SGQI FP


Kyseinen ETF seuraa investointipankki Société Généralen kehittämää Global Quality Income -indeksiä (vihreä käyrä kuvassa 1). Indeksin sijoitusfilosofia rakentuu kahteen sijoittamisen peruspilariin, johon useat sijoittajat uskovat: osinko- ja laatufilosofiaan. Indeksiin valitaan aluksi globaalista läntisten osakemarkkinoiden avaruudesta tietyin kriteerein parasta osinkotuottoa tarjoavia yhtiöitä. Tämän jälkeen valitaan näistä lopulliseen yhtiökoriin yhtiöt, jotka täyttävät indeksin sijoitusstrategian mukaiset laatukriteerit parhaiten. […]


Tämä sisältö on avoinna vain Sijoittaja.fi -jäsenille. Liittymällä jäseneksi saat käyttöösi sijoittajan työkalut, joilla sijoitat fiksummin.


Kokeile Sijoittajan työkaluja eurolla


Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy