Osallistu osakeantiin!

Citycon yrittää strategiamuutosta – onnistuessaan kurssissa selvää nousupotentiaalia

Citycon aikoo toteuttaa strategiamuutoksen, jolla tavoitellaan hajautetumpaa portfoliota ja merkittävää arvonlisäystä osakekursiin. Lue analyysimme osakkeesta.

Julkaistu: 21.11.2021 Kirjoittaja:

analyysi Citycon kiinteistösijoitusyhtiöt osakkeet sijoitusideat

Citycon

Citycon on Pohjoismaiden johtava kauppakeskusten omistaja ja kehittäjä. Yhtiön liiketoiminta on vakaata. Koronakriisistä Citycon selvisi kuivin jaloin kaupunkialueisiin ja päivittäistavarakauppoihin keskittyvän vuokralaisstrategian ansiosta. Yhtiö on laajentunut Norjan kauppakeskusmarkkinoille, toteuttamalla useita suuria kehityshankkeita ja myymällä pienempiä, kaupunkialueiden ulkopuolisia liikekiinteistöjä. Tämä strategia on ollut väärä, kuten kurssikehitys osoittaa.

Heikko kurssikehitys

Cityconin kurssikehitys on ollut viimeisen viiden vuoden aikana heikkoa. Koronakriisissä osake laski 50 %. Nopean palautumimsen jälkeen kurssi on kääntynyt jälleen laskutrendiin ja on selvästi alempana kuin alemmat tasot ennen koronakriisiä.

Strategiamuutos

Heikon kurssikehityksen vuoksi yhtiö on tehnyt strategiamuutoksen, joka esiteltiin 16.11. pääomamarkkinapäivässä.

Cityconin tavoitteena on kasvattaa asuntojen ja toimitilojen määrää yhtiön portfoliossa. Kauppakeskuksiin keskittyvät kiinteistöosakkeet ovat selvästi matalammalle arvostettu kuin asuntosijoitusosakkeet. Eron voi huomata vertaamalla Kojamon ja Cityconin arvostuslukuja. Esimerkiksi Cityconin P/B-luku on 0,5 ja Kojamon 1,4. Näkemyksemme mukaan strategiamuutoksella Citycon tavoittelee arvostuslukuja, jotka lähentyisivät Kojamon vastaavia.

Cityconilla on 2,0 miljardin euron edestä kehityshankkeita, joiden toteutumisen jälkeen yhtiön portfolio olisi selvästi nykyistä retail-painotteista portfoliota hajautetumpi. Astuntovuokrakohteiden osuus olisi tavoiteportfoliossa 12 %. Kehityshankkeet rahoitetaan velkarahoituksella sekä nykyisiä portfolioon sopimattomia kauppakeskuksia myymällä.

Lähde Citycon

Asunnoista ja toimitiloista saatavat vuokratuotot toisivat myös hajautusta sekä vakautta Cityconin liiketoimintaan. Cityconin nykyisillä tonteilla on yhtiön mukaan rakennusoikeutta 591 000 neliömetrin verran. Tästä 300 000 neliömetriä on tarkoitus kaavoittaa asunnoiksi. Cityconin mukaan rakennusoikeuksien arvo on noin 275 miljoonaa euroa ja se nostaa nettovarallisuutta kaavoitusten valmistuessa.

Kehityshankkeiden odotetaan nostavan nettovuokratuottoja noin reiluun 300 miljoonaan euroon vuoteen 2028 mennessä. Tämä olisi yli 40 %:n kasvu vuoden 2020 nettovuokratuottotasoon nähden. Yksi kasvuhankkeista on vuonna 2022 valmistuva kauppakeskus Lippulaiva, jonka yhteydessä on vuokra-asuntoja. Tämä hanke kasvattaa Cityconin nettovuokratuottoja noin 21 miljoonalla eurolla.

Sijoittajan näkökulma

Jäsenille suunnattussa analyysiosiossa kerromme näkemyksemme Cityconin osakkeen nousupotentiaalista.

Haluatko lukea koko artikkelin?

Liity Sijoittaja.fi-jäseneksi ja saat lukuoikeuden koko sisältöön, Osake- ja ETF-työkalut, markkinaympäristön sekä mallisalkut.

Aloita sijoittaminen uudella varmuudella
ja tiedolla – kokeile ilmaiseksi kahden viikon ajan!

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSIOsallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy