Markkinaympäristö kertoo riskeistä ja mahdollisuuksista

Markkinaympäristö helpottaa markkinatilanteen seurantaa. Markkinaympäristöön on koottu sijoittajan kannalta keskeisimmät talouden tilaa ja markkinan riskejä kuvaavat indikaattorit. Seuraamalla säännöllisesti Markkinaympäristöä voit välttää pahimmat tappiot osakemarkkinoilla ja parantaa pitkän aikavälin tuottojasi.

Olemme kehittäneet yli vuosikymmenen ajan systemaattisesti työkaluja makrotason markkinariskien ja -mahdollisuuksien tunnistamiseen hyödyntäen sijoitusalan johtavien tutkimustalojen ja sijoittajien osaamista.

Markkinaympäristö sisältää:

 • Riski-indikaattorit, jotka kertovat osakemarkkinan laskun riskistä
 • Talousindikaattorit kertovat kaiken olennaisen taloustilanteesta sijoittajan näkökulmasta
 • Pitkän aikavälin tuotto-odotukset (osakkeet, korkosijoitukset, kiinteistöt) ja tuotot
 • Arvostusmittarit eri osakemarkkinoille
 • Suursijoittajien rahavirrat ja ETF-suosikit
 • Sijoittaja.fi:n allokaationäkemys
 • Nostot ajankohtaisesta markkinatilanteesta ja houkuttelevista sijoitusmahdollisuuksista
 • Maailman johtavien toimijoiden markkinanäkemykset

Markkinaympäristön riski-indikaattoreita päivitetään viikoittain pääsääntöisesti keskiviikkona, ja talouden isosta kuvasta kertovia talousindikaattoreita ja tuotto-odotuksia päivitetään kuukausittain. Tarkistamalla markkinaympäristön tilanteen säännöllisesti, saat aina ajantasaisen kuvan markkinatilanteesta.

Markkinaympäristö 30-04-2021_2

Esimerkkikuva Markkinaympäristöstä (30.04.2021)

Sijoittaja.fi:n riski-indikaattori on kehitetty hyödyntäen maailman johtavien investointipankkien tietämystä ja malleja.

Riski- ja talousindikaattorimme kiteyttävät talouden trendien ja riskien kehityksen yksinkertaisiin ja nopeasti luettaviin kuvaajiin. Vaikka esimerkiksi absoluuttisen talouskasvun selitysasteet esimerkiksi tuleville osaketuotoille ovat heikot, kehittyvät taloussyklit useimmiten melko selkeissä trendeissä, joilla on historiallisesta pystytty ennustamaan hyvin eri omaisuusluokkien tulevia tuottoja.

Miten markkinoita voi analysoida?

Markkinoita voidaan analysoida lukuisilla eri mittareilla.

 • Arvostustaso kertoo pitkän aikavälin tuotto-odotuksista.
 • Trendit, markkinan heilunta, korkotaso, talouskehitys ja ammattisijoittajien liikkeet kertovat riskeistä ja lyhyen aikavälin tuotto-odotuksista.
 • Suursijoittajien rahavirrat paljastavat houkuttelevia sijoitusideoita.

Yhdessä eri mittarit antavat hyvän käsityksen pörssisyklin vaiheesta, käännösten todennäköisyydestä sekä eri omaisuusluokkien tuottopotentiaalista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Miten hyödynnän Markkinaympäristöä sijoitustoiminnassani?

Erilaisia sijoitusstrategioita on yhtä paljon kuin sijoittajiakin. Siten myös Markkinaympäristöä voi hyödyntää monella tavalla.

Yleisellä tasolla Markkinaympäristö auttaa sijoittajaa arvioimaan eri markkina-alueiden tuotto-odotuksia ja riskejä. Tällainen systemaattinen seuranta auttaa niin pitkäaikaisten sijoituspäätösten teossa, sijoitussalkun riskien hallinnassa kuin lyhytaikaisten sijoitusideoiden rakentamisessa. Ottamalla kaiken hyödyn irti Markkinaympäristöstä voit mm. tunnistaa suuret trendit ja markkinakäännökset ajoissa, välttää pahimmat tappiot osakemarkkinoilla, parantaa salkkusi tuottoa ja oppia lisää makroanalyysista.

Siirry Markkinaympäristöön
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy