strategiaindeksi

Markkina-arvopainotteisten indeksien ongelmat

Useat sijoittajat pitävät indeksisijoittamista tylsänä. Tylsyydestään huolimatta alan tutkimus on osoittanut sen olevan tehokasta ja rationaalista. Perinteisesti indeksisijoittaminen liitetään kuitenkin ainoastaan ”tylsiin” markkina-arvopainotteisiin indekseihin. Todellisuudessa keskustelu pitäisi kääntää kysymykseen ”mikä on indeksi?” – eli miten indeksi on rakennettu, mitä se tavoittelee, millaista taustatutkimusta indeksin kehittämiseksi on tehty, ja niin edelleen. Indeksiteollisuuden viimeaikainen kehitys on ollut erittäin nopeaa ja se tarjoaa sijoittajalle täysin uusia ulottuvuuksia tehokkaaseen sijoittamiseen.