Aktiiviset vs. passiiviset rahastot

Sijoittaja.fi on koonnut kansainvälisen sijoitustutkimuksen keskeisimmät havainnot aktiivisten rahastojen menestyksestä suhteessa passiivisiin rahastoihin.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Sijoittaja.fi on koonnut kansainvälisen sijoitustutkimuksen keskeisimmät havainnot aktiivisten rahastojen menestyksestä suhteessa passiivisiin rahastoihin.

Aktiiviset rahastot häviävät kustannusten jälkeen passiivisille vertailukohdilleen

Kansainvälisen rahastotutkimuksen keskeisin havainto on se, että aktiivisista rahastoista karkeasti noin kolmannes onnistuu voittamaan kulujen jälkeen vertailuindeksinsä. Valitettavasti menestys on melko satunnaista. Mitä pidempi tarkastelujakso, sitä harvempi rahasto onnistuu voittamaan vertailuindeksinsä. Sama lainalaisuus pätee rahastojen lukumäärään mitä useampi rahasto salkussa on, sitä todennäköisemmin salkku häviää indeksille. Tästä syystä salkun ydin kannattaa yleensä aina rakentaa kustannustehokkailla ETF-rahastoilla.

aktiiviset vs. passiiviset rahastot

Aktiivisia rahastoja käytettäessä huomio tiettyihin ominaisuuksiin

Aktiivisten rahastojen erot ovat kuitenkin suuria. Tutkimukset osoittavat, että kaikkein todennäköisemmin rahasto häviää vertailuindeksilleen, mikäli se kuuluu ns. piiloindeksoijien joukkoon. Piiloindeksoinnilla tarkoitetaan sitä, että rahaston sisältö on hyvin samankaltainen kuin sen vertailuindeksin. Rahasto ei ota vertailuindeksistä poikkeavaa näkemystä tai riskiä, vaikka sen kustannukset ovat yleensä selvästi passiivisia indeksirahastoja korkeammat. Suuri joukko aktiivisista rahastoista kuuluu tähän kategoriaan.

Parhaille, mahdollisesti pysyvää lisäarvoa tuottaville aktiivisille rahastoille on tyypillistä se, että niiden sijoitukset tiettyihin arvopapereihin ovat suurempia kuin keskivertorahastossa. Siitä huolimatta niiden salkut ovat tehokkaasti hajautettuja. Muita tutkimuksissa havaittuja lisäarvoa tuottavia ominaisuuksia ovat: rahaston matala organisaatiorakenne, rahaston alhaiset kulut, salkunhoitajan ottama aktiivinen riski ja rahaston aiempi näyttö lisäarvosta sijoittajille.

Ennen sijoittamista aktiiviseen rahastoon selvitä, että salkunhoitaja aidosti hoitaa varojasi aktiivisesti.

Aktiiviosuuden-vaikutus-rahaston-tuottoihin

Yhteenveto

Valtaosa tutkimuksista tukee vahvasti passiivista ETF-rahastosijoittamista aktiiviseen rahastosijoittamiseen verrattuna. Tietyt aktiivirahaston ominaisuudet kuitenkin parantavat sen menestystä ja tarjoavat perusteluja aktiivirahastoon sijoittamiselle. Alla oleva Rahastosijoittamisen päätöksentekokaavio on hyvä ohjenuora rationaaliselle sijoittajalle valittaessa aktiivisen rahaston ja passiivisen ETF-rahaston välillä.

Vanguardin tekemä tutkimus yhdysvaltalaisella aineistolla perehtyy hyvin aiheeseen.

Rahastosijoittamisen-paatoksenteko

Sinua voisi kiinnostaa
Sijoitusmahdollisuuksia kvanttilaskennassa
Näin tehdään erinomainen rahastosalkku 5 minuutissa
Miten valitsen parhaan rahaston?
WIMAO
Sijoittajan valinnat