Bittiumissa kova kasvupotentiaali

Bittiumissa (ent. Elektrobit) on menossa erityistilanne yhtiön käyttäessä ylimääräiset kassavarat omien osakkeiden hankintaan. Uusi Bittium on entistä Elektrobitiä pienempi tietoturvaan keskittyvä kasvuyhtiö, jossa on potentiaalia.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Bittiumissa (ent. Elektrobit) on menossa erityistilanne yhtiön käyttäessä ylimääräiset kassavarat omien osakkeiden hankintaan. Uusi Bittium on entistä Elektrobitiä pienempi tietoturvaan keskittyvä kasvuyhtiö, jossa on potentiaalia.

Elektrobit vaihtoi nimensä Bittiumiksi 1.7.2015 alkaen yhtiön myytyä Automotive-liiketoimintansa ja Elektrobit-nimeen liittyvät oikeudet. Kaupasta saadut varat yhtiö jakaa osakkeenomistajilleen omien osakkeiden ostoilla. Lue, miten sijoittaja voi hyötyä erityistilanteesta!

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja pitkäaikaista ja syvällistä radioteknologian osaamistaan. Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia ratkaisuja sekä tuotekehityspalveluita eri toimialoilla toimiville asiakkailleen. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin.

Elektrobitin liikevaihto vuonna 2014 oli 224 M€ ja liiketulos 16,3 M€. Nykyinen Bittium koostuu wireless-liiketoiminnasta, jonka liikevaihto vuonna 2014 oli 53 M€ ja liikevoitto 1,0 M€. Wireless jäi Elektrobitissä vähäiselle huomiolle sijoittajien keskittyessä Automotiveen.

Yhtiö keskittää nyt voimavaransa wireless-liiketoimintaan. Usein liiketoiminnat menestyvät paremmin itsenäisinä yhtiöinä kuin osana konsernia, jossa resurssit kohdistetaan liikevaihdoltaan suurimpiin segmentteihin. Bittium toimii kasvumarkkinoilla ja sillä on edellytykset hyvään kannattavuuteen.

Megatrendit

 • LTE-teknologian käyttöönotto. Kasvaa erittäin voimakkaasti tiedonsiirtomäärien kasvaessa.
 • Viranomaiset ja puolustusvoimat ottavat käyttöön uutta teknologiaa (tarvitsevat reaaliaikaista dataa ja videokuvaa)
 • Tietoturvallisuustarve mobiilikäytössä kasvaa nopeasti (case Angela Merkel)
 • IoT – laitteet ovat enimmissä määrin yhteydessä internetiin

Bittiumin vahvuus on LTE-verkkoteknologiassa ja erityisesti pienikokoisissa LTE-tukiasemissa, joita tarvitaan kasvattamaan LTE-verkkojen kapasiteettia. Lisäksi Bittiumilla on vahvaa osaamista erilaisten verkkotaajuusvarianttien tekemisessä, joita tarvitaan LTE-verkoille allokoitujen taajuuskaistojen takia entistä enemmän.

Toinen vahvuusalue Bittiumilla on päätelaitteiden kehittämisessä. Yhtiöllä on yli 30-vuoden kokemus puhelimien ja erikoispuhelimien kehittämisestä suunnittelusta valmiiksi tuotteeksi.

Kolmas selkeä vahvuus on vahva tietoturvallisuusosaaminen. Kyberturvallisuus on globaalisti suuri megatrendiAlan yhtiöt ovat yleisesti korkealle arvostettu ja kyberturvallisuusyhtiöihin sijoittavat rahastot ovat keränneet sijoittajilta miljardien eurojen pääomat. Alalla tehdään myös paljon yrityskauppoja.

LTE-verkkoihin panostetaan viranomaismarkkinassa. Massiivisia investointihankkeita mm.USA:ssa, U.K.:ssa, Saksassa ja Etelä-Koreassa.

Tuotteet ja palvelut

Defense

Asevoimat tarvitsevat reaaliaikaista dataa – videokuvaa ja puhetta – joukoista. Nykyaikaisten asevoimien on pystyttävä johtamaan liikkuvia joukkoja reaaliaikaisesti. Bittiumin tarjoaa mm. liikkuvaa laajakaistaverkkoratkaisua ja viestintälaitteita asevoimille. Kilpailijoilla ei ole tarjota yhtä edistyksellisiä ratkaisuja.

Tasaisesti kasvava business, jossa on merkittävää vientipotentiaalia. Markkina on erittäin suuri ja geopoliittinen ympäristö kasvattaa kysyntää. Alalla neuvottelut ovat pitkiä sopimusten saamiseksi, mutta vastaavasti asiakassuhteet ovat pitkiä.

 • Potentiaalisia asiakkaita eri maiden puolustusvoimat

Public safety ja security

Turvallisuus- ja viranomaissektorille Bittium tarjoaa LTE-verkkoteknologiaa erikoistaajuksilla, Bittium Tough Mobile –älypuhelinta ja siihen liittyviä tietoturvaratkaisuja, jossa yhdistyvät moderni matkapuhelinteknologia, kestävyys ja korkeat tietoturvavaatimukset.

Lähes kokonaan vientiä. Kasvumarkkina. Vuodelle 2016 ei odoteta merkittävää liikevaihtoa, voimakkaan kasvun odotetaan lähtevän käyntiin v. 2017.

 • Potentiaalisia asiakkaita eri maiden poliisi, palo- ja pelastustoimi sekä viranomaiset

Special devices

Tuotekehitys-platform asiakkaalle räätälöityjen tietoturvallisten matkapuhelinten ja tablettien kehitykseen. Kasvumarkkina.

Esimerkkinä Meksikon viestintä- ja liikenneministeriön kanssa tehty sopimus kolmen Android-pohjaisen L-satelliittitaajuuskaistaa käyttävän mobiililaitteen kehittämisestä Mexsat-järjestelmään. Tuotekehityssopimuksen arvo on noin 19,5 miljoonaa euroa. Bittiumin liikevaihto kertyy kehitystyön etenemisen mukaan vuosien 2015 ja 2016 aikana ja yli puolet sopimuksen mukaisesta liikevaihdosta odotetaan kertyvän vuoden 2016 aikana. Tuotetoimitukset alkavat vuonna 2017 ja niistä on odotettavissa lisäliikevaihtoa, mutta toimituksia koskevia tilauksia ei sisälly tähän sopimukseen ja niistä on tehtävä erillinen sopimus osapuolten välille.

 • Potentiaalisia asiakkaita eri maiden viranomaiset

Telecom

Matkapuhelinverkkolaitteiden suunnittelu- ja kehityspalveluita (langattomien verkkojen tukiasemat). Vakaa business, joka tuottaa tasaista kassavirtaa. Ei odotettavissa kasvua.

 • Potentiaalisia asiakkaita suuret kansainväliset verkkolaitevalmistajat

IoT solutions

IoT, Internet of Things (esineiden internet) -markkinaan Bittium tarjoaa Bittium IoT Platform -alustaansa pohjautuvia langattoman liitettävyyden tuotekehityspalveluita ja ratkaisuja. Voimakkaasti kasvava markkina.

 • Potentiaalisia asiakkaita terveydenhuolto ala, teollisuusyritykset ja kuluttajatuoteyhtiöt

Taloudelliset tavoitteet ja analyytikoiden ennusteet

Bittiumin tavoitteena vuosien 2015 – 2017 aikana on kasvattaa liikevaihtoa vähintään 10 % vuosittain ja saavuttaa liikevoittotaso 10 % liikevaihdosta viimeistään vuonna 2017.

Bittiumin tavoitteena on, että omiin tuotteisiin ja tuotealustoihin perustuvan liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta vuonna 2017 on selvästi suurempi kuin vuonna 2014, jolloin tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 26,7 %.

Analyytikoiden konsensusennusteet Bittiumille:
Vuosi 2015 2016 2017 Yhtiön tavoite 2017
Liikevaihto (keskiarvo) 61.4 68.8 79.2 70.1
EVLI 63.4 69 74
Pohjola 59.5 63.8 78.1
Inderes 61.4 73.7 85.5
Liikevoitto (keskiarvo) 3.9 6.5 9.1 7.0
EVLI 2.59 4.14 5.55
Pohjola 5.56 9.77 12.2
Inderes 3.6 5.7 9.4

Lähde Bloomberg

Markkinat ovat 17.9.2015 päätöskurssilla 5,05 euroa arvottaneet uuden Bittiumin liiketoiminnan arvoksi 56 M€. Arvostus on edelleen maltillinen, mikäli yhtiö pääsee vuoden 2017 tavoitteisiin ja analyytikoiden ennusteisiin. Alkuviikosta liiketoiminnan markkina-arvo oli 39 M€, joten arvostus on viikon aikana korjaantunut järkevämmälle tasolle.

Sijoittajan näkökulmasta

 • Bittium on noussut kolkuttelemaan Suomalaisten osakkeiden valintatyökalun TOP 10:iä
 • Yhtiö toimii monella ”kuumalla” markkinalla, jotka ovat sijoittajien suosiossa
 • Bittium tai liiketoimintaosat voivat siten olla potentiaalisia ostokohteita
 • Sijoittajien kannattaa suunnata katseet vuoteen 2017, jolloin kasvun odotetaan kiihtyvän
 • Kvartaalittaiset tulosvaihtelut voivat olla jatkossa merkittäviä
 • Yhtiö on arvostettu alle analyytikkojen odotusten

 

Kirjoittajat Timo Heikkilä ja Hannu Huuskonen

Heikkilällä on kymmenen vuoden kokemus rahoitusalalta. Hän on työskennellyt Finnveran pääomasijoituksessa managerina ja sitä ennen Finnveralla rahoituspäällikkönä. Hän on myös toiminut Talouselämä-lehdessä yritystutkijana. 

Huuskosella on reilun kymmenen vuoden kokemus rahoitusalalta ja hän kuuluu ETF-sijoittamisen pioneereihin Suomessa. Hän on toiminut aikaisemmin Taaleritehtaan omaisuudenhoitotoimintojen yhtenä perustajana ja salkunhoitajana sekä Mandatumin salkunhoidossa analyytikkona.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: UPM-Kymmenen lähitulevaisuuden näkymät vaikuttavat lupaavilta
Analyysi: Stora Enson tulos ennakoitua paremmalla tasolla
Analyysi: Huhtamäen osake laskussa, vaikka liiketulos ylitti ennusteen
Rahastotyökalu
Sijoittajan valinnat