Mistä korkotuottoa matalassa korkoympäristössä?

Korot ovat Euroopassa laskeneet historiallisen alhaiselle tasolle. 12 kuukauden euribor on 0,35 %. Saksan 10-vuoden obligaation tuotto on noin prosentin ja Espanjan sekä Italian valtionlainat ovat jälleen matalariskisiä tarjoten vain reilun 2 %:n tuottoa. Miten korkosijoittaja voi saavuttaa edes tyydyttävää korkotuottoa?

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Korot ovat Euroopassa laskeneet historiallisen alhaiselle tasolle. 12 kuukauden euribor on 0,35 %. Saksan 10-vuoden obligaation tuotto on noin prosentin ja Espanjan sekä Italian valtionlainat ovat jälleen matalariskisiä tarjoten vain reilun 2 %:n tuottoa. Miten korkosijoittaja voi saavuttaa edes tyydyttävää korkotuottoa?

Korkoinstrumentit ovat tuottaneet kuluvana vuotena erinomaisesti. Mallisalkkumme Korkotuoton Metsästäjä on tuottanut elokuun loppuun mennessä 11 %, joka on selvästi yli 4 %:n tuottotavoitteen. Samana aikana vertailuindeksi on tuottanut n. 8 %. Samoin perinteisillä korkorahastoilla on takana hyvä tuottojakso.

Sijoittajan ongelmana on se, että korkoinstrumenttien odotetut tuotot ovat laskeneet korkotason yleisen laskun myötä alas. Lyhyen aikavälin toteutuneet tuotot ovat hyviä, mikä tekee korkorahastoista houkuttelevan oloisia. Todellisuudessa korkorahastojen riski on korkea ja odotettu tuotto matala.

Mikäli korkotaso kääntyy nousuun, tulevat korkorahastot alas. Tämä johtuu siitä, että sijoittajille tulee tarjolle korkeamman korkotuoton velkakirjoja, jolloin salkussa olevien alemman korkotuoton velkakirjojen hintojen täytyy laskea, jotta korkotuotot ovat samalla tasolla.

Korkoinstrumentit hajauttavat

Perinteinen yhdistelmärahasto muodostuu 50 %:sti osakkeista ja 50 %:sti korkoinstrumenteista. Pitkässä juoksussa korkoinstrumentit hajauttavat, sillä osakemarkkinoiden laskiessa sijoittajat siirtävät varoja turvallisempiin korkotuotteisiin, joiden hinnat nousevat.

Tällä hetkellä korkoinstrumenttien hajautushyöty on kyseenalainen. Korkotason nousu kertoo siitä, että talouskasvu kiihtyy ja keskuspankit voivat palauttaa ohjauskorkoja normaaleille tasoille. Korkoinstrumenttien ja korkorahastojen hinnat tulevat tässä tapauksessa alas. Osakkeiden hinnat vastaavasti voivat jatkaa nousua, jos liikevaihdot ja tulokset kasvavat. Kurssit voivat myös tulla alas, mikäli keskuspankkien rahapolitiikan kiristäminen säikäyttää markkinat. Tässä tapauksessa molemmat omaisuusluokat laskevat.

Erittäin korkea riski on ns. High Yield -korkorahastoissa (riskilainat), joiden riskipreemiot ovat laskeneet lähes ennätyksellisen alhaisille tasoille. Nämä rahastot korreloivat perinteisiä korkorahastoja voimakkaammin osakkeiden kanssa. Sijoittaja voi myös tietämättään olla sijoittanut osakkeisiin ja riskilainoihin, mikäli varallisuutta hallinnoi varainhoitaja. Riskilainojen osuudet korkorahastoissa ovat nimittäin nousseet varainhoitajien metsästäessä korkeampaa korkotuottoa. Kannattaa aika ajoin selvittää varainhoidossa olevan salkun riskitaso kysymällä esim. ”Mitä salkulleni tapahtuu, jos keskuspankin ohjauskorko nousee 2 %:iin?”

Kohtuullista korkotuottoa järkevällä riskillä

Olen valinnut ETF-valintatyökalumme avulla viisi ETF:ää, joiden avulla sijoittaja voi saada kohtuullista korkotuottoa ilman kohtuutonta riskiä korkotason noususta Euroopassa tai USA:ssa. Huomionarvoista on se, että USA:ssa keskuspankki on kertonut aloittavansa koronnostot ja nostotahdin odotetaan olevan nopea. Euroopassa sitä vastoin koronnostoja ei ole vielä odotettavissa. Ennemminkin pelätään Euroopan olevan Japanin tiellä (pitkään jatkuva äärimmäisen matala korkotaso ja inflaatio).

Korkotuoton Metsästäjä -mallisalkussamme on Riski-välilehdellä taulukko, josta näkee korkoinstrumentin luottoriskin, korkoriskin ja valuuttariskin. Mikäli korkoriski on 3 tarkoittaa se sitä, että korkotason noustessa hinta laskee. Vastaavasti, jos korkoriski on 1, korkotason nousulla on vähäinen vaikutus instrumentin hintaan.

Taulukon ETF:istä neljässä on valuuttariski. Euroalueelta kohtuullista korkotuottoa ei juuri ole saatavilla kuin yritysten riskilainoista. Sijoittajan on siten hakeuduttava Euroopan ulkopuolelle. ETF:ien avulla se on onneksi helppoa.

 Mitä pienempi duraatio, sitä matalampi korkoriskiTuotto-%DuraatioValuuttariski
Klikkaa linkeistä suoraan korko-ETF:iin
maturiteettiinvuotta
Kiinan paikallisvaluuttamääräiset dim sum -lainat3,93 %2,3On
Korkean riskin yrityslainat, kiinteä maturiteetti 2015 (USA)5,87 %2,2On
Seniorilainat (USA)4,58 %5,0On
Aasian alueen valtioiden paikallisvaluuttamääräiset lainat3,95 %6,1On
Kehittyvien markkinoiden valtioiden korkeatuottoiset lainat, euro suojattu4,16 %7,0Ei

 

Valuuttakurssiriskiä ei ole Kehittyvien markkinoiden valtion korkeatuottoisiin lainoihin sijoittavassa ETF:ssä. Muissa ETF:issä valuuttakurssimuutoksilla on merkittävä vaikutus sijoittajan saamaan tuottoon. Valuuttakurssin liikkuessa epäsuotuisaan suuntaa, tuotto voi olla negatiivinen ja päin vastoin. Yhteistyökumppaniemme kautta valuuttakurssiriskiltä suojautuminen on edullista. Ole yhteydessä konsultointipalveluihimme, mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää.

Tiesitkö, että ETF-valintatyökalullamme voit lajitella korko-ETF:iä tuotto maturiteetin ja duraation perusteella!

 

Timoheikkila_web_s

Kirjoittaja Timo Heikkilä on Sijoittaja.fi:n perustaja ja toimii Sijoittaja.fi:n hallituksen puheenjohtajana. Heikkilällä on kymmenen vuoden kokemus rahoitusalalta.

 

Sinua voisi kiinnostaa
Fed piti ohjauskoron ennallaan – ei aio kiirehtiä koronlaskujen kanssa
Korot laskevat vuonna 2024. Nämä sijoituskohteet hyötyvät!
Asuntolainojen korkohuippu on takana päin
Sijoittajan valinnat