Analyysissa Treamer: Työnvälityksen tulevaisuus

Treamer on digitaalinen työnvälitysalusta, joka yhdistää suorittavan työn tekijät ja heitä etsivät yritykset. Yhtiöllä on käynnissä osakeantikierros, jossa enimmäistavoite on 438 t€:a, ja kierros on auki 19.6.2018 asti. Olemme laatineet yhtiöstä markkina-analyysin, jonka voit ladata tästä artikkelista.

analyysi sijoitusideat Treamer

Treamer

Treamerilla on käynnissä osakeanti, johon voit tutustua Invesdorin sivuilla. Kierroksen koko on 150 001 – 438 028 €. Kierroksen minimitavoite on nyt täynnä. Osakeannissa Treamerin valuaatio 2 001 323,40 € (nykyinen osakemäärä kertaa osakkeen hinta). Olemme laatineet markkina-analyysin Treamerista, jossa olemme arvioineet yhtiön markkinan kehitystä ja liiketoimintaa sekä vertailleet osakeantikierroksen valuaatiota suhteessa kilpailjoihin. Lataa analyysi tästä!

Treamer on suomalainen uuden sukupolven digitaalinen työnvälitysalusta. Treamerin mobiilisovellus yhdistää suorittavan työn tekijät ja heitä etsivät yritykset. Mobiilisovellukseen pohjautuva alusta pyrkii tekemään tilapäistyöntekijöiden palkkaamisesta nopeaa ja reilua.

Treamerin perustivat vuonna 2015 startup-konkarit Peter Sazonov, Maija Itkonen, Matias Mäkitalo sekä Miikka Mäkitalo, ajatuksena tehdä työn ja tekijän kohtaamisesta yksinkertaisempaa uuden nopeatempoisen mutta reilun työn digitaalisen markkinapaikan avulla. Treamerin taustajoukoissa toimivat rahoittajina mm. Nordic Business Group ja henkilöstöpalvelualan yhtiö Varamiespalvelu Group, joka myös ostaa yritykseltä omaa liiketoimintaansa tukevia palveluja.

Tutustu sijoituskohteeseen Invesdorissa!

Miltä näyttää työnvälityksen tulevaisuus?

Henkilöstön ulkoistaminen ja digitalisaatio ovat kasvavia trendejä, jotka kasvattavat ja mullistavat henkilövuokrausalaa. Nopeasti muutamassa vuosikymmenessä noussut henkilöstövuokrausala on jo nyt kooltaan massiivinen: Henkilöstövuokrausmarkkinan koko liikevaihdolla mitattuna Suomessa n. 1,6 mrd. € ja Euroopassa 139 mrd. €. Globaalisti toimiala kasvaa +5 % vuotuisella vauhdilla. Perinteinen työvoimaintensiivinen liiketoimintamalli on kuitenkin murroksessa.

Digitaalisiin alustapalveluihin (vrt. Über, Airbnb, Alibaba) perustuva online-työnvälityksen markkina kasvaa lähivuosina alan asiantuntijoiden arvioiden mukaan jopa +40-60 % vuotuisella vauhdilla. Keikkatyön ulkoistus tarjoaa yrityksille joustavuutta, kustannussäästöjä ja tehokkuutta henkilöstöhallintaan. Merkittäviä hyötyjä saadaan esimerkiksi sairauslomien hallinnassa, projektiluonteisissa tehtävissä ja kausiluonteisilla toimialoilla. Perinteiseen henkilövuokrauspalveluun nähden digitaaliset alustat ovat tyypillisesti nopeampia, edullisempia ja helppokäyttöisempiä.

Mobiilisovellukset ja onlinealustat myös tavoittavat sellaisia työntekijöitä, joita perinteiset työllistymispalvelut eivät saavuta tehokkaasti (esim. nuoret, opiskelijat ja maahanmuuttajat). Jokaisesta tehdystä työvuorosta jää näkyvä palaute palveluun, jonka avulla työntekijät voivat kehittää itseään ja saada hyvien arvostelujen myötä mahdollisuuksia uusiin, aiemmin tavoittamattomissa oleviin työtehtäviin. Käytännössä Treameriin muodostuu automaattisesti työntekijöille oma digitaalinen CV, joka auttaa rakentamaan urapolkua niin digitaalisessa kuin fyysisessä maailmassa.

  Treamerin strategia ja tavoitteet

  Treamerin ansaintalogiikka on työnantajien suorittamista maksuista perittävä prosentuaalinen palvelumaksu. Liiketoiminnan keskeisenä fokuksena on uusien B2B-asiakkuuksien hankinta ja nykyisten B2B asiakkuuksien systemaattinen kasvattaminen. Treamerin mukaan sen suurimmat asiakkaat huhtikuussa olivat Helsingin kaupunki 19 % (tapahtumat, lastenhoito, vanhusten palvelut), OP 14 % (keikkatyöntekijät renkaanvaihtoon), Goodio 13 % (promootiokeikat ja varastotyöntekijät) ja Helsingin Kalatalo 11 % (varastotyöntekijät).

  Visiona on olla Euroopan johtava digitaalinen työnvälitysalusta

  Yhtiö panostaa osakeannissa kerätyistä varoista 70-90 % (riippuen kerätyn rahoituksen määrästä) suoramyyntikustannuksiin yritysasiakkaiden hankkimiseksi, ja 10-30 % markkinointiin yritysasiakkaiden hankintakustannusten alentamiseksi ja hyvien työntekijöiden houkuttelemiseksi palveluun. Treamerin tavoitteena on laajentaa nopealla tahdilla kansainvälisille markkinoille, kun konseptin toimivuus on saatu osoitettua Suomessa. Visiona olla Euroopan johtava digitaalinen työnvälitysalusta.

  Ennusteet

  Treamerin johto ennustaa liikevaihdon kasvavan kuluvalla ja seuraavilla tilikausilla kasvavan voimakkaasti. Huhtikuussa liikevaihto kasvoi +24 % (maalis 34 147 € -> huhti 42 492 €). Vuodelle 2018 ennustetaan 1,1 miljoonan euron liikevaihtoa.

  Suomen liiketoiminnan tuloksen odotetaan olevan positiivinen vuoden 2019 lopussa. Johto ennustaa Treamerin laajentavan vuonna 2019 yhdelle uudelle markkina-alueelle, ja kolmelle uudelle markkina-alueelle vuonna 2020 sekä kolmelle vuonna 2021, yhteensä seitsemälle markkina-alueelle. Tähän suunnitelmaan pohjautuen Treamer ennustaa vuodelle 2022 seuraavat lukemat: liikevaihto 71,6 M€, myyntikate 15,8 M€ ja EBITDA 1,2 M€.

  Treamerin johdon kasvuennusteet

  Osakeanti

  Tässä olennaisimmat käynnissä olevasta osakeannista.

  • Merkintäaika 7.5.201819.6.2018
  • Sijoituskierroksen koko 150 001438 028 €
  • Jaettava omistus 6,97 – 17,96 %
  • Osakkeen hinta 4,85 euroa, minimisijoitus 85 osaketta (412,25 euroa)
  • Valuaatio 2 001 323,40 EUR (nykyinen osakemäärä kertaa osakkeen hinta)

  Olemme laatineet markkina-analyysin Treamerista, jossa olemme arvioineet yhtiön markkinan kehitystä ja liiketoimintaa sekä vertailleet osakeantikierroksen valuaatiota suhteessa kilpailjoihin. Lataa analyysi tästä!

  Tutustu sijoituskohteeseen Invesdorissa!

   

  Analyysi tehty yhteistyössä Treamer Oy:n kanssa. Investment Intelligence Oy tai sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa analyysin mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.  SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT  YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
  Trialbox  
  Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy