Fellow Finance Sijoittaja.fi:n analyysissa

Miksi olemme päätyneet valitsemaan vertaislainauksen kumppaniksemme Fellow Financen? Lue myös, miten Fellow Financen toimitusjohtaja Jouni Hintikka vastaa Sijoittaja.fi:n esittämiin tarkentaviin kysymyksiin vertaislainapalvelusta.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Miksi olemme päätyneet valitsemaan vertaislainauksen kumppaniksemme Fellow Financen? Lue myös, miten Fellow Financen toimitusjohtaja Jouni Hintikka vastaa Sijoittaja.fi:n esittämiin tarkentaviin kysymyksiin vertaislainapalvelusta.

Miksi Fellow Finance?

Olemme valinneet vertaislainauksen kumppaniksemme suomalaisen vertaislainapalvelun; Fellow Financen, jonka taustalta löytyy pitkäaikaista osaamista kuluttajarahoituksesta ja pankkitoiminnoista. Vaikka Fellow Finance Oy:n toimintahistoria on verraten lyhyt, yhtiön johdolla ja toimitusjohtaja Jouni Hintikalla on yli 15 vuoden kokemus pankki-, rahoitus- ja varainhoitotoiminnasta. Jouni Hintikka on toiminut useiden rahoitusyhtiöiden ja pankkien liiketoimintavastuussa Suomessa sekä vastannut pankin ja rahoitusyhtiöiden operatiivisesta toiminnasta Euroopassa. Hintikka on ollut myös luomassa niin Private Banking -konsepteja kuin sähköisiä ja asiakasystävällisiä rahoituspalveluita. Fellow Financen palvelu on mielestämme helppokäyttöinen, tietoturvamielessä korkealaatuinen sekä mahdollistaa sijoittajalle helpon ja tehokkaan salkun ylläpidon laina-allokaattorin kanssa. Sijoittaja.fi:n omakohtaiset kokemukset Fellow Financen käytöstä ovat hyviä.

Tekninen käytettävyys

Vertailumme perusteella Fellow Financen hyvinä puolina ovat hyvin toimiva tekniikka sekä sujuvat käytännön prosessit kuten lainasopimusten raportointi ja tilin avaaminen. Salkun sijoittaminen ja ylläpito on vaivatonta ja helppoa laina-allokaattorin avulla sekä sen avulla on helppo hajauttaa tehokkaasti.

Historiallisesti Fellow Financen kautta sijoittaneiden vuotuistettu tuotto on ollut yhtiön mukaan noin 13,4 % viimeisen vuoden aikana (04/2014-04/2015) lainojen ollessa hajautettuna yli sataan lainaan). Tämä vastaa hyvin Sijoittaja.fi:n sekä lähipiirimme salkkujen saamia tuottoja.

Kustannukset sijoittajalle

Sijoittajat eivät maksa palvelusta mitään ja tilin avaaminen on sijoittajalle täysin ilmaista. Fellow Financen ansaintalogiikka perustuu lainaajilta veloitettaviin kuluihin. Sijoittajat puolestaan päättävät itse tuottovaateensa ja kenelle tai millä periaatteilla lainoja myöntävät. Olemme neuvotelleet Fellow Financen kanssa yhteistyösopimuksen, jonka myötä Fellow Finance palauttaa osan lainaajilta veloittamistaan kustannuksista meille ja edelleen hyvittää merkittävän määrän neuvottelemistamme palkkionpalautuksista jäsenillemme.

Kysymyksiä Fellow Financen toimitusjohtaja Jouni Hintikalle

Sijoittaja.fi (S): Teiltä löytyy omilta sivuiltanne kattava lista palveluun liittyvistä kysymyksistä ja vastauksista. Jatkamme tässä listaa muutamilla selventävillä lisäkysymyksillä parantaaksemme omaa ja jäsentemme ymmärrystä ja luottamusta palveluanne kohtaan.

Aloitetaan Fellow Financella; minkälainen on teidän yhtiönne oma taloudellinen tilanne ja mitä tapahtuu, jos yhtiönne lakkaa olemasta (esim. lainojen takaisinmaksu teknisesti, maksamattomien velkojen perintä, maksuvaikeuksissa olevien lainojen myynti luottovakuuttajalle)?

Jouni Hintikka (JH): Sijoittaja ei ota suoranaista yritysriskiä Fellow Finance Oy:stä, koska kaikki lainasopimukset ovat sijoittajan ja lainansaajien välisiä sekä asiakasrahavarat käsitellään Fellow Financen hallinnoimilla suomalaisten pankkien asiakasvaratileillä. Toisin sanoen, lainasopimus ei synny sijoittajan ja Fellow Financen välille eivätkä sijoittajan varat ole Fellow Financen tase-eriä. Yhtiömme taloudellinen tilanne on vahva ottaen huomioon toimintamme luonteen ja laajuuden. Toukuussa 2015 omat varamme ovat yli 2M€. Mikäli yhtiömme ajautuisi selvitystilaan, niin sijoittaja voisi esimerkiksi antaa lainasalkkunsa laskutettavaksi ja perittäväksi jollekin saatavienhallintayhtiölle tai halutessaan myydä salkkunsa. Hajautetulle ja hyvätuottoiselle lainasalkulle löytyy aina ostaja ja hyvä hinta markkinoilta.

S: Asiakkaiden lainanlyhennykset ovat kuukausittaisia, mistä syystä luottoriski hajautuu hyvin koko laina-ajalle. Näettekö kuitenkin riskinä tai jopa todennäköisenä, että lainanottajien maksukyky heikkenee ajan saatossa, eli kasvavatko luottotappiot lainan loppua kohden?

JH: Lainanhakijoiden luottoluokituksessa arvioimme aina asiakkaan takaisinmaksukykyä ja -halua kymmenien asiakkaalta saatujen ja eri lähteistä varmennettujen tietojen perusteella (mm. palkkakuitin ja työnantajan tarkistus). Yli 15 vuoden kokemuksemme mukaan lainanottajien maksukyky harvoin heikkenee dramaattisesti laina-aikana. Tärkein korrelaatio asiakkaan tulevaisuuden maksukyvyn ja -halun ennustamiseen vakuudettomassa luotonannossa on ollut aina ensimmäisten kuukausierien takaisinmaksaminen sopimuksen mukaisesti. Ihmisillä yleisesti ottaen on tapana pyrkiä säilyttämään tai kasvattamaan omaa ansiotasoansa vaikka se hetkellisesti esimerkiksi työttömyyden kohdatessa laskisikin. Luottoriski toki säilyy sijoittajalla koko laina-ajan (2-3 vuotta), mutta emme pidä todennäköisenä luottotappioiden kasvamista lainan loppua kohti, mikäli lainansaaja on maksanut sopimuksen mukaan ensimmäiset maksueränsäkin.

S: Verotus on aina sijoittajille tärkeä asia. Kuinka helppoa Fellow Financen välittämien lainojen ilmoittaminen verottajalle on? Muistuttaisitko myös sijoittajia vielä vertaislainatuottojen veroteknisestä kohtelusta (pääomatuloa vai lähdeveron alaista korkotuloa?) ja mahdollisten tappioiden vähennyskelpoisuudesta (tai paremminkin sen puutteesta) pääomatuloista.

JH: Tietojen ilmoittaminen verottajalle on tehty erittäin helpoksi. Koostamme kaikille sijoittajille vuodenvaihteessa veroraportin veloituksetta, josta sijoittaja saa veroilmoitukseensa tarpeelliset tiedot. Lainoista saadut ja verottajalle ilmoitettavat korkotulot ovat pääomaverotulon alaista korkotuloa eikä siitä tehdä vuoden aikana sijoittajalta ennakonpidätystä. Luottotappiot eivät yksityishenkilöiden verotuksessa pääsääntöisesti ole vähennyskelpoisia. Elinkeinotoimintaa harjoittavaa yhtiö voi yleensä vähentää luottotappiot verotuksessaan.

S: Jäsenistössämme on myös paljon yrityksiä, joilla on ylimääräistä sijoitusvarallisuutta. Kuinka työlästä vertaislainaus on yrityksen kautta ja mitä kaikkea tällöin tulee huomioida?

JH: Vertaislainaaminen on yritykselle yhtä vaivatonta palvelumme välityksellä kuin yksityishenkilöllekin. Asiakkuuden avaaminen yritykselle hoituu asiakaspalvelumme kanssa vaivattomasti ja toimitamme tarvittavan raportin kirjanpitoa varten kuukausittain sähköpostitse sekä verkkopalvelussamme veloituksetta. Vertaislainauksesta ei aiheudu yritykselle tai sen kirjanpitäjälle muita sijoitusmuotoja enempää työtä.

S: Vertaislainauksessa on tärkeää, että lainanhakijat luokitellaan oikein. Myös alan suurimman verrokin Lending Clubin huikea kasvu ja voimakkaasti noussut kurssi heti listaamisen jälkeen yli 9 mrd. USD:n arvoiseksi voi houkutella alalle monenlaisia yrittäjiä pikavoittojen toivossa. Eikö ole riskinä, että preferoitte kasvua laadun kustannuksella? Kuvailetko myös hieman tarkemmin lainanhakijoiden luokitteluprosessianne?

JH: Luokittelemme lainanhakijat viiteen eri luottoluokkaan (1-5 tähteä). Kaikkien lainanhakijoiden luottotietojen täytyy luonnollisesti olla moitteettomat lainaa hakiessa, lainanhakijan tulee toimittaa säännöllisistä tuloistaan tosite ja lisäksi haastattelemme kaikki lainansaajat puhelimitse. Luottoluokituksessa käytämme tällä hetkellä yli 40 eri muuttujaa, joilla olemme viimeisen kymmenen vuoden aikana todenneet olevan korrelaatiota asiakkaan takaisinmaksuhaluun ja mahdolliseen takaisinmaksukyvyn muuttumistodennäköisyyteen tulevaisuudessa. Me elämme ainoastaan tyytyväisistä palvelumme käyttäjistä ja kasvumme tapahtuu vain ja ainoastaan tyytyväisten palvelunkäyttäjien ansiosta. Läpinäkyvä toimintamme ja ajantasainen verkkopalvelumme varmistaa asiakkaillemme toiminnan laadun arvioimisen koko ajan. Se pitää toimintamme ryhdin ja laadun kunnossa.

S: Alan toimiluvanvaraisuudesta käydään meilläkin ajoittain keskustelua. Mikä on käsityksesi toimiluvanvaraisuudesta jatkossa ja mitä tapahtuu, jos toimilupa tulisi pakolliseksi?

JH: Selkeä toimiluvanvaraisuus olisi varmasti hyvä asia normittamaan vertaislainatoimintaa Suomessa sekä lisäämään tunnettuutta ja luottamuksen syntymistä tähän uuteen sijoitus- ja rahoitusmuotoon. Tällä hetkellä selkeää, juuri vertaislainaamiseen, liittyvää lainsäädäntöä ei ole valitettavasti säädetty. Tästä syystä olemme itse esimerkiksi rekisteröityneet Aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin vaikka emme tee Fellow Finance Oy:n taseesta luotonantoa emmekä ota itse luottoriskiä. Olemme luotonantajarekisteröitymisellä ottaneet asiakkaidemme suuntaan kannan siihen, että vertaislainapalvelussamme tapahtuvassa luotonannossa noudatetaan aina kaikkia Suomen lakeja ja määräyksiä koskien kuluttajaluotonantoa. Toiminnan loppumiseen emme usko lainsäädännön kehittyessä vaan kuten yleensäkin lainsäädännön muuttuessa yrityksen tulee kehittää toimintaansa ja sopeutua muutoksiin.

S: Kerrotte rajaavanne yksittäisten lainojen luottotappion 30%:iin annetusta lainamäärästä. Tätä varten olette solmineet sopimuksen suuren luottovakuuttajan kanssa. Miten dynamiikkaa toimii luoton myöntäjän (sijoittajan) kannalta?

JH: Fellow Finance on tietääkseni Pohjoismaissa ainoa vertaislainapalvelu, jonka sijoittajille on järjestetty turva myös maksamattomien lainojen osalta. Tällä hetkellä teemme yhteistyötä Suomen kolmanneksi suurimman saatavienhallintayhtiön kanssa, joka ostaa 90 päivää maksamattomana olleet lainat sijoittajilta 70%:n hintaan. Hinta on varsin kohtuullinen ottaen huomioon, että suurimmassa osassa muista sijoitusmuodoista ei ole mitään varmuutta, että pääoma tulee säilymään miltään osin. Sijoittajalla on myös mahdollisuus myydä lainojansa muille sijoittajille jälkimarkkinoilla verkkopalvelussamme.

S: Kerrotte, että asiakkaiden varat säilytetään erillisillä asiakastileillä tarkasti erillään Fellow Financen taseesta ja operatiivisesta toiminnasta. Millä varojen säilyminen erillään varmistetaan ja miten sitä valvotaan?

JH: Sijoittajien sijoitukset hallinnoidaan asiakasvaratileillä suomalaisissa pankeissa kuten varainhoitajat tai pankkiiriliikkeetkin toimivat. Kyseisillä tileillä käsitellään ainoastaan sijoittajien ja lainansaajien välistä rahaliikennettä, mikä raportoidaan suoraan sijoittajille verkkopalvelussamme eikä tileillä tapahdu yhtiömme toimintaan liittyvää rahaliikennettä. Tilintarkastajamme Advico Grant Thornton valvoo luonnollisesti asiakasvaratilien hallinnointia ja raportointia sekä sen oikeellisuutta osana sisäistä kontrollijärjestelmäämme.

Päivitämme kysymyksiä tarpeen vaatiessa, jotta meidän ja sijoittajien ymmärrys alasta ja Fellow Financesta olisi mahdollisimman kattava ja läpinäkyvä. Voit lähettää meille mieltäsi askarruttavia kysymyksiä tai muuta aiheeseen liittyvää palautetta suoraan osoitteeseen vertaislainaus@sijoittaja.fi. Olemme kiitollisia palautteestasi!

Sinua voisi kiinnostaa
Fellow Finance lopettaa uusien vertaislainojen tarjonnan
Vertaislainojen verotus? Näin sanoo verottaja
Katsaus Fellow Finance -vertaislainasalkkuumme
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat