Kulujen vaikutus sijoitustoiminnan tulokseen

Rahastoissa kaikki kulut eivät ole etukäteen tiedossa. Esimerkiksi rahastojen avaintietoesitteissä esitetyt juoksevat kulut kertovat, minkä verran kustannuksia rahasto on maksanut edellisen 12 kuukauden aikana. Ne eivät kuitenkaan sisällä rahaston arvopaperikaupan kuluja, eivätkä mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita.

Pitkällä aikavälillä hallinnointipalkkiolla ja rahaston juoksevilla kuluilla on suuri merkitys sijoittajan lopputulokseen. Alla olevassa kuvaajassa on esitetty 100 000 euron alkusijoituksen lopputulos eri kulurakenteilla, kun tuotto-odotus on 7 %.

Markkinaindeksiä seuraava ETF– tai indeksirahasto tuottaa 7 % vähennettynä rahaston kuluilla. Kuvaajasta nähdään, että 10 vuodessa sijoitussalkun arvo kaksinkertaistuu 7 prosentin tuotto-odotuksella. ETF- tai indeksisijoittajan lopputulos on lähes yhtä hyvä, sillä kulut ovat alhaiset.

Rahastosijoittaja, joka maksaa 1,5 prosentin vuosittaista kulua, pääsee selvästi heikompaan lopputulokseen. Kulut ovat syöneet lopputuloksesta noin 20 000 euroa.

Vastaavasti lisäkulut, kuten ylimääräinen varainhoitopalkkio ja kallis vakuutuskuori, vähentävät suoraan sijoittajan lopputulosta. Mitä kalliimpi sijoitusratkaisu, sitä heikompi lopputulos.

säästä kuluissa

Tiesitkö, että edullisimpien ETF:ien vuosittainen kulu on alle 0,1 %?
AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT

14.7.2020 14:42 | Sijoittaja.fi
Helpoin tapa parantaa sijoitussalkkusi tuottoa

23.12.2018 10:27 | Minna Karttunen
Vuoden 2018 suosituimmat artikkelit

10.9.2018 10:10 | Sijoittaja.fi
Lapselle säästämisen aloittaminen

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy