VAC sulautuu Purmoon – Pohjoismaiden 1. sulautunut SPAC

Virala Acquisition Company eli VAC ilmoitti sulautuvansa Purmo Groupiin. Yritysoston myötä VAC on Pohjoismaiden ensimmäinen SPAC-mallin yhtiö, joka pääsee yhdistymisvaiheeseen.

Juho Toratti
Juho Toratti

Virala Acquisition Company eli VAC ilmoitti sulautuvansa Purmo Groupiin. Yritysoston myötä VAC on Pohjoismaiden ensimmäinen SPAC-mallin yhtiö, joka pääsee yhdistymisvaiheeseen.

Virala Acquisition Company (VAC)

Kesäkuun loppupuolella teimme analyysin Virala Acquisition Company:n, eli tuttavallisemmin VAC:in listautumisannista. Tuolloin Virala Acquisition Company oli hakemassa sijoittajia Suomen ensimmäisenä SPAC-muotoisena yhtiönä. Eilen 8.9. VAC on käänsi uuden sivun Suomalaisessa sijoitushistoriassa, kun yhtiö ilmoitti sulautuvansa lämmitys- ja viilennyslaitteita valmistavan Purmo Groupin kanssa. Yhdistymisen myötä VAC:sta tuli Pohjoismaiden ensimmäinen SPAC-yhtiö, joka on sulautunut toiseen yhtiöön.

Mikä olikaan SPAC?

Lyhenne SPAC tulee sanoista Special Purpose Acquisition Company, eli vapaasti suomennettuna yritysostoon tarkoitettu erillisyhtiö. Kaikessa yksinkertaisuudessaan SPAC-muotoisen yhtiön on tarkoituksena kerätä ensin osakeannilla merkittävä pääoma sijoittajilta ja listata yhtiö pörssiin. SPAC:lla ei ole varsinaista liiketoimintaa, vaan listauksen jälkeen SPAC etsii toisen, paljon kasvupotentiaalia omaavan yhtiön, jonka kanssa SPAC yhdistyy. Listautumisella kerätty varallisuus käytetään siis täysin yritysoston tekemiseen. Mikäli SPAC-muotoinen yhtiö ei löydä antamassaan aikaikkunassa potentiaalista yritysoston kohdetta, voidaan yhtiö hajottaa ja ainakin osa varallisuudesta jakaa takaisin sijoittajille.

Listautuessaan SPAC-muotoinen yhtiö määrittää tarkoituksensa ehdot ja aikamääreet. Esimerkiksi Virala Acquisition Company ilmoitti, että sen täytyy toteuttaa yritysosto viimeistään 36 kuukauden kuluessa yhtiön listautumisen toteuttamisesta. Yritysoston ehdoiksi VAC määritteli sen etsivän yhtiöitä, joiden koko yritysarvolla mitattuna on arviolta 50-500 miljoonaa euroa, ja niillä on vahvat siteet Suomeen sekä hyvä kasvu- ja kannattavuuspotentiaali.

VAC:n sulautuminen tapahtui yllättävän nopeasti

Antamiinsa yritysostoa koskeviin aikamääreisiin nähden Virala Acquisition Company:n yhdistyminen Purmo Groupiin tapahtui todella nopeasti – vain reilu kaksi kuukautta listautumisen jälkeen. Listautumisannissaan VAC onnistui keräämään 3 100 sijoittajalta yhteensä noin 107 miljoonan euron varat.

Listautumisen jälkeen VAC tutki suurta joukkoa mahdollisia ostettavia yrityksiä. Vain muutama niistä päätyi analysoitavaksi perusteellisemmin. VAC katsoi Purmo Groupin täyttävän yhtiön asettamat sijoituskriteerit kaikilta osin ja valitsi Purmo Groupin kohdeyhtiöksi. Lopuksi Purmo Groupin kanssa sovittiin kaupasta, jossa yhtiöt yhdistyvät.

Purmo Group

Purmo Group on alunperin 1950-luvulla Suomessa perustettu metallituotetehdas, joka 50-luvun lopulla osti pienen radiaattorivalmistajan ja aloitti radiaattorituotannon. Tuolloin yhtiö kulki nimellä Purmo-Tuote Oy. 1970-luvulta lähtien yhtiö on kuitenkin ollut Retting-konsernin omistuksessa, jonka aikana Purmosta kasvoi ensin Suomen johtava radiaattorien valmistaja. Nykyään Purmo Group on yksi Euroopan johtavista sisäilmaratkaisujen tarjoajista ja Retting Groupin tytäryhtiö.

Purmo Group toimii 19 eri maassa ja työllistää 3 300 työntekijää. Sen tuotteisiin kuuluvat muun muassa vesikiertoiset radiaattorit, lattialämmitysratkaisut, ilmalämpöpumput ja ilmanvaihtotuotteet. Purmo Groupin vuoden 2020 liikevaihto oli 671 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 85 miljoonaa euroa. VAC:n tiedotteen mukaan Purmo Groupin velaton yritysarvo on 685 miljoonaa euroa.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Virala Acquisition Company:n ja Purmo Groupin sulautumisen odotetaan tapahtuvan joulukuun 2021 loppuun mennessä. Yhdistymisen jälkeen VAC jatkaa Purmon omistajana nykyisen pääomistaja Rettig Groupin rinnalla. Purmo Groupin nykyiset osakkeenomistajat omistavat yhteensä 73,3 prosenttia ja VAC:n nykyiset osakkeenomistajat yhteensä 26,7 prosenttia yhdistyneen yhtiön C-sarjan osakkeista. Uuden yhtiön nimeksi tulee Purmo Group.

Yhdistymisen myötä Purmo Group listataan Nasdaq Helsinki -päälistalle. Uuden listautumisen jälkeen Virala Acquisition Company kehittää yhdistynyttä yhtiötä edelleen yhdessä sen omistajien ja sen johdon kanssa. Helsingin pörssiin on siis liittymässä uusi, kasvunhakuinen teollisuusyhtiö, jonka listautuminen on yksi suurimpia Helsingin pörssin listautumisia viime vuosina.

Sinua voisi kiinnostaa
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Analyysi: Nesteeltä tulosvaroitus – osakkeen laatustatus mennyttä
Viikon osinko-osake: Nähdäänkö Nordealta euron osinko vuonna 2025?
WIMAO
Sijoittajan valinnat