Aiheeseen hallitse-riskit liittyvät artikkelit:
Pelkäätkö kurssiromahdusta? Näin suojaat salkkusi

Osakekurssit, etenkin USA:ssa, rikkoivat ennätyksiä ennen perjantaita 2.2.2018 ja mustaa maanantaita 5.2.2018. Pelkokerroin on noussut selvästi ja moni sijoittaja miettii, pitäisikö salkun riskiä laskea. Miten voit varautua kurssiromahdukseen ja suojata salkkuasi?

Timo Heikkilä |Sijoittaja.fi:n Kokonaisriski-indikaattori avuksi allokaatiopäätöksiin

Allokaatiopäätös ratkaisee sijoitussalkun tuoton. Väärin ajoitetuilla omaisuusluokkavalinnoilla voi saada aikaan suurta tuhoa salkun arvonkehitykselle, mistä syystä ammattilaistenkin allokaatiomuutokset ovat tyypillisesti melko kosmeettisia. Sijoittaja.fi:n Kokonaisriski-indikaattorin avulla sijoittaja olisi historiallisesti tarkastellen saanut 160 %:n tuoton markkinoiden tuottaessa samaan aikaan 51 %.

Hannu Huuskonen | 14.1.2016

Omaisuusluokkien sisäiset hajautushyödyt

Viime vuosina koettujen finanssikriisien aikoina sijoittajien hermoja on koetelteltu poikkeuksellisen voimakkailla ja nopeilla kurssilaskuilla. Tilannetta ei ole helpottanut se, että maailman integroituessa ja tiedonvälityksen kehittyessä myös pääomamarkkinat ovat integroituneet siten, että esimerkiksi maantieteellisen hajautuksen teho osakemarkkinoilla on vähentynyt selvästi.

Sijoittaja.fi | 5.1.2016

Hajautus omaisuusluokkien välillä

Sijoitussalkun tehokas hajautus on helpoiten toteutettavissa hajauttamalla sijoitusvarallisuus eri omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, korkoihin, raaka-aineisiin, kiinteistöihin ja vaikkapa metsään. Hajauttamalla salkkua tehokkaasti toisistaan riippumattomien omaisuusluokkien kesken voi sijoittaja pienentää salkun kokonaisarvon heilahtelua merkittävästi. Listattujen sijoitustuotteiden avaruudessa ETF-rahastot tarjoavat tässäkin kohtaa sijoittajille erinomaisia vaihtoehtoja hyvin hajautetun ja kustannustehokkaan salkun rakentamiseksi. Jo muutamalla sopivasti valitulla ETF:llä saa rakennettua hyvin hajautetun tehokkaan salkun.

Sijoittaja.fi | 9.12.2015


Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy