Analyysissa Huhtanen Capitalin anti – kohtuuriskinen tuplausmahdollisuus?

Kiinteistösijoitusyhtiö Huhtanen Capital Oy:lla on käynnissä osakeanti, joka on auki 21.6.2018 asti. Yhtiö on meille entuudestaan tuttu vuoden 2017 annin osalta. Olemme haastatelleet yhtiön johtoa useaan kertaan ja perehtyneet yhtiöön perusteellisesti. Näkemyksemme yhtiön liiketoiminnasta ja osakeannista on positiivinen ja aiomme merkitä osakkeita annissa.

analyysi Huhtanen Capital sijoitusideat suorat sijoituskohteet

Yhteenveto

Huhtanen Capitalin osakeanti on mielestämme  houkuttelevasti hinnoiteltu. Merkintähinta 4,60 euroa on noin 29 % alle vuoden 2018 lopun nettovarallisuusarvon. Näkemyksemme mukaan yhtiön arvo voi realistisessa skenaariossa kaksinkertaistua vuoteen 2020 mennessä olettaen, että käynnissä oleva osakeanti onnistuu. Riskejä pidämme maltillisina defensiivisestä toiminnasta johtuen.

 • Huhtanen Capital on kiinteistösijoittamiseen erikoistunut kasvuyhtiö, jolla mahdollisuus kasvaa strategiansa mukaisesti houkuttelevaan exit-kokoon vuoteen 2020 mennessä
 • Tavoitteena listautuminen First Northiin vuonna 2020 tai vaihtoehtoisesti myynti institutionaaliselle sijoittajalle
 • Yhtiö julkaissut Finanssivalvonnan hyväksymän antiesitteen, mikä avaa hyvin sekä yhtiön liiketoimintaa että suomalaisen vuokra-asuntomarkkinoiden tilannetta antaen kattavan kuvan Huhtanen Capitalista
 • Osakeanti käynnissä 21.6.2018 asti. Merkintäpaikat:

Huhtanen Capital

Huhtanen Capital Oy on voimakkaasti kasvava ja  kannattava kiinteistösijoittamiseen keskittynyt kasvuyhtiö. Yhtiön liikevaihto muodostuu asuntojen vuokratuloista. Liiketuloksessa näkyy lisäksi realisoituneet myyntivoitot (tai -tappiot) sekä hankittujen sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset. Positiiviset käyvän arvon muutokset kertovat Huhtasen onnistuneesta asuntojen ostotoiminnasta (ostohinnat ovat olleet alle käyvän markkina-arvon). Käyvän arvon muutokset ovatkin historiallisesti vastanneet hyvin toteutuneita myyntivoittoja. Käypien arvojen arviointi tapahtuu suuren ja tunnustetun ulkopuolisen arvonmäärittäjän toimesta (Newsec).

Osakeyhtiömallisessa toimintatavassa on se erinomainen puoli verrattuina rahastoihin, ettei asuntoja ole “pakko ostaa” pääomien virratessa sisään, vaan rahoitusta kerätään silloin, kun riittävän houkuttelevia mahdollisuuksia ilmenee ja kaupat on saatu rahoitusta vailla valmiiksi. Näin on esimerkiksi tällä antikierroksella.

Suomen asuntomarkkinoiden tilanne Huhtasen (sijoitusstrategian) kannalta

“Pieniä kerrostaloasuntoja syntyy kuin sieniä sateella” -Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus maaliskuu 2018

Viime aikoina julkisuudessa on esiintynyt kiitettävästi keskustelua paikoin jo selviä ylikuumentumisen merkkejä osoittavista asuntomarkkinoista. Erityisesti asuntosijoituslainojen kymmenessä vuodessa viisinkertaistunut vivutus on huolestuttanut asiantuntijoita nousevan korkoympäristön kääntyessä hiljalleen nousuun. Suomessa tilanne vaikuttaa kuitenkin edelleen fundamentaalisesti kohtuullisen terveeltä esimerkiksi Ruotsiin verrattuna (kuva alla), jossa vuosikymmenen alun nousu nosti asuntojen hintoja hurjaa tahtia kääntäen Ruotsin asuntomarkkinat sittemmin jo selvään alamäkeen.

 

2018_kerrostaloasuntojen_hinnat_Ruotsi,_Suomi_ja_Kreikka

Riskejä pienien asuntojen uudiskohteissa

Huhtasen sijoitusstrategian kannalta hyvä puoli on, että sijoitusasuntomarkkinoiden kuumeneminen koskee valtaosaltaan uudisrakennusmarkkinoita ja erityisesti sijoittajakohteiksi tarkoitettuja pieniä asuntoja kasvukeskuksissa. Niissä sijoittajakysyntä on ollut vahvaa uudiskohteiden lyhennysvapaiden ensimmäisten vuosien sekä maksimaalisten taloyhtiölainojen tukiessa sijoittajakysyntää alhaisten korkojen ympäristössä.

Kuten alla olevasta kuvasta voi huomata, Huhtasen strategian kannalta olennaisissa olemassa olevissa vanhoissa kerrostaloasunnoissa hintojen nousu on ollut huomattavasti uudiskohteita maltillisempaa. Uskomme myös viime vuosien sijoittajakysynnän olleen vähäisempää (normaalimpaa) vanhoissa kohteissa, joissa asuntosijoittaminen vaatii uudiskohteita syvällisempää ymmärrystä ja osaamista mm. remonttivelkojen huomioinnista. Isot yhtenäiset kohteet puolestaan mahdollistavat Huhtaselle saneeraukset huomattavasti yksittäisten kohteiden saneerausta edullisemmin. Tehokkaasti tehtyjen remonttien jälkeen myynnit yksittäisille remontoituja asuntoja arvostaville sijoittajille tai oman asunnon ostajille ovat Huhtaselle “arkipäivää” vastaten osasta myyntikatetta.

2017_Uusien_ja_vanhojen_osakeasuntojen_hintakehitys

Lue analyysimme

Uskomme Huhtasella olevan hyvät edellytykset seuraavaan kasvuloikkaan, mikäli anti saadaan onnistuneesti läpi. Laskelmiemme mukaan osakekurssin tuplaantuminen antihinnasta on hyvin mahdollista, mikäli korkotaso säilyy tämän hetken odotusten mukaisena ja talouskasvu kohtuullisella uralla.

Analyysi sisältää mm.

 • Yhtiön liiketoiminta
 • Markkinatilanne
 • Sijoittaja.fi:n ennusteet vuoteen 2020 asti
 • Keskeisimmät riskit
 • Näkemyksemme osakeannista

Lataa analyysi tästä


Sijoittaja.fi:n lähipiiriin kuuluvia henkilöitä ja/tai yhtiöitä merkitsi osakkeita edellisessä osakeannissa. Samat tahot aikovat osallistua myös tähän antiin.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy