Kreikan kriisi: riski-indikaattoreissamme ei edelleenkään merkkejä tartuntavaarasta

Kreikan kohtalon hetki on koittamassa tämän viikon sunnuntaina, jolloin Euroopan huippujohto kokoontuu päättämään, hyväksytäänkö Kreikan esitys uudesta apupaketista vielä viimemetreillä vai jätetäänkö Kreikka oman onnensa nojaan. Sijoittajan kannalta olennaista on seurata mahdollisia tartuntavaikutuksia finanssisektorille.

Hannu Huuskonen
Hannu Huuskonen

Kreikan kohtalon hetki on koittamassa tämän viikon sunnuntaina, jolloin Euroopan huippujohto kokoontuu päättämään, hyväksytäänkö Kreikan esitys uudesta apupaketista vielä viimemetreillä vai jätetäänkö Kreikka oman onnensa nojaan. Sijoittajan kannalta olennaista on seurata mahdollisia tartuntavaikutuksia finanssisektorille.

Yhteenveto aluksi

Sijoittajan kannalta huojentavaa on, ettei Kreikan kriisi (tai Kiinan pörssiromahdus) näyttäydy edelleenkään huolestuttavana riskien nousuna, vaan riskitasot ovat jopa pysyneet alhaisempina kuin viime syksyn myyntiaallossa. Mikään ei tietenkään takaa, etteikö tilanne voi muuttua nopeasti viikonlopun jälkeen, mutta toistaiseksi vaikuttaa siltä, että nähty korjausliike voi tarjota hyviä ostopaikkoja osakemarkkinoilta pelkojen lieventyessä aikanaan.

Olemme kehittäneet Sijoittaja.fi:ssä riski-indikaattoreita, joiden avulla riskiympäristön kehitystä voi tarkkailla systemaattisesti. Toistaiseksi riskiympäristö vaikuttaa pysyneen melko rauhallisena riski-indikaattoriemme perusteella (lisää Markkinaympäristö ja riskit -osiosta).

Finanssiriski-indikaattorimme

Suurista systeemiriskeistä ja mahdollisesti isoista romahduksista varoittava Finanssiriski-indikaattorimme (punainen käyrä alla) on ollut ainoastaan lievässä nousussa. Finanssiriski-indikaattorimme perusteella Kreikan kriisi vaikuttaa täysin erilaiselta kuin syksyllä 2011, jolloin Kreikan tilanne näkyi voimakkaana nousuna Finanssiriski-indikaattorissamme ja markkinoiden tunnelma kääntyi nopeasti hyvin negatiiviseksi painaen erityisesti osakemarkkinoita.

Finanssiriski-indikaattorimme on pysynyt rauhallisena

 

Vuoden 2011 jälkeen finanssisektorin Kreikka-riskit ovat pienentyneet huomattavasti ja pankkitaseiden läpivalaisu on lisännyt luottamusta entisestään. Tällä kertaa vaikuttaa siltä, ettei Kreikan velkojen totaalinen takaisinmaksamatta jättäminen aiheuta enää suuria väristyksiä. Sen sijaan Kreikan mahdollinen eroaminen eurosta on uusi asia, jonka seurauksia markkinoille on vaikea arvioida. Todennäköisyys euroeroon on kasvanut merkittävästi viime viikkoina.

Kokonaisriski-indikaattorimme

Kokonaisriski-indikaattorimme (musta käyrreagoi nopeasti laajaan avaruuteen erilaisia riskimittareita. Se on yllättäen ollut kohonneilla tasoilla jo viime syksystä asti kuitenkin niin, että trendi alkuvuodesta lähtien on ollut selvästi alas. Viime viikkoina Kreikan ja Kiinan tilanne on kuitenkin kääntänyt indikaattorin jälleen nousuun kertoen varovaisuuden markkinoilla olevan toistaiseksi paikallaan (sekä suunta että taso ovat olennaisia indikaattoria tulkitessa).

Kokonaisriski-indikaattorimme on kääntynyt nousuun

Havaintoja muista riski-indikaattoreista

Alla olevassa kuvaajassa on puolestaan esitetty euromääräisten yritysten riskilainojen luottoriskin hinta. Kuten kuvaajasta voi havaita, on siinä nähty ainoastaan pieni nousua ilman pelottavia piikkejä ylöspäin.

Euromääräisten riskilainojen luottoriskit ovat nousseet ainoastaan maltillisesti

Luottoriskin hinnoittelu muissa euroalueen entisissä maissa on noussut hyvin maltillisesti verrattuna 2010-luvun alkuun.

Reunavaltioiden luottoriskin hinnoittelu on noussut vain vahan

Kreikan tilanteelta suojaa hakevat voivat perehtyä aiempiin nostoihimme täältä. Kreikan tilanteen positiivisiin käänteisiin uskovat voivat hakea tuottavia ideoita täältä.

 

 

 

 

Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
liikennevalomalli
Liikennevalomalli kääntyi ”vältä osakkeita” -tilaan
Taantuma nurkan takana? Näin uskovat sijoittajat ja yritykset
Finanssiriskien lasku kertoo: Markkinoilla alkaa pian nousuvaihe
Sijoittajan valinnat