northcrypto

Ns. kolmannen sukupolven strategiat raaka-ainesijoittamisessa

Raaka-aineet ovat olleet yksi heikoimmista omaisuusluokista viime vuosina ja niiden hinnat ovat painuneet voimakkaasti heikon talouskasvun ja voimakkaasti alentuneiden inflaatio-odotusten vanavedessä (raaka-aineet itsessään ovat tärkeä komponentti inflaatio-odotuksissa).

Julkaistu: 15.12.2014 Kirjoittaja:

raaka-ainesijoittaminen sijoitusstrategia

Inflaatio-odotusten kehitystä seuraamme säännöllisesti Markkinaympäristön kuvaajissa (vain jäsenille). Hintamomentin perusteella mitään kiirettä raaka-aineisiin ei vaikuttaisi olevan. Historia on kuitenkin osoittanut ajoituksen olevan poikkeuksellisen hankalaa ja oikea ostohetki on ollut usein juuri silloin, kun yleinen konsensus markkinoilla on ollut skeptinen. Ehkäpä nykyisillä hintatasoilla raaka-aineiden lisääminen salkkuun asteittain voi olla hyvinkin toimiva strategia.

Olemme kirjoittaneet paljon oikean strategian merkityksestä tuottojen parantamisessa ja/tai riskien pienentämisessä. Valtaosa kirjoituksista koskee osakesijoittamista, jossa aihepiiriä on tutkittu paljon. Raaka-ainesijoittamisessa oikean sijoitusstrategian noudattaminen on kenties vieläkin tärkeämpää, sillä maailman johtavassa raaka-ainetutkimuksessa on havaittu paljon asioita, joista sijoittajan kannattaa olla tietoinen. Sijoittajalle ETF-avaruuden kehitys tarjoaa onneksi helppoja ratkaisuja, joita voi hyödyntää yksinkertaisesti raaka-ainesalkun rakentamisessa olematta raaka-ainesijoittamisen ekspertti. Tulemme käsittelemään raaka-ainesijoittamista tarkemmin erillisessä artikkelissa lähitulevaisuudessa, mutta alla lyhyesti tiivistettynä taustat sekä erään tehokkaan kolmannen sukupolven raaka-ainestrategian esittely, johon sidottu ETC tarjoaa helpon ja tehokkaan tavan sijoittaa raaka-aineisiin.

Keskeisimmät raaka-ainetutkimuksen löydökset voi kiteyttää seuraaviin asioihin:

  • Seuraa hintamomenttia. Aivan kuten osakkeissa, myös raaka-aineiden hinnat kehittyy trendeissä ja sijoittamalla lähimenneisyyden voittajiin on saanut myös tulevaisuudessa keskimääräistä parempia tuottoja. Ilmiön taustalla lienee pitkälti se, että reaalitalouden ilmiöt ohjaavat raaka-aineiden hintakehitystä. Reaalitaloudessa kehitys etenee usein selvissä trendeissä.
  • Vältä nousevaa futuurikäyrää / lähifutuurien rullaamiskustannuksia. Raaka-aineisiin sijoitetaan käytännössä futuurisopimusten kautta, jolloin on tärkeää ymmärtää futuurikäyrän muodon merkitys. Tutkimuksissa on selvästi osoitettu, että nouseva futuurikäyrä tuo todennäköisesti turhia kustannuksia myös jatkossa. Vastaavasti laskevaa futuurikäyrää hyödyntämällä on kyetty saavuttamaan ylimääräistä tuloa melko systemaattisesti (”rolling yield”).
  • Painota alhaisen arvostuksen raaka-aineita. Raaka-aineiden arvonmääritys on vaikeaa. Raaka-aineiden kysyntä- ja tarjontaolosuhteet vaihtelevat kuitenkin voimakkaasti ajassa ja siten esim. varastotasojen ja futuurikäyrän kehityksellä voi arvioida raaka-aineiden hintafundamenttien kehitystä. Pitkässä juoksussa myös raaka-aineiden hinnat ovat hakeutuneet osakkeiden lailla kohti keskiarvotrendiään.
  • Hajauta raaka-aineiden kesken. Jos raaka-aineiden hintojen ennustaminen on vaikeaa indeksitasolla, on yksittäisten raaka-aineiden hintojen ennustaminen usein vielä vaikeampaa. Siksi raaka-ainesijoittaminen tuleekin mielestämme nähdä ensisijaisesti laajasti salkun hajauttamisen osana yksittäisillä raaka-aineilla spekuloinnin sijaan.

Kolmannen sukupolven indeksit ja niihin sidotut ETC:t sijoittajan apuna

Raaka-aineindeksien kehitys on ollut nopeaa. Yleisimmät ns. ensimmäisen sukupolven raaka-aineindeksit pohjautuivat globaaleihin tuotantomääriin ja maailman kaupan volyymeihin. Näin rakennettuja raaka-aineita ei voi pitää sijoitusmielessä kovinkaan optimaalisina. Raaka-ainetutkimuksen kehitys on johtanut ns. kolmannen sukupolven indekseihin, joihin sijoittaja pääsee kiinni tehokkaasti ETC-instrumenteilla. Kolmannen sukupolven indeksit on rakennettu raaka-ainesijoittamisen tuoreita tutkimustuloksia hyödyntäen ja ne ovat osoittautuneet myös käytännössä tehokkaiksi. Käymme läpi alla erään parhaimmaksi analysoimamme raaka-ainestrategian kehitystä.

Alla olevasta kuvaajasta nähdään kolmannen sukupolven raaka-ainestrategian (Summerhavenin indeksi) kehitys verrattuna perinteiseen raaka-aineindeksiin (Bloomberg). Historiallinen tuotto kolmannen sukupolven strategialla on ollut ylivoimainen. Suhteellisen tuoton kehitys on esitetty oikealla akselilla ja siitä nähdään, että ylituotto on ollut hyvin systemaattista.

20141208-summerhaven-vs-blomma

 

Yllä oleva historia on kuitenkin rakennettu valtaosin jälkikäteen. Alla olevasta kuvaajasta voi nähdä, kuinka strategia on kehittynyt indeksin ”live-aikana”. Myös tänä aikana kolmannen sukupolven strategia (musta käyrä) on kehittynyt selvästi perinteistä indeksiä (punainen käyrä) paremmin, vaikka yleisesti raaka-aineiden tuotot ovat olleet heikkoja.20141208-summerhaven-tuotto-vs-blomma-eur-live

 

Raaka-aineet ovat historiallisesti hajauttaneet hyvin salkkua. Alla on esitetty raaka-aineiden liukuvia korrelaatioita suhteessa muutamiin tyypillisiin sijoitusluokkiin.

20141208-korrelaatio-summerhaven-vs-omaisuusluokat

 

Yllä esiteltyyn Summerhavenin indeksiin pääsee sijoittamaan United States Commodity Fund-ETC:llä (”USCI US”), joka kuuluu myös Strategiamestari-mallisalkkuumme kirjoitushetkellä. Sijoittajan tulee kuitenkin huomioida, että sen hallinnointikustannus on lähes prosentti ja kaikkien kitkakulujen jälkeen se on jäänyt noin 1,6 % vuosittain vertailuindeksilleen (Summerhaven). Tulemme kirjoittamaan jäsenillemme tarkemman analyysin kyseisestä ETC:stä lähipäivinä.

Kirjoittaja Hannu Huuskonen omistaa kirjoitushetkellä USCI US-ETC:tänorthcrypto


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy