Fifax First North -listautumisannin esittely

FIFAX Abp suunnittelee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle ja järjestää First North -listautumisannin. Yhtiö pyrkii keräämään noin 15 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla alustavasti enintään 5 900 000 Yhtiön uutta osaketta merkittäväksi.

Vieraileva kirjoittaja
Vieraileva kirjoittaja

FIFAX Abp suunnittelee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle ja järjestää First North -listautumisannin. Yhtiö pyrkii keräämään noin 15 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla alustavasti enintään 5 900 000 Yhtiön uutta osaketta merkittäväksi.

Listautumisanti lyhyesti ja tärkeät päivämäärät

 • Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 600 000 Tarjottavaa Osaketta, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
 • Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 4 240 000 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja, soveltuvien lakien mukaisesti, kansainvälisesti Yhdysvaltain ulkopuolella.
 • Henkilöstöannissa tarjotaan enintään 60 000 Uutta Osaketta
 • Osakkeiden merkintähinta Yleisö- ja Instituutioannissa on 2,55 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa 2,30 euroa osakkeelta.
 • Yleisöannin, Henkilöstöannin ja Instituutioannin merkintäaika alkaa Suomessa 29.9.2021 klo 10.00
 • Yleisöannin merkintäaika alkaa Ruotsissa ja Norjassa 30.9.2021 klo 10.00 (paikallista aikaa)
 • Yleisöanti, Henkilöstöanti ja Instituutioanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 6.10.2021 klo 16.00
 • Yleisöannin, Henkilöstöannin ja Instituutioannin merkintäaika päättyvät 13.10.2021 klo 16.00
TUTUSTU LISTAUTUMISEEN

Fifax lyhyesti

Vuonna 2012 perustettu Fifax on kalankasvatusta harjoittava yhtiö, joka tuottaa kirjolohta pääasiassa Suomen ja Ruotsin markkinoille. Yhtiön maanpäällistä ultraintensiivistä RAS-kiertovesijärjestelmää hyödyntävä tuotantolaitos valmistui vuoden 2020 alussa. Tuotantolaitos sijaitsee Eckerössä, ja se on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista jo toiminnassa olevista maanpäällisistä kalankasvattamoista. Laitoksen odotetaan saavuttavan tavoitellun täyden, vuositasolla noin 3 200 tonnin (bruttopaino ennen teurastusta) tuotantomäärän vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana.

Perinteiseen kalankasvatukseen liittyy useita ympäristöhaasteita. Niitä aiheuttavat muun muassa päästöt ja rehevöityminen, kemikaalien käyttö sekä taudit ja loiset, jotka vaikuttavat myös villilohikantoihin. Tarve kestävälle kalantuotannolle korostuu erityisesti Fifaxin keskeisillä markkinoilla. Ne sijaitsevat Itämeren ympärillä, joka on matala ja suljettu merialue rajoitetulla vedenvaihdolla Atlantin valtameren kanssa. Eckerön tuotantolaitos hyödyntää Fifaxin ultraintensiivistä RAS-teknologian toteutusta, joka tarjoaa ympäristöystävällisen vaihtoehdon perinteisille kalankasvatusmenetelmille.

Fifaxin ultraintensiivinen RAS-teknologia perustuu lähes täysin suljettuun vedenkierron tuotantolaitoksessa, jossa kalat elävät sisätiloissa suurissa maanpäällisissä altaissa. Tämä antaa perinteiseen vesistöissä tapahtuvaan kalankasvatukseen verrattuna parempaa suojaa ulkopuolisilta tekijöiltä, ja menetelmänsä ansiosta Fifax pystyy tarjoamaan kaloille kontrolloidun kasvuympäristön puhtaassa vedessä ympäri vuoden. Lisäksi Fifaxin käyttämä vedenpuhdistusprosessi pysäyttää vierasaineita ja taudinaiheuttajia. Tämän ansiosta Yhtiö kykenee tarjoamaan tuoreen ja terveellisen lopputuotteen. Fifax pyrkii asemoimaan itsensä vastuullisesti ja paikallisesti kasvatetun kalan tuottajaksi, jonka tuore ja korkealaatuinen tuote on terveellinen eikä sisällä antibiootteja tai kemikaaleja.

Fifaxin visiona on olla edelläkävijä suurimittaisessa kalankasvatuksessa mahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksella, jotta asiakkaat voisivat nauttia paikallisesti ja vastuullisesti tuotetusta kalasta ympäri vuoden. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Fifax pyrkii jatkuvasti olemaan toimialan kärjessä käyttäen viimeisintä teknologiaa. Yhtiö aikoo lisäksi kaksinkertaistaa tuotantokapasiteettinsa nykyistä tuotantolaitostaan laajentamalla. Laajennuksen odotetaan valmistuvan vuoden 2025 aikana.

Fifaxin toimitusjohtaja

Samppa Ruohtula, Fifaxin toimitusjohtaja:

“Me Fifaxilla olemme sitoutuneet tekemään ruoantuotannosta vastuullisempaa. Tarve kestäville kalankasvatusmenetelmille korostuu Itämeren herkkien olosuhteiden johdosta. Kuluttajat ovat myös yhä tietoisempia elintarviketuotannon ympäristövaikutuksista. Lisäksi tutkimukset viittaavat siihen, että suomalaiset ja ruotsalaiset kuluttajat yleisesti ottaen suosivat paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa. Fifaxin kala viljellään Ahvenanmaalla hyödyntämällä kiertovesijärjestelmää, jossa voimme tuottaa kalaa ympäristöystävällisemmin perinteisiin kalanviljelymenetelmiin verrattuna, ja auttaa vastaamaan vastuullisten proteiinilähteiden kysyntään. Aiomme jatkossakin tavoitella visiotamme edelläkävijyydestä suurimittaisessa kalankasvatuksessa mahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksella, jotta voimme tarjota asiakkaillemme paikallisesti tuotettua kalaa ympäri vuoden.”

Fifaxin strategia

Fifaxin visiona on olla edelläkävijä suurimittaisessa ja kestävässä kalankasvatuksessa, tarjoten vaihtoehdon sille kasvavalle kuluttajajoukolle, joka haluaa minimoida ruokavalionsa haitalliset ympäristövaikutukset. Fifaxin kasvustrategian keskeiset tavoitteet ovat:

 • Laajentuminen toisintamalla
  • Fifaxilla on osoitettua kokemusta kuivalle maalle sijoitettavan ultraintensiivisen RAS-laitoksen rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta, ja sille on kertynyt merkittävä määrä tähän liittyvää osaamista
  • Fifax suunnittelee siirtyvänsä seuraavaan strategiseen vaiheeseen laajentamalla Yhtiön Eckerön tuotantolaitosta nykyisellä toimipaikallaan
 • Vastuullisen premium-brändin kehittäminen
  • Fifaxin asiakas- ja myyntikanavastrategialla tavoitellaan tasapainoa vakaan, toistuvan volyymipohjaisen liikevaihdon ja brändivetoisen liikevaihdon välillä
 • Potentiaalisten uusien tulovirtojen tutkiminen hyödyntämällä kertyneen osaamisen tuottamia kaupallisia mahdollisuuksia
  • Keskipitkän aikavälin tavoitteena perustaa liiketoiminta, joka hyödyntäisi kaupallisesti RAS-teknologiaan ja -projekteihin liittyvää kertynyttä tietotaitoa
 • Lisäinvestoinnit tehokkuuden ja kannattavuuden kasvattamiseksi
  • Laitoksen tuotantotehokkuuden maksimointi jatkuvilla parannuksilla
  • Fifaxin toiminnassa syntyvien tuotannollisten sivuvirtojen arvon maksimointi

Fifaxin keskeiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Fifaxin johto on asettanut seuraavat keskeiset lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet:

Lyhyt aikaväli (2022)

 • Täysi kalakanta (900t) vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana
 • Täyttä kapasiteettia vastaava tuotanto (3 200 tonnia/vuosi) vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana
 • Eckerön tuotantolaitoksen laajennuksen rakentamisen odotetaan alkavan vuonna 2022

Keskipitkä aikaväli (vuoden 2026 loppuun mennessä)

 • Eckerön tuotantolaitoksen laajennus täydessä toiminnassa
 • Yli 50 miljoonan euron liikevaihto
 • 25 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • RAS-teknologiaan ja projekteihin liittyvän kertyneen tietotaidon kaupalliseen hyödyntämiseen perustuvan liiketoiminnan perustaminen

Pitkä aikaväli (vuoden 2030 loppuun mennessä)

 • Toiminnan laajentamisen jatkaminen
 • Merkittävää liikevaihtoa kertyneen tietotaidon kaupalliseen hyödyntämiseen perustuvasta liiketoiminnasta
 • Yli 100 miljoonan euron liikevaihto
 • Yli 25 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
TUTUSTU LISTAUTUMISEEN

Tehty kaupallisessa yhteistyössä FIFAX Abp kanssa.

Tilaa listautumiseen liittyvät artikkelit & listautumisanalyysit sähköpostiisi

Sinua voisi kiinnostaa
Listautumiset kiinnostaa sijoittajia
Listautumiset (IPO) 2023 – näin osallistut listautumisantiin
Sammon pääkonttori
Sampo listaa Mandatumin pörssiin
Analyysissa Koskisen listautuminen
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat