Huomioi verotus

Tässä tärkeimmät sijoittajan verotukseen liittyvät seikat pähkinänkuoressa.

  • Luovutusvoittoa eli myyntivoittoa syntyy, jos arvopaperi (osake, rahasto jne.) tai omaisuus myydään korkeammalla hinnalla kuin millä se on ostettu. Luovutusvoitosta maksetaan pääomatuloveroa.
  • Veroilmoitusta täyttäessä voi käyttää todellisen hankintahinnan sijaan myös hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettama on 40 prosenttia luovutushinnasta, jos omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta, ja 20 prosenttia, jos omistusaika on alle 10 vuotta.
  • Vuodesta 2016 alkaen pääomatulovero on 30 prosenttia ja 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 prosenttia.
  • Luovutustappio on vähennyskelpoista kaikista pääomatuloista vuodesta 2016 lähtien, kun se aiemmin oli vähennyskelpoista ainoastaan luovutusvoitoista.
  • Yksityishenkilön saamasta pörssiyhtiön osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Pörssiyhtiöistä saatujen osinkojen vero on siten 25,5 % tai 28,9 % (riippuen siitä, kuuluuko alempaan vai ylempään pääomatuloveroluokkaan).
  • Rahastoissa sijoittajan kannattaa valita rahastoja, jotka eivät jaa tuotto-osuutta. Tällöin vero maksetaan vasta, kun rahaston myy voitolla.

Lue lisää