Näin sijoitat yrityslainoihin

Yrityslainat ovat poikkeuksellisen houkuttelevia sijoituskohteita nykyisessä markkinatilanteessa. Yrityslainat tarjoavat osakkeista ja korkorahastoista koostuvaan sijoitussalkkuun huomattavaa lisähajautusta, tasaista kassavirtaa sekä huomattavasti korkorahastoja korkeampaa tuottoa. Miten yrityslainoihin voi sijoittaa?

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Yrityslainat ovat poikkeuksellisen houkuttelevia sijoituskohteita nykyisessä markkinatilanteessa. Yrityslainat tarjoavat osakkeista ja korkorahastoista koostuvaan sijoitussalkkuun huomattavaa lisähajautusta, tasaista kassavirtaa sekä huomattavasti korkorahastoja korkeampaa tuottoa. Miten yrityslainoihin voi sijoittaa?

Yrityslainat sijoituskohteena

Suorat listaamattomat yrityslainat kasvattavat vuosi vuodelta suosiotaan yksityisten sijoittajien ja instituutiosijoittajien salkuissa pörssiosakkeiden ja joukkolainasijoitusten kustannuksella. Yrityslainat tarjoavat osakesijoittajan salkkuun huomattavaa lisähajautusta, tasaista kassavirtaa sekä huomattavasti korkorahastoja korkeampaa tuottoa.

Keskeinen syy, miksi yrityslainojen tarjonta on ylipäänsä kasvanut, on Basel-sääntelyn myötä pysyvästi kiristynyt pankkirahoituksen saanti. Aiemmin pankkien ulkopuolinen yritysrahoitus toimi usein pääasiassa ”last resort” -oljenkortena yrityksille, jotka eivät huonon luottoluokituksensa vuoksi saaneet pankkilainaa. Nyt hyvänkään luottoluokituksen yritykset eivät välttämättä saa pankkilainaa, etenkään ilman riittäviä vakuuksia. Ratkaisuksi ongelmaan on noussut uudenlaisia internetissä toimivia joukkorahoituspalveluita, jotka yhdistävät yritykset ja sijoittajat teknologiaa hyödyntäen.

Yrityslainat kiteytettynä

+ Nykyisessä korkomarkkinassa houkutteleva korkotuotto (tyypillisesti n. 7-14 % p.a.)

+ Tasaista kassavirtaa ja hajautushyötyä osakesalkkuun

Yrityslainat ovat epälikvidejä, ei jälkimarkkinoita

Yrityskohtainen riski on suhteellisen korkea, muista hajauttaa!

Sijoittajan näkökulmasta suorat yrityslainat ovat muuttuneet vuosi vuodelta houkuttelevammaksi sijoituskohteeksi, kun korkotaso on painunut nollaan ja viime aikoina lähtenyt jälleen nousuun. (Yleisen korkotason nousu laskee kiinteäkorkoisten jvk-lainojen arvoa, mikä heikentää korkorahastojen tuottoja.) Samaan aikaan osakemarkkinoiden arvostustasot ovat nousseet ja tuotto-odotukset laskeneet. Myös kiinteistömarkkinoilta saatavat vuokratuotot ovat painuneet vuosi vuodelta tasaisesti alaspäin.

Lähes kaikista perinteisistä omaisuusluokista on jo kaluttu herkullisimmat lihat päältä, mutta listaamattomien yritysten lainoista saatava korkotuotto on pysynyt korkeana.

Kenelle yrityslainoihin sijoittaminen sopii?

Yrityslainat sopivat sijoituskohteeksi sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneet sijoittamaan kotimaisten pk-yritysten lainoihin.

 • Tuotto-odotus on pörssiosakesijoituksia matalampi (kuitenkin nykyisessä alhaisen osaketuotto-odotuksen markkinatilanteessa todennäköisesti parempi)
 • Tuotto-odotus pörssiyritysten jvk-lainoja korkeampi
 • Riski on alhaisempi kuin suorissa osakesijoituksissa
 • Vakavaraisten pörssiyritysten jvk-lainojen riski ja myös korko on pk-yritysten lainoja alhaisempi, mutta jvk-lainojen laina-ajat ovat pitemmät

Sijoittaminen suoriin lainoihin on mielenkiintoisempaa kuin korkorahastoihin sijoittaminen. Sijoittaja voi perehtyä lainaa tarjoavaan yritykseen ja auttaa sitä saamaan tarvitsemansa rahoituksen. Sijoittaja saa hyötynä korkean korkotuoton. Yritys saa lainan, joka mahdollistaa kasvun tai investoinnin.

Pk-yrityslainat sopivat sijoituskohteeksi myös ammattimaisille sijoittajille, sillä ne tarjoavat hajautushyötyä osakesijoituksiin, pörssiyhtiöiden jvk-lainoihin tai korkean riskin (high yield) rahastosijoituksiin nähden.

Yrityslainat Suomessa

Fundu soveltuu niin piensijoittajalle kuin suuremmallekin sijoittajalle. Fundun palvelussa on mahdollista rakentaa pienellä vaivalla kattava hajautus yrityslainoihin.

Fundun yrityslainat ja palvelun ominaisuudet lyhyesti

 • Fundussa hyvin hajautetun salkun tuotto-odotus on 6 – 8 %. Tämä vastaa osakemarkkinoiden pitkän aikavälin historiallista tuottoa.
 • Fundussa hyvä hajauttaminen onnistuu vaivattomasti automaattisen sijoitustyökalun, Allocatorin, avulla.
 • Fundun yhteistyö LähiTapiolan ja Suomen johtavien liikepankkien kanssa varmistaa laadukkaiden sijoituskohteiden virran.
 • Fundussa pääset sijoittamaan samoilla ehdoilla yhdessä ammattimaisten sijoittajien kanssa.
 • Vakaan korkotuoton lisäksi saat hyvän mielen auttaessasi suomalaisia PK-yrityksiä kasvamaan. Koko yhteiskunta hyötyy.

Yrityslainat vaativat hyvän hajautuksen

Fundussa pienin yrityslainoihin sijoitettava summa on 10 euroa, joten pienilläkin summilla on mahdollista hajauttaa laajasti. Laina-ajat ovat tyypillisesti suhteellisen lyhyitä, mikä laskee lainoihin kohdistuvaa riskiä ja parantaa lainasalkun kiertonopeutta. Sijoittaminen on kulutonta aina 31.12.2018 saakka. 

Mikä on riittävä hajautus?

Korkosijoituksissa on tärkeä ymmärtää, että sijoitusten tuottojakauma on täysin erilainen kuin osakkeilla. Yrityslainoihin liittyy aina luottotappioriski, eli pieni todennäköisyys merkittävän suuruiselle tappiolle. Maksimituotto puolestaan rajoittuu lainasta saatavaan korkotuottoon, joka ei heikosti hajautetussa salkussa välttämättä riitä kompensoimaan luottotappioita. Tilastotieteen termein yrityslainojen tuottojakauma on vasemmalle vino.

Osakesijoituksissa yrityskohtaiseen riskiin liittyvät heilahdukset ylös- ja alas kompensoivat toisiaan, joten jo 10-30 osakkeen salkkua voidaan kutsua riittävän hajautetuksi. Yrityslainat vaativat laajempaa hajautusta, suositeltavaa on hajauttaa sijoitukset esimerkiksi säännöllisellä kuukausisäästämisellä hiljalleen ainakin useaan kymmeneen tai jopa yli 100 yrityslainaan riittävän hajautuksen saamiseksi. Helpoiten hajautus sujuu automaattista hajautustyökalua (Fundussa Allocator -työkalua) käyttämällä, jolloin jokaista lainaa ei tarvitse ostaa manuaalisesti käsipelillä.

Yrityslainat ovat houkutteleva sijoituskohde. Fundu Allocator automatisoi yrityslainoihin sijoittamisen.

Fundussa laajan hajautuksen saa rakennettua helpoiten esimerkiksi kuukausisäästämällä ja käyttämällä Fundu Allocator -työkalua. Voit päättää työkalussa

 • paljonko jätät tilillesi varoja (esim. nostettavaksi tai manuaalisiin yrityslainasijoituksiin),
 • maksimisijoituksen yhteen yrityslainaan ja
 • alimman luottoluokituksen, johon allokaattori saa sijoittaa.

Luottoanalyysi kertoo lainasijoitusten riskistä

Luottoanalyysin perusteella jokainan lainanhakija saa luottoluokituksen. Mitä parempi luottoluokitus, sitä matalampi luottotappion riski. Luottoanalyysin perusteella asetaan lainalle korko. Korko on määritelty siten, että isossa joukossa yrityslainoja korko kattaa ennakoidut luottotappiot. Riippumattoman tahon tekemä luottoanalyysi auttaa sijoittajaa arvioimaan lainojen riskiä ja vertaamaan sitä tarjottuun korkotuottoon. Huomattavaa on, että vakuudet, kuten omistajien antamat takaukset, laskevat lainan riskiä.

Summa summarum

Kiteytettynä voidaan todeta, että yrityslainat ovat helppo ja tuottoisa keino tasapainottaa omaa sijoitussalkkua. Ne ovat erinomainen lisä omaan sijoitussalkkuun, kunhan vain muistaa sijoitusten luonteen epälikvideinä sijoituksina ja hajauttaa sijoituksensa riittävän moneen lainaan.

Luottoluokituksia voi ja kannattaa käyttää apuna lainasijoitusten riskien arvioimisessa. Käsin poimimalla voit löytää yrityslainojen seasta helmiä, ja allokaattoria käyttämällä voit helposti varmistaa laajan hajautuksen.

Klikkaa tästä sijoittamaan Funduun!

Lue lisää Fundusta ja yrityslainoihin sijoittamisesta

Yhteistyössä Fundu Platform Oy

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: LeadDesk odottaa vuosikasvun paranevan kuluvana vuonna
Metso osake
Analyysi: Metson osake nousussa kohentuneiden näkymien tukemana
Analyysi: Revenio Groupin näkymät vaikuttavat valoisilta
Sijoittajan valinnat