Lamor Corporation Oyj:n listautumisanti

Lamor Corporation Oyj:n First North Premier -listautumisanti – yleisöannin merkintäaika 25.11.–2.12.2021

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Lamor Corporation Oyj:n First North Premier -listautumisanti – yleisöannin merkintäaika 25.11.–2.12.2021

Lamor järjestää listautumisannin ja hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalle. Lamor pyrkii keräämään listautumisannilla noin 35 miljoonan euron bruttovarat.

Katso virtuaalinen yhtiöesittely

Järjestimme 25.11.2021 klo 17.00 virtuaalisen yhtiöesittelytilaisuuden. Tallenne tilaisuudessa on katsottavissa alla olevan linkin alta.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä

Lamor – yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista

Lamor on vuonna 1982 Suomessa perustettu perheyhtiö, joka tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja ympäristön ja ekosysteemien suojaamiseen ja puhdistamiseen. Lamorin tavoitteena on maailman puhdistaminen, mikä konkretisoituu kolmessa liiketoiminta-alueessa: öljyntorjunta, jätteenkäsittely ja vedenkäsittely.

Lamorin liiketoiminta jakaantuu laiteliiketoimintaan ja palveluliiketoimintaan. Palveluliiketoiminnan puitteissa Lamor tarjoaa asiakkailleen monipuolisia ympäristöratkaisuja ja -palveluita, jotka käsittävät asiakkaan tarpeiden mukaan öljyntorjuntaan ja öljyvahinkoihin sekä muihin ympäristövahinkoihin liittyviä puhdistus- tai ennakkovarautumispalveluita, vaarallisten ja vaarattomien jätteiden käsittelypalveluita, räätälöityjä ja mukautettuja vedenpuhdistusratkaisuja sekä ratkaisuihin liittyviä laitetoimituksia. Laiteliiketoiminta sisältää erilaisia öljynkeräyksessä, jätteenkäsittelyssä ja veden puhdistuksessa käytettäviä laitteita.

Lamor toimii yhteensä yli 100 maassa tytär- ja osakkuusyhtiöidensä sekä kumppani- ja jakeluverkostojensa kautta. Lamorilla on tytär- ja osakkuusyhtiöitä 21 maassa ja liiketoimintaa kaikissa maanosissa.

Toimitusjohtajalta

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Asiantuntemustamme ja ratkaisujamme hyödynnetään ympäristön ja ekosysteemien suojaamiseen – globaalisti, mutta paikallisesti. Globaalit ympäristöongelmat koskettavat meistä jokaista. Siksi uskomme, että ongelmat voidaan ratkaista vain yhdessä.

Pyrimme vastaamaan maailmanlaajuisesti vahvistuvan ympäristötietoisuuden luomaan kysyntään kestäville ratkaisuille maaperän ja vesistöjen puhdistamisessa. Tavoitteenamme on toimia laaja-alaisesti ilmastonmuutoksen torjumisessa kehittämällä ratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaidemme paremman varautumisen ympäristövahinkoihin, toimimalla luotettavana kumppanina ympäristön kunnostushankkeissa ja toimittamalla ratkaisuja, jotka edesauttavat asiakkaidemme kiertotaloustavoitteiden täyttymistä. Visionamme on puhdas huominen, jossa tulevatkin sukupolvet saavat nauttia puhtaista vesistöistä ja puhtaasta maaperästä.

Osana kasvustrategiaamme olemme sitoutuneet aiempaa merkittävämpien ja vaikuttavampien projektien toteuttamiseen. Olemme solmineet pelkästään vuosien 2020 ja 2021 aikana neljä merkittävää pitkäaikaista palvelusopimusta ja olemme yli kymmenkertaistaneet yhtiön tilauskannan joulukuun lopun 2020 ja syyskuun lopun 2021 välillä.

Tule mukaan puhdistamaan maailma yhdessä!

Mika Pirneskoski

Toimitusjohtaja

Lamorin vahvuudet sijoituskohteena

  • Merkittävät tulevaisuuden mahdollisuudet yhtiön kestävää kehitystä edistäville ratkaisuille
  • Laaja tarjoama ja maailmanlaajuinen verkosto tukevat vaativien projektien toteuttamista
  • Laaja ja tyytyväinen asiakaskunta sekä pääosin julkisen sektorin asiakkaiden hankkeista koostuva tilauskanta
  • Vahva taloudellinen profiili mahdollistaa tulevaisuuden kasvun tavoittelun

Strategia

Lamorin keskeinen tavoite on olla maailmanlaajuisesti johtava kokonaisvaltaisia ympäristöratkaisuja tuottava yritys, ja toimia vahvana edelläkävijänä kestävässä kehityksessä.

Strategiset prioriteetit:

  • Liiketoiminta-alueiden teknologinen ja kansainvälinen laajentaminen
  • Uusien merkittävien pitkäaikaisten palvelusopimusten voittaminen
  • Resurssien käytön optimointi
  • Operatiivisen tehokkuuden ja kannattavuuden jatkuva kehittäminen

Taloudelliset tavoitteet

Kasvu:

Annualisoidun liikevaihdon kasvattaminen yli 100 miljoonaan euroon niin pian kuin mahdollista ja markkinakasvua merkittävästi nopeampi vuosittainen kasvu 100 miljoonan euron tason saavuttamisen jälkeen.

Kannattavuus:

Oikaistu EBITDA % yli 16 prosenttia ja oikaistu liikevoitto (EBIT) % yli 14 prosenttia.

Rahoitusrakenne:

Yhtiön strategiaan, tavoitteisiin ja riskiprofiiliin sopivan rahoitusrakenteen saavuttaminen vahvan taseen kautta.

Osinkopolitiikka:

Yhtiö pyrkii jakamaan vuosittaista osinkoa, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan kasvun yhtiön tärkeimpänä tavoitteena.

Vastuullisuus

Lamor on liiketoiminnallaan vahvan toimijan asemassa yhteiskunnallisten nettovaikutusten saralla. The Upright Projectin teettämän tutkimuksen mukaan Lamorin yhteiskunnallinen nettovaikutus on vahvasti positiivinen. Yhtiö pystyy liiketoiminnallaan tuottamaan niukoilla resursseilla laajoja ympäristö- ja terveyshyötyjä, joihin kuuluu muun muassa luonnon monimuotoisuuden suojeleminen, päästöjen ja jätteiden vähentäminen sekä niukkojen ympäristöresurssien säästäminen. Verrattaessa Nasdaq Helsingin päälistalla listattuihin pörssiyhtiöihin, Lamorin liiketoiminta erottuu erityisesti merkittävillä positiivisilla ympäristö- ja sosiaalisilla vaikutuksillaan sekä korkealla kokonaisnettovaikutussuhteellaan. Yhtiön nettovaikutussuhde on +74 prosenttia, siinä missä Nasdaq Helsingin päälistan keskiarvo on -13 prosenttia. Nettovaikutussuhde muodostuu positiivisten ja negatiivisten yhteiskuntavaikutusten erotuksen suhteesta positiivisiin yhteiskuntavaikutuksiin.[1]

Lamor on hakenut Nasdaq Green Equity Designation -statusta Nasdaq Helsingiltä ja käy keskusteluja CICERO Greenin ja Nasdaq Helsingin kanssa Nasdaq Green Equity Designation -statuksen saamisesta. Yhtiö on hakenut Nasdaq Green Equity Designation -statusta Nasdaq Helsingiltä, mutta tulee vielä täydentämään hakemustaan siihen tarvittavan päästödatan osalta.

Tutustu listautumisantiin ja materiaaleihin

Tutustu listautumiseen

Tutustu Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen ja annin ehtoihin

[1] Lähde: The Upright Projectin Yhtiön tilauksesta elokuussa 2021 toimittama tutkimus.

Tehty kaupallisessa yhteistyössä Lamor Corporation Oyj kanssa.

Tilaa listautumiseen liittyvät artikkelit & listautumisanalyysit sähköpostiisi

Sinua voisi kiinnostaa
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
Helsingin pörssi on vihdoin kääntynyt – hakannut tuotossa jopa teknologiaosakkeet
WIMAO
Sijoittajan valinnat