Yrityksen perustaminen Oulussa helpompaa kuin Helsingissä

Starttirahat ovat loppuneet Uudellamaalla ja noin 100–150 yrittäjää on jäänyt odottamaan syyskuun alussa tulevaa eduskunnan päätöstä mahdollisesta lisäbudjetista.

Vieraileva kirjoittaja
Vieraileva kirjoittaja

Starttirahat ovat loppuneet Uudellamaalla ja noin 100–150 yrittäjää on jäänyt odottamaan syyskuun alussa tulevaa eduskunnan päätöstä mahdollisesta lisäbudjetista.

Helsingin Sanomien artikkelissa kerrotaan, että Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksessa hakemusjonoa on saatu purettua ja rahoituksen pitäisi riittää loppuvuodelle, mikäli hakemusten määrä noudattaa alkuvuoden trendiä.

Voimassa olevia starttirahapäätöksiä on alkuvuoden 2015 aikana Pohjois-Pohjanmaan alueella ollut keskimäärin 315 kuukaudessa. Päätösten määrä on hieman vaihdellut eri kuukausien välillä.

Vuonna 2014 878 yrittäjää sai Pohjois-Pohjanmaalla starttirahaa. Hakemuksia hylättiin 177 kappaletta. Yhteensä starttirahaa jaettiin vuonna 2014 noin 2,1 miljoonan euron edestä. Oulun alueen elinkeinorakenteen muutos on näkynyt muun muassa liike-elämän asiantuntiapalveluja tarjoavien yritysten määrän lisääntymisellä. Tänä vuonna starttiraha on ollut keskimäärin 39,36 euroa päivässä eli noin 850 euroa kuussa. Seuraavilla jaksoilla starttiraha pienenee noin 710 euroon kuussa.

Yleisimmin hylkäämiseen johtava syy on starttirahahakemuksen toimiala, jonka kilpailutilanne katsotaan sellaiseksi, että sitä ei ole järkevä tukea valtion rahoituksella. Mikäli hakemuksessa havaitaan hakuvaiheessa puutteita tai virheitä, pyritetään yrittäjää ohjaamalla ja neuvomalla saada hakemus kriteerit täyttäväksi.

Faktat starttirahasta

  • Starttirahaa haetaan kuuden kuukauden jaksoissa. Keskimääräinen tukiaika on 2-6kk, maksimissaan kuitenkin yhteensä 18 kk. Starttirahaa haetaan alueellisilta TE-keskukselta.
  • Vuonna 2015 perustuki on 32,80 euroa päivältä, jonka lisäksi maksetaan tapauskohtainen lisäosa, joka on korkeintaan 60 % perustuen määrästä.
  • Starttiraha katsotaan henkilökohtaiseksi veronalaiseksi tuloksi. Sitä maksetaan korkeintaan viideltä päivältä viikossa.

Pk-yritysten muut rahoituslähteet

Starttiraha on vain yksi pieni tulonlähde aloittavalle yrittäjälle. Muun rahoituksen hankkiminen on huomattavasti tärkeämpää. Olemme koonneet kaksi artikkelia pk-yrityksen rahoituslähteistä:

  1. Pk-yrityksen rahoituslähteet: pankki, julkinen ja oma pääoma
  2. Pk-yrityksen rahoituslähteet: yksityiset kanavat, joukkorahoitus ja Fundu

Ostayritys logo

Yrittäjien ja asiantuntijoiden kohtauspaikka

Oletko kiinnostunut yrityskaupasta, mutta et tiedä mistä aloittaisit? Ostayritys.fi:n avulla löydät apua, olit sitten myymässä tai ostamassa yritystä. Ostayritys.fi tarjoaa tehokkaan tavan vähentää kustannuksia ja säästää resursseja yrityskaupan jokaisessa vaiheessa.

Sinua voisi kiinnostaa
myytävät yritykset
Uusia yrityskauppakohteita ja sijoituskohde, jossa 9 %:n korkotuotto
Media-ala, lehtitalo
Kirjakauppa myytiin Ruotsiin ja Euroopan yrityskauppamarkkina rauhoittui
myytävät yritykset
Huhti-toukokuu oli erittäin aktiivista aikaa yrityskaupoissa
Sijoittajan valinnat