Mikä on momentum-strategia ja saako sillä osakemarkkinoita parempaa tuottoa?

Yksi yleisimmistä tunnetuista markkina-anomalioista on momentum. Momentum-strategioissa osakehankinnat tehdään osakkeiden kurssinousun perusteella. Mitä korkeampi osakkeen nousu on ollut mitatulla ajanjaksolla sitä, voimakkaampi momentum.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Yksi yleisimmistä tunnetuista markkina-anomalioista on momentum. Momentum-strategioissa osakehankinnat tehdään osakkeiden kurssinousun perusteella. Mitä korkeampi osakkeen nousu on ollut mitatulla ajanjaksolla sitä, voimakkaampi momentum.

Rahoitusteorioiden mukaan mennyt kurssikehitys ei ennusta tulevaa, mutta tämän anomalian kohdalla todistusaineisto on piikki taloustieteilijöiden lihassa. Momentum-strategiaa on käytetty nimittäin jo yli sadan vuoden ajan menestyksekkäästi eikä sen teho näytä laskeneen tuoreimmankaan tutkimustiedon valossa.

Erilaisia momentumiin perustuvia strategioita on useita. Tässä yksi helppokäyttöisimmistä. Strategian on alunperin esitellyt Mebane T. Faber paperissa Relative Strength Strategies for Investing.

Strategian pohjana on yhtiöiden jaottelu eri toimialasektoreihin. Faberin käyttämiä sektoreita on kymmenen ja ne ovat seuraavat:

  1.    Kulutushyödykkeet: ruoka, tupakka, tekstiili, vaate, nahka, lelut
  2.    Kestokulutushyödykkeet: autot, televisiot, huonekalut, kodinkoneet
  3.    Teollisuus: koneet, raskas kalusto, kemikaalit, toimistokalusteet, paperi, kaupallinen painaminen
  4.    Energia: öljy, kaasu, kivihiili
  5.    Teknologia: tietokoneet, ohjelmistot, elektronisen välineet
  6.    Telekommunikaatio: puhelin, TV lähetys
  7.    Kauppa: tukkukauppa, jälleenmyynti, yleiset palvelut (pesulat, korjaamot jne)
  8.    Terveys: terveydenhuolto, lääketieteelliset laitteet, lääkkeet
  9.    Yleishyödylliset palvelut
  10.    Muut: louhinta, rakentaminen, liikenne, hotellit, liikepalvelut, viihde, rahoitus

Järjestyslistan muodostus

Tämän jälkeen strategiassa laitetaan toimialat järjestykseen sen mukaan miten ne ovat tuottaneet. Faber tutki eri mittaisia tuottojaksoja ja ne vaihtelivat pituudeltaan kuukaudesta vuoteen.

Esimerkiksi jos sijoittaja on kiinnostunut yhden kuukauden mittaisesta momentum-strategiasta laittaa hän sektorit järjestykseen sen mukaan miten ne ovat tuottaneet edellisen kuukauden aikana. Jos kyseessä on kolmen kuukauden momentumia hyödyntävä strategia niin puolestaan kolmen edellisen kuukauden tuoton mukaiseen järjestykseen.

Ostosääntö

Strategiassa ostot tehdään parhaiten tuottaneisiin toimialasektoreihin. Top 1 strategialla kaikki rahat sijoitetaan järjestyslistan parhaiten tuottaneeseen toimialaan. Top 2 strategialla puolet kumpaankin kahteen parhaiten tuottaneesta. Top 3:lla 1/3 jokaiseen parhaiten tuottaneista toimialoista ja niin edelleen.

Myyntisääntö

Koska menetelmä perustuu yksinkertaiseen menneiden tuottojen mukaiseen toimialojen järjestyslistaukseen tapahtuu myynti kuukausittaisen portfolion tasapainotuksen yhteydessä. Toimialan tuoton tippuessa pois Top-listalta se korvaantuu sinne nousseella toimialalla.

Tuotot

Faberin käyttämä ajanjakso on hyvin pitkä. Se kattaa vuodet 1928-2009. Tutkimuksen mukaan kaikki strategian variaatiot tuottivat markkinoita paremmin. Strategia antoi osta ja pidä strategiaa paremmat tuotot 70% ajasta.

Strategian parantaminen

Faber esitti paperissaan myös kaksi vaihtoehtoista tapaa pienentää momentum-strategian riskiä. Ensimmäinen vaihtoehto on strategian mukaisen salkun suojaaminen ja toinen salkun kanssa heikosti korreloivien omaisuuslajien hyödyntäminen.

Yhdeksi salkun suojausvaihtoehdoksi Faber antaa liukuviin keskiarvoihin perustuvan dynaamisen hedgauksen. Kuulostaa vaikeammalta kuin todellisuudessa onkaan. Suojauksessa strategian mukainen portfolio nimittäin muutetaan yksinkertaisesti kokonaan käteiseksi S&P 500 indeksin laskiessa alle 10 kuukauden liukuvan keskiarvon. Helppoa!

Näin yksinkertaisella suojaustavalla strategian tuotot pysyivät samana, mutta salkun volatiliteetti ja maksimitappio laskivat selvästi.

Strategian hyödyntäminen omassa sijoitustoiminnassa (luettavissa vain jäsenille)

Sinua voisi kiinnostaa
Sijoitusmahdollisuuksia kvanttilaskennassa
Mallisalkut Strategiamestari ja Passiivinen Kulupihtari päivitetty nykyiseen markkinatilanteeseen
Katsaus Sijoittaja.fi mallisalkkuihin
Mallisalkkujen huhtikuu – Suomi-osake-mallisalkut pärjäsivät ETF-salkkuja paremmin
WIMAO
Sijoittajan valinnat