Kuparimarkkinassa voi olla suuri alijäämä 2024 – miten sijoittaa kupariin?

Kuparilla voi olla edessä erittäin suurien alijäämien aikakausi, mikä tuo nousupotentiaalia kuparin hinnalle. Avaamme syitä kuparin potentiaaliin ja mitkä ovat parhaat keinot sijoittaa kupariin.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Kuparilla voi olla edessä erittäin suurien alijäämien aikakausi, mikä tuo nousupotentiaalia kuparin hinnalle. Avaamme syitä kuparin potentiaaliin ja mitkä ovat parhaat keinot sijoittaa kupariin.

Uusian kaivosten hidas avaaminen lisää kuparin alijäämää

Kuparimarkkinalla voi olla edessä suurien alijäämien aikakausi. Kuparin arvonnousua ajaa uusiutuvan energian, sähköautojen ja infrastruktuurin kiihtyvä kasvu. Suurin syy mahdolliseen alijäämään on uusien kaivosten hidas avautuminen. Alijäämän arvioidaan olevan vuonna 2024 jopa kaksi miljoonaa tonnia, joka on huomattavasti suurempi aiempiin vuosiin verrattuna arvioi kaivosteollisuuden uutisiin keskittyvä minining.com -sivusto.

Kupariin voi sijoittaa suoraan tai esimerkiksi kaivosyhtiöiden kautta. Kokosimme potentiaalisia yhtiöitä, jotka hyötyvät kuparin hinnan noususta, sekä vinkit, miten sijoittaa niihin.

Kuparin kysyntä on taloutta ennakoiva indikaattori

Kuparin kysyntään vaikuttaa eniten maailmantalouden kehitys. Kuparista käytetään joskus nimitystä ”Dr. Copper” talouden yhteydessä. Tämä nimitys juontaa juurensa kuparin erityiseen rooliin talouden indikaattorina. Kupari on raaka-aine, jota käytetään monissa teollisissa sovelluksissa. Kuparin kysyntä ja hinta voivat heijastaa talouden yleistä tilaa ja teollisuuden toimeliaisuutta.

Kuparissa on pitkän aikavälin potentiaalia

S&P Global ennustaa kuparin hinnan nousevan pitkällä aikavälillä, sillä tarjonta ei tule vastaamaan lähellekään kysyntää. S&P Global on New Yorkiin listattu suuri yhdysvaltalainen analyysi- ja talousdatayritys.

S&P Global arvioi kesällä 2022 julkaistussa raportissaan, että ennustettavissa on jopa pulaa kuparista ja kohonneita hintoja, sillä kuparia tarvitaan valtavia määriä esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergian tuotannossa, sähköautoissa, sekä energian kuljettamisessa ja varastoinnissa.

S&P Globalin varapuheenjohtaja Daniel Yerginin mukaan energiamurros uusiutuviin tulee olemaan paljon enemmän riippuvainen kuparista kuin nykyinen järjestelmä, jolla tuotamme energiaa.

Danien Yergin CNBC:n haastattelussa.

Ennuste: Kuparin kysyntä tuplaantuu reilussa 10 vuodessa

Tällä hetkellä maailman vuotuinen kuparin tarve on noin 25 miljoonaa tonnia, kun taas vuonna 2035 S&P Global ennustaa kulutuksen olevan jopa 53 miljoonaa tonnia vuodessa. Liikenne sähköistyy ja kuparia tarvitaan esimerkiksi sähköautoissa 2,5 kertaa niin paljon, kuin tavallisessa polttomoottoriautoissa. Energiantuotannossa muutos on suurempi. Aurinko- ja tuulivoimalat tarvitsevat suhteessa energian tuotantomäärään viisi kertaa enemmän kuparia kuin hiilellä tai maakaasulla tuotettu sähkö.

Kuparia on käytetty pitkään kaapeleissa, transistoreissa ja muissa sähkökomponenteissa sen hyvän sähkönjohtavuuden takia ja käyttö ei tule vähenemään, kun energian kuljetuksen ja varastoinnin tarve kasvaa. Mikäli kuparin kierrätystä ei saada kehitettyä tai merkittäviä uusia kupariesiintymiä ei löydy, voivat globaalit pyrkimykset hiilineutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä jäädä tavoitteista.

Kuparin hinta kääntyi nousuun lokakuussa

Kuparin hinta laski vuonna 2023 lokakuuhun asti. Sitten nähtiin nopea käänne ja kurssi on jatkanut nousussa vuoden loppuun saakka.

Kuva: eToro & TradingView. Kuparin hintakehitys

Skenaariot

S&P Global tarjoaa kaksi tulevaisuuden skenaariota ennustaessaan, miten kuparimarkkina kehittyy. Ensimmäinen ns. “Rocky Road” -skenaariossa tuotanto jatkuu pääosin entisellään, mutta vuotuinen toimitusvaje nousee lähes 10 miljoonaan tonniin vuonna 2035. Toisessa hieman optimistisemmassa “High Ambition” skenaariossa kaivokset lisäävät käyttöastetta ja ennen kaikkea kierrätystä.

Kaikesta huolimatta ”High Ambition” skenaariossakin markkinat ovat edelleen alijäämäiset suurimman osan 2030-luvusta. Kummassakaan skenaariossa tarjontaa ei olisi riittävästi vastaamaan hiilineutraaliustavoitteiden kysyntää vuoteen 2050 mennessä.

Geopolitiikan merkitys kasvaa

Kuparin, nikkelin, litiumin ja muiden tärkeiden raaka-aineiden kysyntä tulee kasvamaan. Vastaavasti kilpailu Kiinan, Euroopan, Yhdysvaltojen ja muiden valtioiden kesken tulee kiristymään. Daniel Yerginin mukaan tilanne kuparin suhteen on ongelmallinen, sillä toimitusketjut ovat kuparin suhteen paljon keskitetympiä kuin esim. öljyssä.

Vertailussa maailman suurimmat kuparintuottajaosakkeet

Vertailussa käymme läpi maailman suurimpia pörssilistattuja kuparintuottajia. Näitä ovat Freeport-McMoran, brittiläis-sveitsiläinen Glencore, australialainen BHP ja meksikolainen Southern Copper, jolla on maailman suurimman kuparivarannot.

Kuparin tuottajat

Maailman suurimmat kuparintuottajat vuonna 2022. Kuva: Minining.com

Miten sijoittaa kupariin?

Kupariin voi sijoittaa suoraan sertifikaateilla, futuureilla ja muilla struktoroiduilla sijoitustuotteilla. Esimerkiksi eTorosta voi ostaa kuparin hintaa seuraavaa hinnanerosopimusta (CFD), mutta valitettavasti CFD:stä aiheutuvia tappioita ei voi vähentää yksityishenkilön verotuksessa.

Yksi tapa on sijoittaa pörssilistattuihin kuparikaivosyhtiöihin. Listaamme alla neljä kaivosteollisuuden jättiä, joiden osakkeilla voit käydä kauppaa maksutta eTorossa. Harva kaivosyhtiö louhii vain yhtä metallia tai mineraalia, sillä sivutuotteena löytyy usein muitakin metalleja kuin sitä, mihin tuotanto on pääosin keskittynyt. Useamman metallin tuotanto hajauttaa sijoittajan riskiä.

Southern Copper (Tunnus: SCCO)

Southern Copper on meksikolainen yritys, joka on perustettu vuonna 1951. Yhtiö on listattuna muun muassa New Yorkin pörssiin. Yhtiö on maailman suurimpia kuparin, sinkin, molybdeenin, hopean ja kullan tuottajia. Yhtiön kaivokset sijaitsevat Meksikossa ja Perussa. Southern Copperilla on ylivoimaisesti maailman suurimmat tunnetut kuparivarannot, jotka ovat noin 68 miljoonaa tonnia. Varannot ovat suuremmat kuin maailman suurimmalla kuparin tuottajalla Codeicolla, joten Southern Copperista tulee todennäköisesti maailman suurin kuparin tuottaja tulevaisuudessa.

Kaikista artikkelin yhtiöistä Southern Copper on eniten kuparin hintakehityksestä riippuvainen yhtiö. Yhtiö on myös pyrkinyt tehostamaan tuotantoprosessejaan viime vuosina. Jos haluat sijoittaa yhtiöön, joka on eniten juuri kuparin hintakehityksestä riippuvainen, on Southern Copper todennäköisesti paras mahdollinen osake tähän tarkoitukseen.

Avainluvut

 • Forward P/E: 25,18
 • EPS: $ 3,41
 • Osinko: 4,8 %
 • Markkina-arvo: $ 64,4 mrd.
Southen Copper kurssi

Kuva: eToro Southern Copper 12kk kehitys

Analyytikoiden ennusteet

Southern Copper ei ole analyytikoiden suosiossa. Analyytikoiden konsensussuositus on ”myy”. Kuparin merkitys on yhtiölle kriittinen, joten analyytikot ovat skeptisiä kuparin hintakehityksestä seuraavan 12 kuukauden aikana, vaikka yhtiö maksaa hyvää osinkoa. Heikko analyytikkosuositus ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Southern Copper voisi olla hyvä sijoituspitkällä aikavälillä. Analyytikot olivat Southern Copperin kurssikehityksen suhteen pessimistisiä myös vuosi sitten, mutta kurssi on kehittynyt huomattavasti odotuksia paremmin.

Keskimääräinen tavoitehinta on noin 25 prosenttia matalammalla kuin nykykurssi. Southern Copperin osake on kehittynyt muita listan yhtiöitä paremmin. Vuonna 2023 osakekurssi nousi 37 prosenttia.

Katso Southern Copperin tiedot eTorosta*

Pääomasi on vaarassa. Muita kuluja sovelletaan. Lisätietoja etoro.com/trading/fees.

Glencore (Tunnus: GLEN)

Glencore on brittiläis-sveitsiläinen raaka-aine- ja kaivosjätti, joka on perustettu vuonna 1975. Osake on listattuna Hongkongin, Johannesburgin ja Lontoon pörsseihin. Lontoosta osaketta voi ostaa eToron kautta maksutta. Yhtiö on mukana myös öljyteollisuudessa, sekä monessa muussa raaka-aineessa, mutta kupari on yhtiölle merkittävin liikevaihdon lähde 40 prosentin osuudella. Glencore on valitettavasti ryvettynyt useassa korruptioskandaalissa, joista viimeisin liittyi lahjontaan yhtiön öljyliiketoiminnassa Afrikassa. Yhtiö myönsi syyllistyneensä lahjontaan 2022 kesäkuussa ja joutuukin maksamaan noin 1,1 miljardin dollarin korvaukset.

Glencoren kurssi lasku vuoden 2023 aikana reilut 15 prosenttia.

Avainluvut

 • Forward P/E: 11,01
 • EPS: £ 1,04
 • Osinko: 7,4 %
 • Markkina-arvo: £ 57,8 mrd.
Glencoren kurssi vuoden ajalta.

Kuva: eToro, Glencore 12kk hintakehitys

Glencore on vertailun monipuolisin yhtiö tuoteportfolioltaan

Glencore is leading transition metals major, says Deutsche Bank Research

Analyytikoiden ennusteet

Glencore saa analyytikoilta ”pidä” -suosituksen. Yhtiötä seuraa 13 analyytikkoa, joista kuusi kehottaa ostamaan, kaksi ylipainottamaan osaketta ja viisi pitämään osakkeen. Keskimääräinen tavoitehinta Glencorelle on noin 524 GBX (Penny sterling, eli brittiläistä penniä, punnan sadasosaa) ja yhtiön kurssi on tällä hetkellä noin 469,80 GBX.

Katso Glencoren tiedot eTorosta*

Pääomasi on vaarassa. Muita kuluja sovelletaan. Lisätietoja etoro.com/trading/fees.

BHP (Tunnus: BHP)

BHP eli The Broken Hill Proprietary Company (ennen BHP Billition) on australialainen, markkina-arvolla mitattuna maailman suurin kaivosyhtiö, joka on perustettu vuonna 1885. BHP:n suurin liikevaihdonlähde on rauta, joka on noin 58 prosenttia koko liikevaihdosta. BHP päätyi listalle, koska sen kuparivarannot ovat maailman suurimpien joukossa, ja kuparin osuus on silti suurempi määrissä mitattuna kuin monien muiden kaivosyhtiöiden.

Yhtiön kurssi kehittyi vuoden 2023 aikana hyvin. Kurssi on nyt reilut 10 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten.

Avainluvut

 • Forward P/E: 11,47
 • EPS: $ 3,77
 • Osinko: 5,25 %
 • Markkina-arvo: $ 252,4 mrd.
BHP:n kurssikehitys vuoden aikana

Kuva: eToro. BHP:n kurssikehitys 12kk aikana.

BHP:n suurin liikevaihdonlähde on rauta, mutta sillä on myös suuret kuparivarannot

BHP:n kuparivarantojen suuruus oli viime vuonna noin 41 miljoonaa tonnia, joka on kolmanneksi suurin määrä maailmassa Southern Copperin ja Freeport McMoRanin jälkeen.

Kuparin ja raudan lisäksi BHP:n portfoliossa on myös kivihiilikaivoksia ja öljynporausta, mutta kokonaisuudessaan niiden osuus on pieni suhteessa rauta- ja kuparikaivoksiin.

BHP:n liikevaihdon lähteet 2021
BHP:n liikevaihdon lähteet vuonna 2021. Kuva: Statista

Analyytikoiden ennusteet

Analyytikoiden konsensus BHP:lle on tällä hetkellä ”pidä”. Suosituksissa on hajontaa, sillä 24 yhtiötä seuraavasta analyytikosta 10 kehottaa ostamaan, 11 pitämään ja kolme alipainottamaan. Tavoitehintojen mediaani on 64 dollaria yhtiön osakkeen maksaessa 67,91 dollaria osakkeelta 2.1.2024 päätöskurssilla.

Voit käydä maksutta kauppaa BHP:n osakkeella eTorossa, sillä se on listattu New Yorkin, Lontoon ja Sydneyn pörsseihin.

Katso BHP:n tiedot eTorosta*

Pääomasi on vaarassa. Muita kuluja sovelletaan. Lisätietoja etoro.com/trading/fees.

Freeport-McMoRan (Tunnus: FCX)

Freeport-McMoRan on yhdysvaltalainen vuonna 1912 perustettu kaivosyhtiö. Yhtiön päätuotteet ovat molybdeeni, kupari ja kulta. Freeport-McMoRan on maailman suurin pörssiin listattu kuparintuottaja. Tunnetut varannot ovat maailman toiseksi suurimmat: yli 51 miljoonaan tonnia. Kupari on yhtiön yhtiölle ylivoimaisesti isoin liikevaihdon lähde noin 80 % osuudella.

Kulta, molybdeeni ja muut raaka-aineet ovat noin 20 % yhtiön liikevaihdosta. Kuparin osuus tulee todennäköisesti kasvamaan entisestään, mikäli kuparin hinta nousee ja yhtiö alkaa hyödyntämään raaka-ainevarantoja laajemmin.

Osakekurssi on 11 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten.

Avainluvut

 • Forward P/E: 25,76
 • EPS: $ 2,39
 • Osinko: 0,73 %
 • Markkina-arvo: $ 59,2 mrd.
Freeport McMoRan kurssikehitys

Kuva: eToro, Freeport McMoRan 12kk kehitys

Analyytikoiden ennusteet

Analyytikoiden konsensusennuste on ”pidä”, vaikkakin hajonta on suuri. Freeport-McMoRania seuraa 21 analyytikkoa, joista 8 kehottaa ostamaan, kaksi ylipainottamaan ja 11 pitämään. Yhtiön kurssi on noin 42,1 dollaria osakkeelta ja keskimääräinen tavoitehinta on 46,5 dollaria osakkeelta, joten yhtiössä nähdään noin kuuden prosentin nousupotentiaali 12kk jaksolle.

Katso Freeport McMoRanin tiedot eTorosta*

Pääomasi on vaarassa. Muita kuluja sovelletaan. Lisätietoja etoro.com/trading/fees.

Hajauta, huomioi riskit ja alan syklisyys

Kuparin ja muiden mineraalien hinnanmuodostus on äärimmäisen syklistä. Mikäli maailmantalous ajautuu taantumaan, on hyvinkin todennäköistä, että kaivosyhtiöiden kurssit laskevat entisestään kysynnän sakatessa. Pitkällä aikavälillä on mahdollista, että S&P Globalin ennusteet toteutuvat ja raaka-ainepula uhkaa. Sijoitukset kupariyhtiöihin kannattaa ajatella hyvin pitkän aikavälin sijoituksina – jopa vuoteen 2035 asti. Mikäli raaka-aineisiin sijoittaminen kiinnostaa, kannattaa raaka-aineet pitää vain yhtenä osana laajasti hajautettua salkkua.

Ajallinen hajauttaminen voi myös olla järkevää, sillä kaivosliiketoiminnan nousuja ja laskuja on vaikea ennustaa. Sijoitettaessa eToron kautta on mahdollista ostaa osia osakkeista, jolloin osakeoston minimisumma on 10 dollaria. Eli mikäli haluat sijoittaa yhteensä esimerkiksi 100 dollaria artikkelissa mainittuihin yhtiöihin, ajasta kalenteriin muistutus ja osta jokaista yhtiötä kerran kuussa 10 dollarilla.

On tärkeätä muistaa, että ennusteet ovat aina ennusteita, ja mitä pidemmälle koitetaan arvata markkinoiden kehitystä, sitä epävarmempi ennuste on.

Osta tässä listattuja osakkeita ja muita kansainvälisiä yhtiöitä nollakuluilla

eToron suositulla sijoitusalustalla on kymmeniä miljoonia käyttäjiä ja suomalaisiakin on jo yli 20 0000. Voit sijoittaa kansainvälisiin osakkeisiin erittäin alhaisilla kuluilla. 

 • Avaa tili: rekisteröityminen on ilmaista.
 • Hyödynnä Sijoittaja.fi:n neuvottelemia etuja (eToro tilittää edun manuaalisesti kuukausittain) ja rekisteröidy alla olevan linkin kautta. Saat edut rekisteröitymällä vain Sijoittaja.fi:n sivulla olevien linkkien kautta.
 • Harjoittele virtuaalisalkulla.
 • Tee ensimmäinen talletus.
 • Voit aloittaa kaupankäynnin 50 dollarilla.
 • Voit käydä kauppaa osakkeiden ja ETF:ien lisäksi myös monissa muissa omaisuusluokissa
REKISTERÖIDY eTOROON!

eToro on useita eri omaisuuseriä tukeva alusta, jonka kautta voit sijoittaa osakkeisiin, sekä käydä kauppaa hinnanerosopimuksilla.  Hinnanerosopimukset (CFD) ovat monimutkaisia sijoitusvälineitä, joihin liittyy suuri pääoman nopean menetyksen riski velkavivun käytöstä johtuen. 78 % yksityissijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen. Sinun on syytä harkita, ymmärrätkö hinnanerosopimusten toimintaperiaatteen ja onko sinulla varaa asettaa pääomasi alttiiksi huomattavalle riskille.  Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevasta. Esitetty kaupankäyntihistoria on alle viisi täyttä vuotta, eikä se välttämättä riitä sijoituspäätöksen perusteeksi  Copy trading on salkunhoitopalvelu, jonka tarjoaa eToro (Europe) Ltd., joka on Cyprus Securities and Exchange Commissionin valtuuttama ja sääntelemä.  eToro USA LLC ei tarjoa CFD:tä eikä esitä mitään vastuuta tämän julkaisun sisällön tarkkuudesta tai täydellisyydestä. eToro USA LLC on laatinut kumppanimme käyttämällä julkisesti saatavilla olevia ei-yhteisökohtaisia tietoja eTorosta.

Osakeideoita maailmalta, markkinakuulumisia ja kansainvälisten sijoitussalkkujen katsauksia

Oletko kiinnostunut kansainvälisestä sijoittamisesta, kryptovaluutoista, osakeideoista? Liity blogilistalle ja saat blogit aiheeseen liittyen heti niiden ilmestyttyä.

(*) Affiliate-linkki. Linkin kautta siirtyminen sivustolle ei aiheuta kuluja käyttäjälle. Tehdyistä tilauksista sivusto voi saada rahallisen korvauksen.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran heinäkuussa 2022 ja päivitetty lokakuussa 2023. Päivitimme artikkelin ja yhtiöiden tiedot.

Sinua voisi kiinnostaa
Tekoälyuutiset: AI-vaikuttajien mukaan tekoäly voi aiheuttaa merkittävää haittaa ihmiskunnalle
Riski-indikaattori edelleen ”suosi osakkeita” -tasolla
Nvidia päihitti jälleen tulosennusteet – osake kohti huippulukemia
Sijoittajan valinnat