S-Pankki tienaa bonus-asiakkaiden rahastosijoituksilla

”Pistä bonus poikimaan”, mainostaa S-Pankki uusia rahastojaan. Rahastosäästämisen aloittaminen on helppoa. Ei merkintä-, lunastus- tai hallinnointipalkkioita. Iskulauseet ovat myyviä. Onko totuus mainoslauseiden mukainen?

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

”Pistä bonus poikimaan”, mainostaa S-Pankki uusia rahastojaan. Rahastosäästämisen aloittaminen on helppoa. Ei merkintä-, lunastus- tai hallinnointipalkkioita. Iskulauseet ovat myyviä. Onko totuus mainoslauseiden mukainen?

S-Pankin idea siitä, että s-bonukset voi sijoittaa rahastoihin on loistava. Rahastosäästäminen on tehty helpoksi. Asiakkaan ei tarvitse kuin:

 1. Valita kolmesta S-Säästörahastovaihtoehdosta
 2. Tehdä S-Rahastotilisopimus verkkopankissa
 3. Valmista tuli! Bonukset siirtyvät automaattisesti rahastoihin ja tuottoa kertyy!

Todellisuudessa S-Säästörahastoissa on korkeat hallinnointikulut

Vähemmälle huomiolle S-Pankin markkinointimateriaalissa jää se, FIM Varainhoito Oy kuuluu S-Ryhmään. S-Pankin rahastot on muodostettu FIM:in rahastoista, joista FIM perii hallinnointipalkkiot. Rahastosäästäjä maksaa siten bonussijoituksistaan hallinnointipalkkioita toisin kuin S-Pankki väittää. Maksetut hallinnointipalkkiot taas palautuvat takaisin S-Ryhmälle.

Kolmen rahastovaihtoehdon todelliset hallinnointikulut ovat seuraavat:

 • S-Säästörahasto Varovainen, juoksevat kulut arviolta 0,85 % vuodelta 2014
 • S-Säästörahasto Kohtuullinen, juoksevat kulut arviolta 1,20 % vuodelta 2014
 • S-Säästörahasto Rohkea, juoksevat kulut arviolta 1,40 % vuodelta 2014

Viimeisen 12 kk:n S-Säästörahasto Varovaisen tuotto oli 3,7 %. Kun käytetään arvioituja 0,85 % kuluja, olisi tuotto ollut 4,55 % ilman kuluja. Rahastosäästäjällä menee rahasto Varovaisessa lähes 20 % tuotoistaan kuluihin.

Viimeisen 12 kk:n S-Säästörahasto Kohtuullisen tuotto oli 7,7 %. Kun käytetään arvioituja 1,20% kuluja, olisi tuotto ollut 8,9 % ilman kuluja. Rahastosäästäjällä menee rahasto Kohtuullisessa n. 13,5 % tuotoistaan kuluihin.

Viimeisen 12 kk:n S-Säästörahasto Rohkean tuotto oli 9,5 %. Kun käytetään arvioituja 1,40% kuluja, olisi tuotto ollut 10,9 % ilman kuluja. Rahastosäästäjällä menee rahasto Rohkeassa noin 12,8 % tuotoistaan kuluihin.

Tyypillisesti vastaavien rahastojen juoksevat kulut ovat Suomessa keskimäärin 1,5 % vuodessa. Varovaisesti korkoihin ja rahamarkkinasijoituksiin sijoittavien rahastojen juoksevat kulut ovat alle 1 %:n ja riskisempien enemmän osakkeita painottavien rahastojen juoksevat kulut ovat yli 1,5 %. S-Säästörahastojen kulut ovat siten linjassa keskimääräisten suomalaisten rahastojen kanssa.

S-Säästörahastojen sijoitukset ovat ulkomailla

Hieman yllättävää on, että s-bonuksista merkittävä osa sijoitetaan euroalueen eteläisten valtioiden velkakirjoihin. Rahastoissa isoilla painoilla ovat Italian, Espanjan ja Ranskan valtioiden velkapaperit. Osakkeissa S-rahastot suosivat globaaleja jättiyrityksiä. Myös USA:n osakemarkkinoiden paino on merkittävä. Positiivista on se, että S-rahastot käyttävät myös ETF:iä sijoitusinstrumentteina.

Olisi hienoa, että S-Pankilla olisi bonussijoittajille tarjottavana yksi kotimainen rahastovaihtoehto. Kotimaisuutta korostetaan S-kaupoissa, mutta rahastoissa se loistaa poissaolollaan.

S-Säästörahasto Varovaisen sisältö

FIM Euro (euroalueen korkorahasto: pääpaino Italian ja Espanjan valtioiden velkapapereissa)
FIM Likvidi (euroalueelle sijoittava rahamarkkinarahasto: pääpaino yritysten joukkovelkakirjalainoissa, joissa lyhyt juoksuaika)
Bny Mellon Compass Fund – Euro Corp Bond-A (euromääräiset yritysten joukkovelkakirjalainat)
FIM USA (USA:n osakemarkkinoille sijoittava rahasto)
FIM Real (sijoittaa alle 10 vuoden pituisiin euromääräisiin inflaatiosuojattuihin joukkolainoihin: pääpaino Italian ja Ranskan valtioiden velkapapereissa)
FIM Rohto (terveyssektorille sijoittava osakerahasto: pääpaino suurissa globaaleissa lääkeyhtiöissä)
FIM Brands (tunnettuihin ja vahvoihin tuotemerkkeihin sijoittava osakerahasto: pääpaino globaaleissa yhtiöissä, suurin sijoitus Google)
Bny Mellon Compass Euro High Yield -A (globaalit yritysten joukkovelkakirjalainat)
Raiffeisen Europa High Yield (euromääräiset korkean riskin yritysten joukkovelkakirjalainat)
FIM BRIC+ A (kehittyville markkinoille sijoittava osakerahasto: pääpaino kiinalaisissa osakkeissa)

S-Säästörahasto Kohtuullisen sisältö

FIM USA (USA:n osakemarkkinoille sijoittava rahasto)
Db X-Trackers – S&p 500 Etf (USA:laisiin osakkeisiin sijoittava ETF)
FIM Brands (tunnettuihin ja vahvoihin tuotemerkkeihin sijoittava osakerahasto: pääpaino globaaleissa yhtiöissä, suurin sijoitus Google)
FIM Rohto (terveyssektorille sijoittava osakerahasto: pääpaino suurissa globaaleissa lääkeyhtiöissä)
FIM Likvidi (euroalueelle sijoittava rahamarkkinarahasto: pääpaino yritysten joukkovelkakirjalainoissa, joissa lyhyt juoksuaika)
FIM Euro (euroalueen korkorahasto: pääpaino Italian ja Espanjan valtioiden velkapapereissa)
Bny Mellon Compass Fund – Euro Corp Bond-A (euromääräiset yritysten joukkovelkakirjalainat)
FIM BRIC+ A (kehittyville markkinoille sijoittava osakerahasto: pääpaino kiinalaisissa osakkeissa)
FIM Union (euroalueelle sijoittava osakerahasto: suurimmat sijoitukset saksalaisissa ja ranskalaisissa pankeissa)
Bny Mellon Compass Euro High Yield -A (globaalit yritysten joukkovelkakirjalainat)

S-Säästörahasto Rohkean sisältö

FIM USA (USA:n osakemarkkinoille sijoittava rahasto)
Db X-Trackers – S&p 500 Etf (USA:laisiin osakkeisiin sijoittava ETF)
Ishares S&p 500 Index Fund (USA:laisiin osakkeisiin sijoittava ETF)
FIM Rohto (terveyssektorille sijoittava osakerahasto: pääpaino suurissa globaaleissa lääkeyhtiöissä)
FIM Brands (tunnettuihin ja vahvoihin tuotemerkkeihin sijoittava osakerahasto: pääpaino globaaleissa yhtiöissä, suurin sijoitus Google)
FIM Union (euroalueelle sijoittava osakerahasto: suurimmat sijoitukset saksalaisissa ja ranskalaisissa pankeissa)
FIM BRIC+ A (kehittyville markkinoille sijoittava osakerahasto: pääpaino kiinalaisissa osakkeissa)
FIM Visio (eurooppalaisiin kasvaviin yrityksiin sijoittava osakerahasto)
FIM Frontier C (reunamarkkinoille sijoittava osakerahasto: pääpaino rahoitussektorilla ja Lähi-Idässä)
Db X-Trackers Ftse 100 Ucits Etf (brittiläisiin osakkeisiin sijoittava ETF)

Yhteenveto

 • Bonusten sijoittaminen kannustaa ihmisiä säästämään ja sijoittamaan, mistä iso plussa S-Pankille
 • Toteuttaminen on tehty helpoksi
 • Merkintä- ja lunastuspalkkioita ei ainakaan esitteiden perusteella peritä välillisestikään
 • Sijoitukset on tehty omiin rahastoihin, joista asiakkaat maksavat hallinnointipalkkiot, vaikka annetaan ymmärtää toisin
 • Haluavatko S-asiakkaat, että S-bonukset sijoitetaan Italian, Espanjan ja Ranskan valtioiden velkapapereihin tai globaaleihin suuryrityksiin?
 • Kotimaista rahastovaihtoehtoa ei ole tarjolla
Sinua voisi kiinnostaa
Vastuullinen sijoittaminen on megatrendi, joka ei katoa – tarkastelussa UB Uusiutuva Energia
Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää rahastosijoittamisesta
Analyysi: Digia kasvaa tekoäly-megatrendin tukemana
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat