Rekisteriseloste

Tämä on Investment Intelligence Oy:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 9.10.2013. Viimeisin muutos 30.1.2024.

1. Rekisterinpitäjä

Investment Intelligence Oy (”Sijoittaja.fi”)
Kasarmintie 23, 90130 Oulu
info@sijoittaja.fi (Asiakaspalvelu asioissa otathan yhteyttä asiakaspalvelu@sijoittaja.fi)
Y-tunnus: 25152625

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Timo Heikkilä
Kasarmintie 23, 90130 Oulu
timo.heikkila@sijoittaja.fi
Puhelin 0400 763 509

3. Rekisterin nimi

Käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Investment Intelligence Oy (”Sijoittaja.fi”) tarjoaa asiakkailleen sijoittajatietopalvelua. Palvelun käyttämiseksi käyttäjien tulee tallentaa järjestelmään yhteystietonsa.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjiltä voidaan kerätä seuraavia tietoja:

Henkilötiedot: etu- ja sukunimet / yrityksen nimi / yhteisön nimi, syntymäaika / Y-tunnus, osoitetiedot, asuinpaikkakunta, yhteyspuhelinnumero, sähköposti, äidinkieli

Personointitiedot: sukupuoli, verotusmaa, demografiatiedot (ammatti, koulutus jne.), sijoitusaktiivisuus, -osaaminen ja kokemus, varallisuus, vuositulot, veroprosentti, kansalaisuus, ammattimainen sijoittaja, kotisivun www-osoite, perhesuhteet (esim. talouden koko), käytetyt sijoitus- ja verotuspalvelut, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot,

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot: rekisteröitymistiedot kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus, käyttäjähistoria (esim. tiedot käyttäjän tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, yhteydenotot käyttäjään/käyttäjältä)

Muut tietotyypit: käyttäjän itsensä antamat lisätiedot, mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan suoraan palvelun käyttäjiltä heidän järjestelmään rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröitymissivulla on linkki rekisteriselosteeseen tai tieto mistä rekisteriseloste on saatavilla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity on antanut tähän liittyen luvan tai ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Rekisteröidyn tulee antaa lupa ja hänellä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Kunkin yhteistyökumppanin kanssa tehdään sopimus, joka velvoittaa yhteistyökumppanin noudattamaan voimassaolevia lakeja, säännöksiä ja viranomaismääräyksiä hyödyntäessään Investment Intelligence Oy:ltä saamiaan tietoja.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, poislukien Investment Intelligence Oy:n ETA:n ulkopuolella sijaitseva henkilöstö ja juridiset yksiköt ja/tai palveluntarjoamista varten tarvittavat kolmannet osapuolet, joille tiedonsiirtämiseen käyttäjä on antanut sivustolla luvan.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisia rekisterejä ei pidetä. Mahdolliset tulosteet ATK-rekisteristä säilytetään yhtiön lukituissa tiloissa.

Henkilötietoja säilytetään yhtiön suojatulla serverillä, jonne on pääsy vain tietoja tarvitsevalla salasanan omaavalla yhtiön työtekijällä tai yhtiöön palvelussuhteessa olevalla.