Hyvätuottoisia osakestrategioita

Maailman osakkeiden kokonaistuottokehitystä kuvaava MSCI World -indeksi on tuottanut 1988-2019 välisenä aikana noin 750 %. Tähän aikajaksoon on sisältynyt kaksi merkittävää kurssiromahdusta, jolloin osakkeiden arvosta on hävinnyt noin puolet. Ensimmäinen romahdus alkoi IT-kuplan puhjettua vuonna 2000 ja päättyi 2003. Indeksi saavutti vuoden 2000 tason vuonna 2005. Toinen romahdus alkoi finanssikriisistä vuonna 2008 ja romahdus oli jyrkempi. Kurssien palautuminen kesti neljä vuotta. Erilaisia osakestrategioita hyödyntämällä on mahdollista pienentää osakesijoitustensa tappioriskiä ja parantaa tuottoja.

Miten sijoittajan kannattaisi pitkällä aikavälillä toimia?

 1. Hajauta huolellisesti äläkä tee mitään, kurssit palautuvat ajan kuluessa
 2. Vältä suuret tappiot riski-indikaattoreidemme avulla
 3. Lisää osakesijoituksia, kun veri virtaa markkinoilla tai hajauta sijoituksesi ajallisesti

Tunnetuimmat osakestrategiat

Sijoitusstrategialla tarkoitamme sitä, millä perustein yksittäiset sijoituskohteet valitaan sijoitussalkkuun. Tunnetuimmat osakestrategiat.

 • Markkina-arvo: sijoitetaan yhtiöihin, joiden markkina-arvo on suurin (lähes kaikki tunnetuimmat indeksit perustuvat tähän)
 • Osinko: sijoitetaan yhtiöihin, joilla on hyvä (kasvava) osinkohistoria ja/tai keskimääräistä parempi osinkotuotto
 • Laatu: sijoitetaan yhtiöihin, joilla on korkea kannattavuus, vakaa tulos ja alhainen velkaantuneisuus
 • Arvo: sijoitetaan yhtiöihin, joiden arvostusluvut ovat keskimääräistä alemmat (P/B, P/E, EV/EBIT)
 • Kasvu: sijoitetaan kasvuyhtiöihin (korkea historiallinen ja odotettu liikevaihdon ja/tai tuloksen kasvu)
 • Momentti: sijoitetaan voittajaosakkeisiin (lyhyellä aikavälillä eniten nousseisiin osakkeisiin)
 • Minimivolatiliteetti: sijoitetaan osakesalkkuun, joka on rakennettu siten, että salkun volatiliteetti (kurssiheilunta) on minimoitu

Osakestrategioiden tuottoja

Alla olevassa kuvaajassa on eri osakestrategioiden tuottoja aikaväliltä 1988-2019 suhteessa markkinaindeksiin. Kyseisenä ajanjaksona maailman osakkeisiin sijoittava markkinaindeksi on tuottanut noin 750 %. Ainoastaan kasvuosakkeisiin sijoittava strategia on pitkässä juoksussa hävinnyt markkinaindeksille. Muilla strategioilla on saanut markkinatuottoa parempaa tuottoa.

Laatuyhtiöihin sijoittava strategia on ollut pitkässä juoksussa tuottoisin. Se on tuottanut yli 2,5 kertaa markkinaindeksin verran. Kuva myös kertoo, että tiettyinä ajanjaksoina strategiat häviävät markkinaindeksille.

Osakestrategioiden toimivuus syklin eri vaiheissa

Tasainen matalan tuoton ajanjakso 1988-1992

 • Parhaat strategiat: Laatu ja Osinko
 • Heikoimmat strategiat: Markkinaindeksi

Noususyklin alkuvaihe 1992-1994

 • Parhaat strategiat: Markkinaindeksi, Arvo, Tasapaino
 • Heikoimmat strategiat: Laatu, Osinko ja Kasvu

Nousumarkkina 1994-2000

 • Parhaat strategiat: Momentti, Laatu, Kasvu
 • Heikoimmat strategiat: Osinko, Arvo, Tasapaino, Minimivolatiliteetti, Riskipainotettu

Laskumarkkina 2000-2003 (IT-kuplan puhkeaminen)

 • Parhaat strategiat: Osinko, Arvo, Minimivolatiliteetti, Riskipainotettu, Tasapaino
 • Heikoimmat strategiat: Kasvu, Momentti, Markkinaindeksi

Nousumarkkina 2003-2007

 • Parhaat strategiat: Momentti, Osinko, Arvo, Riskipainotettu, Tasapaino
 • Heikoimmat strategiat: Laatu, Kasvu, Minimivolatiliteetti

Laskumarkkina 2007-2009 (finanssikriisi)

 • Parhaat strategiat: Laatu, Riskipainotettu, Minimivolatiliteetti, Kasvu
 • Heikoimmat strategiat: Momentti, Osinko, Arvo

Nousumarkkina 2009-2015

 • Parhaat strategiat: Laatu, Momentti, Minimivolatiliteetti, Kasvu
 • Heikoimmat strategiat: Osinko, Arvo

Yhteenveto

 • Laatustrategialla on pitkässä juoksussa saanut parhaan tuoton. Myös Momentti- ja Osinkostrategiat ovat tuottaneet hyvin.
 • Nousumarkkinassa toimivat: Markkinaindeksi, Momentti, Tasapaino
 • Laskumarkkinassa toimivat: Laatu, Minimivolatiliteetti, Riskipainotettu

Sijoittaja voi myös yhdistellä strategioita helposti ETF:ien avulla. Pitkän nousuputken jälkeen sijoita esimerkiksi Laatu- ja Minimivolatiliteetti-ETF:iin. Vastaavasti laskukauden jälkeen sijoita Markkinaindeksi-, Momentti- ja Tasapaino-ETF:iin.

Kehittämiemme työkalujen avulla eri strategioilla sijoittaminen on helppoa.

 • Osaketyökalulla löydät muutamalla napin painalluksella osakkeet, jotka täyttävät kyseisen strategian kriteerit.
 • ETF-valintatyökalusta löydät valmiit listaukset eri strategioilla sijoittavista ETF-rahastoista.
 • Indeksin valintatyökalulla löydät strategiaindeksit sekä indeksien tärkeimmät tunnusluvut. Indeksinvalintatyökalusta löytyy myös linkki tehokkaaseen ETF:ään, jolla indeksiin voi sijoittaa.AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT
Kokeile jäsenyyttä 14 päivää ilmaiseksi

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy