Sijoita pilvimarkkinan kasvuyhtiöön

LeadDesk Oy on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin. Yhtiöllä on toimistot kuudessa maassa Pohjois-Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää yli 700 asiakasta 34 maassa.

Vieraileva kirjoittaja
Vieraileva kirjoittaja

LeadDesk Oy on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin. Yhtiöllä on toimistot kuudessa maassa Pohjois-Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää yli 700 asiakasta 34 maassa.

Suomalainen kansainvälistyvä pilvipalveluiden uranuurtaja

Tänä päivänä LeadDesk on toimialansa johtava1 myynti- ja asiakaspalveluohjelmistojen toimittaja Pohjoismaissa ja yhtiö on luonut hyvän kasvualustan Euroopan keskeisissä maissa.

LeadDeskin liikevaihto on kasvanut vuosien 2012 ja 2018 välisenä aikana keskimäärin 46 % vuodessa. Vuonna 2018 Yhtiön liikevaihto oli noin 11,0 miljoonaa euroa, mikä vastasi noin 21 %:n kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Jatkuvan vuosilaskutuksen (ARR) arvo vuoden 2018 joulukuussa oli noin 8,8 miljoonaa euroa. Käyttökate (EBITDA) vuonna 2018 oli noin 1,8 miljoonaa euroa, joka vastasi noin 17 %:n osuutta liikevaihdosta.

[*Luvut perustuvat 2018 konsernitilinpäätökseen ja ne ovat tilintarkastamattomia].

1Graafi: Liikevaihtoa lukuun ottamatta luvut ovat tilintarkastamattomia. 2CAGR tarkoittaa keskimääräistä vuotuista kasvuvauhtia, lukua ei ole tilintarkastettu

Liiketoiminnan kasvu ja kannattavuus pohjautuvat:

 • edistykselliseen LeadDesk-pilvipalveluun
 • jatkuvalaskutteiseen SaaS-liiketoimintamalliin
 • pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin
 • sekä menestyksellisesti toteutettuun kansainväliseen laajentumiseen

LeadDeskin tavoitteena on kasvattaa markkinaosuuttaan yhtiön nykyisillä markkinoilla ja laajentua uusille markkina-alueille Euroopassa – orgaanisesti ja yritysostoin. Pilvipohjainen ratkaisu ja skaalautuva liiketoimintamalli tukevat yhtiön kasvu- ja kansainvälistymisstrategiaa.

Sekä yhtiön avainhenkilöt että nykyiset omistajat ovat sitoutuneita yhtiön toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen.

First North -listautumisanti 4.2.-11.2.2019

LeadDesk Oy (”LeadDesk”, ”yhtiö”) tarjoaa First North -listautumisannissa merkittäväksi alustavasti enintään 803 704 yhtiön uutta osaketta. Listautumisanti koostuu yleisöannista, instituutioannista ja henkilöstöannista.

LeadDeskin osakeannista saamien nettovarojen arvioidaan olevan noin 5,2 miljoonaa euroa olettaen, että kaikki uudet osakkeet merkitään ja henkilöstöanti toteutuu täysimääräisesti.

LeadDeskin taloudellisena tavoitteena on ylläpitää vahvaa kasvua sekä jatkaa kannattavaa liiketoimintaa. Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa keskipitkällä aikavälillä.

Tärkeitä päivämääriä

 • Listautumisannin merkintäaika alkaa 4.2.2019
 • Listautumisanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 8.2.2019
 • Yleisöannin, Henkilöstöannin ja Instituutioannin merkintäajat päättyvät, arviolta 11.2.2019
 • Listautumisannin tulos julkistetaan, arviolta 12.2.2019
 • Yleisöannissa ja Instituutioannissa annetut osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille, arviolta 14.2.2019
 • Ensimmäinen arvioitu kaupankäyntipäivä Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla 15.2.2019
 • Henkilöstöannissa annetut osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille, arviolta 19.3.2019
 • Henkilöstöannissa annettujen osakkeiden arvioitu kaupankäyntipäivä Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla 20.3.2019

Listautumisannin syyt ja varojen käyttö

Listautumisannin tavoitteena on edistää LeadDeskin strategian mukaista kasvua tarjoamalla sille pääsyn pääomamarkkinoille, vahvistamalla yhtiön pääomarakennetta ja tekemällä LeadDeskistä vahvemman ja uskottavamman kumppanin asiakkaiden keskuudessa. Listautuminen myös mahdollistaisi yhtiön osakkeiden käyttämisen vastikkeena potentiaalisissa yrityskaupoissa.

Merkintähinta

Yleisöannissa ja Instituutioannissa tarjottavan osakkeen merkintähinta on 7,50 euroa osakkeelta.

Merkintäpaikka

 • Nordnet Bank AB:n Suomen sivuliikkeen internetpalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/leaddesk
 • Nordnet Bank AB:n Suomen sivuliikkeen toimipiste osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 9.30–16.30.

Lisätietoja

Ennen merkintäpäätöksen tekoa sinun tulee tutustua huolellisesti listautumisannin ehtoihin ja yhtiöesitteeseen kokonaisuudessaan, etenkin sen kohtaan ”Riskitekijät”. Tutustu myös markkinointiesitteeseen sekä LeadDeskin sijoittajasivuihin www.leaddesk.com/fi/sijoittajat ja www.leaddesk.com/ipo

Yleisötilaisuus

Helsinki 4.2. klo 17.00 – 20.00, Valkoinen Sali, Aleksanterinkatu 16, 00100 Helsinki. Ilmoittaudu mahdollisimman pian, sillä paikkoja on rajoitetusti: www.nordnet.fi/leaddesk-tapahtuma

Jos et pääse paikalle tilaisuuteen, voit katsoa yhtiöesittelyn myös webcastina.

4 hyvää syytä sijoittaa LeadDeskiin

Olemme…

Voimakkaasti kasvava ja kansainvälinen
Liikevaihtomme on kasvanut kuusi peräkkäistä vuotta keskimäärin 46 prosenttia vuodessa. Vuodesta 2014 kasvu on ollut nopeinta kansainvälisillä markkinoilla. LeadDesk-ratkaisuamme käytetään tänä päivänä jo yli 34 maassa. Kasvuamme tukevat megatrendit, kuten pilvipohjaisten ohjelmistojen kysynnän kasvu.

Skaalautuva ja tehokas
Liiketoimintamme ytimen muodostaa jatkuvalaskutteinen LeadDesk-pilvipalvelu. SaaS-mallin ansiosta se skaalautuu tehokkaasti suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin eri kokoisille asiakkaillemme, myös uusilla markkinoilla.

Vakaa ja kannattava
Liiketoimintamallimme perustuu pitkäaikaisiin ja jatkuvalaskutteisiin sopimuksiin. Tämä mahdollistaa vakaan ja ennustettavan liikevaihdon, mikä puolestaan luo edellytykset liiketoimintamme hyvälle kannattavuudelle.

Innovatiivinen edelläkävijä
Olemme luoneet menestyksekkään liiketoimintamallin. Se avulla olemme jo saavuttaneet johtavan1 markkina-aseman toimialallamme Pohjoismaissa ja rakentaneet hyvän kasvualustan keskeisissä maissa Euroopassa.

Lähteet:

1 Johtava pilvipalveluna täysin itsenäisesti käyttöönotettavan (self-provisioning) suurivolyymisen myynnin- ja asiakaspalvelun ohjelmiston toimittaja liikevaihdolla mitattuna Pohjoismaissa. Tieto perustuu johdon selvityksiin alalla toimivista yrityksistä 12.12.2018. Tarkastelussa ei ole ollut mahdollista huomioida ei-julkisia tietolähteitä.

Sinua voisi kiinnostaa
Listautumiset kiinnostaa sijoittajia
Listautumiset (IPO) 2023 – näin osallistut listautumisantiin
Sijoittajan näkökulma Arctic Blue Beverages AB:n listautumiseen
Volvo Cars IPO – yhtiön käänne sähköautoihin
WIMAO
Sijoittajan valinnat