinta oli pudonnut vuoden alusta mitattuna noin 25 prosenttia. Päivitimme artikkelin ja yhtiöiden tiedot.

Kuparin kysynnän arvioidaan tuplaantuvan vuoteen 2035 mennessä

S&P Global arvioi viime kesänä julkaistussa raportissaan, että ennustettavissa on jopa pulaa kuparista ja kohonneita hintoja, sillä kuparia tarvitaan valtavia määriä esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergian tuotannossa, sähköautoissa, sekä energian kuljettamisessa ja varastoinnissa. S&P Globalin varapuheenjohtaja Daniel Yerginin mukaan energiamurros uusiutuviin tulee olemaan paljon enemmän riippuvainen kuparista kuin nykyinen järjestelmä, jolla tuotamme energiaa.

Mikä on S&P Global?

S&P Global on New Yorkiin listattu suuri yhdysvaltalainen analyysi- ja talousdatayritys. Se toimii muun muassa luottoluokitusarvioita antavan S&P Global Rating ja esim. S&P 500 indeksiä päivittävän S&P Dow Jones Indices yritysten emoyhtiönä. S&P tulee sanoista Standard and Poor’s.

Danien Yergin CNBC:n haastattelussa.

Ennuste: Kuparin kysyntä tuplaantuu reilussa 10 vuodessa

Tällä hetkellä maailman vuotuinen kuparin tarve on noin 25 miljoonaa tonnia, kun taas vuonna 2035 S&P Global ennustaa kulutuksen olevan jopa 53 miljoonaa tonnia vuodessa, joka olisi uusi ennätystaso tuotantomäärässä. Liikenne sähköistyy ja kuparia tarvitaan esimerkiksi sähköautoissa 2,5 kertaa niin paljon, kuin tavallisessa polttomoottoriautoissa. Energiantuotannossa muutos on suurempi. Aurinko- ja tuulivoimalat tarvitsevat suhteessa energian tuotantomäärään viisi kertaa enemmän kuparia, kuin hiilellä tai maakaasulla tuotettu sähkö.

Kuparia on käytetty pitkään kaapeleissa, transistoreissa ja muissa sähkökomponenteissa sen hyvän sähkönjohtavuuden takia ja käyttö ei tule vähenemään, kun energian kuljetuksen ja varastoinnin tarve kasvaa. Mikäli kuparin kierrätystä ei saada kehitettyä tai merkittäviä uusia kupariesiintymiä ei löydy, voivat globaalit pyrkimykset hiilineutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä jäädä tavoitteista.

Kuparin hinta on laskenut vuodessa noin 18 prosenttia

Kuparin hinta on tullut alas johtuen pitkälti taantuman pelosta ja siten tuotteiden kysynnän vähenemisestä, joissa kuparia käytetään. Kohtalaisen lyhyellä aikajänteellä kuparin hinta voi toki laskea lisää, jos maailman talous sakkaa ja ajaudumme globaaliin taantumaan, mutta pitkällä aikavälillä ja S&P Globalin tuotantoennusteiden toteutuessa olisi yllättävää, jos kuparin hinta pysyisi nykyisellä tasolla.

Vaikka kuparin hinta nousisi rajusti ja uusia esiintymiä varmasti löytyy, kestää uuden kuparikaivoksen avaamisessa ja tuotantoon saattamisessa kannattavalle tasolle keskimäärin jopa 16 vuotta. Nykyiset kaivokset pystyvät alkuun ainakin hintojen noustessa lisäämään hieman kapasiteettiaan.

Kuparin hintakehitys vuoden aikana.
Kuva: eToro. Kuparin hintakehitys vuoden aikana

Skenaariot

S&P Global tarjoaa kaksi tulevaisuuden skenaariota yrittääkseen ennustaa, miten kuparimarkkina kehittyy. Ensimmäinen ns. “Rocky Road” -skenaariossa tuotanto jatkuu pääosin entisellään, mutta vuotuinen toimitusvaje nousee lähes 10 miljoonaan tonniin vuonna 2035. Toisessa hieman optimistisemmassa “High Ambition” skenaariossa kaivokset lisäävät käyttöastetta ja ennen kaikkea kierrätystä.

Kaikesta huolimatta ”High Ambition” skenaariossa S&P Globalin mukaan markkinat ovat edelleen alijäämäiset suurimman osan 2030-luvusta. Kummassakaan skenaariossa tarjontaa ei olisi riittävästi vastaamaan hiilineutraaliustavoitteiden kysyntää vuoteen 2050 mennessä.

Geopolitiikan merkitys kasvaa

Kuparin, nikkelin, litiumin ja muiden tärkeiden raaka-aineiden kysyntä tulee kasvamaan ja kilpailu Kiinan, Euroopan, Yhdysvaltojen ja muiden valtioiden kesken tulee kiristymään. Daniel Yerginin kuparin suhteen tilanne on haastava, sillä toimitusketjut ovat kuparin suhteen paljon keskitetympiä kuin esim. öljyssä.

Vertailussa maailman suurimmat kuparintuottajaosakkeet

Maailman suurin kuparintuottaja CodeIco ei pääse listalle, sillä sen suurin omistaja on Chilen valtio, eikä yhtiö ole listattuna pörssiin. Käymme vertailussa läpi maailman toiseksi suurimman kuparin tuottajan Freeport-McMoranin, brittiläis-sveitsiläisen Glencoren, australialaisen BHP:n ja meksikolaisen Southern Copperin, joka on vasta viidenneksi suurin nykyisillä tuotantomäärillä, mutta jolla on maailman suurimman kuparivarannot.

Kuva: Kitco News, Vladimir Basov

Miten sijoittaa kupariin?

Kupariin voi sijoittaa suoraan erilaisilla sertifikaateilla eri sijoitusalustojen kautta. eTorosta voi ostaa myös kuparin hintaa seuraavaa hinnanerosopimusta (CFD), mutta valitettavasti mistään CFD:stä aiheutuvia tappioita ei voi vähentää verotuksessa, joten emme suosittele niihin sijoittamista.

Helpompi ja hajautetumpi tapa on sijoittaa kuparikaivosyhtiöihin. Listaamme alla neljä kaivosteollisuuden jättiä, joiden osakkeilla voit käydä kauppaa maksutta eTorossa. Kansainvälisten yhtiöiden osakekauppa maksaa suomalaisilla välittäjillä helposti jopa 15 € per osto- ja myyntitoimeksianto, joten kulujen karsiminen piensijoittajalle on myös yksi tapa parantaa tuottoa. Harva kaivosyhtiö louhii vain yhtä metallia tai mineraalia, sillä sivutuotteena löytyy usein muitakin metalleja kuin sitä, mihin tuotanto on pääosin keskittynyt. Poikkeuksena sääntöön on listan ensimmäinen yhtiö Southern Copper.

Southern Copper (Tunnus: SCCO)

Southern Copper on meksikolainen yritys, joka on perustettu vuonna 1951. Yhtiö on listattuna muun muassa New Yorkin pörssiin. Yhtiö on maailman suurimpia kuparin, sinkin, molybdeenin, hopean ja kullan tuottajia. Yhtiön kaivokset sijaitsevat Meksikossa ja Perussa. Southern Copperilla on ylivoimaisesti maailman suurimmat tunnetut kuparivarannot, jotka ovat noin 68 miljoonaa tonnia. Varannot ovat suuremmat kuin maailman suurimmalla kuparin tuottajalla Codeicolla, joten Southern Copperista tulee todennäköisesti maailman suurin kuparin tuottaja tulevaisuudessa.

Kaikista artikkelin yhtiöistä Southern Copper on eniten kuparin hintakehityksestä riippuvainen yhtiö. Vuonna 2017 kuparin osuus liikevaihdosta oli huikeat 83 %. Yhtiö on myös pyrkinyt tehostamaan tuotantoprosessejaan viime vuosina. Jos haluat sijoittaa yhtiöön, joka on eniten juuri kuparin hintakehityksestä riippuvainen, on Southern Copper todennäköisesti paras mahdollinen sijoituskohde maailmassa.

Avainluvut

 • Forward P/E: 19,53
 • EPS: $ 3,32
 • Osinko: 3,22 %
 • Markkina-arvo: $ 48,07 mrd.
Southern Copper 12kk kehitys
Kuva: eToro Southern Copper 12kk kehitys

Analyytikoiden ennusteet

Southern Copper on listauksen heikoin analyytikoiden konsensusennustusten valossa. Analyytikoiden konsensussuositus on ”alipainota”. Southern Copperia seuraa 19 analyytikkoa, joista kolme kehottaa ostamaan, kuusi pitämään osakkeen, kaksi alipainottamaan ja jopa kahdeksan myymään. Kuparin merkitys on yhtiölle kriittinen, joten analyytikot ovat skeptisiä kuparin hintakehityksestä seuraavan 12 kuukauden aikana, vaikka yhtiö on muuten edullisesti hinnoiteltu ja maksaa kohtalaista osinkoa.

Katso Southern Copperin tiedot eTorosta*

Pääomasi on vaarassa.

Glencore (Tunnus: GLEN)

Glencore on brittiläis-sveitsiläinen raaka-aine- ja kaivosjätti, joka on perustettu vuonna 1975. Osake on listattuna Hongkongin, Johannesburgin ja Lontoon pörsseihin. Lontoosta osaketta voi ostaa eToron kautta maksutta. Yhtiö on mukana myös öljyteollisuudessa, sekä monessa muussa raaka-aineessa, mutta kupari on yhtiölle merkittävin liikevaihdon lähde 40 prosentilla. Glencore on myös ryvettynyt useassa korruptioskandaalissa, joista viimeisin liittyi lahjontaan yhtiön öljyliiketoiminnassa Afrikassa. Yhtiö myös myönsi syyllistyneensä lahjontaan 2022 kesäkuussa ja joutuukin maksamaan noin 1,1 miljardin dollarin korvaukset.

Suhteessa listan muihin yhtiöihin Glencoren kurssi on noussut edeltävän 12 kuukauden aikana parhaiten, yli 48 %.

Avainluvut

 • Forward P/E: 4,37
 • EPS: £ 1,02
 • Osinko: 4,04 %
 • Markkina-arvo: £ 71,8 mrd.
Glengore hintakehitys
Kuva: eToro, Glencore 12kk hintakehitys

Glencore on vertailun monipuolisin yhtiö tuoteportfolioltaan

Glencore is leading transition metals major, says Deutsche Bank Research

Analyytikoiden ennusteet

Korruptioskandaaleista huolimatta Glencore saa selkeimmän ”Osta” -suosituksen analyytikoiden konsensusennustetta katsottaessa. Yhtiötä seuraa 19 analyytikkoa, joista yhdeksän kehottaa ostamaan, kahdeksan ylipainottamaan ja kaksi pitämään osakkeen. Keskimääräinen tavoitehinta Glencorelle on noin 677 GPX (Penny sterling, eli brittiläistä penniä, punnan sadasosaa) ja yhtiön kurssi on tällä hetkellä noin 560 GBX. Analyytikoiden tavoitehinta oli heinäkuussa keskimäärin 583 GPX.

Katso Glencoren tiedot eTorosta*

Pääomasi on vaarassa.

BHP (Tunnus: BHP)

BHP eli The Broken Hill Proprietary Company (ennen BHP Billition) on australialainen, markkina-arvolla mitattuna maailman suurin kaivosyhtiö, joka perustettu vuonna 1885. BHP:n suurin liikevaihdonlähde on rauta, joka on noin 58 prosenttia koko liikevaihdosta. BHP päätyi listalle, koska sen kuparivarannot ovat maailman suurimpien joukossa, ja kuparin osuus on silti suurempi määrissä mitattuna, kuin monien muiden kaivosyhtiöiden.

Yhtiön kurssi laski heinäkuun loppuun mennessä lähes 33 %, mutta on noussut sen jälkeen. BHP on nyt vuoden alusta mitattuna noussut yli 16 %. Yhtiö on edelleen arvostusluvuiltaan edullinen ja maksaa myös hyvää osinkoa.

Avainluvut

 • Forward P/E: 7,60
 • EPS: $ 5,67
 • Osinko: 10,04 %
 • Markkina-arvo: $ 155,88 mrd.
BHP kurssikehitys vuoden aikana.
Kuva: eToro. BHP:n kurssikehitys 12kk aikana.

BHP:n suurin liikevaihdonlähde on rauta, mutta sillä on myös suuret kuparivarannot

BHP:n kuparivarantojen suuruus oli viime vuonna noin 41 miljoonaa tonnia, joka on kolmanneksi suurin määrä maailmassa Southern Copperin ja Freeport McMoRanin jälkeen. Kuparin ja raudan lisäksi BHP:n portfoliossa on myös kivihiilikaivoksia ja öljynporausta, mutta kokonaisuudessaan niiden osuus on pieni suhteessa rauta- ja kuparikaivoksiin.

BHP:n liikevaihdon lähteet 2021
Kuva: Statista

Analyytikoiden ennusteet

Analyytikoiden konsensus BHP:lle on tällä hetkellä ”pidä”. Jakauma on kuitenkin huomattava, sillä 29 yhtiötä seuraavasta analyytikosta kahdeksan kehottaa ostamaan, kaksi ylipainottamaan, 14 pitämään, kaksi alipainottamaan ja kolme myymään. Tavoitehintojen mediaani on 57,61 dollaria yhtiön osakkeen maksaessa hieman alle 62 dollaria 29.12. päätöskurssilla. BHP:n osakekurssi on nyt analyytikoiden heinäkuun 2022 tavoitehinnassa.

Voit käydä maksutta kauppaa BHP:n osakkeella eTorossa, sillä se on listattu New Yorkiin, jossa kaupankäynti osakkeilla on maksutonta eTorossa.

Katso BHP:n tiedot eTorosta*

Pääomasi on vaarassa.

Freeport-McMoRan (Tunnus: FCX)

Freeport-McMoRan on yhdysvaltalainen vuonna 1912 perustettu kaivosyhtiö. Yhtiön päätuotteet ovat molybdeeni, kupari ja kulta. Freeport-MoRan on maailman suurin pörssiin listattu kuparin tuottaja. Tunnetut varannot ovat maailman toiseksi suurimmat: yli 51 miljoonaan tonnia.

Avainluvut

 • Forward P/E: 16,58
 • EPS: $ 2,62
 • Osinko: 1,57 %
 • Markkina-arvo: $ 54,45 mrd.
Freeport McMoRan 12kk kehitys
Kuva: eToro, Freeport McMoRan 12kk kehitys

Analyytikoiden ennusteet

Analyytikoiden konsensusennuste on hyvin samanlainen kuin BHP:lla, ylipainota, vaikkakin jakauma on jälleen suuri. Freeport-McMoRania seuraa 21 analyytikkoa, joista yhdeksän kehottaa ostamaan, yksi ylipainottamaan, 10 pitämään ja yksi myymään osaketta. Yhtiön kurssi on hieman alle 38 dollaria osakkeelta ja keskimääräinen tavoitehinta on 37 dollaria osakkeelta, joten yhtiössä ei nähdä suurta nousuvaraa ainakaan seuraavalla 12 kk jaksolla.

Katso Freeport McMoRanin tiedot eTorosta*

Pääomasi on vaarassa.

Hajauta, huomioi riskit ja alan syklisyys

Kuparin ja muiden mineraalien hinnanmuodostus on äärimmäisen syklistä. Mikäli maailmantalous ajautuu taantumaan, on hyvinkin todennäköistä, että kaivosyhtiöiden kurssit laskevat entisestään kysynnän sakatessa. Pitkällä aikavälillä on mahdollista, että S&P Globalin ennusteet toteutuvat ja raaka-ainepula uhkaa. Sijoitukset kupariyhtiöihin kannattaa ajatella hyvin pitkän ajan salkkuun, pitäen silmällä jopa vuotta 2035. Mikäli raaka-aineisiin sijoittaminen kiinnostaa, kannattaa raaka-aineet pitää vain yhtenä osana laajasti hajautettua salkkua, pitäen painon korkeintaan muutamissa kymmenissä prosenteissa salkun koko arvosta.

Ajallinen hajauttaminen voi olla järkevää, sillä kaivosliiketoiminnan nousuja ja laskuja on vaikea ennustaa. Sijoitettaessa eToron kautta, sijoittamista ei valitettavasti voi automatisoida, mutta säästämistä voi. eToron maksuttoman osakekaupan lisäksi eTorossa on mahdollista ostaa osia osakkeista, jolloin oston minimisumma on 10 dollaria. Eli mikäli haluat sijoittaa yhteensä esimerkiksi 100 € artikkelissa mainittuihin yhtiöihin, ajasta kalenteriin muistutus ja osta jokaista yhtiötä kerran kuussa valittuna päivänä 25 dollarilla.

On tärkeätä muistaa, että ennusteet ovat aina ennusteita, ja mitä pidemmälle koitetaan arvata markkinoiden kehitystä, sitä epävarmempi ennuste on. Vaikkakin kuparipannujen kysyntä on Suomessa lähtenyt kasvuun viime vuosina huutokauppakeisari Aki Palsamäen myötä, jolla on tapana kaupata aina kuparipannu ensimmäisenä kohteena huutokaupassaan.

Osta tässä listattuja osakkeita ja muita kansainvälisiä yhtiöitä nollakuluilla

eToron suositulla sijoitusalustalla on kymmeniä miljoonia käyttäjiä ja suomalaisiakin on jo yli 20 0000. Voit sijoittaa kansainvälisiin osakkeisiin erittäin alhaisilla kuluilla. 

 • Avaa tili: rekisteröityminen on ilmaista.
 • Hyödynnä Sijoittaja.fi:n neuvottelemia etuja (eToro tilittää edun manuaalisesti kuukausittain) ja rekisteröidy alla olevan linkin kautta. Saat edut rekisteröitymällä vain Sijoittaja.fi:n sivulla olevien linkkien kautta.
 • Harjoittele virtuaalisalkulla.
 • Tee ensimmäinen talletus.
 • Voit aloittaa kaupankäynnin 200 dollarilla.
 • Voit käydä kauppaa osakkeiden ja ETF:ien lisäksi myös monissa muissa omaisuusluokissa
REKISTERÖIDY eTOROON!

eToro on useita eri omaisuuseriä tukeva alusta, jonka kautta voit sijoittaa osakkeisiin, sekä käydä kauppaa hinnanerosopimuksilla.  Hinnanerosopimukset (CFD) ovat monimutkaisia sijoitusvälineitä, joihin liittyy suuri pääoman nopean menetyksen riski velkavivun käytöstä johtuen. 78 % yksityissijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen. Sinun on syytä harkita, ymmärrätkö hinnanerosopimusten toimintaperiaatteen ja onko sinulla varaa asettaa pääomasi alttiiksi huomattavalle riskille.  Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevasta. Esitetty kaupankäyntihistoria on alle viisi täyttä vuotta, eikä se välttämättä riitä sijoituspäätöksen perusteeksi  Copy trading on salkunhoitopalvelu, jonka tarjoaa eToro (Europe) Ltd., joka on Cyprus Securities and Exchange Commissionin valtuuttama ja sääntelemä.  eToro USA LLC ei tarjoa CFD:tä eikä esitä mitään vastuuta tämän julkaisun sisällön tarkkuudesta tai täydellisyydestä. eToro USA LLC on laatinut kumppanimme käyttämällä julkisesti saatavilla olevia ei-yhteisökohtaisia tietoja eTorosta.

Osakeideoita maailmalta, markkinakuulumisia ja kansainvälisten sijoitussalkkujen katsauksia

Oletko kiinnostunut kansainvälisestä sijoittamisesta, kryptovaluutoista, osakeideoista? Liity blogilistalle ja saat blogit aiheeseen liittyen heti niiden ilmestyttyä.

(*) Affiliate-linkki. Linkin kautta siirtyminen sivustolle ei aiheuta kuluja käyttäjälle. Tehdyistä tilauksista sivusto voi saada rahallisen korvauksen.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy