Aiheeseen hajautus liittyvät artikkelit:
Omaisuusluokkien sisäiset hajautushyödyt

Viime vuosina koettujen finanssikriisien aikoina sijoittajien hermoja on koetelteltu poikkeuksellisen voimakkailla ja nopeilla kurssilaskuilla. Tilannetta ei ole helpottanut se, että maailman integroituessa ja tiedonvälityksen kehittyessä myös pääomamarkkinat ovat integroituneet siten, että esimerkiksi maantieteellisen hajautuksen teho osakemarkkinoilla on vähentynyt selvästi.

Sijoittaja.fi | 5.1.2016

Hajautus omaisuusluokkien välillä

Sijoitussalkun tehokas hajautus on helpoiten toteutettavissa hajauttamalla sijoitusvarallisuus eri omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, korkoihin, raaka-aineisiin, kiinteistöihin ja vaikkapa metsään. Hajauttamalla salkkua tehokkaasti toisistaan riippumattomien omaisuusluokkien kesken voi sijoittaja pienentää salkun kokonaisarvon heilahtelua merkittävästi. Listattujen sijoitustuotteiden avaruudessa ETF-rahastot tarjoavat tässäkin kohtaa sijoittajille erinomaisia vaihtoehtoja hyvin hajautetun ja kustannustehokkaan salkun rakentamiseksi. Jo muutamalla sopivasti valitulla ETF:llä saa rakennettua hyvin hajautetun tehokkaan salkun.

Sijoittaja.fi | 9.12.2015

Miten alentaa Suomi-osakesalkun riskiä tinkimättä tuotosta?

Suurin osa osakesäästäjistä sijoittaa edelleen vain suomalaisiin osakkeisiin. Suomalaiset osakkeet ovat viimeisen viiden vuoden aikana olleet yksi parhaiten tuottaneista osakeindekseistä. Pitkä nousuputki puoltaa Suomen ulkopuolelle hajauttamista. Suomalaiset osakkeet ovat myös keskimääräistä riskisempiä. Usealle sijoittajalle mieleinen ratkaisu on sellainen, jossa saa hajautushyötyä, mutta ei tarvitse tinkiä tuotosta. Alla on esitelty ratkaisu kolmen ETF-rahaston avulla.

Timo Heikkilä | 23.5.2015


Hajautushyötyä suomalaisiin osakkeisiin

Julkaisimme viime viikolla Indeksin valintatyökalun, joka tarjoaa uuden uniikin lähestymistavan houkuttelevimpien osakeindeksien etsimiseen. Työkalun avulla sijoittaja saa helposti tiedon siitä, mille maantieteelliselle alueelle tai toimialalle kannattaa sijoittaa. Työkalun avulla voi myös esimerkiksi etsiä osakeindeksejä, jotka tarjoavat hajautushyötyä suomalaisiin osakkeisiin nähden.

Timo Heikkilä | 18.11.2014

Perinteisissä yhdistelmärahastoissa suuri korkoriski – hajautus pelkkiin osakkeisiin ja korkoihin voi olla nyt riskialtista!

Tyypillisenä ongelmana sijoitusalalla tarjottavissa yhdistelmärahastoissa on, että hajautuksessa keskitytään ainoastaan osakkeiden ja korkojen väliseen suhteeseen muiden omaisuusluokkien jäädessä usein olemattomalle huomiolle. Osakkeiden ja korkojen käyttöä ainoina hajauttavina omaisuusluokkina on puoltanut se, että korkoinstrumenteissa tuotot ovat olleet viimeisen vuosikymmenen aikana erittäin hyviä ja omaisuusluokka ollut siten ”helppo myydä”. Historia ei tässäkään tapauksessa ole tae tulevasta.

Hannu Huuskonen | 1.12.2013


Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy